Kód Soregyezőség 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 30 467 34 862 39 882 37 535 52 287 99 375 92 446 96 304 113 928 114 071 130 772 144 317 121 534 120 282 128 367 157 136
D.21 Termékadók 2=3+4+13 20 258 30 322 31 663 28 104 40 055 86 576 82 899 86 555 103 645 105 440 118 015 133 204 111 355 110 739 119 793 148 251
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6
D.2121 Importvámok 5
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 20 258 30 322 31 663 28 104 40 055 86 576 82 899 86 555 103 645 105 440 118 015 133 204 111 355 110 739 119 793 148 251
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 25 927 23 313 23 902 27 694 32 876 37 904 43 801 5 125 -10
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21
D.214I Általános forgalmi adók 22 20 258 30 322 31 663 28 104 40 055 60 649 59 586 62 653 75 951 72 564 80 111 89 403 106 230 110 749 119 793 148 251
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 10 209 4 540 8 219 9 431 12 232 12 799 9 547 9 749 10 283 8 631 12 757 11 113 10 179 9 543 8 574 8 885
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 10 209 4 540 8 219 9 431 12 232 12 799 9 547 9 749 10 283 8 631 12 757 11 113 10 179 9 543 8 574 8 885
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 200 41 0 71 20 40 18 4 2 12 0 0 5 1 0 13
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 200 41 0 71 20 40 18 4 2 12 0 0 5 1 0 13
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 200 41 0 71 20 40 18 4 2 12 0 0 5 1 0 13
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55
D.91B Tőkeilleték 56
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 30 667 34 903 39 882 37 606 52 307 99 415 92 464 96 308 113 930 114 083 130 772 144 317 121 539 120 283 128 367 157 149
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60–63+66+69+77 774 655 880 773 1 098 204 1 288 861 1 388 553 1 600 093 1 797 317 2 007 340 2 175 806 2 333 384 2 525 791 2 707 983 3 137 295 3 320 032 3 117 313 3 040 351 3 475 312 3 752 104 3 913 807 4 159 802 4 453 088 4 714 491 4 646 455 5 029 003 5 274 443 5 137 116 5 529 004 6 175 468
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 625 625 716 477 899 252 1 060 180 1 116 522 1 302 174 1 435 949 1 593 673 1 697 639 1 794 878 1 964 996 2 059 999 2 242 524 2 381 961 2 211 486 1 999 485 2 111 020 2 289 791 2 383 945 2 570 561 2 759 831 2 898 306 2 588 221 2 727 662 2 756 522 2 520 227 2 584 395 2 617 141
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 625 625 716 477 899 252 1 060 180 1 116 522 1 302 174 1 435 949 1 593 673 1 697 639 1 794 878 1 964 996 2 059 999 2 242 524 2 381 961 2 211 486 1 999 485 2 111 020 2 289 791 2 383 945 2 570 561 2 759 831 2 898 306 2 588 221 2 727 662 2 756 522 2 520 227 2 584 395 2 617 141
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64 348 590 407 606 466 438 588 509 619 232 747 370 809 104 865 546 949 606 1 008 653 1 111 416 1 210 016 1 515 796 1 843 856 1 777 818 1 800 864 1 899 770 2 023 388 2 263 105 2 320 512 2 219 708 2 152 412 1 893 801 2 016 648 1 961 423 1 781 017 1 824 970 1 846 948
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 277 035 308 871 432 814 471 671 497 290 554 804 626 845 728 127 748 033 786 225 853 580 849 983 726 728 538 105 433 668 198 621 211 250 266 403 120 840 250 049 540 123 745 894 694 420 711 014 795 098 739 210 759 425 770 193
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 86 120 161 153 175 93 166 82 204 193 197 177 138 149 147 132 54 42 40 45 77 72 67 21 35 25 26 44
