Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 37 324 649 37 324 649 37 324 649 37 324 649
P.71 Termékek importja 31 831 930 31 831 930 31 831 930 31 831 930
P.72 Szolgáltatások importja 5 492 719 5 492 719 5 492 719 5 492 719
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 38 141 247 38 141 247 38 141 247 38 141 247
P.61 Termékek exportja 31 344 702 31 344 702 31 344 702 31 344 702
P.62 Szolgáltatások exportja 6 796 545 6 796 545 6 796 545 6 796 545
P.1 Kibocsátás 92 507 857 92 507 857 66 972 329 2 618 994 11 266 770 10 451 390 1 198 374 92 507 857 92 507 857
P.11 Piaci kibocsátás 74 884 414 74 884 414 65 994 595 2 600 525 17 000 6 272 294 74 884 414 74 884 414
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 5 387 525 5 387 525 977 734 18 469 207 108 4 179 096 5 118 5 387 525 5 387 525
P.13 Nem piaci kibocsátás 12 235 918 12 235 918 11 042 662 1 193 256 12 235 918 12 235 918
P.2 Folyó termelőfelhasználás 51 940 707 51 940 707 547 267 2 855 010 4 174 936 1 061 341 43 302 153 51 940 707 51 940 707
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 421 329 7 421 329 7 421 329 7 421 329 7 421 329
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 47 988 479 47 988 479 651 107 7 596 380 7 091 834 1 557 653 23 670 176 7 421 329
P.51c Állóeszköz-felhasználás 8 436 085 8 436 085 116 175 1 321 584 1 889 988 158 180 4 950 158
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 39 552 394 39 552 394 534 932 6 274 796 5 201 846 1 399 473 18 720 018 7 421 329
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -816 598 -816 598
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 7 421 329 23 670 176 1 557 653 7 091 834 7 596 380 651 107 47 988 479 47 988 479
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 7 421 329 18 720 018 1 399 473 5 201 846 6 274 796 534 932 39 552 394 39 552 394
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -816 598 -816 598
D.1 Munkavállalói jövedelem 19 827 564 19 827 564 574 342 653 545 5 188 352 717 332 12 693 993
D.11 Bérek és keresetek 17 185 169 17 185 169 500 481 609 513 4 446 169 550 133 11 078 873
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 642 395 2 642 395 73 861 44 032 742 183 167 199 1 615 120
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 535 200 7 535 200 -39 410 -128 304 13 495 159 429 108 661 7 421 329
D.21 Termékadók 7 754 861 7 754 861 7 754 861
D.29 Egyéb termelési adók 1 049 784 1 049 784 1 221 184 432 39 105 162 050 662 976
D.31 Terméktámogatások 333 532 333 532 333 532
D.39 Egyéb termelési támogatások 935 913 935 913 40 631 312 736 25 610 2 621 554 315
B.2g Működési eredmény, bruttó 16 563 375 16 563 375 116 175 3 008 799 1 889 987 680 892 10 867 522 0
B.2n Működési eredmény, nettó 8 561 036 8 561 036 0 2 120 961 -1 522 712 5 917 364 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 062 340 4 062 340 4 062 340
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 628 594 3 628 594 3 628 594
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 10 867 522 680 892 1 889 987 3 008 799 116 175 16 563 375 16 563 375
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 917 364 522 712 -1 2 120 961 0 8 561 036 8 561 036
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 062 340 4 062 340 4 062 340
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 628 594 3 628 594 3 628 594
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 073 723 1 073 723 20 507 006 20 507 006 394 281 20 901 287
D.11 Bérek és keresetek 924 303 924 303 17 743 859 17 743 859 365 613 18 109 472
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 149 420 149 420 2 763 147 2 763 147 28 668 2 791 815
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 953 333 7 953 333 -418 133 7 535 200
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 417 499 7 417 499 3 830 7 421 329
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 535 834 535 834 -421 963 113 871
D.4 Tulajdonosi jövedelem 14 649 034 3 840 970 10 808 064 250 152 414 1 126 850 4 256 978 5 271 572 1 464 498 4 420 541 221 528 2 294 202 19 906 8 420 675 6 228 359 14 649 034
