Kód Soregyezőség 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 955 544 1 097 472 1 222 161 1 448 165 1 665 699 1 951 769 2 067 890 2 263 058 2 591 340 2 919 174 2 980 765 3 091 236 3 413 610 3 538 345 3 630 466 4 080 963 4 224 435 4 623 991 4 897 195 5 288 820 5 660 760 5 647 107 6 075 212 6 803 911 7 445 781 7 717 450 8 641 953
D.21 Termékadók 2=3+4+13 944 528 1 081 292 1 198 186 1 416 973 1 628 919 1 911 073 2 020 496 2 205 482 2 540 132 2 852 963 2 908 291 3 007 559 3 323 147 3 436 483 3 511 141 3 785 880 3 906 444 4 272 766 4 417 698 4 773 000 5 102 771 5 121 395 5 484 456 6 144 480 6 649 284 6 834 331 7 692 887
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3 431 422 519 112 658 072 793 230 924 822 1 159 959 1 230 216 1 340 914 1 539 868 1 831 647 1 856 547 1 800 345 2 013 271 2 068 438 2 192 234 2 325 608 2 379 253 2 627 571 2 693 555 3 011 162 3 309 540 3 299 838 3 626 566 4 129 537 4 526 757 4 717 048 5 460 243
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6 284 183 280 037 200 093 163 795 168 537 171 767 171 031 184 041 203 886 45 101 1 738 2 186 679 2 663 3 137 2 030 2 173 35
D.2121 Importvámok 5 249 431 248 709 161 300 131 593 141 082 137 731 125 013 129 341 132 638 31 953 -797 -195 -202 -51 -56 -9
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12 34 752 31 328 38 793 32 202 27 455 34 036 46 018 54 700 71 248 13 148 2 535 2 381 881 2 714 3 193 2 039 2 173 35
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9 34 752 31 328 38 793 32 202 27 455 34 036 46 018 54 700 71 248 13 148 2 535 2 381 881 2 714 3 193 2 039 2 173 35
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 228 923 282 143 340 021 459 948 535 560 579 347 619 249 680 527 796 378 976 215 1 050 006 1 205 028 1 309 197 1 365 382 1 315 770 1 458 242 1 525 018 1 645 160 1 724 143 1 761 838 1 793 231 1 821 557 1 857 890 2 014 943 2 122 527 2 117 283 2 232 644
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14 201 141 243 436 291 129 402 463 458 432 484 673 512 070 565 370 616 865 673 690 708 080 790 494 847 832 890 817 911 598 880 054 908 812 994 776 963 301 995 543 1 077 465 1 111 633 1 113 593 1 223 997 1 258 616 1 279 737 1 319 630
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 10 062 14 504 17 289 20 613 23 449 26 405 32 239 35 915 48 610 54 612 55 329 58 139 66 683 78 130 66 792 43 628 39 172 69 149 64 708 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562 168 708 165 192 185 271
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17 57 010 68 279 88 412 98 874 86 775 33 552 30 039 34 479 13 671 15 608 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353 25 088 19 523 16 970
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18 786 1 584 2 345 3 795 4 168 4 606 5 299 6 667 7 741 7 823 7 342 7 824 8 432 8 676 7 433 1 096 136 207 105 4 228 5 802 13 182 4 823 14 055 6 451 0 0
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19 6 761 9 248 12 202 14 627 17 789 29 089 34 573 39 892 49 140 61 298 67 426 71 449 71 811 73 294 65 050 62 718 64 088 61 452 41 316 45 830 44 972 33 126 38 065 39 265 39 656 48 956 39 237
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 1 640 2 017 2 426 2 970 2 821 3 227 3 403 4 596 5 018 4 841 4 018 3 416 0 28 088 28 747 30 108 32 870 35 729 40 010 87 784 97 220 105 121
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 1 492 2 034 1 626 3 088 3 875 4 571 5 083 1 668 24 18 322 346 136 340 172 271 255 263 504 281 982 323 832 342 448 295 606 309 456
D.214I Általános forgalmi adók 22 4 587 5 975 8 901 8 901 19 733 19 733 19 760 19 380 59 980 108 585 133 820 173 240 200 804 213 972 218 124 433 384 447 939 435 768 211 861 194 780 180 094 173 267 167 314 164 759 161 020 180 358 221 140
