Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 10 188 973 10 188 973 10 188 973 10 188 973
P.71 Termékek importja 8 555 367 8 555 367 8 555 367 8 555 367
P.72 Szolgáltatások importja 1 633 606 1 633 606 1 633 606 1 633 606
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 9 990 264 9 990 264 9 990 264 9 990 264
P.61 Termékek exportja 7 526 443 7 526 443 7 526 443 7 526 443
P.62 Szolgáltatások exportja 2 463 821 2 463 821 2 463 821 2 463 821
P.1 Kibocsátás 31 659 408 31 659 408 22 433 771 837 193 3 306 866 4 786 611 294 967 31 659 408 31 659 408
P.11 Piaci kibocsátás 26 526 915 26 526 915 22 077 009 832 874 51 041 3 565 991 26 526 915 26 526 915
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 627 065 1 627 065 356 762 4 319 43 343 1 220 620 2 021 1 627 065 1 627 065
P.13 Nem piaci kibocsátás 3 505 428 3 505 428 3 212 482 292 946 3 505 428 3 505 428
P.2 Folyó termelőfelhasználás 18 351 552 18 351 552 162 002 1 667 920 1 007 349 409 752 15 104 529 18 351 552 18 351 552
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 090 844 2 090 844 2 090 844 2 090 844 2 090 844
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 15 398 700 15 398 700 132 965 3 118 691 2 299 517 427 441 7 329 242 2 090 844
P.51c Állóeszköz-felhasználás 2 795 265 2 795 265 39 806 490 651 616 112 76 333 1 572 363
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 12 603 435 12 603 435 93 159 2 628 040 1 683 405 351 108 5 756 879 2 090 844
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 198 709 198 709
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 2 090 844 7 329 242 427 441 2 299 517 3 118 691 132 965 15 398 700 15 398 700
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 2 090 844 5 756 879 351 108 1 683 405 2 628 040 93 159 12 603 435 12 603 435
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 198 709 198 709
D.1 Munkavállalói jövedelem 6 907 146 6 907 146 92 922 391 948 1 691 472 229 954 4 500 850
D.11 Bérek és keresetek 5 265 612 5 265 612 72 771 351 188 1 216 994 170 271 3 454 388
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 641 534 1 641 534 20 151 40 760 474 478 59 683 1 046 462
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 107 111 2 107 111 237 11 724 0 5 231 -925 2 090 844
D.21 Termékadók 2 278 619 2 278 619 2 278 619
D.29 Egyéb termelési adók 88 257 88 257 275 12 840 0 5 231 69 911
D.31 Terméktámogatások 187 775 187 775 187 775
D.39 Egyéb termelési támogatások 71 990 71 990 38 1 116 0 0 70 836
B.2g Működési eredmény, bruttó 4 456 538 4 456 538 39 806 787 114 608 045 192 256 2 829 317 0
B.2n Működési eredmény, nettó 1 831 544 1 831 544 0 466 734 -8 067 115 923 1 256 954 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 927 905 1 927 905 1 927 905
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 757 634 1 757 634 1 757 634
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 2 829 317 192 256 608 045 787 114 39 806 4 456 538 4 456 538
B.2n Működési eredmény, nettó 0 1 256 954 115 923 -8 067 466 734 0 1 831 544 1 831 544
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 927 905 1 927 905 1 927 905
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 757 634 1 757 634 1 757 634
D.1 Munkavállalói jövedelem 79 899 79 899 6 914 294 6 914 294 72 751 6 987 045
D.11 Bérek és keresetek 69 235 69 235 5 270 874 5 270 874 63 973 5 334 847
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 10 664 10 664 1 643 420 1 643 420 8 778 1 652 198
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 107 111 2 107 111 0 2 107 111
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 090 844 2 090 844 0 2 090 844
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 16 267 16 267 0 16 267
D.4 Tulajdonosi jövedelem 3 829 553 288 171 3 541 382 623 99 586 724 255 1 305 894 1 411 024 427 674 1 263 110 168 484 765 845 15 407 2 640 520 1 189 033 3 829 553
