Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 6 794 246 6 794 246 6 794 246 6 794 246
P.71 Termékek importja 5 635 156 5 635 156 5 635 156 5 635 156
P.72 Szolgáltatások importja 1 159 090 1 159 090 1 159 090 1 159 090
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 6 475 556 6 475 556 6 475 556 6 475 556
P.61 Termékek exportja 4 760 027 4 760 027 4 760 027 4 760 027
P.62 Szolgáltatások exportja 1 715 529 1 715 529 1 715 529 1 715 529
P.1 Kibocsátás 23 587 112 23 587 112 16 413 549 658 486 2 547 602 3 718 474 249 001 23 587 112 23 587 112
P.11 Piaci kibocsátás 19 546 142 19 546 142 16 094 173 655 391 5 269 2 791 309 19 546 142 19 546 142
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 281 603 1 281 603 319 376 3 095 30 334 927 165 1 633 1 281 603 1 281 603
P.13 Nem piaci kibocsátás 2 759 367 2 759 367 2 511 999 247 368 2 759 367 2 759 367
P.2 Folyó termelőfelhasználás 13 602 759 13 602 759 145 448 1 275 410 793 588 324 389 11 063 924 13 602 759 13 602 759
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 653 193 1 653 193 1 653 193 1 653 193 1 653 193
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 11 637 546 11 637 546 103 553 2 443 064 1 754 014 334 097 5 349 625 1 653 193
P.51c Állóeszköz-felhasználás 2 255 118 2 255 118 32 692 382 342 510 614 59 952 1 269 518
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 9 382 428 9 382 428 70 861 2 060 722 1 243 400 274 145 4 080 107 1 653 193
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 318 690 318 690
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 1 653 193 5 349 625 334 097 1 754 014 2 443 064 103 553 11 637 546 11 637 546
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 1 653 193 4 080 107 274 145 1 243 400 2 060 722 70 861 9 382 428 9 382 428
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 318 690 318 690
D.1 Munkavállalói jövedelem 5 019 206 5 019 206 70 920 303 020 1 243 400 196 135 3 205 731
D.11 Bérek és keresetek 3 743 234 3 743 234 53 509 276 259 886 839 142 770 2 383 857
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 275 972 1 275 972 17 411 26 761 356 561 53 365 821 874
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 668 308 1 668 308 -59 8 279 0 5 500 1 395 1 653 193
D.21 Termékadók 1 822 874 1 822 874 1 822 874
D.29 Egyéb termelési adók 65 034 65 034 23 9 063 0 5 500 50 448
D.31 Terméktámogatások 169 681 169 681 169 681
D.39 Egyéb termelési támogatások 49 919 49 919 82 784 0 0 49 053
B.2g Működési eredmény, bruttó 3 443 627 3 443 627 32 692 625 360 510 614 132 462 2 142 499 0
B.2n Működési eredmény, nettó 1 314 593 1 314 593 0 369 102 0 72 510 872 981 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 506 405 1 506 405 1 506 405
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 380 321 1 380 321 1 380 321
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 2 142 499 132 462 510 614 625 360 32 692 3 443 627 3 443 627
B.2n Működési eredmény, nettó 0 872 981 72 510 0 369 102 0 1 314 593 1 314 593
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 506 405 1 506 405 1 506 405
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 380 321 1 380 321 1 380 321
D.1 Munkavállalói jövedelem 55 996 55 996 5 012 981 5 012 981 62 221 5 075 202
D.11 Bérek és keresetek 48 509 48 509 3 737 471 3 737 471 54 272 3 791 743
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 7 487 7 487 1 275 510 1 275 510 7 949 1 283 459
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 668 308 1 668 308 0 1 668 308
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 653 193 1 653 193 0 1 653 193
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 15 115 15 115 0 15 115
D.4 Tulajdonosi jövedelem 3 430 691 192 955 3 237 736 391 63 408 779 384 1 221 805 1 172 748 340 223 1 269 840 104 407 757 351 17 467 2 489 288 941 403 3 430 691
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 10 882 873 10 882 873 49 768 7 838 689 1 503 945 180 497 1 309 974 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 8 627 755 8 627 755 17 076 7 456 347 993 331 120 545 40 456 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 1 309 974 180 497 1 503 945 7 838 689 49 768 10 882 873 10 882 873
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 40 456 120 545 993 331 7 456 347 17 076 8 627 755 8 627 755
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 080 861 4 194 1 076 667 814 212 50 13 642 248 763 1 070 581 1 070 581 10 280 1 080 861
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 697 689 10 571 1 687 118 1 687 118 29 933 134 992 1 519 358 0 1 684 283 13 406 1 697 689
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 562 421 940 1 561 481 9 152 1 518 200 3 383 30 746 1 558 121 1 558 121 4 300 1 562 421
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 852 928 178 269 674 659 4 143 168 264 172 941 134 658 194 653 286 143 132 319 73 960 180 307 106 955 779 684 73 244 852 928
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 10 975 617 10 975 617 143 428 6 907 523 2 476 653 296 125 1 151 888 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 8 720 499 8 720 499 110 736 6 525 181 1 966 039 236 173 -117 630 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 151 888 296 125 2 476 653 6 907 523 143 428 10 975 617 10 975 617
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -117 630 236 173 1 966 039 6 525 181 110 736 8 720 499 8 720 499
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 430 318 1 430 318 151 692 1 278 626 1 430 318 1 430 318 1 430 318
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 10 975 617 10 975 617 -8 264 8 337 841 1 198 027 296 125 1 151 888 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 8 720 499 8 720 499 -40 956 7 955 499 687 413 236 173 -117 630 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 151 888 296 125 2 476 653 6 907 523 143 428 10 975 617 10 975 617
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -117 630 236 173 1 966 039 6 525 181 110 736 8 720 499 8 720 499
P.4 Végső fogyasztás 8 794 997 8 794 997 7 599 800 1 195 197 8 794 997 8 794 997
P.3 Végső fogyasztási kiadások 8 794 997 8 794 997 151 692 6 169 482 2 473 823 8 794 997 8 794 997
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 131 609 131 609 131 609 131 609 131 609 131 609
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 180 620 2 180 620 -8 264 869 650 2 830 164 516 1 151 888 0
B.8n Megtakarítások, nettó -74 498 -74 498 -40 956 487 308 -507 784 104 564 -117 630 0
B.12 Folyó külső egyenleg 980 619 980 619
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 1 151 888 164 516 2 830 869 650 -8 264 2 180 620 2 180 620
B.8n Megtakarítások, nettó 0 -117 630 104 564 -507 784 487 308 -40 956 -74 498 -74 498
B.12 Folyó külső egyenleg 980 619 980 619
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 2 918 820 2 918 820 17 377 519 052 391 414 79 718 1 911 259 2 918 820 2 918 820
P.52 Készletváltozás 232 336 232 336 19 473 17 981 194 882 232 336 232 336
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 10 083 10 083 -2 4 051 277 .. 5 757 10 083 10 083
P.51c Állóeszköz-felhasználás -2 255 118 -2 255 118 -32 692 -382 342 -510 614 -59 952 -1 269 518
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -1 424 1 424 10 915 -87 923 0 78 432
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 338 040 8 142 52 368 54 372 16 925 469 847 75 317 545 164
D.9 Adott tőketranszfer (–) 103 994 3 165 347 519 12 989 6 010 473 677 71 487 545 164
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 985 873 -985 873 -14 724 357 542 -614 070 89 775 -804 396 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 126 380 -96 499 -555 568 811 733 1 867 -964 847 964 847 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.