Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 4 147 234 4 147 234 4 147 234 4 147 234
P.71 Termékek importja 3 288 727 3 288 727 3 288 727 3 288 727
P.72 Szolgáltatások importja 858 507 858 507 858 507 858 507
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 4 232 233 4 232 233 4 232 233 4 232 233
P.61 Termékek exportja 2 811 083 2 811 083 2 811 083 2 811 083
P.62 Szolgáltatások exportja 1 421 150 1 421 150 1 421 150 1 421 150
P.1 Kibocsátás 17 349 723 17 349 723 11 674 327 511 227 1 933 754 3 063 588 166 827 17 349 723 17 349 723
P.11 Piaci kibocsátás 14 264 835 14 264 835 11 438 095 509 897 5 932 2 310 911 14 264 835 14 264 835
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 016 117 1 016 117 236 232 1 330 24 047 752 677 1 831 1 016 117 1 016 117
P.13 Nem piaci kibocsátás 2 068 771 2 068 771 1 903 775 164 996 2 068 771 2 068 771
P.2 Folyó termelőfelhasználás 9 719 877 9 719 877 89 889 1 105 702 612 211 206 747 7 705 328 9 719 877 9 719 877
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 204 714 1 204 714 1 204 714 1 204 714 1 204 714
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 8 834 560 8 834 560 76 938 1 957 886 1 321 543 304 480 3 968 999 1 204 714
P.51c Állóeszköz-felhasználás 1 693 578 1 693 578 24 897 283 986 399 012 41 577 944 106
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 7 140 982 7 140 982 52 041 1 673 900 922 531 262 903 3 024 893 1 204 714
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -84 999 -84 999
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 1 204 714 3 968 999 304 480 1 321 543 1 957 886 76 938 8 834 560 8 834 560
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 1 204 714 3 024 893 262 903 922 531 1 673 900 52 041 7 140 982 7 140 982
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -84 999 -84 999
D.1 Munkavállalói jövedelem 3 901 398 3 901 398 52 281 262 335 922 531 152 363 2 511 888
D.11 Bérek és keresetek 2 859 012 2 859 012 38 945 235 869 640 246 106 077 1 837 875
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 042 386 1 042 386 13 336 26 466 282 285 46 286 674 013
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 205 395 1 205 395 -240 4 570 0 4 449 -8 098 1 204 714
D.21 Termékadók 1 307 419 1 307 419 1 307 419
D.29 Egyéb termelési adók 42 897 42 897 0 5 960 0 4 449 32 488
D.31 Terméktámogatások 102 705 102 705 102 705
D.39 Egyéb termelési támogatások 42 216 42 216 240 1 390 0 0 40 586
B.2g Működési eredmény, bruttó 2 507 610 2 507 610 24 897 470 824 399 012 147 668 1 465 209 0
B.2n Működési eredmény, nettó 904 808 904 808 0 277 614 0 106 091 521 103 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 220 157 1 220 157 1 220 157
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 129 381 1 129 381 1 129 381
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 1 465 209 147 668 399 012 470 824 24 897 2 507 610 2 507 610
B.2n Működési eredmény, nettó 0 521 103 106 091 0 277 614 0 904 808 904 808
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 220 157 1 220 157 1 220 157
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 129 381 1 129 381 1 129 381
D.1 Munkavállalói jövedelem 34 180 34 180 3 883 736 3 883 736 51 842 3 935 578
D.11 Bérek és keresetek 29 590 29 590 2 844 728 2 844 728 43 874 2 888 602
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 4 590 4 590 1 039 008 1 039 008 7 968 1 046 976
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 205 395 1 205 395 0 1 205 395
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 204 714 1 204 714 0 1 204 714
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 681 681 0 681
D.4 Tulajdonosi jövedelem 2 949 549 177 004 2 772 545 43 64 086 745 950 1 117 612 844 854 303 165 1 206 502 151 265 582 040 17 225 2 260 197 689 352 2 949 549
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 8 304 550 8 304 550 42 079 6 092 671 1 009 722 236 558 923 520 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 6 610 972 6 610 972 17 182 5 808 685 610 710 194 981 -20 586 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 923 520 236 558 1 009 722 6 092 671 42 079 8 304 550 8 304 550
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 -20 586 194 981 610 710 5 808 685 17 182 6 610 972 6 610 972
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 773 311 3 515 769 796 605 640 50 19 390 144 716 767 415 767 415 5 896 773 311
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 295 423 9 989 1 285 434 1 285 434 24 454 38 254 1 224 563 0 1 287 271 8 152 1 295 423
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 132 213 521 1 131 692 7 901 1 094 273 4 532 24 986 1 128 663 1 128 663 3 550 1 132 213
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 627 881 101 918 525 963 4 787 140 402 106 233 105 151 169 390 184 820 103 544 78 998 140 923 58 442 566 727 61 154 627 881
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 8 341 741 8 341 741 87 833 5 330 781 1 880 142 249 283 793 702 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 6 648 163 6 648 163 62 936 5 046 795 1 481 130 207 706 -150 404 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 793 702 249 283 1 880 142 5 330 781 87 833 8 341 741 8 341 741
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -150 404 207 706 1 481 130 5 046 795 62 936 6 648 163 6 648 163
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 073 414 1 073 414 94 764 978 650 1 073 414 1 073 414 1 073 414
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 8 341 741 8 341 741 -6 931 6 404 195 901 492 249 283 793 702 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 6 648 163 6 648 163 -31 828 6 120 209 502 480 207 706 -150 404 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 793 702 249 283 1 880 142 5 330 781 87 833 8 341 741 8 341 741
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -150 404 207 706 1 481 130 5 046 795 62 936 6 648 163 6 648 163
P.4 Végső fogyasztás 6 427 687 6 427 687 5 528 519 899 168 6 427 687 6 427 687
P.3 Végső fogyasztási kiadások 6 427 687 6 427 687 94 764 4 455 105 1 877 818 6 427 687 6 427 687
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 33 722 33 722 33 722 33 722 33 722 33 722
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 914 054 1 914 054 -6 931 909 398 2 324 215 561 793 702 0
B.8n Megtakarítások, nettó 220 476 220 476 -31 828 625 412 -396 688 173 984 -150 404 0
B.12 Folyó külső egyenleg 407 820 407 820
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 793 702 215 561 2 324 909 398 -6 931 1 914 054 1 914 054
B.8n Megtakarítások, nettó 0 -150 404 173 984 -396 688 625 412 -31 828 220 476 220 476
B.12 Folyó külső egyenleg 407 820 407 820
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 2 053 813 2 053 813 10 281 520 123 256 670 52 092 1 214 647 2 053 813 2 053 813
P.52 Készletváltozás 259 391 259 391 756 7 008 251 627 259 391 259 391
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 8 670 8 670 3 3 656 1 836 .. 3 175 8 670 8 670
P.51c Állóeszköz-felhasználás -1 693 578 -1 693 578 -24 897 -283 986 -399 012 -41 577 -944 106
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -4 230 4 230 11 478 -11 478 0 4 230
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 227 284 386 33 176 76 489 12 371 349 706 13 057 362 763
D.9 Adott tőketranszfer (–) 30 589 0 271 843 10 065 7 865 320 362 42 401 362 763
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 382 706 -382 706 -12 709 439 809 -490 379 163 855 -483 282 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -726 554 44 001 -535 067 749 622 13 226 -454 772 454 772 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.