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 14 504 986 14 504 986 54 590 10 295 572 2 159 385 149 472 1 845 967 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 11 709 721 11 709 721 14 784 9 804 921 1 543 273 73 139 273 604 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 1 845 967 149 472 2 159 385 10 295 572 54 590 14 504 986 14 504 986
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 273 604 73 139 1 543 273 9 804 921 14 784 11 709 721 11 709 721
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 539 102 4 914 1 534 188 1 182 332 74 29 735 322 047 1 524 088 1 524 088 15 014 1 539 102
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 221 163 11 849 2 209 314 2 209 314 34 313 196 640 1 971 090 0 2 202 043 19 120 2 221 163
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 983 998 1 742 1 982 256 15 687 1 912 314 18 755 35 500 1 978 871 1 978 871 5 127 1 983 998
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 1 178 177 221 241 956 936 9 464 226 343 256 617 174 204 290 308 365 871 171 495 97 771 268 172 172 953 1 076 262 101 915 1 178 177
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 14 603 556 14 603 556 202 392 8 924 626 3 583 329 294 913 1 598 296 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 11 808 291 11 808 291 162 586 8 433 975 2 967 217 218 580 25 933 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 598 296 294 913 3 583 329 8 924 626 202 392 14 603 556 14 603 556
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 25 933 218 580 2 967 217 8 433 975 162 586 11 808 291 11 808 291
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 876 988 1 876 988 217 328 1 659 660 1 876 988 1 876 988 1 876 988
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 14 603 556 14 603 556 -14 936 10 801 614 1 923 669 294 913 1 598 296 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 11 808 291 11 808 291 -54 742 10 310 963 1 307 557 218 580 25 933 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 598 296 294 913 3 583 329 8 924 626 202 392 14 603 556 14 603 556
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 25 933 218 580 2 967 217 8 433 975 162 586 11 808 291 11 808 291
P.4 Végső fogyasztás 11 557 527 11 557 527 9 970 640 1 586 887 11 557 527 11 557 527
P.3 Végső fogyasztási kiadások 11 557 527 11 557 527 217 328 8 093 652 3 246 547 11 557 527 11 557 527
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 177 885 177 885 177 885 177 885 177 885 177 885
B.8g Megtakarítások, bruttó 3 046 029 3 046 029 -14 936 1 008 859 336 782 117 028 1 598 296 0
B.8n Megtakarítások, nettó 250 764 250 764 -54 742 518 208 -279 330 40 695 25 933 0
B.12 Folyó külső egyenleg 993 853 993 853
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 1 598 296 117 028 336 782 1 008 859 -14 936 3 046 029 3 046 029
B.8n Megtakarítások, nettó 0 25 933 40 695 -279 330 518 208 -54 742 250 764 250 764
B.12 Folyó külső egyenleg 993 853 993 853
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 3 826 945 3 826 945 19 984 887 569 603 660 51 042 2 264 690 3 826 945 3 826 945
P.52 Készletváltozás 195 873 195 873 16 807 -10 057 189 123 195 873 195 873
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 17 064 17 064 34 6 083 286 .. 10 661 17 064 17 064
P.51c Állóeszköz-felhasználás -2 795 265 -2 795 265 -39 806 -490 651 -616 112 -76 333 -1 572 363
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 805 -4 805 16 191 -16 191 0 -4 816
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 363 355 15 468 83 307 117 984 54 697 634 811 26 133 660 944
D.9 Adott tőketranszfer (–) 52 765 1 074 458 247 17 334 13 883 543 303 117 641 660 944
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 897 540 -897 540 5 860 182 859 -615 856 80 369 -550 772 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 000 741 -18 472 -609 921 795 393 5 251 -828 490 828 490 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.