Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 20 848 116 20 848 116 20 848 116 20 848 116
P.71 Termékek importja 17 511 626 17 511 626 17 511 626 17 511 626
P.72 Szolgáltatások importja 3 336 490 3 336 490 3 336 490 3 336 490
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 22 292 418 22 292 418 22 292 418 22 292 418
P.61 Termékek exportja 18 205 574 18 205 574 18 205 574 18 205 574
P.62 Szolgáltatások exportja 4 086 844 4 086 844 4 086 844 4 086 844
P.1 Kibocsátás 55 427 896 55 427 896 40 751 410 1 977 545 6 079 070 6 067 574 552 297 55 427 896 55 427 896
P.11 Piaci kibocsátás 45 948 294 45 948 294 40 158 321 1 971 385 17 697 3 800 891 45 948 294 45 948 294
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 961 534 2 961 534 593 089 6 160 91 679 2 266 683 3 923 2 961 534 2 961 534
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 518 068 6 518 068 5 969 694 548 374 6 518 068 6 518 068
P.2 Folyó termelőfelhasználás 32 148 936 32 148 936 290 203 1 864 379 2 110 454 895 171 26 988 729 32 148 936 32 148 936
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 152 310 4 152 310 4 152 310 4 152 310 4 152 310
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 27 431 270 27 431 270 262 094 4 203 195 3 968 616 1 082 374 13 762 681 4 152 310
P.51c Állóeszköz-felhasználás 4 929 233 4 929 233 70 240 865 438 1 014 253 108 767 2 870 535
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 22 502 037 22 502 037 191 854 3 337 757 2 954 363 973 607 10 892 146 4 152 310
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 444 302 -1 444 302
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 152 310 13 762 681 1 082 374 3 968 616 4 203 195 262 094 27 431 270 27 431 270
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 152 310 10 892 146 973 607 2 954 363 3 337 757 191 854 22 502 037 22 502 037
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 444 302 -1 444 302
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 943 682 11 943 682 191 115 409 915 2 938 395 545 201 7 859 056
D.11 Bérek és keresetek 9 708 917 9 708 917 152 048 372 212 2 250 498 419 702 6 514 457
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 234 765 2 234 765 39 067 37 703 687 897 125 499 1 344 599
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 159 865 4 159 865 739 -129 360 15 482 149 064 -28 370 4 152 310
D.21 Termékadók 4 325 146 4 325 146 4 325 146
D.29 Egyéb termelési adók 434 675 434 675 739 23 227 15 482 149 064 246 163
D.31 Terméktámogatások 172 836 172 836 172 836
D.39 Egyéb termelési támogatások 427 120 427 120 0 152 587 0 0 274 533
B.2g Működési eredmény, bruttó 8 955 431 8 955 431 70 240 1 550 348 1 014 739 388 109 5 931 995 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 321 741 4 321 741 0 980 453 486 279 342 3 061 460 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 372 292 2 372 292 2 372 292
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 076 749 2 076 749 2 076 749
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 931 995 388 109 1 014 739 1 550 348 70 240 8 955 431 8 955 431
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 061 460 279 342 486 980 453 0 4 321 741 4 321 741
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 372 292 2 372 292 2 372 292
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 076 749 2 076 749 2 076 749
D.1 Munkavállalói jövedelem 352 366 352 366 12 141 368 12 141 368 154 680 12 296 048
D.11 Bérek és keresetek 302 331 302 331 9 872 315 9 872 315 138 933 10 011 248
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 50 035 50 035 2 269 053 2 269 053 15 747 2 284 800
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 435 941 4 435 941 -276 076 4 159 865
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 152 675 4 152 675 -365 4 152 310
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 283 266 283 266 -275 711 7 555
D.4 Tulajdonosi jövedelem 12 835 383 3 306 157 9 529 226 1 319 433 522 1 124 043 5 051 211 2 919 131 1 131 823 5 115 483 303 734 1 253 055 14 387 7 818 482 5 016 901 12 835 383
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 26 194 288 26 194 288 83 308 16 883 541 4 630 371 452 381 4 144 687 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 21 265 055 21 265 055 13 068 16 018 103 3 616 118 343 614 1 274 152 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 4 144 687 452 381 4 630 371 16 883 541 83 308 26 194 288 26 194 288
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 274 152 343 614 3 616 118 16 018 103 13 068 21 265 055 21 265 055
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 199 871 9 540 2 190 331 1 853 047 1 747 65 640 269 897 2 127 905 2 127 905 71 966 2 199 871
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 006 325 25 287 3 981 038 3 981 038 38 606 629 747 3 247 065 0 3 915 418 90 907 4 006 325
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 442 690 17 430 4 425 260 15 653 4 238 205 132 097 39 305 4 430 839 4 430 839 11 851 4 442 690
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 151 232 317 745 1 833 487 23 013 421 647 672 710 275 496 440 621 436 889 264 851 389 655 367 907 364 219 1 823 521 327 711 2 151 232
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 26 061 855 26 061 855 408 861 15 426 555 5 482 334 873 746 3 870 359 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 132 622 21 132 622 338 621 14 561 117 4 468 081 764 979 999 824 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 870 359 873 746 5 482 334 15 426 555 408 861 26 061 855 26 061 855
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 999 824 764 979 4 468 081 14 561 117 338 621 21 132 622 21 132 622
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 423 674 3 423 674 412 113 3 011 561 3 423 674 3 423 674 3 423 674
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 26 061 855 26 061 855 -3 252 18 850 229 2 470 773 873 746 3 870 359 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 132 622 21 132 622 -73 492 17 984 791 1 456 520 764 979 999 824 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 870 359 873 746 5 482 334 15 426 555 408 861 26 061 855 26 061 855
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 999 824 764 979 4 468 081 14 561 117 338 621 21 132 622 21 132 622
P.4 Végső fogyasztás 20 368 705 20 368 705 17 498 348 2 870 357 20 368 705 20 368 705
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 368 705 20 368 705 412 113 14 074 674 5 881 918 20 368 705 20 368 705
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 497 650 497 650 497 650 497 650 497 650 497 650
B.8g Megtakarítások, bruttó 5 693 150 5 693 150 -3 252 1 849 531 -399 584 376 096 3 870 359 0
B.8n Megtakarítások, nettó 763 917 763 917 -73 492 984 093 -1 413 837 267 329 999 824 0
B.12 Folyó külső egyenleg -74 887 -74 887
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 3 870 359 376 096 -399 584 1 849 531 -3 252 5 693 150 5 693 150
B.8n Megtakarítások, nettó 0 999 824 267 329 -1 413 837 984 093 -73 492 763 917 763 917
B.12 Folyó külső egyenleg -74 887 -74 887
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 516 110 5 516 110 36 999 1 052 914 995 609 102 933 3 327 655 5 516 110 5 516 110
P.52 Készletváltozás 70 811 70 811 7 211 -3 337 66 937 70 811 70 811
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 31 342 31 342 362 14 334 72 .. 16 574 31 342 31 342
P.51c Állóeszköz-felhasználás -4 929 233 -4 929 233 -70 240 -865 438 -1 014 253 -108 767 -2 870 535
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -58 808 58 808 202 -2 104 0 60 526
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 357 505 41 988 524 000 82 364 49 103 1 054 960 64 411 1 119 371
D.9 Adott tőketranszfer (–) 67 386 35 479 350 917 34 835 8 004 496 621 622 750 1 119 371
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -574 418 574 418 486 822 399 -1 216 741 279 488 688 786 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 497 891 -119 362 -1 238 012 1 158 824 -12 954 286 387 -286 387 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.