Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 37 179 964 37 179 964 37 179 964 37 179 964
P.71 Termékek importja 31 609 833 31 609 833 31 609 833 31 609 833
P.72 Szolgáltatások importja 5 570 131 5 570 131 5 570 131 5 570 131
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 38 113 728 38 113 728 38 113 728 38 113 728
P.61 Termékek exportja 31 144 711 31 144 711 31 144 711 31 144 711
P.62 Szolgáltatások exportja 6 969 017 6 969 017 6 969 017 6 969 017
P.1 Kibocsátás 93 609 007 93 609 007 67 718 599 2 634 241 11 584 663 10 435 353 1 236 151 93 609 007 93 609 007
P.11 Piaci kibocsátás 75 703 155 75 703 155 66 731 091 2 614 012 17 000 6 341 052 75 703 155 75 703 155
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 5 318 618 5 318 618 987 508 20 229 211 461 4 094 301 5 119 5 318 618 5 318 618
P.13 Nem piaci kibocsátás 12 587 234 12 587 234 11 356 202 1 231 032 12 587 234 12 587 234
P.2 Folyó termelőfelhasználás 52 734 625 52 734 625 572 593 2 823 601 4 263 441 1 076 504 43 998 486 52 734 625 52 734 625
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 551 039 7 551 039 7 551 039 7 551 039 7 551 039
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 48 425 421 48 425 421 663 558 7 611 752 7 321 222 1 557 737 23 720 113 7 551 039
P.51c Állóeszköz-felhasználás 8 435 891 8 435 891 116 175 1 321 584 1 981 315 158 180 4 858 637
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 39 989 530 39 989 530 547 383 6 290 168 5 339 907 1 399 557 18 861 476 7 551 039
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -933 764 -933 764
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 7 551 039 23 720 113 1 557 737 7 321 222 7 611 752 663 558 48 425 421 48 425 421
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 7 551 039 18 861 476 1 399 557 5 339 907 6 290 168 547 383 39 989 530 39 989 530
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -933 764 -933 764
D.1 Munkavállalói jövedelem 20 010 736 20 010 736 580 986 632 825 5 322 429 698 874 12 775 622
D.11 Bérek és keresetek 17 356 100 17 356 100 499 946 589 932 4 559 043 555 662 11 151 517
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 654 636 2 654 636 81 040 42 893 763 386 143 212 1 624 105
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 665 273 7 665 273 -33 603 -128 275 17 478 159 499 99 135 7 551 039
D.21 Termékadók 7 754 861 7 754 861 7 754 861
D.29 Egyéb termelési adók 1 049 752 1 049 752 1 156 184 446 42 406 162 524 659 220
D.31 Terméktámogatások 203 822 203 822 203 822
D.39 Egyéb termelési támogatások 935 518 935 518 34 759 312 721 24 928 3 025 560 085
B.2g Működési eredmény, bruttó 16 628 852 16 628 852 116 175 2 986 642 1 981 315 699 364 10 845 356 0
B.2n Működési eredmény, nettó 8 620 741 8 620 741 0 2 092 838 0 541 184 5 986 719 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 120 560 4 120 560 4 120 560
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 692 780 3 692 780 3 692 780
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 10 845 356 699 364 1 981 315 2 986 642 116 175 16 628 852 16 628 852
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 986 719 541 184 0 2 092 838 0 8 620 741 8 620 741
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 120 560 4 120 560 4 120 560
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 692 780 3 692 780 3 692 780
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 072 802 1 072 802 20 718 335 20 718 335 365 203 21 083 538
D.11 Bérek és keresetek 918 567 918 567 17 935 954 17 935 954 338 713 18 274 667
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 154 235 154 235 2 782 381 2 782 381 26 490 2 808 871
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 8 083 406 8 083 406 -418 133 7 665 273
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 547 209 7 547 209 3 830 7 551 039
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 536 197 536 197 -421 963 114 234
D.4 Tulajdonosi jövedelem 12 250 168 2 600 030 9 650 138 250 154 124 1 127 052 2 936 399 5 432 313 1 703 866 3 080 373 251 126 2 318 921 20 268 7 374 554 4 875 614 12 250 168
