Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 14 754 037 14 754 037 14 754 037 14 754 037
P.71 Termékek importja 12 688 913 12 688 913 12 688 913 12 688 913
P.72 Szolgáltatások importja 2 065 124 2 065 124 2 065 124 2 065 124
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 14 125 287 14 125 287 14 125 287 14 125 287
P.61 Termékek exportja 12 009 964 12 009 964 12 009 964 12 009 964
P.62 Szolgáltatások exportja 2 115 323 2 115 323 2 115 323 2 115 323
P.1 Kibocsátás 45 617 130 45 617 130 32 791 883 1 481 704 4 947 032 5 927 859 468 652 45 617 130 45 617 130
P.11 Piaci kibocsátás 38 180 459 38 180 459 32 406 152 1 476 240 23 533 4 274 534 38 180 459 38 180 459
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 122 646 2 122 646 385 731 5 464 72 667 1 653 325 5 459 2 122 646 2 122 646
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 314 025 5 314 025 4 850 832 463 193 5 314 025 5 314 025
P.2 Folyó termelőfelhasználás 26 138 750 26 138 750 253 972 2 051 700 1 425 932 710 298 21 696 848 26 138 750 26 138 750
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 121 686 3 121 686 3 121 686 3 121 686 3 121 686
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 22 600 066 22 600 066 214 680 3 876 159 3 521 100 771 406 11 095 035 3 121 686
P.51c Állóeszköz-felhasználás 3 538 107 3 538 107 49 907 649 969 749 229 70 684 2 018 318
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 19 061 959 19 061 959 164 773 3 226 190 2 771 871 700 722 9 076 717 3 121 686
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 628 750 628 750
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 121 686 11 095 035 771 406 3 521 100 3 876 159 214 680 22 600 066 22 600 066
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 121 686 9 076 717 700 722 2 771 871 3 226 190 164 773 19 061 959 19 061 959
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 628 750 628 750
D.1 Munkavállalói jövedelem 10 425 291 10 425 291 164 730 506 275 2 774 835 389 687 6 589 764
D.11 Bérek és keresetek 8 143 874 8 143 874 126 362 460 082 2 054 456 281 474 5 221 500
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 281 417 2 281 417 38 368 46 193 720 379 108 213 1 368 264
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 044 937 3 044 937 43 -55 633 0 6 596 -27 755 3 121 686
D.21 Termékadók 3 337 007 3 337 007 3 337 007
D.29 Egyéb termelési adók 157 172 157 172 45 18 228 0 6 855 132 044
D.31 Terméktámogatások 215 321 215 321 215 321
D.39 Egyéb termelési támogatások 233 921 233 921 2 73 861 0 259 159 799
B.2g Működési eredmény, bruttó 6 731 826 6 731 826 49 907 1 027 505 746 265 375 123 4 533 026 0
B.2n Működési eredmény, nettó 3 423 412 3 423 412 0 607 229 -2 964 304 439 2 514 708 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 398 012 2 398 012 2 398 012
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 168 319 2 168 319 2 168 319
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 4 533 026 375 123 746 265 1 027 505 49 907 6 731 826 6 731 826
B.2n Működési eredmény, nettó 0 2 514 708 304 439 -2 964 607 229 0 3 423 412 3 423 412
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 398 012 2 398 012 2 398 012
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 168 319 2 168 319 2 168 319
D.1 Munkavállalói jövedelem 131 131 131 131 10 431 210 10 431 210 125 212 10 556 422
D.11 Bérek és keresetek 112 873 112 873 8 144 796 8 144 796 111 951 8 256 747
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 18 258 18 258 2 286 414 2 286 414 13 261 2 299 675
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 162 210 3 162 210 -117 273 3 044 937
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 114 863 3 114 863 6 823 3 121 686
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 47 347 47 347 -124 096 -76 749
D.4 Tulajdonosi jövedelem 5 764 793 384 281 5 380 512 1 052 275 796 916 575 1 838 416 2 348 673 816 614 1 660 139 193 049 1 155 819 14 590 3 840 211 1 924 582 5 764 793
