Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 44 786 617 44 786 617 44 786 617 44 786 617
P.71 Termékek importja 38 660 739 38 660 739 38 660 739 38 660 739
P.72 Szolgáltatások importja 6 125 878 6 125 878 6 125 878 6 125 878
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 44 953 309 44 953 309 44 953 309 44 953 309
P.61 Termékek exportja 37 028 682 37 028 682 37 028 682 37 028 682
P.62 Szolgáltatások exportja 7 924 627 7 924 627 7 924 627 7 924 627
P.1 Kibocsátás 109 365 202 109 365 202 79 990 286 3 005 432 12 889 893 12 191 249 1 288 342 109 365 202 109 365 202
P.11 Piaci kibocsátás 89 386 836 89 386 836 78 895 430 2 983 084 26 731 7 481 591 89 386 836 89 386 836
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 6 125 972 6 125 972 1 094 856 22 348 296 076 4 709 658 3 034 6 125 972 6 125 972
P.13 Nem piaci kibocsátás 13 852 394 13 852 394 12 567 086 1 285 308 13 852 394 13 852 394
P.2 Folyó termelőfelhasználás 62 718 768 62 718 768 587 862 3 294 425 4 803 601 1 244 992 52 787 888 62 718 768 62 718 768
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 8 479 127 8 479 127 8 479 127 8 479 127 8 479 127
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 55 125 561 55 125 561 700 480 8 896 824 8 086 292 1 760 440 27 202 398 8 479 127
P.51c Állóeszköz-felhasználás 9 660 160 9 660 160 133 154 1 514 970 2 255 769 181 256 5 575 011
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 45 465 401 45 465 401 567 326 7 381 854 5 830 523 1 579 184 21 627 387 8 479 127
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -166 692 -166 692
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 8 479 127 27 202 398 1 760 440 8 086 292 8 896 824 700 480 55 125 561 55 125 561
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 8 479 127 21 627 387 1 579 184 5 830 523 7 381 854 567 326 45 465 401 45 465 401
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -166 692 -166 692
D.1 Munkavállalói jövedelem 21 798 375 21 798 375 609 585 586 658 5 824 113 760 106 14 017 913
D.11 Bérek és keresetek 19 075 999 19 075 999 523 240 543 427 5 048 178 618 816 12 342 338
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 722 376 2 722 376 86 345 43 231 775 935 141 290 1 675 575
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 8 622 295 8 622 295 -42 259 -81 459 6 410 114 679 145 797 8 479 127
D.21 Termékadók 8 666 577 8 666 577 8 666 577
D.29 Egyéb termelési adók 1 124 082 1 124 082 960 224 668 42 498 117 799 738 157
D.31 Terméktámogatások 187 450 187 450 187 450
D.39 Egyéb termelési támogatások 980 914 980 914 43 219 306 127 36 088 3 120 592 360
B.2g Működési eredmény, bruttó 19 805 724 19 805 724 133 154 3 492 458 2 255 769 885 655 13 038 688 0
B.2n Működési eredmény, nettó 10 626 840 10 626 840 0 2 458 764 0 704 399 7 463 677 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 899 167 4 899 167 4 899 167
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 4 417 891 4 417 891 4 417 891
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 13 038 688 885 655 2 255 769 3 492 458 133 154 19 805 724 19 805 724
B.2n Működési eredmény, nettó 0 7 463 677 704 399 0 2 458 764 0 10 626 840 10 626 840
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 899 167 4 899 167 4 899 167
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 4 417 891 4 417 891 4 417 891
D.1 Munkavállalói jövedelem 941 587 941 587 22 359 757 22 359 757 380 205 22 739 962
D.11 Bérek és keresetek 806 257 806 257 19 528 142 19 528 142 354 114 19 882 256
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 135 330 135 330 2 831 615 2 831 615 26 091 2 857 706
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 9 007 403 9 007 403 -385 108 8 622 295
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 8 461 219 8 461 219 17 908 8 479 127
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 546 184 546 184 -403 016 143 168
D.4 Tulajdonosi jövedelem 18 063 054 4 775 998 13 287 056 287 155 124 1 243 238 5 212 550 6 675 857 1 940 770 5 370 931 293 803 2 972 377 29 403 10 607 284 7 455 770 18 063 054
