Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 28 144 061 28 144 061 28 144 061 28 144 061
P.71 Termékek importja 23 238 797 23 238 797 23 238 797 23 238 797
P.72 Szolgáltatások importja 4 905 264 4 905 264 4 905 264 4 905 264
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 31 284 275 31 284 275 31 284 275 31 284 275
P.61 Termékek exportja 24 471 247 24 471 247 24 471 247 24 471 247
P.62 Szolgáltatások exportja 6 813 028 6 813 028 6 813 028 6 813 028
P.1 Kibocsátás 71 529 387 71 529 387 53 515 449 1 923 961 7 861 987 7 457 899 770 091 71 529 387 71 529 387
P.11 Piaci kibocsátás 59 440 569 59 440 569 52 679 677 1 913 548 21 604 4 825 740 59 440 569 59 440 569
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 612 908 3 612 908 835 772 10 413 129 507 2 632 159 5 057 3 612 908 3 612 908
P.13 Nem piaci kibocsátás 8 475 910 8 475 910 7 710 876 765 034 8 475 910 8 475 910
P.2 Folyó termelőfelhasználás 40 854 239 40 854 239 387 439 2 082 133 2 706 324 897 076 34 781 267 40 854 239 40 854 239
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 492 305 5 492 305 5 492 305 5 492 305 5 492 305
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 36 167 453 36 167 453 382 652 5 375 766 5 155 663 1 026 885 18 734 182 5 492 305
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 992 218 5 992 218 82 394 970 931 1 276 762 108 823 3 553 308
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 30 175 235 30 175 235 300 258 4 404 835 3 878 901 918 062 15 180 874 5 492 305
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -3 140 214 -3 140 214
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 492 305 18 734 182 1 026 885 5 155 663 5 375 766 382 652 36 167 453 36 167 453
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 492 305 15 180 874 918 062 3 878 901 4 404 835 300 258 30 175 235 30 175 235
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -3 140 214 -3 140 214
D.1 Munkavállalói jövedelem 15 503 985 15 503 985 341 949 596 998 3 894 294 567 870 10 102 874
D.11 Bérek és keresetek 12 387 162 12 387 162 275 007 538 094 3 067 637 443 577 8 062 847
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 116 823 3 116 823 66 942 58 904 826 657 124 293 2 040 027
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 417 375 5 417 375 -41 691 -157 178 -15 393 100 196 39 136 5 492 305
D.21 Termékadók 5 891 229 5 891 229 5 891 229
D.29 Egyéb termelési adók 690 676 690 676 533 99 194 25 592 101 714 463 643
D.31 Terméktámogatások 398 924 398 924 398 924
D.39 Egyéb termelési támogatások 765 606 765 606 42 224 256 372 40 985 1 518 424 507
B.2g Működési eredmény, bruttó 12 143 597 12 143 597 82 394 1 833 450 1 276 762 358 819 8 592 172 0
B.2n Működési eredmény, nettó 6 480 558 6 480 558 0 1 191 698 0 249 996 5 038 864 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 102 496 3 102 496 3 102 496
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 773 317 2 773 317 2 773 317
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 8 592 172 358 819 1 276 762 1 833 450 82 394 12 143 597 12 143 597
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 038 864 249 996 0 1 191 698 0 6 480 558 6 480 558
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 102 496 3 102 496 3 102 496
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 773 317 2 773 317 2 773 317
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 069 763 1 069 763 16 383 214 16 383 214 190 534 16 573 748
D.11 Bérek és keresetek 922 054 922 054 13 139 623 13 139 623 169 593 13 309 216
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 147 709 147 709 3 243 591 3 243 591 20 941 3 264 532
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 793 827 5 793 827 -376 452 5 417 375
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 512 466 5 512 466 -20 161 5 492 305
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 281 361 281 361 -356 291 -74 930
D.4 Tulajdonosi jövedelem 12 153 917 2 578 561 9 575 356 466 122 883 1 117 922 2 615 938 5 718 147 3 119 519 2 792 797 173 676 1 308 773 8 422 7 403 187 4 750 730 12 153 917
