Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 63 112 152 63 112 152 63 112 152 63 112 152
P.71 Termékek importja 54 780 331 54 780 331 54 780 331 54 780 331
P.72 Szolgáltatások importja 8 331 821 8 331 821 8 331 821 8 331 821
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 60 266 029 60 266 029 60 266 029 60 266 029
P.61 Termékek exportja 48 779 321 48 779 321 48 779 321 48 779 321
P.62 Szolgáltatások exportja 11 486 708 11 486 708 11 486 708 11 486 708
P.1 Kibocsátás 141 630 168 141 630 168 106 286 765 3 486 653 15 313 701 14 925 031 1 618 018 141 630 168 141 630 168
P.11 Piaci kibocsátás 117 453 810 117 453 810 105 093 480 3 459 949 34 650 8 865 731 117 453 810 117 453 810
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 7 606 003 7 606 003 1 193 285 26 704 317 865 6 059 300 8 849 7 606 003 7 606 003
P.13 Nem piaci kibocsátás 16 570 355 16 570 355 14 961 186 1 609 169 16 570 355 16 570 355
P.2 Folyó termelőfelhasználás 85 443 735 85 443 735 803 327 3 800 269 5 668 806 1 489 044 73 682 289 85 443 735 85 443 735
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 9 888 757 9 888 757 9 888 757 9 888 757 9 888 757
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 66 075 190 66 075 190 814 691 11 124 762 9 644 895 1 997 609 32 604 476 9 888 757
P.51c Állóeszköz-felhasználás 12 082 379 12 082 379 169 016 1 903 865 2 839 059 235 869 6 934 570
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 53 992 811 53 992 811 645 675 9 220 897 6 805 836 1 761 740 25 669 906 9 888 757
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 2 846 123 2 846 123
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 9 888 757 32 604 476 1 997 609 9 644 895 11 124 762 814 691 66 075 190 66 075 190
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 9 888 757 25 669 906 1 761 740 6 805 836 9 220 897 645 675 53 992 811 53 992 811
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 2 846 123 2 846 123
D.1 Munkavállalói jövedelem 25 749 500 25 749 500 684 815 722 128 6 796 152 819 877 16 726 528
D.11 Bérek és keresetek 22 966 278 22 966 278 593 119 678 407 5 996 035 724 154 14 974 563
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 783 222 2 783 222 91 696 43 721 800 117 95 723 1 751 965
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 10 366 033 10 366 033 -39 140 -120 159 9 684 202 615 424 276 9 888 757
D.21 Termékadók 10 776 487 10 776 487 10 776 487
D.29 Egyéb termelési adók 1 336 373 1 336 373 465 203 691 42 416 208 911 880 890
D.31 Terméktámogatások 887 730 887 730 887 730
D.39 Egyéb termelési támogatások 859 097 859 097 39 605 323 850 32 732 6 296 456 614
B.2g Működési eredmény, bruttó 24 253 217 24 253 217 169 016 4 816 353 2 839 059 975 117 15 453 672 0
B.2n Működési eredmény, nettó 12 769 162 12 769 162 0 3 510 812 0 739 248 8 519 102 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 5 706 440 5 706 440 5 706 440
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 5 108 116 5 108 116 5 108 116
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 15 453 672 975 117 2 839 059 4 816 353 169 016 24 253 217 24 253 217
B.2n Működési eredmény, nettó 0 8 519 102 739 248 0 3 510 812 0 12 769 162 12 769 162
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 5 706 440 5 706 440 5 706 440
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 5 108 116 5 108 116 5 108 116
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 238 321 1 238 321 26 470 013 26 470 013 517 808 26 987 821
D.11 Bérek és keresetek 1 066 266 1 066 266 23 545 226 23 545 226 487 318 24 032 544
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 172 055 172 055 2 924 787 2 924 787 30 490 2 955 277
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 10 768 824 10 768 824 -402 791 10 366 033
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 9 822 575 9 822 575 66 182 9 888 757
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 946 249 946 249 -468 973 477 276
D.4 Tulajdonosi jövedelem 27 067 571 6 453 066 20 614 505 1 000 675 503 1 868 306 9 431 662 8 638 034 3 236 070 9 373 657 777 086 3 955 939 99 560 17 442 312 9 625 259 27 067 571
