Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 28 240 906 28 240 906 28 240 906 28 240 906
P.71 Termékek importja 23 335 642 23 335 642 23 335 642 23 335 642
P.72 Szolgáltatások importja 4 905 264 4 905 264 4 905 264 4 905 264
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 31 284 275 31 284 275 31 284 275 31 284 275
P.61 Termékek exportja 24 471 247 24 471 247 24 471 247 24 471 247
P.62 Szolgáltatások exportja 6 813 028 6 813 028 6 813 028 6 813 028
P.1 Kibocsátás 71 568 920 71 568 920 53 568 131 1 913 647 7 861 987 7 455 064 770 091 71 568 920 71 568 920
P.11 Piaci kibocsátás 59 482 833 59 482 833 52 732 359 1 903 234 21 604 4 825 636 59 482 833 59 482 833
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 610 177 3 610 177 835 772 10 413 129 507 2 629 428 5 057 3 610 177 3 610 177
P.13 Nem piaci kibocsátás 8 475 910 8 475 910 7 710 876 765 034 8 475 910 8 475 910
P.2 Folyó termelőfelhasználás 40 847 159 40 847 159 387 439 2 079 364 2 706 324 896 964 34 777 068 40 847 159 40 847 159
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 492 305 5 492 305 5 492 305 5 492 305 5 492 305
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 36 214 066 36 214 066 382 652 5 375 700 5 155 663 1 016 683 18 791 063 5 492 305
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 992 218 5 992 218 82 394 970 931 1 276 762 108 823 3 553 308
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 30 221 848 30 221 848 300 258 4 404 769 3 878 901 907 860 15 237 755 5 492 305
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -3 043 369 -3 043 369
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 492 305 18 791 063 1 016 683 5 155 663 5 375 700 382 652 36 214 066 36 214 066
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 492 305 15 237 755 907 860 3 878 901 4 404 769 300 258 30 221 848 30 221 848
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -3 043 369 -3 043 369
D.1 Munkavállalói jövedelem 15 503 985 15 503 985 341 949 596 998 3 894 294 567 870 10 102 874
D.11 Bérek és keresetek 12 387 162 12 387 162 275 007 538 094 3 067 637 443 577 8 062 847
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 116 823 3 116 823 66 942 58 904 826 657 124 293 2 040 027
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 417 375 5 417 375 -41 691 -157 178 -15 393 100 196 39 136 5 492 305
D.21 Termékadók 5 891 229 5 891 229 5 891 229
D.29 Egyéb termelési adók 690 676 690 676 533 99 194 25 592 101 714 463 643
D.31 Terméktámogatások 398 924 398 924 398 924
D.39 Egyéb termelési támogatások 765 606 765 606 42 224 256 372 40 985 1 518 424 507
B.2g Működési eredmény, bruttó 12 190 276 12 190 276 82 394 1 833 450 1 276 762 348 617 8 649 053 0
B.2n Működési eredmény, nettó 6 527 237 6 527 237 0 1 191 698 0 239 794 5 095 745 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 102 430 3 102 430 3 102 430
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 773 251 2 773 251 2 773 251
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 8 649 053 348 617 1 276 762 1 833 450 82 394 12 190 276 12 190 276
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 095 745 239 794 0 1 191 698 0 6 527 237 6 527 237
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 102 430 3 102 430 3 102 430
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 773 251 2 773 251 2 773 251
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 069 763 1 069 763 16 383 214 16 383 214 190 534 16 573 748
D.11 Bérek és keresetek 922 054 922 054 13 139 623 13 139 623 169 593 13 309 216
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 147 709 147 709 3 243 591 3 243 591 20 941 3 264 532
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 793 827 5 793 827 -376 452 5 417 375
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 512 466 5 512 466 -20 161 5 492 305
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 281 361 281 361 -356 291 -74 930
D.4 Tulajdonosi jövedelem 12 237 402 2 590 286 9 647 116 466 122 883 1 118 059 2 615 801 5 789 907 3 131 373 2 792 661 173 812 1 308 644 8 422 7 414 912 4 822 490 12 237 402