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 53 392 279 53 392 279 162 270 33 568 635 10 313 737 1 044 036 8 303 601 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 43 732 119 43 732 119 29 116 32 053 665 8 057 968 862 780 2 728 590 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 8 303 601 1 044 036 10 313 737 33 568 635 162 270 53 392 279 53 392 279
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 728 590 862 780 8 057 968 32 053 665 29 116 43 732 119 43 732 119
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 281 534 23 931 3 257 603 2 481 870 3 188 127 367 645 178 3 095 779 3 095 779 185 755 3 281 534
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 6 398 379 55 606 6 342 773 6 342 773 53 676 281 973 5 813 876 2 335 6 151 860 246 519 6 398 379
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 6 269 178 84 913 6 184 265 19 219 5 952 356 158 738 53 952 6 245 144 6 245 144 24 034 6 269 178
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 4 524 365 562 892 3 961 473 74 909 737 062 2 152 312 379 189 618 001 862 650 369 046 586 222 685 162 1 114 311 3 617 391 906 974 4 524 365
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 52 756 339 52 756 339 1 184 788 30 937 236 11 701 758 1 029 761 7 902 796 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 43 096 179 43 096 179 1 051 634 29 422 266 9 445 989 848 505 2 327 785 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 7 902 796 1 029 761 11 701 758 30 937 236 1 184 788 52 756 339 52 756 339
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 327 785 848 505 9 445 989 29 422 266 1 051 634 43 096 179 43 096 179
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 6 405 040 6 405 040 1 078 635 5 326 405 6 405 040 6 405 040 6 405 040
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 52 756 339 52 756 339 106 153 37 342 276 6 375 353 1 029 761 7 902 796 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 43 096 179 43 096 179 -27 001 35 827 306 4 119 584 848 505 2 327 785 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 7 902 796 1 029 761 11 701 758 30 937 236 1 184 788 52 756 339 52 756 339
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 327 785 848 505 9 445 989 29 422 266 1 051 634 43 096 179 43 096 179
P.4 Végső fogyasztás 38 147 715 38 147 715 31 960 489 6 187 226 38 147 715 38 147 715
P.3 Végső fogyasztási kiadások 38 147 715 38 147 715 1 078 635 25 555 449 11 513 631 38 147 715 38 147 715
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 123 235 123 235 123 235 123 235 123 235 123 235
B.8g Megtakarítások, bruttó 14 608 624 14 608 624 106 153 5 505 022 188 127 906 526 7 902 796 0
B.8n Megtakarítások, nettó 4 948 464 4 948 464 -27 001 3 990 052 -2 067 642 725 270 2 327 785 0
B.12 Folyó külső egyenleg 2 202 530 2 202 530
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 7 902 796 906 526 188 127 5 505 022 106 153 14 608 624 14 608 624
B.8n Megtakarítások, nettó 0 2 327 785 725 270 -2 067 642 3 990 052 -27 001 4 948 464 4 948 464
B.12 Folyó külső egyenleg 2 202 530 2 202 530
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 14 987 923 14 987 923 191 414 2 485 129 3 452 254 191 661 8 667 465 14 987 923 14 987 923
P.52 Készletváltozás 1 750 503 1 750 503 23 122 136 797 1 590 584 1 750 503 1 750 503
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 72 728 72 728 1 180 28 939 226 .. 42 383 72 728 72 728
P.51c Állóeszköz-felhasználás -9 660 160 -9 660 160 -133 154 -1 514 970 -2 255 769 -181 256 -5 575 011
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 16 286 -16 286 3 872 -3 872 -10 741 -5 545
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 1 368 359 16 648 1 098 034 500 731 257 682 3 241 454 60 106 3 301 560
D.9 Adott tőketranszfer (–) 121 348 8 553 1 638 736 24 848 45 623 1 839 108 1 462 452 3 301 560
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 783 898 -783 898 125 618 3 439 843 -3 937 980 733 701 -1 145 080 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -2 230 007 299 493 -3 950 637 3 540 447 207 077 -2 133 627 2 133 627 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.