Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 20 986 960 20 986 960 20 986 960 20 986 960
P.71 Termékek importja 17 650 470 17 650 470 17 650 470 17 650 470
P.72 Szolgáltatások importja 3 336 490 3 336 490 3 336 490 3 336 490
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 22 292 418 22 292 418 22 292 418 22 292 418
P.61 Termékek exportja 18 205 574 18 205 574 18 205 574 18 205 574
P.62 Szolgáltatások exportja 4 086 844 4 086 844 4 086 844 4 086 844
P.1 Kibocsátás 55 479 028 55 479 028 40 814 676 1 965 945 6 079 070 6 067 040 552 297 55 479 028 55 479 028
P.11 Piaci kibocsátás 45 999 426 45 999 426 40 221 587 1 959 785 17 697 3 800 357 45 999 426 45 999 426
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 961 534 2 961 534 593 089 6 160 91 679 2 266 683 3 923 2 961 534 2 961 534
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 518 068 6 518 068 5 969 694 548 374 6 518 068 6 518 068
P.2 Folyó termelőfelhasználás 32 146 245 32 146 245 290 203 1 864 234 2 110 454 895 171 26 986 183 32 146 245 32 146 245
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 152 310 4 152 310 4 152 310 4 152 310 4 152 310
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 27 485 093 27 485 093 262 094 4 202 806 3 968 616 1 070 774 13 828 493 4 152 310
P.51c Állóeszköz-felhasználás 4 929 233 4 929 233 70 240 865 438 1 014 253 108 767 2 870 535
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 22 555 860 22 555 860 191 854 3 337 368 2 954 363 962 007 10 957 958 4 152 310
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 305 458 -1 305 458
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 152 310 13 828 493 1 070 774 3 968 616 4 202 806 262 094 27 485 093 27 485 093
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 152 310 10 957 958 962 007 2 954 363 3 337 368 191 854 22 555 860 22 555 860
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 305 458 -1 305 458
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 943 682 11 943 682 191 115 409 915 2 938 395 545 201 7 859 056
D.11 Bérek és keresetek 9 708 917 9 708 917 152 048 372 212 2 250 498 419 702 6 514 457
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 234 765 2 234 765 39 067 37 703 687 897 125 499 1 344 599
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 159 865 4 159 865 739 -129 360 15 482 149 064 -28 370 4 152 310
D.21 Termékadók 4 325 146 4 325 146 4 325 146
D.29 Egyéb termelési adók 434 675 434 675 739 23 227 15 482 149 064 246 163
D.31 Terméktámogatások 172 836 172 836 172 836
D.39 Egyéb termelési támogatások 427 120 427 120 0 152 587 0 0 274 533
B.2g Működési eredmény, bruttó 9 009 643 9 009 643 70 240 1 550 348 1 014 739 376 509 5 997 807 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 375 953 4 375 953 0 980 453 486 267 742 3 127 272 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 371 903 2 371 903 2 371 903
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 076 360 2 076 360 2 076 360
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 997 807 376 509 1 014 739 1 550 348 70 240 9 009 643 9 009 643
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 127 272 267 742 486 980 453 0 4 375 953 4 375 953
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 371 903 2 371 903 2 371 903
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 076 360 2 076 360 2 076 360
D.1 Munkavállalói jövedelem 352 366 352 366 12 141 368 12 141 368 154 680 12 296 048
D.11 Bérek és keresetek 302 331 302 331 9 872 315 9 872 315 138 933 10 011 248
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 50 035 50 035 2 269 053 2 269 053 15 747 2 284 800
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 435 941 4 435 941 -276 076 4 159 865
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 152 675 4 152 675 -365 4 152 310
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 283 266 283 266 -275 711 7 555
D.4 Tulajdonosi jövedelem 12 923 366 3 321 816 9 601 550 1 319 433 522 1 124 043 5 051 211 2 991 455 1 147 482 5 115 483 303 734 1 253 055 14 387 7 834 141 5 089 225 12 923 366
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 26 191 446 26 191 446 83 308 16 883 152 4 630 371 440 781 4 153 834 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 21 262 213 21 262 213 13 068 16 017 714 3 616 118 332 014 1 283 299 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 4 153 834 440 781 4 630 371 16 883 152 83 308 26 191 446 26 191 446
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 283 299 332 014 3 616 118 16 017 714 13 068 21 262 213 21 262 213
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 199 871 9 540 2 190 331 1 853 047 1 747 65 640 269 897 2 127 905 2 127 905 71 966 2 199 871
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 006 325 25 287 3 981 038 3 981 038 38 606 629 747 3 247 065 0 3 915 418 90 907 4 006 325
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 442 690 17 430 4 425 260 15 653 4 238 205 132 097 39 305 4 430 839 4 430 839 11 851 4 442 690
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 151 232 317 745 1 833 487 23 013 421 647 672 710 275 496 440 621 436 889 264 851 389 655 367 907 364 219 1 823 521 327 711 2 151 232
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 26 059 013 26 059 013 408 861 15 426 166 5 482 334 862 146 3 879 506 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 129 780 21 129 780 338 621 14 560 728 4 468 081 753 379 1 008 971 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 879 506 862 146 5 482 334 15 426 166 408 861 26 059 013 26 059 013
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 008 971 753 379 4 468 081 14 560 728 338 621 21 129 780 21 129 780
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 273 540 3 273 540 412 113 2 861 427 3 273 540 3 273 540 3 273 540
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 26 059 013 26 059 013 -3 252 18 699 706 2 620 907 862 146 3 879 506 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 129 780 21 129 780 -73 492 17 834 268 1 606 654 753 379 1 008 971 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 879 506 862 146 5 482 334 15 426 166 408 861 26 059 013 26 059 013
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 008 971 753 379 4 468 081 14 560 728 338 621 21 129 780 21 129 780
P.4 Végső fogyasztás 20 357 105 20 357 105 17 336 614 3 020 491 20 357 105 20 357 105
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 357 105 20 357 105 412 113 14 063 074 5 881 918 20 357 105 20 357 105
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 497 650 497 650 497 650 497 650 497 650 497 650
B.8g Megtakarítások, bruttó 5 701 908 5 701 908 -3 252 1 860 742 -399 584 364 496 3 879 506 0
B.8n Megtakarítások, nettó 772 675 772 675 -73 492 995 304 -1 413 837 255 729 1 008 971 0
B.12 Folyó külső egyenleg 120 622 120 622
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 3 879 506 364 496 -399 584 1 860 742 -3 252 5 701 908 5 701 908
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 008 971 255 729 -1 413 837 995 304 -73 492 772 675 772 675
B.12 Folyó külső egyenleg 120 622 120 622
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 516 110 5 516 110 36 999 1 052 914 995 609 102 933 3 327 655 5 516 110 5 516 110
P.52 Készletváltozás 275 078 275 078 7 211 -3 337 271 204 275 078 275 078
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 31 342 31 342 362 14 334 72 .. 16 574 31 342 31 342
P.51c Állóeszköz-felhasználás -4 929 233 -4 929 233 -70 240 -865 438 -1 014 253 -108 767 -2 870 535
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -58 808 58 808 202 -2 104 0 60 526
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 357 505 41 988 524 000 82 364 49 103 1 054 960 64 411 1 119 371
D.9 Adott tőketranszfer (–) 67 386 35 479 350 917 34 835 8 004 496 621 622 750 1 119 371
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -378 909 378 909 486 833 610 -1 216 741 267 888 493 666 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 374 798 -115 291 -1 239 314 1 280 146 -13 954 286 385 -286 385 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.