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25 4 094 5 362 6 529 6 461 8 114 8 630 8 208 9 209 11 048 10 376 6 503 12 067 10 165 8 700 8 380 3 305 26 976 51 815 53 020 51 849 68 736 56 764 61 532 36 110 32 756 30 691 35 819
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 11 016 16 180 23 975 31 192 36 780 40 696 47 394 57 576 51 208 66 211 72 474 83 677 90 463 101 862 119 325 295 083 317 991 351 225 479 497 515 820 557 989 525 712 590 756 659 431 796 497 883 119 949 066
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 54 939 55 021 55 906 55 032 55 042 54 254 54 509 52 502 54 127
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 1 997 4 353 4 716 5 289 7 334 7 340 6 849 6 938 885 858 853 846 1 288 1 324 23 736 25 946 25 276 34 293 56 486 55 716 56 604 57 090 59 464 62 976 68 586 88 216 97 166
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 2 747 3 695 9 771 8 645 13 080 15 529 18 402 21 388 23 058 31 161 39 459 43 644 50 171 57 538 58 467 103 087 116 074 143 566 196 854 211 528 231 438 261 692 327 389 399 070 484 703 491 729 590 006
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 6 272 8 132 9 488 13 698 12 969 16 870 16 068 18 016 20 705 21 650 24 767 24 552 24 186 24 801 23 184 156 828 162 748 163 997 154 392 171 961 181 845 113 681 115 638 103 654 102 727 170 903 123 007
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32 6 482 3 155 5 573 8 018 10 318 10 703 6 574 6 261 7 255 16 715 20 033 23 040 30 823 24 897 32 036 77 829 79 769 84 760
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34 3 560 3 397 957 6 075 11 234 6 560 6 060 4 240 9 062 6 800 7 881 3 235 2 648 7 632 2 114 111 1 561 9 156 7 394 8 326 7 441 8 143 0 0
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 394 759 532 496 624 417 716 485 867 592 1 025 569 1 221 851 1 372 936 1 352 996 1 367 266 1 502 546 1 718 230 2 048 632 2 753 409 2 497 845 2 083 652 1 723 469 1 900 734 1 944 022 2 156 462 2 338 540 2 577 039 2 762 427 2 812 693 3 074 802 3 219 478 3 072 739
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 388 955 525 737 615 029 705 938 856 018 1 009 748 1 205 947 1 355 424 1 332 041 1 345 296 1 475 245 1 693 836 2 024 539 2 728 319 2 476 266 2 064 155 1 706 077 1 880 816 1 905 389 2 120 188 2 299 697 2 538 085 2 725 587 2 773 438 3 033 875 3 165 553 3 011 651
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 282 679 398 823 450 873 488 644 593 563 717 026 854 091 958 868 918 379 907 258 1 009 620 1 138 884 1 324 271 2 033 454 1 897 075 1 734 570 1 367 750 1 513 118 1 501 176 1 597 988 1 698 410 1 720 679 1 951 837 2 201 541 2 445 549 2 543 266 2 254 793
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42 106 276 126 914 164 156 217 294 262 455 292 722 351 856 396 556 413 662 438 038 465 625 554 952 700 268 694 865 555 021 312 598 321 441 362 088 350 153 487 241 559 679 771 188 720 626 512 240 542 771 558 664 679 582
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 24 170 16 987 16 886 5 610 54 060 34 959 41 608 46 218 53 124 59 657 45 555 63 623 77 276
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 5 804 6 759 9 388 10 547 11 574 15 821 15 904 17 512 20 955 21 970 27 301 24 394 24 093 25 090 21 579 19 497 17 392 19 918 38 633 36 274 38 843 38 954 36 840 39 255 40 927 53 925 61 088
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 5 804 6 759 9 388 10 547 11 574 15 821 15 904 17 512 20 955 21 970 27 301 24 394 24 093 25 090 21 579 19 497 17 392 19 918 38 633 36 274 38 843 38 954 36 840 39 255 40 927 53 925 61 088
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 1 847 2 185 2 912 3 826 3 946 4 380 5 528 6 471 8 233 12 132 12 962 13 287 11 257 11 466 9 627 6 009 4 657 6 751 7 188 9 536 10 982 13 728 18 163 16 074 19 760 15 268 16 499
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 1 273 1 400 1 826 2 208 2 500 2 730 3 334 4 428 4 273 6 214 7 678 7 677 7 480 6 387 5 219 3 521 3 695 4 895 5 307 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519 11 429 9 492 9 131