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 64 026 301 64 026 301 267 576 40 273 242 12 516 663 917 112 10 051 708 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 51 943 922 51 943 922 98 560 38 369 377 9 677 604 681 243 3 117 138 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 10 051 708 917 112 12 516 663 40 273 242 267 576 64 026 301 64 026 301
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 3 117 138 681 243 9 677 604 38 369 377 98 560 51 943 922 51 943 922
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 4 836 104 33 389 4 802 715 3 829 607 7 252 136 261 829 595 4 558 707 4 558 707 277 397 4 836 104
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 7 221 212 71 670 7 149 542 7 149 542 68 652 310 797 6 523 452 2 436 6 905 337 315 875 7 221 212
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 7 268 536 118 114 7 150 422 18 942 6 868 415 193 851 69 214 7 240 937 7 240 937 27 599 7 268 536
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 5 520 331 667 705 4 852 626 97 090 789 946 2 647 373 451 605 866 612 1 316 871 453 945 804 402 795 720 1 335 115 4 706 053 814 278 5 520 331
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 63 482 030 63 482 030 1 489 095 36 540 804 14 880 184 900 137 9 671 810 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 51 399 651 51 399 651 1 320 079 34 636 939 12 041 125 664 268 2 737 240 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 9 671 810 900 137 14 880 184 36 540 804 1 489 095 63 482 030 63 482 030
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 737 240 664 268 12 041 125 34 636 939 1 320 079 51 399 651 51 399 651
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 7 410 419 7 410 419 1 367 544 6 042 875 7 410 419 7 410 419 7 410 419
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 63 482 030 63 482 030 121 551 43 951 223 8 837 309 900 137 9 671 810 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 51 399 651 51 399 651 -47 465 42 047 358 5 998 250 664 268 2 737 240 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 9 671 810 900 137 14 880 184 36 540 804 1 489 095 63 482 030 63 482 030
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 737 240 664 268 12 041 125 34 636 939 1 320 079 51 399 651 51 399 651
P.4 Végső fogyasztás 46 607 246 46 607 246 39 063 686 7 543 560 46 607 246 46 607 246
P.3 Végső fogyasztási kiadások 46 607 246 46 607 246 1 367 544 31 653 267 13 586 435 46 607 246 46 607 246
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 116 946 116 946 116 946 116 946 116 946 116 946
B.8g Megtakarítások, bruttó 16 874 784 16 874 784 121 551 5 004 483 1 293 749 783 191 9 671 810 0
B.8n Megtakarítások, nettó 4 792 405 4 792 405 -47 465 3 100 618 -1 545 310 547 322 2 737 240 0
B.12 Folyó külső egyenleg 5 439 283 5 439 283
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 9 671 810 783 191 1 293 749 5 004 483 121 551 16 874 784 16 874 784
B.8n Megtakarítások, nettó 0 2 737 240 547 322 -1 545 310 3 100 618 -47 465 4 792 405 4 792 405
B.12 Folyó külső egyenleg 5 439 283 5 439 283
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 18 622 231 18 622 231 261 288 3 502 898 3 561 480 234 774 11 061 791 18 622 231 18 622 231
P.52 Készletváltozás 3 596 318 3 596 318 32 577 1 086 314 2 477 427 3 596 318 3 596 318
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 95 518 95 518 2 846 39 573 1 364 .. 51 735 95 518 95 518
P.51c Állóeszköz-felhasználás -12 082 379 -12 082 379 -169 016 -1 903 865 -2 839 059 -235 869 -6 934 570
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -13 624 13 624 6 937 -6 937 -2 605 16 229
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 994 826 267 224 921 399 812 647 316 585 3 312 681 46 716 3 359 397
D.9 Adott tőketranszfer (–) 108 379 24 589 1 698 979 14 626 53 571 1 900 144 1 459 253 3 359 397
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 4 040 370 -4 040 370 120 431 2 220 519 -4 126 052 793 657 -3 048 925 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -3 851 780 -825 861 -4 121 790 2 611 254 40 673 -6 147 504 6 147 504 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.