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 35 250 965 35 250 965 90 350 22 505 050 6 126 343 535 678 5 993 544 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 29 258 747 29 258 747 7 956 21 534 119 4 849 581 426 855 2 440 236 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 5 993 544 535 678 6 126 343 22 505 050 90 350 35 250 965 35 250 965
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 440 236 426 855 4 849 581 21 534 119 7 956 29 258 747 29 258 747
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 836 373 11 174 2 825 199 1 992 548 3 181 121 402 708 068 2 616 913 2 616 913 219 460 2 836 373
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 504 979 34 722 5 470 257 5 470 257 35 594 222 624 4 973 683 0 5 231 901 273 078 5 504 979
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 754 916 41 761 4 713 155 17 567 4 531 911 127 580 36 097 4 738 105 4 738 105 16 811 4 754 916
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 979 260 375 705 2 603 555 36 816 551 907 1 253 550 285 265 476 017 539 186 284 427 454 895 480 685 711 889 2 471 082 508 178 2 979 260
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 34 696 800 34 696 800 747 856 19 709 128 8 383 192 508 482 5 348 142 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 28 704 582 28 704 582 665 462 18 738 197 7 106 430 399 659 1 794 834 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 348 142 508 482 8 383 192 19 709 128 747 856 34 696 800 34 696 800
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 794 834 399 659 7 106 430 18 738 197 665 462 28 704 582 28 704 582
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 267 211 4 267 211 623 369 3 643 842 4 267 211 4 267 211 4 267 211
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 34 696 800 34 696 800 124 487 23 976 339 4 739 350 508 482 5 348 142 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 28 704 582 28 704 582 42 093 23 005 408 3 462 588 399 659 1 794 834 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 348 142 508 482 8 383 192 19 709 128 747 856 34 696 800 34 696 800
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 794 834 399 659 7 106 430 18 738 197 665 462 28 704 582 28 704 582
P.4 Végső fogyasztás 25 374 980 25 374 980 21 791 571 3 583 409 25 374 980 25 374 980
P.3 Végső fogyasztási kiadások 25 374 980 25 374 980 623 369 17 524 360 7 227 251 25 374 980 25 374 980
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 95 044 95 044 95 044 95 044 95 044 95 044
B.8g Megtakarítások, bruttó 9 321 820 9 321 820 124 487 2 279 812 1 155 941 413 438 5 348 142 0
B.8n Megtakarítások, nettó 3 329 602 3 329 602 42 093 1 308 881 -120 821 304 615 1 794 834 0
B.12 Folyó külső egyenleg -1 669 561 -1 669 561
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 5 348 142 413 438 1 155 941 2 279 812 124 487 9 321 820 9 321 820
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 794 834 304 615 -120 821 1 308 881 42 093 3 329 602 3 329 602
B.12 Folyó külső egyenleg -1 669 561 -1 669 561
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 7 058 418 7 058 418 94 211 1 110 641 1 142 605 111 020 4 599 941 7 058 418 7 058 418
P.52 Készletváltozás 542 077 542 077 9 249 16 864 515 964 542 077 542 077
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 51 764 51 764 37 30 784 205 .. 20 738 51 764 51 764
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 992 218 -5 992 218 -82 394 -970 931 -1 276 762 -108 823 -3 553 308
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -96 770 96 770 105 496 -105 496 243 96 527
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 521 517 17 501 214 510 143 893 292 838 1 190 259 212 018 1 402 277
D.9 Adott tőketranszfer (–) 34 960 14 317 966 853 24 793 54 907 1 095 830 306 447 1 402 277
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -1 667 220 1 667 220 268 170 1 142 742 -650 580 305 359 601 529 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -312 207 70 882 -656 991 1 722 079 266 855 1 090 618 -1 090 618 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.