Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 19 995 968 19 995 968 19 995 968 19 995 968
P.71 Termékek importja 17 014 621 17 014 621 17 014 621 17 014 621
P.72 Szolgáltatások importja 2 981 347 2 981 347 2 981 347 2 981 347
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 20 032 233 20 032 233 20 032 233 20 032 233
P.61 Termékek exportja 16 782 800 16 782 800 16 782 800 16 782 800
P.62 Szolgáltatások exportja 3 249 433 3 249 433 3 249 433 3 249 433
P.1 Kibocsátás 52 756 469 52 756 469 38 946 901 1 799 311 5 435 606 6 043 035 531 616 52 756 469 52 756 469
P.11 Piaci kibocsátás 44 386 216 44 386 216 38 415 221 1 793 115 17 626 4 160 254 44 386 216 44 386 216
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 518 829 2 518 829 531 680 6 196 87 901 1 882 781 10 271 2 518 829 2 518 829
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 851 424 5 851 424 5 330 079 521 345 5 851 424 5 851 424
P.2 Folyó termelőfelhasználás 30 606 606 30 606 606 276 609 2 015 165 1 630 658 852 729 25 831 445 30 606 606 30 606 606
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 599 535 3 599 535 3 599 535 3 599 535 3 599 535
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 25 749 398 25 749 398 255 007 4 027 870 3 804 948 946 582 13 115 456 3 599 535
P.51c Állóeszköz-felhasználás 4 127 300 4 127 300 58 987 760 409 882 857 73 913 2 351 134
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 21 622 098 21 622 098 196 020 3 267 461 2 922 091 872 669 10 764 322 3 599 535
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -36 265 -36 265
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 599 535 13 115 456 946 582 3 804 948 4 027 870 255 007 25 749 398 25 749 398
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 599 535 10 764 322 872 669 2 922 091 3 267 461 196 020 21 622 098 21 622 098
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -36 265 -36 265
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 744 388 11 744 388 195 493 486 157 2 923 454 507 146 7 632 138
D.11 Bérek és keresetek 9 151 945 9 151 945 148 251 440 167 2 172 437 370 551 6 020 539
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 592 443 2 592 443 47 242 45 990 751 017 136 595 1 611 599
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 512 965 3 512 965 529 -99 342 0 6 900 5 343 3 599 535
D.21 Termékadók 3 858 094 3 858 094 3 858 094
D.29 Egyéb termelési adók 223 308 223 308 529 15 038 0 7 161 200 580
D.31 Terméktámogatások 258 559 258 559 258 559
D.39 Egyéb termelési támogatások 309 878 309 878 0 114 380 0 261 195 237
B.2g Működési eredmény, bruttó 8 064 110 8 064 110 58 985 1 213 120 881 494 432 536 5 477 975 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 199 976 4 199 976 -2 715 877 -1 363 358 623 3 126 841 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 427 935 2 427 935 2 427 935
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 164 769 2 164 769 2 164 769
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 477 975 432 536 881 494 1 213 120 58 985 8 064 110 8 064 110
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 126 841 358 623 -1 363 715 877 -2 4 199 976 4 199 976
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 427 935 2 427 935 2 427 935
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 164 769 2 164 769 2 164 769
D.1 Munkavállalói jövedelem 165 890 165 890 11 745 372 11 745 372 164 906 11 910 278
D.11 Bérek és keresetek 142 725 142 725 9 148 818 9 148 818 145 852 9 294 670
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 23 165 23 165 2 596 554 2 596 554 19 054 2 615 608
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 676 975 3 676 975 -164 010 3 512 965
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 608 115 3 608 115 -8 580 3 599 535
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 68 860 68 860 -155 430 -86 570
D.4 Tulajdonosi jövedelem 10 651 276 2 047 473 8 603 803 1 440 423 186 1 037 437 3 732 652 3 409 088 1 175 781 3 627 041 236 691 1 428 381 19 454 6 487 348 4 163 928 10 651 276
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 23 797 937 23 797 937 76 999 16 391 622 3 757 723 326 925 3 244 668 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 19 670 637 19 670 637 18 012 15 631 213 2 874 866 253 012 893 534 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 244 668 326 925 3 757 723 16 391 622 76 999 23 797 937 23 797 937
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 893 534 253 012 2 874 866 15 631 213 18 012 19 670 637 19 670 637
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 611 284 10 419 2 600 865 1 899 820 181 117 896 582 968 2 577 587 2 577 587 33 697 2 611 284
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 125 980 28 894 4 097 086 4 097 086 28 556 590 278 3 465 398 0 4 084 232 41 748 4 125 980
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 053 423 8 863 4 044 560 26 017 3 870 414 118 045 30 084 4 045 031 4 045 031 8 392 4 053 423
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 341 931 331 190 2 010 741 21 194 497 616 701 358 273 859 516 714 456 342 281 874 188 403 505 440 400 793 1 832 852 509 079 2 341 931
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 23 584 387 23 584 387 430 581 14 447 571 5 417 158 689 277 2 599 800 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 19 457 087 19 457 087 371 594 13 687 162 4 534 301 615 364 248 666 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 599 800 689 277 5 417 158 14 447 571 430 581 23 584 387 23 584 387
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 248 666 615 364 4 534 301 13 687 162 371 594 19 457 087 19 457 087
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 146 644 3 146 644 384 667 2 761 977 3 146 644 3 146 644 3 146 644
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 23 584 387 23 584 387 45 914 17 594 215 2 655 181 689 277 2 599 800 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 19 457 087 19 457 087 -13 073 16 833 806 1 772 324 615 364 248 666 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 599 800 689 277 5 417 158 14 447 571 430 581 23 584 387 23 584 387
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 248 666 615 364 4 534 301 13 687 162 371 594 19 457 087 19 457 087
P.4 Végső fogyasztás 19 323 427 19 323 427 16 736 671 2 586 756 19 323 427 19 323 427
P.3 Végső fogyasztási kiadások 19 323 427 19 323 427 384 667 13 590 027 5 348 733 19 323 427 19 323 427
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 472 233 472 233 472 233 472 233 472 233 472 233
B.8g Megtakarítások, bruttó 4 260 960 4 260 960 45 914 1 329 777 68 425 217 044 2 599 800 0
B.8n Megtakarítások, nettó 133 660 133 660 -13 073 569 368 -814 432 143 131 248 666 0
B.12 Folyó külső egyenleg 2 128 746 2 128 746
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 599 800 217 044 68 425 1 329 777 45 914 4 260 960 4 260 960
B.8n Megtakarítások, nettó 0 248 666 143 131 -814 432 569 368 -13 073 133 660 133 660
B.12 Folyó külső egyenleg 2 128 746 2 128 746
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 098 936 6 098 936 41 343 1 247 228 1 087 857 119 657 3 602 851 6 098 936 6 098 936
P.52 Készletváltozás 265 789 265 789 8 879 12 306 244 604 265 789 265 789
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 24 981 24 981 0 10 526 -44 .. 14 499 24 981 24 981
P.51c Állóeszköz-felhasználás -4 127 300 -4 127 300 -58 987 -760 409 -882 857 -73 913 -2 351 134
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -20 695 20 695 -7 037 6 943 0 19 534
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 376 353 10 063 217 927 132 108 52 765 789 216 20 938 810 154
D.9 Adott tőketranszfer (–) 41 498 6 139 487 753 28 022 22 349 585 761 224 393 810 154
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 945 986 -1 945 986 34 987 174 267 -1 308 463 100 056 -946 833 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -657 625 -3 869 -1 257 447 458 664 23 502 -1 436 775 1 436 775 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.