Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 62 559 019 62 559 019 62 559 019 62 559 019
P.71 Termékek importja 53 898 808 53 898 808 53 898 808 53 898 808
P.72 Szolgáltatások importja 8 660 211 8 660 211 8 660 211 8 660 211
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 59 630 515 59 630 515 59 630 515 59 630 515
P.61 Termékek exportja 47 882 588 47 882 588 47 882 588 47 882 588
P.62 Szolgáltatások exportja 11 747 927 11 747 927 11 747 927 11 747 927
P.1 Kibocsátás 141 848 142 141 848 142 106 082 725 3 517 312 15 367 200 15 177 369 1 703 536 141 848 142 141 848 142
P.11 Piaci kibocsátás 117 454 440 117 454 440 104 846 610 3 487 055 34 650 9 086 125 117 454 440 117 454 440
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 7 691 398 7 691 398 1 236 115 30 257 324 982 6 091 244 8 800 7 691 398 7 691 398
P.13 Nem piaci kibocsátás 16 702 304 16 702 304 15 007 568 1 694 736 16 702 304 16 702 304
P.2 Folyó termelőfelhasználás 85 794 386 85 794 386 862 330 4 043 100 5 697 210 1 518 011 73 673 735 85 794 386 85 794 386
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 9 897 990 9 897 990 9 897 990 9 897 990 9 897 990
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 65 951 746 65 951 746 841 206 11 134 269 9 669 990 1 999 301 32 408 990 9 897 990
P.51c Állóeszköz-felhasználás 12 082 447 12 082 447 169 017 1 903 865 2 843 811 235 869 6 929 885
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 53 869 299 53 869 299 672 189 9 230 404 6 826 179 1 763 432 25 479 105 9 897 990
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 2 928 504 2 928 504
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 9 897 990 32 408 990 1 999 301 9 669 990 11 134 269 841 206 65 951 746 65 951 746
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 9 897 990 25 479 105 1 763 432 6 826 179 9 230 404 672 189 53 869 299 53 869 299
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 2 928 504 2 928 504
D.1 Munkavállalói jövedelem 25 939 959 25 939 959 711 017 722 128 6 816 293 809 369 16 881 152
D.11 Bérek és keresetek 23 153 466 23 153 466 617 315 678 407 6 013 843 713 550 15 130 351
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 786 493 2 786 493 93 702 43 721 802 450 95 819 1 750 801
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 10 375 574 10 375 574 -38 828 -120 184 9 886 201 119 425 591 9 897 990
D.21 Termékadók 10 776 487 10 776 487 10 776 487
D.29 Egyéb termelési adók 1 336 373 1 336 373 746 203 655 42 603 207 920 881 449
D.31 Terméktámogatások 878 497 878 497 878 497
D.39 Egyéb termelési támogatások 858 789 858 789 39 574 323 839 32 717 6 801 455 858
B.2g Működési eredmény, bruttó 23 920 241 23 920 241 169 017 4 816 353 2 843 811 988 813 15 102 247 0
B.2n Működési eredmény, nettó 12 436 118 12 436 118 0 3 510 812 0 752 944 8 172 362 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 5 715 972 5 715 972 5 715 972
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 5 117 648 5 117 648 5 117 648
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 15 102 247 988 813 2 843 811 4 816 353 169 017 23 920 241 23 920 241
B.2n Működési eredmény, nettó 0 8 172 362 752 944 0 3 510 812 0 12 436 118 12 436 118
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 5 715 972 5 715 972 5 715 972
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 5 117 648 5 117 648 5 117 648
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 312 024 1 312 024 26 811 341 26 811 341 440 642 27 251 983
D.11 Bérek és keresetek 1 129 711 1 129 711 23 868 315 23 868 315 414 862 24 283 177
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 182 313 182 313 2 943 026 2 943 026 25 780 2 968 806
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 10 778 365 10 778 365 -402 791 10 375 574
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 9 831 808 9 831 808 66 182 9 897 990
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 946 557 946 557 -468 973 477 584
D.4 Tulajdonosi jövedelem 27 395 906 6 463 586 20 932 320 1 000 675 503 1 870 580 9 623 240 8 761 997 3 430 573 9 385 651 777 455 4 062 452 101 739 17 757 870 9 638 036 27 395 906
