Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 22 947 969 22 947 969 22 947 969 22 947 969
P.71 Termékek importja 19 388 132 19 388 132 19 388 132 19 388 132
P.72 Szolgáltatások importja 3 559 837 3 559 837 3 559 837 3 559 837
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 24 902 133 24 902 133 24 902 133 24 902 133
P.61 Termékek exportja 20 232 169 20 232 169 20 232 169 20 232 169
P.62 Szolgáltatások exportja 4 669 964 4 669 964 4 669 964 4 669 964
P.1 Kibocsátás 58 297 696 58 297 696 43 674 881 1 882 622 6 051 900 6 081 871 606 422 58 297 696 58 297 696
P.11 Piaci kibocsátás 48 872 603 48 872 603 43 070 823 1 874 890 16 316 3 910 574 48 872 603 48 872 603
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 887 853 2 887 853 604 058 7 732 100 323 2 171 297 4 443 2 887 853 2 887 853
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 537 240 6 537 240 5 935 261 601 979 6 537 240 6 537 240
P.2 Folyó termelőfelhasználás 33 964 542 33 964 542 304 567 1 827 221 2 126 661 824 581 28 881 512 33 964 542 33 964 542
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 587 216 4 587 216 4 587 216 4 587 216 4 587 216
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 28 920 370 28 920 370 301 855 4 254 650 3 925 239 1 058 041 14 793 369 4 587 216
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 285 987 5 285 987 74 628 901 258 1 055 785 117 236 3 137 080
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 23 634 383 23 634 383 227 227 3 353 392 2 869 454 940 805 11 656 289 4 587 216
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 954 164 -1 954 164
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 587 216 14 793 369 1 058 041 3 925 239 4 254 650 301 855 28 920 370 28 920 370
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 587 216 11 656 289 940 805 2 869 454 3 353 392 227 227 23 634 383 23 634 383
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 954 164 -1 954 164
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 883 295 12 883 295 230 683 461 128 2 863 604 531 285 8 796 595
D.11 Bérek és keresetek 10 379 406 10 379 406 181 066 416 551 2 245 212 412 603 7 123 974
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 503 889 2 503 889 49 617 44 577 618 392 118 682 1 672 621
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 339 318 4 339 318 -3 456 -176 519 5 546 158 971 -232 440 4 587 216
D.21 Termékadók 4 878 102 4 878 102 4 878 102
D.29 Egyéb termelési adók 525 040 525 040 765 22 034 17 450 162 743 322 048
D.31 Terméktámogatások 290 886 290 886 290 886
D.39 Egyéb termelési támogatások 772 938 772 938 4 221 198 553 11 904 3 772 554 488
B.2g Működési eredmény, bruttó 9 250 629 9 250 629 74 628 1 522 913 1 056 089 367 785 6 229 214 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 269 005 4 269 005 0 926 018 304 250 549 3 092 134 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 447 128 2 447 128 2 447 128
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 142 765 2 142 765 2 142 765
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 6 229 214 367 785 1 056 089 1 522 913 74 628 9 250 629 9 250 629
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 092 134 250 549 304 926 018 0 4 269 005 4 269 005
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 447 128 2 447 128 2 447 128
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 142 765 2 142 765 2 142 765
D.1 Munkavállalói jövedelem 650 601 650 601 13 371 757 13 371 757 162 139 13 533 896
D.11 Bérek és keresetek 558 339 558 339 10 792 426 10 792 426 145 319 10 937 745
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 92 262 92 262 2 579 331 2 579 331 16 820 2 596 151
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 710 190 4 710 190 -370 872 4 339 318
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 589 402 4 589 402 -2 186 4 587 216
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 120 788 120 788 -368 686 -247 898
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 979 126 2 552 250 9 426 876 1 778 452 125 1 319 578 4 178 081 3 475 314 1 199 885 4 301 830 312 543 1 520 911 19 873 7 355 042 4 624 084 11 979 126
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 27 707 870 27 707 870 92 723 18 410 584 4 759 244 491 534 3 953 785 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 22 421 883 22 421 883 18 095 17 509 326 3 703 459 374 298 816 705 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 953 785 491 534 4 759 244 18 410 584 92 723 27 707 870 27 707 870
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 816 705 374 298 3 703 459 17 509 326 18 095 22 421 883 22 421 883
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 086 501 9 605 2 076 896 1 691 584 3 763 119 034 262 515 1 946 962 1 946 962 139 539 2 086 501
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 389 343 27 925 4 361 418 4 361 418 37 399 222 885 3 961 432 0 4 221 716 167 627 4 389 343
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 587 292 25 208 4 562 084 21 218 4 346 852 156 173 37 841 4 573 529 4 573 529 13 763 4 587 292
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 247 756 374 523 1 873 233 21 875 460 095 749 840 209 911 431 512 408 834 199 470 461 635 335 076 444 694 1 849 709 398 047 2 247 756
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 27 426 155 27 426 155 494 324 16 806 092 6 028 818 428 771 3 668 150 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 22 140 168 22 140 168 419 696 15 904 834 4 973 033 311 535 531 070 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 668 150 428 771 6 028 818 16 806 092 494 324 27 426 155 27 426 155
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 531 070 311 535 4 973 033 15 904 834 419 696 22 140 168 22 140 168
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 433 357 3 433 357 474 176 2 959 181 3 433 357 3 433 357 3 433 357
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 27 426 155 27 426 155 20 148 20 239 449 3 069 637 428 771 3 668 150 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 22 140 168 22 140 168 -54 480 19 338 191 2 013 852 311 535 531 070 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 668 150 428 771 6 028 818 16 806 092 494 324 27 426 155 27 426 155
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 531 070 311 535 4 973 033 15 904 834 419 696 22 140 168 22 140 168
P.4 Végső fogyasztás 21 388 662 21 388 662 18 561 280 2 827 382 21 388 662 21 388 662
P.3 Végső fogyasztási kiadások 21 388 662 21 388 662 474 176 15 127 923 5 786 563 21 388 662 21 388 662
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 66 712 66 712 66 712 66 712 66 712 66 712
B.8g Megtakarítások, bruttó 6 037 493 6 037 493 20 148 1 744 881 242 255 362 059 3 668 150 0
B.8n Megtakarítások, nettó 751 506 751 506 -54 480 843 623 -813 530 244 823 531 070 0
B.12 Folyó külső egyenleg -459 949 -459 949
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 3 668 150 362 059 242 255 1 744 881 20 148 6 037 493 6 037 493
B.8n Megtakarítások, nettó 0 531 070 244 823 -813 530 843 623 -54 480 751 506 751 506
B.12 Folyó külső egyenleg -459 949 -459 949
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 552 767 5 552 767 55 072 778 926 1 071 355 95 577 3 551 837 5 552 767 5 552 767
P.52 Készletváltozás -5 683 -5 683 8 264 2 132 -16 079 -5 683 -5 683
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 30 460 30 460 5 16 341 34 .. 14 080 30 460 30 460
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 285 987 -5 285 987 -74 628 -901 258 -1 055 785 -117 236 -3 137 080
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 7 687 -7 687 -4 797 4 797 0 -7 692
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 465 416 15 614 593 219 301 447 70 118 1 445 814 58 041 1 503 855
D.9 Adott tőketranszfer (–) 67 636 179 771 431 143 21 693 15 655 715 898 787 957 1 503 855
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -1 197 552 1 197 552 19 534 1 225 901 -673 987 102 320 523 784 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 623 893 -126 044 -735 901 1 528 011 22 044 1 312 003 -1 312 003 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.