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 86 120 161 153 175 93 166 82 204 193 197 177 138 149 147 132 54 42 40 45 77 72 67 21 35 25 26 44
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 148 944 164 176 198 791 228 528 271 856 297 826 361 202 413 585 477 963 538 313 560 598 647 807 894 633 937 922 905 680 1 040 734 1 364 238 1 462 271 1 529 822 1 589 196 1 693 180 1 816 113 2 058 167 2 301 320 2 517 886 2 616 864 2 944 583 3 558 283
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70 87 796 98 307 121 216 151 566 175 801 189 532 220 261 251 019 296 656 299 485 306 727 328 309 372 093 455 717 449 301 538 912 869 865 853 410 876 580 909 892 970 219 1 042 993 1 190 567 1 336 665 1 482 560 1 540 205 1 732 380 2 094 753
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 61 148 65 869 77 575 76 962 96 055 108 294 140 941 162 566 181 307 238 828 253 871 319 498 522 540 482 205 456 379 501 822 494 373 608 861 653 242 679 304 722 961 773 120 867 600 964 655 1 035 326 1 076 659 1 212 203 1 463 530
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 148 944 164 176 198 791 227 735 270 769 296 553 359 441 411 502 475 751 536 067 558 267 645 765 892 871 936 130 904 054 1 039 149 1 362 562 1 460 681 1 528 319 1 587 812 1 691 999 1 814 878 2 057 004 2 300 230 2 516 903 2 615 911 2 943 620 3 557 238
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 111 965 123 486 156 784 184 452 221 879 240 017 283 257 334 330 391 046 447 616 468 709 533 001 778 389 808 265 773 190 917 556 1 233 783 1 330 969 1 457 275 1 525 930 1 624 682 1 746 200 1 989 134 2 231 349 2 453 387 2 550 586 2 873 118 3 475 547
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 19 773 23 651 26 959 28 096 29 547 39 138 60 244 57 876 64 331 65 923 61 729 89 494 81 736 83 343 76 410 61 910 66 089 63 670 37 027 34 306 38 218 39 098 37 568 37 371 30 550 30 760 34 273 41 364
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75 17 206 17 039 15 048 15 187 19 343 17 398 15 940 19 296 20 374 22 528 27 829 23 270 32 746 44 522 54 454 59 683 62 690 66 042 34 017 27 576 29 099 29 580 30 302 31 510 32 966 34 565 36 229 40 327
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76 793 1 087 1 273 1 761 2 083 2 212 2 246 2 331 2 042 1 762 1 792 1 626 1 585 1 676 1 590 1 503 1 384 1 181 1 235 1 163 1 090 983 953 963 1 045
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59– 66–77–80 774 569 880 653 1 098 043 1 288 708 1 388 378 1 600 000 1 797 151 2 007 258 2 175 602 2 333 191 2 525 594 2 707 806 3 167 824 3 354 786 3 157 048 3 077 825 3 527 565 3 851 477 4 006 231 4 256 065 4 566 941 4 828 502 4 777 160 5 173 299 5 395 947 5 257 374 5 657 345 6 332 573
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59–80 774 655 880 773 1 098 204 1 288 861 1 388 553 1 600 093 1 797 317 2 007 340 2 175 806 2 333 384 2 525 791 2 707 983 3 167 962 3 354 935 3 157 195 3 077 957 3 527 619 3 851 519 4 006 271 4 256 110 4 567 018 4 828 574 4 777 227 5 173 320 5 395 982 5 257 399 5 657 371 6 332 617
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59– 66–77–62–76–80 774 569 880 653 1 098 043 1 287 915 1 387 291 1 598 727 1 795 390 2 005 175 2 173 390 2 330 945 2 523 263 2 705 764 3 166 062 3 352 994 3 155 422 3 076 240 3 525 889 3 849 887 4 004 728 4 254 681 4 565 760 4 827 267 4 775 997 5 172 209 5 394 964 5 256 421 5 656 382 6 331 528

Lábjegyzet

aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.
bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.
.