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 46 698 665 46 698 665 135 831 29 719 933 8 937 998 844 455 7 060 448 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 38 262 580 38 262 580 19 656 28 398 349 7 048 010 686 275 2 110 290 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 7 060 448 844 455 8 937 998 29 719 933 135 831 46 698 665 46 698 665
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 110 290 686 275 7 048 010 28 398 349 19 656 38 262 580 38 262 580
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 457 647 24 932 3 432 715 2 790 579 1 948 102 783 537 405 3 239 287 3 239 287 218 360 3 457 647
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 965 691 59 418 5 906 273 5 906 273 44 693 250 663 5 394 371 854 5 690 581 275 110 5 965 691
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 640 158 71 392 5 568 766 8 411 5 376 491 138 930 44 934 5 617 863 5 617 863 22 295 5 640 158
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 4 492 402 713 859 3 778 543 115 017 690 823 2 034 007 369 342 569 354 697 130 356 152 768 213 696 486 1 322 201 3 840 182 652 220 4 492 402
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 46 400 281 46 400 281 1 335 458 26 646 607 10 927 423 840 215 6 650 578 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 37 964 196 37 964 196 1 219 283 25 325 023 9 037 435 682 035 1 700 420 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 650 578 840 215 10 927 423 26 646 607 1 335 458 46 400 281 46 400 281
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 700 420 682 035 9 037 435 25 325 023 1 219 283 37 964 196 37 964 196
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 5 731 127 5 731 127 957 537 4 773 590 5 731 127 5 731 127 5 731 127
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 46 400 281 46 400 281 377 921 32 377 734 6 153 833 840 215 6 650 578 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 37 964 196 37 964 196 261 746 31 056 150 4 263 845 682 035 1 700 420 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 650 578 840 215 10 927 423 26 646 607 1 335 458 46 400 281 46 400 281
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 700 420 682 035 9 037 435 25 325 023 1 219 283 37 964 196 37 964 196
P.4 Végső fogyasztás 33 979 224 33 979 224 28 620 353 5 358 871 33 979 224 33 979 224
P.3 Végső fogyasztási kiadások 33 979 224 33 979 224 957 537 22 889 226 10 132 461 33 979 224 33 979 224
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 111 733 111 733 111 733 111 733 111 733 111 733
B.8g Megtakarítások, bruttó 12 421 057 12 421 057 377 921 3 869 114 794 962 728 482 6 650 578 0
B.8n Megtakarítások, nettó 3 984 972 3 984 972 261 746 2 547 530 -1 095 026 570 302 1 700 420 0
B.12 Folyó külső egyenleg 771 600 771 600
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 6 650 578 728 482 794 962 3 869 114 377 921 12 421 057 12 421 057
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 700 420 570 302 -1 095 026 2 547 530 261 746 3 984 972 3 984 972
B.12 Folyó külső egyenleg 771 600 771 600
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 12 857 001 12 857 001 191 055 2 327 243 3 080 980 199 989 7 057 734 12 857 001 12 857 001
P.52 Készletváltozás 231 170 231 170 14 848 412 207 -195 885 231 170 231 170
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 104 486 104 486 -2 367 37 413 42 234 .. 27 206 104 486 104 486
P.51c Állóeszköz-felhasználás -8 436 085 -8 436 085 -116 175 -1 321 584 -1 889 988 -158 180 -4 950 158
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 103 -4 103 -4 564 4 564 786 -4 889
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 1 174 073 56 753 186 409 346 487 632 2 824 293 158 594 2 982 887
D.9 Adott tőketranszfer (–) 38 891 7 876 1 830 813 33 260 82 276 1 993 116 989 771 2 982 887
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -63 680 63 680 594 589 1 870 260 -3 822 650 519 887 901 594 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -339 248 41 575 -3 823 910 3 076 766 323 267 -721 550 721 550 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.