Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 26 660 756 26 660 756 26 660 756 26 660 756
P.71 Termékek importja 22 283 510 22 283 510 22 283 510 22 283 510
P.72 Szolgáltatások importja 4 377 246 4 377 246 4 377 246 4 377 246
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 28 580 598 28 580 598 28 580 598 28 580 598
P.61 Termékek exportja 22 786 269 22 786 269 22 786 269 22 786 269
P.62 Szolgáltatások exportja 5 794 329 5 794 329 5 794 329 5 794 329
P.1 Kibocsátás 65 610 512 65 610 512 49 400 355 1 885 014 7 001 160 6 656 983 667 000 65 610 512 65 610 512
P.11 Piaci kibocsátás 54 947 745 54 947 745 48 648 802 1 876 525 22 624 4 399 794 54 947 745 54 947 745
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 149 295 3 149 295 751 553 8 489 129 021 2 257 189 3 043 3 149 295 3 149 295
P.13 Nem piaci kibocsátás 7 513 472 7 513 472 6 849 515 663 957 7 513 472 7 513 472
P.2 Folyó termelőfelhasználás 37 891 799 37 891 799 337 480 1 964 691 2 511 573 858 332 32 219 723 37 891 799 37 891 799
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 085 994 5 085 994 5 085 994 5 085 994 5 085 994
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 32 804 707 32 804 707 329 520 4 692 292 4 489 587 1 026 682 17 180 632 5 085 994
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 568 605 5 568 605 77 037 930 173 1 129 669 113 236 3 318 490
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 27 236 102 27 236 102 252 483 3 762 119 3 359 918 913 446 13 862 142 5 085 994
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 919 842 -1 919 842
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 085 994 17 180 632 1 026 682 4 489 587 4 692 292 329 520 32 804 707 32 804 707
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 085 994 13 862 142 913 446 3 359 918 3 762 119 252 483 27 236 102 27 236 102
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 919 842 -1 919 842
D.1 Munkavállalói jövedelem 13 993 397 13 993 397 267 060 573 444 3 380 318 537 650 9 234 925
D.11 Bérek és keresetek 11 271 747 11 271 747 212 844 516 277 2 643 319 417 454 7 481 853
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 721 650 2 721 650 54 216 57 167 736 999 120 196 1 753 072
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 000 194 5 000 194 -14 577 -196 944 -20 470 162 960 -16 769 5 085 994
D.21 Termékadók 5 426 418 5 426 418 5 426 418
D.29 Egyéb termelési adók 665 344 665 344 347 67 193 17 730 164 558 415 516
D.31 Terméktámogatások 340 424 340 424 340 424
D.39 Egyéb termelési támogatások 751 144 751 144 14 924 264 137 38 200 1 598 432 285
B.2g Működési eredmény, bruttó 11 030 036 11 030 036 77 037 1 534 712 1 129 739 326 072 7 962 476 0
B.2n Működési eredmény, nettó 5 780 101 5 780 101 0 923 209 70 212 836 4 643 986 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 781 080 2 781 080 2 781 080
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 462 410 2 462 410 2 462 410
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 7 962 476 326 072 1 129 739 1 534 712 77 037 11 030 036 11 030 036
B.2n Működési eredmény, nettó 0 4 643 986 212 836 70 923 209 0 5 780 101 5 780 101
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 781 080 2 781 080 2 781 080
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 462 410 2 462 410 2 462 410
D.1 Munkavállalói jövedelem 888 416 888 416 14 713 292 14 713 292 168 521 14 881 813
D.11 Bérek és keresetek 764 989 764 989 11 886 066 11 886 066 150 670 12 036 736
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 123 427 123 427 2 827 226 2 827 226 17 851 2 845 077
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 407 101 5 407 101 -406 907 5 000 194
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 080 741 5 080 741 5 253 5 085 994
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 326 360 326 360 -412 160 -85 800
D.4 Tulajdonosi jövedelem 9 978 264 1 915 933 8 062 331 834 220 927 1 300 104 2 640 214 3 900 252 1 134 920 2 791 482 224 599 1 293 475 10 458 5 454 934 4 523 330 9 978 264
