Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 19 894 038 19 894 038 19 894 038 19 894 038
P.71 Termékek importja 16 912 691 16 912 691 16 912 691 16 912 691
P.72 Szolgáltatások importja 2 981 347 2 981 347 2 981 347 2 981 347
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 20 032 233 20 032 233 20 032 233 20 032 233
P.61 Termékek exportja 16 782 800 16 782 800 16 782 800 16 782 800
P.62 Szolgáltatások exportja 3 249 433 3 249 433 3 249 433 3 249 433
P.1 Kibocsátás 52 708 440 52 708 440 38 898 872 1 799 311 5 435 606 6 043 035 531 616 52 708 440 52 708 440
P.11 Piaci kibocsátás 44 338 187 44 338 187 38 367 192 1 793 115 17 626 4 160 254 44 338 187 44 338 187
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 518 829 2 518 829 531 680 6 196 87 901 1 882 781 10 271 2 518 829 2 518 829
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 851 424 5 851 424 5 330 079 521 345 5 851 424 5 851 424
P.2 Folyó termelőfelhasználás 30 606 606 30 606 606 276 609 2 015 165 1 630 658 852 729 25 831 445 30 606 606 30 606 606
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 599 535 3 599 535 3 599 535 3 599 535 3 599 535
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 25 701 369 25 701 369 255 007 4 027 870 3 804 948 946 582 13 067 427 3 599 535
P.51c Állóeszköz-felhasználás 4 127 300 4 127 300 58 987 760 409 882 857 73 913 2 351 134
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 21 574 069 21 574 069 196 020 3 267 461 2 922 091 872 669 10 716 293 3 599 535
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -138 195 -138 195
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 599 535 13 067 427 946 582 3 804 948 4 027 870 255 007 25 701 369 25 701 369
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 599 535 10 716 293 872 669 2 922 091 3 267 461 196 020 21 574 069 21 574 069
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -138 195 -138 195
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 744 388 11 744 388 195 493 486 157 2 923 454 507 146 7 632 138
D.11 Bérek és keresetek 9 151 945 9 151 945 148 251 440 167 2 172 437 370 551 6 020 539
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 592 443 2 592 443 47 242 45 990 751 017 136 595 1 611 599
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 512 965 3 512 965 529 -99 342 0 6 900 5 343 3 599 535
D.21 Termékadók 3 858 094 3 858 094 3 858 094
D.29 Egyéb termelési adók 223 308 223 308 529 15 038 0 7 161 200 580
D.31 Terméktámogatások 258 559 258 559 258 559
D.39 Egyéb termelési támogatások 309 878 309 878 0 114 380 0 261 195 237
B.2g Működési eredmény, bruttó 8 016 081 8 016 081 58 985 1 213 120 881 494 432 536 5 429 946 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 151 947 4 151 947 -2 715 877 -1 363 358 623 3 078 812 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 427 935 2 427 935 2 427 935
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 164 769 2 164 769 2 164 769
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 429 946 432 536 881 494 1 213 120 58 985 8 016 081 8 016 081
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 078 812 358 623 -1 363 715 877 -2 4 151 947 4 151 947
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 427 935 2 427 935 2 427 935
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 164 769 2 164 769 2 164 769
D.1 Munkavállalói jövedelem 165 890 165 890 11 745 372 11 745 372 164 906 11 910 278
D.11 Bérek és keresetek 142 725 142 725 9 148 818 9 148 818 145 852 9 294 670
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 23 165 23 165 2 596 554 2 596 554 19 054 2 615 608
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 676 975 3 676 975 -164 010 3 512 965
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 608 115 3 608 115 -8 580 3 599 535
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 68 860 68 860 -155 430 -86 570
D.4 Tulajdonosi jövedelem 10 651 276 2 047 473 8 603 803 1 440 423 186 1 037 437 3 732 652 3 409 088 1 175 781 3 627 041 236 691 1 428 381 19 454 6 487 348 4 163 928 10 651 276
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 23 749 908 23 749 908 76 999 16 391 622 3 757 723 326 925 3 196 639 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 19 622 608 19 622 608 18 012 15 631 213 2 874 866 253 012 845 505 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 196 639 326 925 3 757 723 16 391 622 76 999 23 749 908 23 749 908
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 845 505 253 012 2 874 866 15 631 213 18 012 19 622 608 19 622 608
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 611 284 10 419 2 600 865 1 899 820 181 117 896 582 968 2 577 587 2 577 587 33 697 2 611 284
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 125 980 28 894 4 097 086 4 097 086 28 556 590 278 3 465 398 0 4 084 232 41 748 4 125 980
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 053 423 8 863 4 044 560 26 017 3 870 414 118 045 30 084 4 045 031 4 045 031 8 392 4 053 423
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 341 931 331 190 2 010 741 21 194 497 616 701 358 273 859 516 714 456 342 281 874 188 403 505 440 400 793 1 832 852 509 079 2 341 931
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 23 536 358 23 536 358 430 581 14 447 571 5 417 158 689 277 2 551 771 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 19 409 058 19 409 058 371 594 13 687 162 4 534 301 615 364 200 637 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 551 771 689 277 5 417 158 14 447 571 430 581 23 536 358 23 536 358
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 200 637 615 364 4 534 301 13 687 162 371 594 19 409 058 19 409 058
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 212 873 3 212 873 384 667 2 828 206 3 212 873 3 212 873 3 212 873
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 23 536 358 23 536 358 45 914 17 660 444 2 588 952 689 277 2 551 771 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 19 409 058 19 409 058 -13 073 16 900 035 1 706 095 615 364 200 637 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 551 771 689 277 5 417 158 14 447 571 430 581 23 536 358 23 536 358
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 200 637 615 364 4 534 301 13 687 162 371 594 19 409 058 19 409 058
P.4 Végső fogyasztás 19 323 427 19 323 427 16 802 900 2 520 527 19 323 427 19 323 427
P.3 Végső fogyasztási kiadások 19 323 427 19 323 427 384 667 13 590 027 5 348 733 19 323 427 19 323 427
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 472 233 472 233 472 233 472 233 472 233 472 233
B.8g Megtakarítások, bruttó 4 212 931 4 212 931 45 914 1 329 777 68 425 217 044 2 551 771 0
B.8n Megtakarítások, nettó 85 631 85 631 -13 073 569 368 -814 432 143 131 200 637 0
B.12 Folyó külső egyenleg 2 026 816 2 026 816
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 551 771 217 044 68 425 1 329 777 45 914 4 212 931 4 212 931
B.8n Megtakarítások, nettó 0 200 637 143 131 -814 432 569 368 -13 073 85 631 85 631
B.12 Folyó külső egyenleg 2 026 816 2 026 816
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 098 936 6 098 936 41 343 1 247 228 1 087 857 119 657 3 602 851 6 098 936 6 098 936
P.52 Készletváltozás 115 830 115 830 8 879 12 306 94 645 115 830 115 830
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 24 981 24 981 0 10 526 -44 .. 14 499 24 981 24 981
P.51c Állóeszköz-felhasználás -4 127 300 -4 127 300 -58 987 -760 409 -882 857 -73 913 -2 351 134
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -20 695 20 695 -7 037 6 943 0 19 534
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 376 353 10 063 217 927 132 108 52 765 789 216 20 938 810 154
D.9 Adott tőketranszfer (–) 41 498 6 139 487 753 28 022 22 349 585 761 224 393 810 154
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 844 056 -1 844 056 34 987 174 267 -1 308 463 100 056 -844 903 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -691 705 693 -1 259 938 490 674 23 502 -1 436 774 1 436 774 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.