Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 9 399 947 9 399 947 9 399 947 9 399 947
P.71 Termékek importja 8 009 707 8 009 707 8 009 707 8 009 707
P.72 Szolgáltatások importja 1 390 240 1 390 240 1 390 240 1 390 240
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 8 908 180 8 908 180 8 908 180 8 908 180
P.61 Termékek exportja 6 799 098 6 799 098 6 799 098 6 799 098
P.62 Szolgáltatások exportja 2 109 082 2 109 082 2 109 082 2 109 082
P.1 Kibocsátás 27 746 073 27 746 073 19 731 490 773 033 2 886 613 4 095 854 259 083 27 746 073 27 746 073
P.11 Piaci kibocsátás 23 230 537 23 230 537 19 392 207 770 573 47 870 3 019 887 23 230 537 23 230 537
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 456 914 1 456 914 339 283 2 460 35 389 1 075 967 3 815 1 456 914 1 456 914
P.13 Nem piaci kibocsátás 3 058 622 3 058 622 2 803 354 255 268 3 058 622 3 058 622
P.2 Folyó termelőfelhasználás 16 388 315 16 388 315 145 844 1 401 224 894 042 392 713 13 554 492 16 388 315 16 388 315
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 966 294 1 966 294 1 966 294 1 966 294 1 966 294
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 13 324 052 13 324 052 113 239 2 694 630 1 992 571 380 320 6 176 998 1 966 294
P.51c Állóeszköz-felhasználás 2 538 583 2 538 583 36 354 437 348 574 546 69 959 1 420 376
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 10 785 469 10 785 469 76 885 2 257 282 1 418 025 310 361 4 756 622 1 966 294
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 491 767 491 767
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 1 966 294 6 176 998 380 320 1 992 571 2 694 630 113 239 13 324 052 13 324 052
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 1 966 294 4 756 622 310 361 1 418 025 2 257 282 76 885 10 785 469 10 785 469
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 491 767 491 767
D.1 Munkavállalói jövedelem 5 910 393 5 910 393 76 908 337 167 1 416 373 210 307 3 869 638
D.11 Bérek és keresetek 4 423 417 4 423 417 58 453 308 557 998 458 154 533 2 903 416
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 486 976 1 486 976 18 455 28 610 417 915 55 774 966 222
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 982 811 1 982 811 -23 11 233 0 6 472 -1 165 1 966 294
D.21 Termékadók 2 124 245 2 124 245 2 124 245
D.29 Egyéb termelési adók 76 219 76 219 13 11 233 0 6 472 58 501
D.31 Terméktámogatások 157 951 157 951 157 951
D.39 Egyéb termelési támogatások 59 702 59 702 36 0 0 0 59 666
B.2g Működési eredmény, bruttó 3 793 519 3 793 519 36 354 708 901 576 198 163 541 2 308 525 0
B.2n Működési eredmény, nettó 1 404 398 1 404 398 0 421 015 1 652 93 582 888 149 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 637 329 1 637 329 1 637 329
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 487 867 1 487 867 1 487 867
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 2 308 525 163 541 576 198 708 901 36 354 3 793 519 3 793 519
B.2n Működési eredmény, nettó 0 888 149 93 582 1 652 421 015 0 1 404 398 1 404 398
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 637 329 1 637 329 1 637 329
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 487 867 1 487 867 1 487 867
D.1 Munkavállalói jövedelem 68 722 68 722 5 913 219 5 913 219 65 896 5 979 115
D.11 Bérek és keresetek 59 486 59 486 4 425 595 4 425 595 57 308 4 482 903
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 9 236 9 236 1 487 624 1 487 624 8 588 1 496 212
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 982 811 1 982 811 0 1 982 811
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 966 294 1 966 294 0 1 966 294
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 16 517 16 517 0 16 517
D.4 Tulajdonosi jövedelem 3 655 111 295 993 3 359 118 676 72 363 704 253 1 334 928 1 246 898 383 931 1 299 568 119 803 763 528 15 557 2 582 387 1 072 724 3 655 111
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 12 550 147 12 550 147 51 235 8 950 614 1 974 559 128 181 1 445 558 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 10 011 564 10 011 564 14 881 8 513 266 1 400 013 58 222 25 182 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 1 445 558 128 181 1 974 559 8 950 614 51 235 12 550 147 12 550 147
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 25 182 58 222 1 400 013 8 513 266 14 881 10 011 564 10 011 564
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 294 979 4 541 1 290 438 997 716 195 17 245 275 282 1 282 079 1 282 079 12 900 1 294 979
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 967 273 11 426 1 955 847 1 955 847 33 486 168 385 1 748 993 0 1 950 864 16 409 1 967 273
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 735 916 1 239 1 734 677 8 529 1 676 998 14 575 34 575 1 731 212 1 731 212 4 704 1 735 916
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 995 298 209 169 786 129 6 440 185 241 217 476 143 737 233 235 344 689 140 994 88 444 204 165 130 264 908 556 86 742 995 298
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 12 655 767 12 655 767 166 530 7 747 187 3 199 406 262 003 1 280 641 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 10 117 184 10 117 184 130 176 7 309 839 2 624 860 192 044 -139 735 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 280 641 262 003 3 199 406 7 747 187 166 530 12 655 767 12 655 767
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -139 735 192 044 2 624 860 7 309 839 130 176 10 117 184 10 117 184
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 642 483 1 642 483 191 278 1 451 205 1 642 483 1 642 483 1 642 483
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 12 655 767 12 655 767 -24 748 9 389 670 1 748 201 262 003 1 280 641 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 10 117 184 10 117 184 -61 102 8 952 322 1 173 655 192 044 -139 735 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 280 641 262 003 3 199 406 7 747 187 166 530 12 655 767 12 655 767
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -139 735 192 044 2 624 860 7 309 839 130 176 10 117 184 10 117 184
P.4 Végső fogyasztás 10 076 437 10 076 437 8 703 304 1 373 133 10 076 437 10 076 437
P.3 Végső fogyasztási kiadások 10 076 437 10 076 437 191 278 7 060 821 2 824 338 10 076 437 10 076 437
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 153 810 153 810 153 810 153 810 153 810 153 810
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 579 330 2 579 330 -24 748 840 176 375 068 108 193 1 280 641 0
B.8n Megtakarítások, nettó 40 747 40 747 -61 102 402 828 -199 478 38 234 -139 735 0
B.12 Folyó külső egyenleg 1 160 052 1 160 052
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 1 280 641 108 193 375 068 840 176 -24 748 2 579 330 2 579 330
B.8n Megtakarítások, nettó 0 -139 735 38 234 -199 478 402 828 -61 102 40 747 40 747
B.12 Folyó külső egyenleg 1 160 052 1 160 052
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 3 397 954 3 397 954 19 953 685 438 474 622 62 498 2 155 443 3 397 954 3 397 954
P.52 Készletváltozás 327 521 327 521 11 603 1 573 314 345 327 521 327 521
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 13 907 13 907 1 4 594 42 .. 9 270 13 907 13 907
P.51c Állóeszköz-felhasználás -2 538 583 -2 538 583 -36 354 -437 348 -574 546 -69 959 -1 420 376
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 1 284 -1 284 18 231 -18 231 0 -1 284
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 313 034 34 978 60 646 89 834 22 075 520 567 15 184 535 751
D.9 Adott tőketranszfer (–) 41 449 3 155 382 944 13 910 9 850 451 308 84 443 535 751
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 089 509 -1 089 509 -32 477 196 234 -405 236 77 518 -925 548 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 460 870 36 681 -405 448 744 578 3 109 -1 081 950 1 081 950 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.