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 47 275 569 47 275 569 136 193 29 990 334 9 188 795 843 338 7 116 909 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 38 839 678 38 839 678 20 018 28 668 750 7 207 480 685 158 2 258 272 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 7 116 909 843 338 9 188 795 29 990 334 136 193 47 275 569 47 275 569
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 258 272 685 158 7 207 480 28 668 750 20 018 38 839 678 38 839 678
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 449 427 22 918 3 426 509 2 784 373 1 692 105 814 534 630 3 239 287 3 239 287 210 140 3 449 427
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 999 045 54 755 5 944 290 5 944 290 54 979 265 760 5 394 948 2 335 5 718 022 281 023 5 999 045
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 661 987 71 392 5 590 595 19 219 5 377 432 138 689 55 255 5 639 692 5 639 692 22 295 5 661 987
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 4 418 288 767 526 3 650 762 70 611 675 377 1 990 774 364 171 549 829 728 102 350 024 768 225 714 982 1 224 521 3 785 854 632 434 4 418 288
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 47 046 268 47 046 268 1 273 219 26 940 968 11 221 357 850 448 6 760 276 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 610 377 38 610 377 1 157 044 25 619 384 9 240 042 692 268 1 901 639 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 760 276 850 448 11 221 357 26 940 968 1 273 219 47 046 268 47 046 268
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 901 639 692 268 9 240 042 25 619 384 1 157 044 38 610 377 38 610 377
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 5 733 414 5 733 414 1 021 702 4 711 712 5 733 414 5 733 414 5 733 414
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 47 046 268 47 046 268 251 517 32 674 382 6 509 645 850 448 6 760 276 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 610 377 38 610 377 135 342 31 352 798 4 528 330 692 268 1 901 639 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 760 276 850 448 11 221 357 26 940 968 1 273 219 47 046 268 47 046 268
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 901 639 692 268 9 240 042 25 619 384 1 157 044 38 610 377 38 610 377
P.4 Végső fogyasztás 34 295 539 34 295 539 28 680 055 5 615 484 34 295 539 34 295 539
P.3 Végső fogyasztási kiadások 34 295 539 34 295 539 1 021 702 22 946 641 10 327 196 34 295 539 34 295 539
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 127 071 127 071 127 071 127 071 127 071 127 071
B.8g Megtakarítások, bruttó 12 750 729 12 750 729 251 517 4 121 398 894 161 723 377 6 760 276 0
B.8n Megtakarítások, nettó 4 314 838 4 314 838 135 342 2 799 814 -1 087 154 565 197 1 901 639 0
B.12 Folyó külső egyenleg 445 389 445 389
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 6 760 276 723 377 894 161 4 121 398 251 517 12 750 729 12 750 729
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 901 639 565 197 -1 087 154 2 799 814 135 342 4 314 838 4 314 838
B.12 Folyó külső egyenleg 445 389 445 389
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 12 841 283 12 841 283 188 429 2 330 445 3 130 419 196 355 6 995 635 12 841 283 12 841 283
P.52 Készletváltozás 300 209 300 209 15 439 414 263 -129 493 300 209 300 209
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 54 626 54 626 -2 367 28 523 42 234 .. -13 764 54 626 54 626
P.51c Állóeszköz-felhasználás -8 435 891 -8 435 891 -116 175 -1 321 584 -1 981 315 -158 180 -4 858 637
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 103 -4 103 -4 707 4 707 786 -4 889
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 1 101 247 131 753 186 416 967 438 225 2 709 756 151 095 2 860 851
D.9 Adott tőketranszfer (–) 77 495 7 876 1 698 648 33 260 43 573 1 860 852 999 999 2 860 851
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -407 618 407 618 460 107 2 135 405 -3 642 924 518 491 936 539 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -721 256 47 378 -3 634 413 3 235 211 265 456 -807 624 807 624 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.