Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 44 024 388 44 024 388 44 024 388 44 024 388
P.71 Termékek importja 37 556 044 37 556 044 37 556 044 37 556 044
P.72 Szolgáltatások importja 6 468 344 6 468 344 6 468 344 6 468 344
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 44 131 487 44 131 487 44 131 487 44 131 487
P.61 Termékek exportja 35 962 526 35 962 526 35 962 526 35 962 526
P.62 Szolgáltatások exportja 8 168 961 8 168 961 8 168 961 8 168 961
P.1 Kibocsátás 109 966 124 109 966 124 80 455 188 2 944 321 12 899 987 12 303 125 1 363 503 109 966 124 109 966 124
P.11 Piaci kibocsátás 89 831 341 89 831 341 79 307 768 2 919 066 26 731 7 577 776 89 831 341 89 831 341
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 6 199 868 6 199 868 1 147 420 25 255 299 133 4 725 349 2 711 6 199 868 6 199 868
P.13 Nem piaci kibocsátás 13 934 915 13 934 915 12 574 123 1 360 792 13 934 915 13 934 915
P.2 Folyó termelőfelhasználás 63 246 324 63 246 324 644 226 3 367 638 4 799 647 1 182 818 53 251 995 63 246 324 63 246 324
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 8 479 127 8 479 127 8 479 127 8 479 127 8 479 127
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 55 198 927 55 198 927 719 277 8 935 487 8 100 340 1 761 503 27 203 193 8 479 127
P.51c Állóeszköz-felhasználás 9 659 777 9 659 777 133 154 1 514 970 2 258 447 181 256 5 571 950
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 45 539 150 45 539 150 586 123 7 420 517 5 841 893 1 580 247 21 631 243 8 479 127
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -107 099 -107 099
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 8 479 127 27 203 193 1 761 503 8 100 340 8 935 487 719 277 55 198 927 55 198 927
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 8 479 127 21 631 243 1 580 247 5 841 893 7 420 517 586 123 45 539 150 45 539 150
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -107 099 -107 099
D.1 Munkavállalói jövedelem 21 976 269 21 976 269 628 321 628 942 5 835 394 747 046 14 136 566
D.11 Bérek és keresetek 19 251 100 19 251 100 537 890 585 711 5 057 789 638 774 12 430 936
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 725 169 2 725 169 90 431 43 231 777 605 108 272 1 705 630
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 8 622 613 8 622 613 -42 198 -81 415 6 499 115 734 144 866 8 479 127
D.21 Termékadók 8 666 577 8 666 577 8 666 577
D.29 Egyéb termelési adók 1 124 294 1 124 294 906 224 707 42 654 118 869 737 158
D.31 Terméktámogatások 187 450 187 450 187 450
D.39 Egyéb termelési támogatások 980 808 980 808 43 104 306 122 36 155 3 135 592 292
B.2g Működési eredmény, bruttó 19 704 543 19 704 543 133 154 3 492 458 2 258 447 898 723 12 921 761 0
B.2n Működési eredmény, nettó 10 526 042 10 526 042 0 2 458 764 0 717 467 7 349 811 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 895 502 4 895 502 4 895 502
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 4 414 226 4 414 226 4 414 226
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 12 921 761 898 723 2 258 447 3 492 458 133 154 19 704 543 19 704 543
B.2n Működési eredmény, nettó 0 7 349 811 717 467 0 2 458 764 0 10 526 042 10 526 042
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 895 502 4 895 502 4 895 502
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 4 414 226 4 414 226 4 414 226
D.1 Munkavállalói jövedelem 975 530 975 530 22 567 156 22 567 156 384 643 22 951 799
D.11 Bérek és keresetek 839 903 839 903 19 732 534 19 732 534 358 469 20 091 003
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 135 627 135 627 2 834 622 2 834 622 26 174 2 860 796
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 9 007 721 9 007 721 -385 108 8 622 613
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 8 461 219 8 461 219 17 908 8 479 127
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 546 502 546 502 -403 016 143 486
D.4 Tulajdonosi jövedelem 18 119 023 4 789 647 13 329 376 287 155 332 1 243 400 5 136 741 6 793 616 2 039 991 5 426 083 294 422 2 791 748 45 444 10 597 688 7 521 335 18 119 023