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 35 237 543 35 237 543 90 350 22 504 855 6 126 342 525 477 5 990 519 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 29 245 325 29 245 325 7 956 21 533 924 4 849 580 416 654 2 437 211 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 5 990 519 525 477 6 126 342 22 504 855 90 350 35 237 543 35 237 543
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 437 211 416 654 4 849 580 21 533 924 7 956 29 245 325 29 245 325
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 836 373 11 174 2 825 199 1 992 548 3 181 121 402 708 068 2 616 913 2 616 913 219 460 2 836 373
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 504 979 34 722 5 470 257 5 470 257 35 594 222 624 4 973 683 0 5 231 901 273 078 5 504 979
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 754 916 41 761 4 713 155 17 567 4 531 911 127 580 36 097 4 738 105 4 738 105 16 811 4 754 916
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 979 259 375 705 2 603 554 36 827 550 217 1 253 549 285 323 477 638 539 186 284 427 454 895 480 685 711 889 2 471 082 508 177 2 979 259
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 34 683 379 34 683 379 747 845 19 710 623 8 383 192 498 223 5 343 496 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 28 691 161 28 691 161 665 451 18 739 692 7 106 430 389 400 1 790 188 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 343 496 498 223 8 383 192 19 710 623 747 845 34 683 379 34 683 379
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 790 188 389 400 7 106 430 18 739 692 665 451 28 691 161 28 691 161
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 119 734 4 119 734 623 369 3 496 365 4 119 734 4 119 734 4 119 734
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 34 683 379 34 683 379 124 476 23 830 357 4 886 827 498 223 5 343 496 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 28 691 161 28 691 161 42 082 22 859 426 3 610 065 389 400 1 790 188 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 343 496 498 223 8 383 192 19 710 623 747 845 34 683 379 34 683 379
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 790 188 389 400 7 106 430 18 739 692 665 451 28 691 161 28 691 161
P.4 Végső fogyasztás 25 368 681 25 368 681 21 637 795 3 730 886 25 368 681 25 368 681
P.3 Végső fogyasztási kiadások 25 368 681 25 368 681 623 369 17 518 061 7 227 251 25 368 681 25 368 681
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 95 044 95 044 95 044 95 044 95 044 95 044
B.8g Megtakarítások, bruttó 9 314 698 9 314 698 124 476 2 287 606 1 155 941 403 179 5 343 496 0
B.8n Megtakarítások, nettó 3 322 480 3 322 480 42 082 1 316 675 -120 821 294 356 1 790 188 0
B.12 Folyó külső egyenleg -1 512 682 -1 512 682
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 5 343 496 403 179 1 155 941 2 287 606 124 476 9 314 698 9 314 698
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 790 188 294 356 -120 821 1 316 675 42 082 3 322 480 3 322 480
B.12 Folyó külső egyenleg -1 512 682 -1 512 682
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 7 058 418 7 058 418 94 211 1 110 641 1 142 605 111 020 4 599 941 7 058 418 7 058 418
P.52 Készletváltozás 691 834 691 834 9 249 16 864 665 721 691 834 691 834
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 51 764 51 764 37 30 784 205 .. 20 738 51 764 51 764
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 992 218 -5 992 218 -82 394 -970 931 -1 276 762 -108 823 -3 553 308
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -96 770 96 770 105 496 -105 496 243 96 527
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 521 517 17 501 214 510 143 893 292 838 1 190 259 212 018 1 402 277
D.9 Adott tőketranszfer (–) 34 960 14 317 966 853 24 793 54 907 1 095 830 306 447 1 402 277
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -1 510 341 1 510 341 268 159 1 150 536 -650 580 295 100 447 126 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -314 127 23 624 -608 544 1 728 915 260 755 1 090 623 -1 090 623 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.