Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 37 138 498 37 138 498 37 138 498 37 138 498
P.71 Termékek importja 31 581 104 31 581 104 31 581 104 31 581 104
P.72 Szolgáltatások importja 5 557 394 5 557 394 5 557 394 5 557 394
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 38 142 547 38 142 547 38 142 547 38 142 547
P.61 Termékek exportja 31 164 029 31 164 029 31 164 029 31 164 029
P.62 Szolgáltatások exportja 6 978 518 6 978 518 6 978 518 6 978 518
P.1 Kibocsátás 93 402 642 93 402 642 67 844 569 2 636 796 11 262 156 10 422 971 1 236 150 93 402 642 93 402 642
P.11 Piaci kibocsátás 75 815 293 75 815 293 66 853 108 2 616 567 17 000 6 328 618 75 815 293 75 815 293
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 5 319 192 5 319 192 991 461 20 229 208 030 4 094 353 5 119 5 319 192 5 319 192
P.13 Nem piaci kibocsátás 12 268 157 12 268 157 11 037 126 1 231 031 12 268 157 12 268 157
P.2 Folyó termelőfelhasználás 52 547 608 52 547 608 572 592 2 832 763 4 163 841 1 079 555 43 898 857 52 547 608 52 547 608
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 421 329 7 421 329 7 421 329 7 421 329 7 421 329
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 48 276 363 48 276 363 663 558 7 590 208 7 098 315 1 557 241 23 945 712 7 421 329
P.51c Állóeszköz-felhasználás 8 437 297 8 437 297 116 175 1 321 584 1 890 438 158 180 4 950 920
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 39 839 066 39 839 066 547 383 6 268 624 5 207 877 1 399 061 18 994 792 7 421 329
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 004 049 -1 004 049
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 7 421 329 23 945 712 1 557 241 7 098 315 7 590 208 663 558 48 276 363 48 276 363
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 7 421 329 18 994 792 1 399 061 5 207 877 6 268 624 547 383 39 839 066 39 839 066
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 004 049 -1 004 049
D.1 Munkavállalói jövedelem 20 004 134 20 004 134 580 986 632 813 5 193 283 698 874 12 898 178
D.11 Bérek és keresetek 17 349 630 17 349 630 499 946 589 921 4 450 569 555 252 11 253 942
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 654 504 2 654 504 81 040 42 892 742 714 143 622 1 644 236
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 535 563 7 535 563 -33 603 -128 275 14 594 159 499 102 019 7 421 329
D.21 Termékadók 7 754 861 7 754 861 7 754 861
D.29 Egyéb termelési adók 1 049 752 1 049 752 1 156 184 446 39 073 162 524 662 553
D.31 Terméktámogatások 333 532 333 532 333 532
D.39 Egyéb termelési támogatások 935 518 935 518 34 759 312 721 24 479 3 025 560 534
B.2g Működési eredmény, bruttó 16 637 638 16 637 638 116 175 2 986 642 1 890 438 698 868 10 945 515 0
B.2n Működési eredmény, nettó 8 634 087 8 634 087 0 2 098 804 0 540 688 5 994 595 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 099 028 4 099 028 4 099 028
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 665 282 3 665 282 3 665 282
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 10 945 515 698 868 1 890 438 2 986 642 116 175 16 637 638 16 637 638
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 994 595 540 688 0 2 098 804 0 8 634 087 8 634 087
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 099 028 4 099 028 4 099 028
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 665 282 3 665 282 3 665 282
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 073 723 1 073 723 20 683 576 20 683 576 394 281 21 077 857
D.11 Bérek és keresetek 924 303 924 303 17 908 320 17 908 320 365 613 18 273 933
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 149 420 149 420 2 775 256 2 775 256 28 668 2 803 924
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 953 696 7 953 696 -418 133 7 535 563
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 417 499 7 417 499 3 830 7 421 329
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 536 197 536 197 -421 963 114 234
D.4 Tulajdonosi jövedelem 14 980 548 3 874 866 11 105 682 250 152 430 1 126 909 4 316 284 5 509 809 1 709 436 4 407 549 247 518 2 341 892 20 267 8 726 662 6 253 886 14 980 548