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 21 182 957 21 182 957 63 445 14 736 750 3 184 949 196 846 3 000 967 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 17 644 850 17 644 850 13 538 14 086 781 2 435 720 126 162 982 649 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 000 967 196 846 3 184 949 14 736 750 63 445 21 182 957 21 182 957
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 982 649 126 162 2 435 720 14 086 781 13 538 17 644 850 17 644 850
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 997 812 7 178 1 990 634 1 524 991 138 120 265 345 240 1 973 356 1 973 356 24 456 1 997 812
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 3 300 181 18 645 3 281 536 3 281 536 29 191 456 758 2 781 064 0 3 267 013 33 168 3 300 181
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 341 474 5 507 3 335 967 13 449 3 203 503 89 081 29 934 3 334 319 3 334 319 7 155 3 341 474
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 1 975 775 308 443 1 667 332 24 918 420 489 566 157 248 425 407 343 361 127 246 122 183 758 476 779 353 997 1 621 783 353 992 1 975 775
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 21 103 959 21 103 959 379 075 13 320 832 4 353 329 441 955 2 608 768 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 565 852 17 565 852 329 168 12 670 863 3 604 100 371 271 590 450 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 608 768 441 955 4 353 329 13 320 832 379 075 21 103 959 21 103 959
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 590 450 371 271 3 604 100 12 670 863 329 168 17 565 852 17 565 852
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 069 060 3 069 060 359 077 2 709 983 3 069 060 3 069 060 3 069 060
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 21 103 959 21 103 959 19 998 16 389 892 1 643 346 441 955 2 608 768 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 565 852 17 565 852 -29 909 15 739 923 894 117 371 271 590 450 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 608 768 441 955 4 353 329 13 320 832 379 075 21 103 959 21 103 959
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 590 450 371 271 3 604 100 12 670 863 329 168 17 565 852 17 565 852
P.4 Végső fogyasztás 17 360 534 17 360 534 15 071 921 2 288 613 17 360 534 17 360 534
P.3 Végső fogyasztási kiadások 17 360 534 17 360 534 359 077 12 002 861 4 998 596 17 360 534 17 360 534
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 367 677 367 677 367 677 367 677 367 677 367 677
B.8g Megtakarítások, bruttó 3 743 425 3 743 425 19 998 1 685 648 -645 267 74 278 2 608 768 0
B.8n Megtakarítások, nettó 205 318 205 318 -29 909 1 035 679 -1 394 496 3 594 590 450 0
B.12 Folyó külső egyenleg 2 124 857 2 124 857
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 608 768 74 278 -645 267 1 685 648 19 998 3 743 425 3 743 425
B.8n Megtakarítások, nettó 0 590 450 3 594 -1 394 496 1 035 679 -29 909 205 318 205 318
B.12 Folyó külső egyenleg 2 124 857 2 124 857
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 385 269 5 385 269 37 976 1 189 501 938 226 97 223 3 122 343 5 385 269 5 385 269
P.52 Készletváltozás 459 562 459 562 3 380 2 336 453 846 459 562 459 562
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 23 451 23 451 -6 9 377 3 .. 14 077 23 451 23 451
P.51c Állóeszköz-felhasználás -3 538 107 -3 538 107 -49 907 -649 969 -749 229 -70 684 -2 018 318
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 3 071 -3 071 24 692 -24 690 0 -3 592
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 274 337 5 648 138 798 124 832 54 984 598 599 14 346 612 945
D.9 Adott tőketranszfer (–) 56 623 4 475 335 282 28 711 22 757 447 848 165 097 612 945
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 971 035 -1 971 035 14 255 554 819 -1 757 626 -22 291 -760 192 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 167 270 70 073 -1 785 110 866 777 6 135 -2 009 395 2 009 395 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.