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 53 443 234 53 443 234 178 311 33 591 532 10 317 190 1 188 065 8 168 136 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 43 783 457 43 783 457 45 157 32 076 562 8 058 743 1 006 809 2 596 186 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 8 168 136 1 188 065 10 317 190 33 591 532 178 311 53 443 234 53 443 234
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 596 186 1 006 809 8 058 743 32 076 562 45 157 43 783 457 43 783 457
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 308 860 24 063 3 284 797 2 509 064 3 018 134 817 637 898 3 095 779 3 095 779 213 081 3 308 860
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 6 408 315 55 852 6 352 463 6 352 463 56 655 286 649 5 813 629 2 537 6 159 470 248 845 6 408 315
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 6 277 908 90 591 6 187 317 19 043 5 952 460 158 597 57 217 6 253 874 6 253 874 24 034 6 277 908
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 4 538 880 625 261 3 913 619 90 744 708 479 2 128 456 378 406 607 534 845 738 369 392 586 258 717 924 1 120 397 3 639 709 899 171 4 538 880
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 52 853 870 52 853 870 1 191 458 30 993 324 11 728 922 1 172 286 7 767 880 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 43 194 093 43 194 093 1 058 304 29 478 354 9 470 475 991 030 2 195 930 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 7 767 880 1 172 286 11 728 922 30 993 324 1 191 458 52 853 870 52 853 870
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 195 930 991 030 9 470 475 29 478 354 1 058 304 43 194 093 43 194 093
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 6 437 155 6 437 155 1 119 167 5 317 988 6 437 155 6 437 155 6 437 155
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 52 853 870 52 853 870 72 291 37 430 479 6 410 934 1 172 286 7 767 880 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 43 194 093 43 194 093 -60 863 35 915 509 4 152 487 991 030 2 195 930 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 7 767 880 1 172 286 11 728 922 30 993 324 1 191 458 52 853 870 52 853 870
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 195 930 991 030 9 470 475 29 478 354 1 058 304 43 194 093 43 194 093
P.4 Végső fogyasztás 38 163 005 38 163 005 31 966 390 6 196 615 38 163 005 38 163 005
P.3 Végső fogyasztási kiadások 38 163 005 38 163 005 1 119 167 25 529 235 11 514 603 38 163 005 38 163 005
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 128 052 128 052 128 052 128 052 128 052 128 052
B.8g Megtakarítások, bruttó 14 690 865 14 690 865 72 291 5 592 141 214 319 1 044 234 7 767 880 0
B.8n Megtakarítások, nettó 5 031 088 5 031 088 -60 863 4 077 171 -2 044 128 862 978 2 195 930 0
B.12 Folyó külső egyenleg 2 237 958 2 237 958
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 7 767 880 1 044 234 214 319 5 592 141 72 291 14 690 865 14 690 865
B.8n Megtakarítások, nettó 0 2 195 930 862 978 -2 044 128 4 077 171 -60 863 5 031 088 5 031 088
B.12 Folyó külső egyenleg 2 237 958 2 237 958
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 15 036 872 15 036 872 192 143 2 498 158 3 474 026 214 609 8 657 936 15 036 872 15 036 872
P.52 Készletváltozás 1 809 153 1 809 153 23 542 151 167 1 634 444 1 809 153 1 809 153
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 82 798 82 798 16 39 468 226 .. 43 088 82 798 82 798
P.51c Állóeszköz-felhasználás -9 659 777 -9 659 777 -133 154 -1 514 970 -2 258 447 -181 256 -5 571 950
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -3 147 3 147 3 872 -3 872 -12 125 15 272
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 1 368 381 16 648 1 097 930 500 731 260 535 3 244 225 55 096 3 299 321
D.9 Adott tőketranszfer (–) 121 348 8 553 1 640 983 24 848 40 613 1 836 345 1 462 976 3 299 321
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 833 225 -833 225 100 054 3 502 984 -3 950 281 849 845 -1 335 827 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -2 211 200 292 623 -3 954 556 3 556 586 244 151 -2 072 396 2 072 396 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.