Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 37 179 964 37 179 964 37 179 964 37 179 964
P.71 Termékek importja 31 609 833 31 609 833 31 609 833 31 609 833
P.72 Szolgáltatások importja 5 570 131 5 570 131 5 570 131 5 570 131
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 38 113 728 38 113 728 38 113 728 38 113 728
P.61 Termékek exportja 31 144 711 31 144 711 31 144 711 31 144 711
P.62 Szolgáltatások exportja 6 969 017 6 969 017 6 969 017 6 969 017
P.1 Kibocsátás 93 587 792 93 587 792 67 718 219 2 634 241 11 563 830 10 435 351 1 236 151 93 587 792 93 587 792
P.11 Piaci kibocsátás 75 702 773 75 702 773 66 730 711 2 614 012 17 000 6 341 050 75 702 773 75 702 773
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 5 318 612 5 318 612 987 508 20 229 211 455 4 094 301 5 119 5 318 612 5 318 612
P.13 Nem piaci kibocsátás 12 566 407 12 566 407 11 335 375 1 231 032 12 566 407 12 566 407
P.2 Folyó termelőfelhasználás 52 727 285 52 727 285 572 593 2 823 600 4 256 331 1 076 504 43 998 257 52 727 285 52 727 285
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 551 039 7 551 039 7 551 039 7 551 039 7 551 039
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 48 411 546 48 411 546 663 558 7 611 751 7 307 499 1 557 737 23 719 962 7 551 039
P.51c Állóeszköz-felhasználás 8 436 067 8 436 067 116 175 1 321 584 1 978 684 158 180 4 861 444
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 39 975 479 39 975 479 547 383 6 290 167 5 328 815 1 399 557 18 858 518 7 551 039
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -933 764 -933 764
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 7 551 039 23 719 962 1 557 737 7 307 499 7 611 751 663 558 48 411 546 48 411 546
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 7 551 039 18 858 518 1 399 557 5 328 815 6 290 167 547 383 39 975 479 39 975 479
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -933 764 -933 764
D.1 Munkavállalói jövedelem 20 001 091 20 001 091 580 986 632 825 5 311 431 698 874 12 776 975
D.11 Bérek és keresetek 17 346 361 17 346 361 499 946 589 932 4 549 679 555 636 11 151 168
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 654 730 2 654 730 81 040 42 893 761 752 143 238 1 625 807
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 665 273 7 665 273 -33 603 -128 275 17 384 159 499 99 229 7 551 039
D.21 Termékadók 7 754 861 7 754 861 7 754 861
D.29 Egyéb termelési adók 1 049 752 1 049 752 1 156 184 446 42 216 162 524 659 410
D.31 Terméktámogatások 203 822 203 822 203 822
D.39 Egyéb termelési támogatások 935 518 935 518 34 759 312 721 24 832 3 025 560 181
B.2g Működési eredmény, bruttó 16 624 623 16 624 623 116 175 2 986 642 1 978 684 699 364 10 843 758 0
B.2n Működési eredmény, nettó 8 616 336 8 616 336 0 2 092 838 0 541 184 5 982 314 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 120 559 4 120 559 4 120 559
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 692 779 3 692 779 3 692 779
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 10 843 758 699 364 1 978 684 2 986 642 116 175 16 624 623 16 624 623
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 982 314 541 184 0 2 092 838 0 8 616 336 8 616 336
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 120 559 4 120 559 4 120 559
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 692 779 3 692 779 3 692 779
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 072 802 1 072 802 20 708 690 20 708 690 365 203 21 073 893
D.11 Bérek és keresetek 918 567 918 567 17 926 215 17 926 215 338 713 18 264 928
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 154 235 154 235 2 782 475 2 782 475 26 490 2 808 965
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 8 083 406 8 083 406 -418 133 7 665 273
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 547 209 7 547 209 3 830 7 551 039
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 536 197 536 197 -421 963 114 234
D.4 Tulajdonosi jövedelem 12 244 789 2 600 605 9 644 184 250 154 124 1 126 948 2 995 666 5 367 196 1 716 467 3 075 338 250 805 2 307 785 20 268 7 370 663 4 874 126 12 244 789
