Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 37 179 964 37 179 964 37 179 964 37 179 964
P.71 Termékek importja 31 609 833 31 609 833 31 609 833 31 609 833
P.72 Szolgáltatások importja 5 570 131 5 570 131 5 570 131 5 570 131
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 38 113 728 38 113 728 38 113 728 38 113 728
P.61 Termékek exportja 31 144 711 31 144 711 31 144 711 31 144 711
P.62 Szolgáltatások exportja 6 969 017 6 969 017 6 969 017 6 969 017
P.1 Kibocsátás 93 614 173 93 614 173 67 693 246 2 634 305 11 615 284 10 435 187 1 236 151 93 614 173 93 614 173
P.11 Piaci kibocsátás 75 678 115 75 678 115 66 705 995 2 614 076 17 000 6 341 044 75 678 115 75 678 115
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 5 318 636 5 318 636 987 251 20 229 211 894 4 094 143 5 119 5 318 636 5 318 636
P.13 Nem piaci kibocsátás 12 617 422 12 617 422 11 386 390 1 231 032 12 617 422 12 617 422
P.2 Folyó termelőfelhasználás 52 727 760 52 727 760 572 593 2 823 442 4 276 386 1 076 567 43 978 772 52 727 760 52 727 760
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 558 061 7 558 061 7 558 061 7 558 061 7 558 061
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 48 444 474 48 444 474 663 558 7 611 745 7 338 898 1 557 738 23 714 474 7 558 061
P.51c Állóeszköz-felhasználás 8 435 894 8 435 894 116 175 1 321 584 1 984 873 158 180 4 855 082
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 40 008 580 40 008 580 547 383 6 290 161 5 354 025 1 399 558 18 859 392 7 558 061
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -933 764 -933 764
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 7 558 061 23 714 474 1 557 738 7 338 898 7 611 745 663 558 48 444 474 48 444 474
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 7 558 061 18 859 392 1 399 558 5 354 025 6 290 161 547 383 40 008 580 40 008 580
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -933 764 -933 764
D.1 Munkavállalói jövedelem 20 002 021 20 002 021 580 986 632 825 5 336 439 698 875 12 752 896
D.11 Bérek és keresetek 17 347 557 17 347 557 499 946 589 932 4 570 707 555 663 11 131 309
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 654 464 2 654 464 81 040 42 893 765 732 143 212 1 621 587
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 672 295 7 672 295 -33 603 -128 275 17 588 159 500 99 024 7 558 061
D.21 Termékadók 7 754 861 7 754 861 7 754 861
D.29 Egyéb termelési adók 1 049 752 1 049 752 1 156 184 446 42 474 162 525 659 151
D.31 Terméktámogatások 196 800 196 800 196 800
D.39 Egyéb termelési támogatások 935 518 935 518 34 759 312 721 24 886 3 025 560 127
B.2g Működési eredmény, bruttó 16 649 605 16 649 605 116 175 2 986 642 1 984 871 699 363 10 862 554 0
B.2n Működési eredmény, nettó 8 641 491 8 641 491 0 2 092 838 -2 541 183 6 007 472 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 120 553 4 120 553 4 120 553
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 692 773 3 692 773 3 692 773
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 10 862 554 699 363 1 984 871 2 986 642 116 175 16 649 605 16 649 605
B.2n Működési eredmény, nettó 0 6 007 472 541 183 -2 2 092 838 0 8 641 491 8 641 491
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 120 553 4 120 553 4 120 553
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 692 773 3 692 773 3 692 773
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 065 800 1 065 800 20 702 618 20 702 618 365 203 21 067 821
D.11 Bérek és keresetek 915 876 915 876 17 924 693 17 924 693 338 740 18 263 433
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 149 924 149 924 2 777 925 2 777 925 26 463 2 804 388
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 8 090 428 8 090 428 -418 133 7 672 295
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 554 231 7 554 231 3 830 7 558 061
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 536 197 536 197 -421 963 114 234
D.4 Tulajdonosi jövedelem 12 249 424 2 600 743 9 648 681 250 154 124 1 127 290 2 936 660 5 430 357 1 700 859 3 081 482 251 599 2 318 921 20 268 7 373 129 4 876 295 12 249 424