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 31 324 112 31 324 112 86 661 20 101 632 5 461 335 477 340 5 197 144 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 25 755 507 25 755 507 9 624 19 171 459 4 331 666 364 104 1 878 654 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 5 197 144 477 340 5 461 335 20 101 632 86 661 31 324 112 31 324 112
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 878 654 364 104 4 331 666 19 171 459 9 624 25 755 507 25 755 507
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 388 430 10 234 2 378 196 1 828 183 3 542 110 124 436 347 2 191 687 2 191 687 196 743 2 388 430
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 799 795 29 684 4 770 111 4 770 111 23 184 209 312 4 339 852 0 4 572 348 227 447 4 799 795
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 684 995 32 521 4 652 474 19 029 4 491 711 118 320 23 414 4 669 459 4 669 459 15 536 4 684 995
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 787 966 513 767 2 274 199 35 243 497 279 1 011 501 246 298 483 878 539 370 238 923 608 232 408 810 568 770 2 364 105 423 861 2 787 966
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 31 046 731 31 046 731 601 159 18 084 328 7 094 352 450 833 4 816 059 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 25 478 126 25 478 126 524 122 17 154 155 5 964 683 337 597 1 497 569 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 816 059 450 833 7 094 352 18 084 328 601 159 31 046 731 31 046 731
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 497 569 337 597 5 964 683 17 154 155 524 122 25 478 126 25 478 126
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 605 946 3 605 946 532 564 3 073 382 3 605 946 3 605 946 3 605 946
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 31 046 731 31 046 731 68 595 21 690 274 4 020 970 450 833 4 816 059 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 25 478 126 25 478 126 -8 442 20 760 101 2 891 301 337 597 1 497 569 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 816 059 450 833 7 094 352 18 084 328 601 159 31 046 731 31 046 731
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 497 569 337 597 5 964 683 17 154 155 524 122 25 478 126 25 478 126
P.4 Végső fogyasztás 22 993 526 22 993 526 19 507 774 3 485 752 22 993 526 22 993 526
P.3 Végső fogyasztási kiadások 22 993 526 22 993 526 532 564 15 901 828 6 559 134 22 993 526 22 993 526
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 90 992 90 992 90 992 90 992 90 992 90 992
B.8g Megtakarítások, bruttó 8 053 205 8 053 205 68 595 2 273 492 535 218 359 841 4 816 059 0
B.8n Megtakarítások, nettó 2 484 600 2 484 600 -8 442 1 343 319 -594 451 246 605 1 497 569 0
B.12 Folyó külső egyenleg -161 866 -161 866
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 4 816 059 359 841 535 218 2 273 492 68 595 8 053 205 8 053 205
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 497 569 246 605 -594 451 1 343 319 -8 442 2 484 600 2 484 600
B.12 Folyó külső egyenleg -161 866 -161 866
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 7 220 253 7 220 253 90 062 880 719 1 746 144 70 329 4 432 999 7 220 253 7 220 253
P.52 Készletváltozás 628 971 628 971 11 711 35 504 581 756 628 971 628 971
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 42 115 42 115 3 20 186 4 819 0 17 107 42 115 42 115
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 568 605 -5 568 605 -77 037 -930 173 -1 129 669 -113 236 -3 318 490
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -7 288 7 288 -21 181 21 181 0 7 288
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 615 200 24 679 960 175 202 164 88 258 1 890 476 43 327 1 933 803
D.9 Adott tőketranszfer (–) 39 096 986 598 024 19 978 12 520 670 604 1 263 199 1 933 803
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -1 374 450 1 374 450 54 268 1 564 243 -910 279 313 205 353 013 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 217 904 177 966 -919 636 1 783 543 56 854 1 316 631 -1 316 631 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.