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 64 051 469 64 051 469 269 756 40 730 615 12 529 051 751 224 9 770 823 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 51 969 022 51 969 022 100 739 38 826 750 9 685 240 515 355 2 840 938 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 9 770 823 751 224 12 529 051 40 730 615 269 756 64 051 469 64 051 469
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 840 938 515 355 9 685 240 38 826 750 100 739 51 969 022 51 969 022
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 4 874 543 27 955 4 846 588 3 864 336 7 218 136 637 838 397 4 558 707 4 558 707 315 836 4 874 543
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 7 246 261 60 258 7 186 003 7 186 003 70 609 313 412 6 523 267 2 966 6 910 254 336 007 7 246 261
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 7 278 881 118 114 7 160 767 26 271 6 868 538 194 818 71 140 7 251 282 7 251 282 27 599 7 278 881
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 5 540 692 648 679 4 892 013 135 518 809 910 2 622 326 460 040 864 219 1 280 452 453 956 799 200 720 931 1 474 483 4 729 022 811 670 5 540 692
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 63 415 363 63 415 363 1 585 416 36 842 579 14 912 143 727 097 9 348 128 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 51 332 916 51 332 916 1 416 399 34 938 714 12 068 332 491 228 2 418 243 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 9 348 128 727 097 14 912 143 36 842 579 1 585 416 63 415 363 63 415 363
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 418 243 491 228 12 068 332 34 938 714 1 416 399 51 332 916 51 332 916
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 7 408 563 7 408 563 1 391 894 6 016 669 7 408 563 7 408 563 7 408 563
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 63 415 363 63 415 363 193 522 44 251 142 8 895 474 727 097 9 348 128 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 51 332 916 51 332 916 24 505 42 347 277 6 051 663 491 228 2 418 243 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 9 348 128 727 097 14 912 143 36 842 579 1 585 416 63 415 363 63 415 363
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 418 243 491 228 12 068 332 34 938 714 1 416 399 51 332 916 51 332 916
P.4 Végső fogyasztás 46 473 590 46 473 590 38 879 562 7 594 028 46 473 590 46 473 590
P.3 Végső fogyasztási kiadások 46 473 590 46 473 590 1 391 894 31 470 999 13 610 697 46 473 590 46 473 590
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 118 594 118 594 118 594 118 594 118 594 118 594
B.8g Megtakarítások, bruttó 16 941 773 16 941 773 193 522 5 490 174 1 301 446 608 503 9 348 128 0
B.8n Megtakarítások, nettó 4 859 326 4 859 326 24 505 3 586 309 -1 542 365 372 634 2 418 243 0
B.12 Folyó külső egyenleg 5 464 887 5 464 887
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 9 348 128 608 503 1 301 446 5 490 174 193 522 16 941 773 16 941 773
B.8n Megtakarítások, nettó 0 2 418 243 372 634 -1 542 365 3 586 309 24 505 4 859 326 4 859 326
B.12 Folyó külső egyenleg 5 464 887 5 464 887
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 18 390 647 18 390 647 271 115 3 511 726 3 569 034 232 999 10 805 773 18 390 647 18 390 647
P.52 Készletváltozás 3 911 773 3 911 773 33 100 1 085 024 2 793 649 3 911 773 3 911 773
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 104 240 104 240 2 846 49 334 1 364 .. 50 696 104 240 104 240
P.51c Állóeszköz-felhasználás -12 082 447 -12 082 447 -169 017 -1 903 865 -2 843 811 -235 869 -6 929 885
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -104 189 104 189 6 937 -6 937 -2 605 106 794
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 978 082 267 224 921 374 812 647 287 555 3 266 882 55 224 3 322 106
D.9 Adott tőketranszfer (–) 111 076 24 589 1 681 883 14 621 59 061 1 891 230 1 430 876 3 322 106
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 4 193 424 -4 193 424 148 055 2 687 103 -4 107 548 620 744 -3 541 778 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -3 946 300 -780 626 -4 104 416 2 626 280 40 676 -6 164 386 6 164 386 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.