Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 23 130 400 23 130 400 23 130 400 23 130 400
P.71 Termékek importja 19 570 563 19 570 563 19 570 563 19 570 563
P.72 Szolgáltatások importja 3 559 837 3 559 837 3 559 837 3 559 837
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 24 902 133 24 902 133 24 902 133 24 902 133
P.61 Termékek exportja 20 232 169 20 232 169 20 232 169 20 232 169
P.62 Szolgáltatások exportja 4 669 964 4 669 964 4 669 964 4 669 964
P.1 Kibocsátás 58 374 700 58 374 700 43 761 442 1 872 922 6 051 900 6 082 014 606 422 58 374 700 58 374 700
P.11 Piaci kibocsátás 48 949 607 48 949 607 43 157 384 1 865 190 16 316 3 910 717 48 949 607 48 949 607
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 887 853 2 887 853 604 058 7 732 100 323 2 171 297 4 443 2 887 853 2 887 853
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 537 240 6 537 240 5 935 261 601 979 6 537 240 6 537 240
P.2 Folyó termelőfelhasználás 33 965 285 33 965 285 304 567 1 827 259 2 126 661 824 581 28 882 217 33 965 285 33 965 285
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 587 216 4 587 216 4 587 216 4 587 216 4 587 216
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 28 996 631 28 996 631 301 855 4 254 755 3 925 239 1 048 341 14 879 225 4 587 216
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 285 987 5 285 987 74 628 901 258 1 055 785 117 236 3 137 080
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 23 710 644 23 710 644 227 227 3 353 497 2 869 454 931 105 11 742 145 4 587 216
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 771 733 -1 771 733
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 587 216 14 879 225 1 048 341 3 925 239 4 254 755 301 855 28 996 631 28 996 631
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 587 216 11 742 145 931 105 2 869 454 3 353 497 227 227 23 710 644 23 710 644
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 771 733 -1 771 733
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 883 295 12 883 295 230 683 461 128 2 863 604 531 285 8 796 595
D.11 Bérek és keresetek 10 379 406 10 379 406 181 066 416 551 2 245 212 412 603 7 123 974
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 503 889 2 503 889 49 617 44 577 618 392 118 682 1 672 621
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 339 318 4 339 318 -3 456 -176 519 5 546 158 971 -232 440 4 587 216
D.21 Termékadók 4 878 102 4 878 102 4 878 102
D.29 Egyéb termelési adók 525 040 525 040 765 22 034 17 450 162 743 322 048
D.31 Terméktámogatások 290 886 290 886 290 886
D.39 Egyéb termelési támogatások 772 938 772 938 4 221 198 553 11 904 3 772 554 488
B.2g Működési eredmény, bruttó 9 326 785 9 326 785 74 628 1 522 913 1 056 089 358 085 6 315 070 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 345 161 4 345 161 0 926 018 304 240 849 3 177 990 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 447 233 2 447 233 2 447 233
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 142 870 2 142 870 2 142 870
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 6 315 070 358 085 1 056 089 1 522 913 74 628 9 326 785 9 326 785
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 177 990 240 849 304 926 018 0 4 345 161 4 345 161
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 447 233 2 447 233 2 447 233
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 142 870 2 142 870 2 142 870
D.1 Munkavállalói jövedelem 650 601 650 601 13 371 757 13 371 757 162 139 13 533 896
D.11 Bérek és keresetek 558 339 558 339 10 792 426 10 792 426 145 319 10 937 745
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 92 262 92 262 2 579 331 2 579 331 16 820 2 596 151
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 710 190 4 710 190 -370 872 4 339 318
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 589 402 4 589 402 -2 186 4 587 216
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 120 788 120 788 -368 686 -247 898
D.4 Tulajdonosi jövedelem 12 003 568 2 556 898 9 446 670 1 778 452 125 1 319 578 4 178 081 3 495 108 1 204 533 4 301 830 312 543 1 520 911 19 873 7 359 690 4 643 878 12 003 568
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 27 768 985 27 768 985 92 723 18 410 689 4 759 244 481 834 4 024 495 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 22 482 998 22 482 998 18 095 17 509 431 3 703 459 364 598 887 415 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 4 024 495 481 834 4 759 244 18 410 689 92 723 27 768 985 27 768 985
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 887 415 364 598 3 703 459 17 509 431 18 095 22 482 998 22 482 998
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 086 501 9 605 2 076 896 1 691 584 3 763 119 034 262 515 1 946 962 1 946 962 139 539 2 086 501
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 389 343 27 925 4 361 418 4 361 418 37 399 222 885 3 961 432 0 4 221 716 167 627 4 389 343
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 587 292 25 208 4 562 084 21 218 4 346 852 156 173 37 841 4 573 529 4 573 529 13 763 4 587 292
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 247 756 374 523 1 873 233 21 875 460 095 749 840 209 911 431 512 408 834 199 470 461 635 335 076 444 694 1 849 709 398 047 2 247 756
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 27 487 270 27 487 270 494 324 16 806 197 6 028 818 419 071 3 738 860 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 22 201 283 22 201 283 419 696 15 904 939 4 973 033 301 835 601 780 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 738 860 419 071 6 028 818 16 806 197 494 324 27 487 270 27 487 270
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 601 780 301 835 4 973 033 15 904 939 419 696 22 201 283 22 201 283
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 283 075 3 283 075 474 176 2 808 899 3 283 075 3 283 075 3 283 075
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 27 487 270 27 487 270 20 148 20 089 272 3 219 919 419 071 3 738 860 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 22 201 283 22 201 283 -54 480 19 188 014 2 164 134 301 835 601 780 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 738 860 419 071 6 028 818 16 806 197 494 324 27 487 270 27 487 270
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 601 780 301 835 4 973 033 15 904 939 419 696 22 201 283 22 201 283
P.4 Végső fogyasztás 21 378 962 21 378 962 18 401 298 2 977 664 21 378 962 21 378 962
P.3 Végső fogyasztási kiadások 21 378 962 21 378 962 474 176 15 118 223 5 786 563 21 378 962 21 378 962
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 66 712 66 712 66 712 66 712 66 712 66 712
B.8g Megtakarítások, bruttó 6 108 308 6 108 308 20 148 1 754 686 242 255 352 359 3 738 860 0
B.8n Megtakarítások, nettó 822 321 822 321 -54 480 853 428 -813 530 235 123 601 780 0
B.12 Folyó külső egyenleg -262 372 -262 372
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 3 738 860 352 359 242 255 1 754 686 20 148 6 108 308 6 108 308
B.8n Megtakarítások, nettó 0 601 780 235 123 -813 530 853 428 -54 480 822 321 822 321
B.12 Folyó külső egyenleg -262 372 -262 372
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 552 767 5 552 767 55 072 778 926 1 071 355 95 577 3 551 837 5 552 767 5 552 767
P.52 Készletváltozás 262 709 262 709 8 264 2 132 252 313 262 709 262 709
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 30 460 30 460 5 16 341 34 .. 14 080 30 460 30 460
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 285 987 -5 285 987 -74 628 -901 258 -1 055 785 -117 236 -3 137 080
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 7 687 -7 687 -4 797 4 797 0 -7 692
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 465 416 15 614 593 219 301 447 70 118 1 445 814 58 041 1 503 855
D.9 Adott tőketranszfer (–) 67 636 179 771 431 143 21 693 15 655 715 898 787 957 1 503 855
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -999 975 999 975 19 534 1 235 706 -673 987 92 620 326 102 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 598 901 -123 383 -737 999 1 554 936 19 544 1 311 999 -1 311 999 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.