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 47 287 652 47 287 652 136 193 29 974 610 9 199 608 844 185 7 133 056 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 38 851 758 38 851 758 20 018 28 653 026 7 214 735 686 005 2 277 974 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 7 133 056 844 185 9 199 608 29 974 610 136 193 47 287 652 47 287 652
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 277 974 686 005 7 214 735 28 653 026 20 018 38 851 758 38 851 758
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 451 727 22 918 3 428 809 2 786 673 1 681 105 814 534 641 3 239 287 3 239 287 212 440 3 451 727
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 992 178 54 728 5 937 450 5 937 450 54 726 265 760 5 395 029 2 335 5 717 850 274 328 5 992 178
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 661 820 71 397 5 590 423 19 219 5 377 513 138 689 55 002 5 639 525 5 639 525 22 295 5 661 820
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 4 355 153 741 495 3 613 658 70 611 674 771 1 954 117 364 171 549 988 646 333 350 024 737 446 764 434 1 224 521 3 722 758 632 395 4 355 153
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 47 036 732 47 036 732 1 273 219 26 979 675 11 238 059 851 295 6 694 484 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 600 838 38 600 838 1 157 044 25 658 091 9 253 186 693 115 1 839 402 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 694 484 851 295 11 238 059 26 979 675 1 273 219 47 036 732 47 036 732
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 839 402 693 115 9 253 186 25 658 091 1 157 044 38 600 838 38 600 838
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 5 737 736 5 737 736 1 021 702 4 716 034 5 737 736 5 737 736 5 737 736
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 47 036 732 47 036 732 251 517 32 717 411 6 522 025 851 295 6 694 484 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 600 838 38 600 838 135 342 31 395 827 4 537 152 693 115 1 839 402 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 694 484 851 295 11 238 059 26 979 675 1 273 219 47 036 732 47 036 732
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 839 402 693 115 9 253 186 25 658 091 1 157 044 38 600 838 38 600 838
P.4 Végső fogyasztás 34 314 814 34 314 814 28 683 658 5 631 156 34 314 814 34 314 814
P.3 Végső fogyasztási kiadások 34 314 814 34 314 814 1 021 702 22 945 922 10 347 190 34 314 814 34 314 814
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 127 071 127 071 127 071 127 071 127 071 127 071
B.8g Megtakarítások, bruttó 12 721 918 12 721 918 251 517 4 160 824 890 869 724 224 6 694 484 0
B.8n Megtakarítások, nettó 4 286 024 4 286 024 135 342 2 839 240 -1 094 004 566 044 1 839 402 0
B.12 Folyó külső egyenleg 473 978 473 978
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 6 694 484 724 224 890 869 4 160 824 251 517 12 721 918 12 721 918
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 839 402 566 044 -1 094 004 2 839 240 135 342 4 286 024 4 286 024
B.12 Folyó külső egyenleg 473 978 473 978
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 12 845 496 12 845 496 188 429 2 330 445 3 134 632 196 355 6 995 635 12 845 496 12 845 496
P.52 Készletváltozás 295 774 295 774 15 439 414 108 -133 773 295 774 295 774
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 54 626 54 626 -2 367 28 523 42 234 .. -13 764 54 626 54 626
P.51c Állóeszköz-felhasználás -8 435 894 -8 435 894 -116 175 -1 321 584 -1 984 873 -158 180 -4 855 082
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -1 400 1 400 -4 707 4 707 -4 281 5 681
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 1 262 023 18 078 924 147 420 242 438 225 3 062 715 151 095 3 213 810
D.9 Adott tőketranszfer (–) 77 495 7 876 1 881 704 33 260 43 573 2 043 908 1 169 902 3 213 810
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -543 429 543 429 460 107 2 178 106 -3 662 369 542 352 1 025 233 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -682 983 62 307 -3 652 287 3 235 838 265 456 -771 669 771 669 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.