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 47 263 757 47 263 757 136 193 29 969 552 9 185 947 779 036 7 193 029 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 38 827 690 38 827 690 20 018 28 647 968 7 207 263 620 856 2 331 585 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 7 193 029 779 036 9 185 947 29 969 552 136 193 47 263 757 47 263 757
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 331 585 620 856 7 207 263 28 647 968 20 018 38 827 690 38 827 690
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 449 427 22 918 3 426 509 2 784 373 1 664 105 814 534 658 3 239 287 3 239 287 210 140 3 449 427
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 999 139 54 755 5 944 384 5 944 384 55 145 265 760 5 394 876 2 335 5 718 116 281 023 5 999 139
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 662 081 71 392 5 590 689 19 219 5 377 360 138 689 55 421 5 639 786 5 639 786 22 295 5 662 081
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 4 422 982 767 526 3 655 456 70 611 675 377 1 995 311 364 171 549 986 648 063 350 024 768 148 714 982 1 309 331 3 790 548 632 434 4 422 982
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 47 034 456 47 034 456 1 358 029 26 920 186 11 213 923 786 146 6 756 172 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 598 389 38 598 389 1 241 854 25 598 602 9 235 239 627 966 1 894 728 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 756 172 786 146 11 213 923 26 920 186 1 358 029 47 034 456 47 034 456
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 894 728 627 966 9 235 239 25 598 602 1 241 854 38 598 389 38 598 389
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 5 732 954 5 732 954 1 021 702 4 711 252 5 732 954 5 732 954 5 732 954
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 47 034 456 47 034 456 336 327 32 653 140 6 502 671 786 146 6 756 172 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 598 389 38 598 389 220 152 31 331 556 4 523 987 627 966 1 894 728 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 756 172 786 146 11 213 923 26 920 186 1 358 029 47 034 456 47 034 456
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 894 728 627 966 9 235 239 25 598 602 1 241 854 38 598 389 38 598 389
P.4 Végső fogyasztás 34 284 014 34 284 014 28 679 595 5 604 419 34 284 014 34 284 014
P.3 Végső fogyasztási kiadások 34 284 014 34 284 014 1 021 702 22 946 641 10 315 671 34 284 014 34 284 014
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 127 071 127 071 127 071 127 071 127 071 127 071
B.8g Megtakarítások, bruttó 12 750 442 12 750 442 336 327 4 100 616 898 252 659 075 6 756 172 0
B.8n Megtakarítások, nettó 4 314 375 4 314 375 220 152 2 779 032 -1 080 432 500 895 1 894 728 0
B.12 Folyó külső egyenleg 443 326 443 326
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 6 756 172 659 075 898 252 4 100 616 336 327 12 750 442 12 750 442
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 894 728 500 895 -1 080 432 2 779 032 220 152 4 314 375 4 314 375
B.12 Folyó külső egyenleg 443 326 443 326
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 12 841 283 12 841 283 188 429 2 330 445 3 113 523 196 355 7 012 531 12 841 283 12 841 283
P.52 Készletváltozás 297 859 297 859 15 439 414 262 -131 842 297 859 297 859
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 54 626 54 626 -2 367 28 523 42 234 .. -13 764 54 626 54 626
P.51c Állóeszköz-felhasználás -8 436 067 -8 436 067 -116 175 -1 321 584 -1 978 684 -158 180 -4 861 444
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 103 -4 103 -4 707 4 707 786 -4 889
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 1 061 023 131 753 186 416 967 504 929 2 736 236 151 095 2 887 331
D.9 Adott tőketranszfer (–) 77 495 7 876 1 725 128 33 260 43 573 1 887 332 999 999 2 887 331
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -409 681 409 681 611 621 2 114 623 -3 648 416 454 189 877 664 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -771 951 72 758 -3 636 277 3 255 872 265 456 -814 142 814 142 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.