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 46 994 918 46 994 918 136 192 29 958 708 8 964 743 790 133 7 145 142 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 38 557 621 38 557 621 20 017 28 637 124 7 074 305 631 953 2 194 222 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 7 145 142 790 133 8 964 743 29 958 708 136 192 46 994 918 46 994 918
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 194 222 631 953 7 074 305 28 637 124 20 017 38 557 621 38 557 621
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 457 647 24 932 3 432 715 2 790 579 1 664 105 814 534 658 3 239 287 3 239 287 218 360 3 457 647
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 993 000 59 418 5 933 582 5 933 582 55 673 265 760 5 394 122 2 335 5 717 890 275 110 5 993 000
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 661 856 71 392 5 590 464 19 219 5 376 607 138 689 55 949 5 639 561 5 639 561 22 295 5 661 856
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 4 388 520 726 119 3 662 401 70 594 676 652 1 995 008 370 159 549 988 648 019 356 013 768 036 673 574 1 309 315 3 754 957 633 563 4 388 520
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 46 727 451 46 727 451 1 358 029 26 871 030 10 992 909 797 244 6 708 239 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 290 154 38 290 154 1 241 854 25 549 446 9 102 471 639 064 1 757 319 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 708 239 797 244 10 992 909 26 871 030 1 358 029 46 727 451 46 727 451
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 757 319 639 064 9 102 471 25 549 446 1 241 854 38 290 154 38 290 154
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 5 732 953 5 732 953 1 021 701 4 711 252 5 732 953 5 732 953 5 732 953
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 46 727 451 46 727 451 336 328 32 603 983 6 281 657 797 244 6 708 239 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 290 154 38 290 154 220 153 31 282 399 4 391 219 639 064 1 757 319 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 708 239 797 244 10 992 909 26 871 030 1 358 029 46 727 451 46 727 451
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 757 319 639 064 9 102 471 25 549 446 1 241 854 38 290 154 38 290 154
P.4 Végső fogyasztás 34 085 341 34 085 341 28 661 263 5 424 078 34 085 341 34 085 341
P.3 Végső fogyasztási kiadások 34 085 341 34 085 341 1 021 701 22 928 310 10 135 330 34 085 341 34 085 341
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 127 071 127 071 127 071 127 071 127 071 127 071
B.8g Megtakarítások, bruttó 12 642 110 12 642 110 336 328 4 069 791 857 579 670 173 6 708 239 0
B.8n Megtakarítások, nettó 4 204 813 4 204 813 220 153 2 748 207 -1 032 859 511 993 1 757 319 0
B.12 Folyó külső egyenleg 544 863 544 863
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 6 708 239 670 173 857 579 4 069 791 336 328 12 642 110 12 642 110
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 757 319 511 993 -1 032 859 2 748 207 220 153 4 204 813 4 204 813
B.12 Folyó külső egyenleg 544 863 544 863
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 12 856 783 12 856 783 188 429 2 330 445 3 079 593 198 573 7 059 743 12 856 783 12 856 783
P.52 Készletváltozás 233 564 233 564 15 439 412 336 -194 211 233 564 233 564
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 96 626 96 626 -2 367 28 523 42 234 .. 28 236 96 626 96 626
P.51c Állóeszköz-felhasználás -8 437 297 -8 437 297 -116 175 -1 321 584 -1 890 438 -158 180 -4 950 920
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 103 -4 103 -4 564 4 564 786 -4 889
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 1 168 589 131 753 186 416 967 504 929 2 843 802 151 095 2 994 897
D.9 Adott tőketranszfer (–) 77 495 7 876 1 832 694 33 260 43 573 1 994 898 999 999 2 994 897
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -308 144 308 144 611 622 2 083 655 -3 760 656 463 069 910 454 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -584 270 93 483 -3 760 097 3 157 264 265 456 -828 164 828 164 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.