D.91B Tőkeilleték 56 574 785 1 086 1 618 1 446 1 650 2 194 2 043 3 960 5 918 5 284 5 610 3 777 5 079 4 408 2 488 962 1 856 1 881 3 357 3 609 5 450 8 770 7 555 8 331 5 776 7 368
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 1 352 150 1 632 153 1 849 490 2 168 476 2 537 237 2 981 718 3 295 269 3 642 465 3 952 569 4 298 572 4 496 273 4 822 753 5 473 499 6 303 220 6 137 938 6 170 624 5 952 561 6 531 476 6 848 405 7 454 818 8 010 282 8 237 874 8 855 802 9 632 678 10 540 343 10 952 196 11 731 191
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60–63+66+69+77 74 303 90 390 123 189 134 345 127 085 145 049 169 766 201 476 201 314 219 852 248 764 282 861 322 435 341 968 288 887 201 995 206 377 206 392 146 399 178 208 174 533 255 866 367 931 217 704 305 441 251 111 277 167
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100 60 571 19 988 3 176 89 118 176 221 1 352 65 997 1 392 1 496
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100 60 571 19 988 3 176 89 118 176 221 1 352 65 997 1 392 1 496
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64 19 123 2 204 43 8 31 16
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100 60 571 865 972 89 075 176 213 1 321 65 981 1 392 1 496
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 1 468 1 770 2 472 2 972 5 749 6 120 5 600 6 284 8 320 14 360 14 312 15 793 15 307 17 049 17 993 19 990 18 628 17 686 19 999 22 599 26 489 11 426 14 737 18 041 18 013 22 475 23 536
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 1 468 1 770 2 472 2 972 5 749 6 120 5 600 6 284 8 320 14 360 14 312 15 793 15 307 17 049 17 993 19 990 18 628 17 686 19 999 22 599 26 489 11 426 14 737 18 041 18 013 22 475 23 536
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578 47 578 60 135 78 537 106 382 111 648 107 047 108 300 112 649 128 135 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 221 431 227 244 252 135
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578 47 578 60 135 78 537 106 382 111 648 107 047 108 300 112 649 128 135 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 221 431 227 244 252 135
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578 47 578 60 135 78 537 106 382 111 648 107 047 108 300 112 649 128 135 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 221 431 227 244 252 135
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578 47 578 53 611 67 351 91 194 97 985 96 138 107 819 112 649 128 135 126 400 133 498 142 585 153 067 174 723 196 071 218 931 224 678 249 288
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 6 524 11 186 15 188 13 663 10 909 481 2 123 2 283 2 255 2 250 2 240 2 500 2 566 2 847
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59– 66–77–80 1 424 985 1 720 773 1 970 207 2 299 849 2 658 573 3 120 647 3 459 435 3 837 657 4 145 563 4 504 064 4 730 725 5 089 821 5 780 627 6 628 139 6 408 832 6 352 629 6 140 310 6 720 182 6 974 805 7 610 427 8 158 326 8 482 314 9 208 996 9 832 341 10 827 771 11 180 832 11 984 822
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59–80 1 426 453 1 722 543 1 972 679 2 302 821 2 664 322 3 126 767 3 465 035 3 843 941 4 153 883 4 518 424 4 745 037 5 105 614 5 795 934 6 645 188 6 426 825 6 372 619 6 158 938 6 737 868 6 994 804 7 633 026 8 184 815 8 493 740 9 223 733 9 850 382 10 845 784 11 203 307 12 008 358
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59–66– 77–62–76–80 1 424 985 1 720 773 1 970 207 2 299 849 2 658 573 3 120 647 3 459 435 3 837 657 4 145 563 4 504 064 4 730 725 5 089 821 5 780 627 6 628 139 6 408 832 6 352 629 6 140 310 6 720 182 6 974 805 7 610 427 8 158 326 8 482 314 9 208 996 9 832 341 10 827 771 11 180 832 11 984 822

Lábjegyzet

aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.
bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.
.