Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 26 505 771 26 505 771 26 505 771 26 505 771
P.71 Termékek importja 22 128 525 22 128 525 22 128 525 22 128 525
P.72 Szolgáltatások importja 4 377 246 4 377 246 4 377 246 4 377 246
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 28 580 598 28 580 598 28 580 598 28 580 598
P.61 Termékek exportja 22 786 269 22 786 269 22 786 269 22 786 269
P.62 Szolgáltatások exportja 5 794 329 5 794 329 5 794 329 5 794 329
P.1 Kibocsátás 65 547 230 65 547 230 49 326 714 1 895 514 7 001 160 6 656 842 667 000 65 547 230 65 547 230
P.11 Piaci kibocsátás 54 884 463 54 884 463 48 575 161 1 887 025 22 624 4 399 653 54 884 463 54 884 463
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 149 295 3 149 295 751 553 8 489 129 021 2 257 189 3 043 3 149 295 3 149 295
P.13 Nem piaci kibocsátás 7 513 472 7 513 472 6 849 515 663 957 7 513 472 7 513 472
P.2 Folyó termelőfelhasználás 37 891 046 37 891 046 337 480 1 964 649 2 511 573 858 332 32 219 012 37 891 046 37 891 046
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 085 994 5 085 994 5 085 994 5 085 994 5 085 994
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 32 742 178 32 742 178 329 520 4 692 193 4 489 587 1 037 182 17 107 702 5 085 994
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 568 605 5 568 605 77 037 930 173 1 129 669 113 236 3 318 490
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 27 173 573 27 173 573 252 483 3 762 020 3 359 918 923 946 13 789 212 5 085 994
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 074 827 -2 074 827
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 085 994 17 107 702 1 037 182 4 489 587 4 692 193 329 520 32 742 178 32 742 178
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 085 994 13 789 212 923 946 3 359 918 3 762 020 252 483 27 173 573 27 173 573
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 074 827 -2 074 827
D.1 Munkavállalói jövedelem 13 993 397 13 993 397 267 060 573 444 3 380 318 537 650 9 234 925
D.11 Bérek és keresetek 11 271 747 11 271 747 212 844 516 277 2 643 319 417 454 7 481 853
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 721 650 2 721 650 54 216 57 167 736 999 120 196 1 753 072
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 000 194 5 000 194 -14 577 -196 944 -20 470 162 960 -16 769 5 085 994
D.21 Termékadók 5 426 418 5 426 418 5 426 418
D.29 Egyéb termelési adók 665 344 665 344 347 67 193 17 730 164 558 415 516
D.31 Terméktámogatások 340 424 340 424 340 424
D.39 Egyéb termelési támogatások 751 144 751 144 14 924 264 137 38 200 1 598 432 285
B.2g Működési eredmény, bruttó 10 967 606 10 967 606 77 037 1 534 712 1 129 739 336 572 7 889 546 0
B.2n Működési eredmény, nettó 5 717 671 5 717 671 0 923 209 70 223 336 4 571 056 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 780 981 2 780 981 2 780 981
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 462 311 2 462 311 2 462 311
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 7 889 546 336 572 1 129 739 1 534 712 77 037 10 967 606 10 967 606
B.2n Működési eredmény, nettó 0 4 571 056 223 336 70 923 209 0 5 717 671 5 717 671
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 780 981 2 780 981 2 780 981
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 462 311 2 462 311 2 462 311
D.1 Munkavállalói jövedelem 888 416 888 416 14 713 292 14 713 292 168 521 14 881 813
D.11 Bérek és keresetek 764 989 764 989 11 886 066 11 886 066 150 670 12 036 736
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 123 427 123 427 2 827 226 2 827 226 17 851 2 845 077
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 407 101 5 407 101 -406 907 5 000 194
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 080 741 5 080 741 5 253 5 085 994
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 326 360 326 360 -412 160 -85 800
D.4 Tulajdonosi jövedelem 9 892 023 1 906 117 7 985 906 834 220 927 1 300 104 2 640 214 3 823 827 1 125 104 2 791 482 224 599 1 293 475 10 458 5 445 118 4 446 905 9 892 023
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 31 328 192 31 328 192 86 661 20 101 533 5 461 335 487 840 5 190 823 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 25 759 587 25 759 587 9 624 19 171 360 4 331 666 374 604 1 872 333 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 5 190 823 487 840 5 461 335 20 101 533 86 661 31 328 192 31 328 192
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 872 333 374 604 4 331 666 19 171 360 9 624 25 759 587 25 759 587
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 388 430 10 234 2 378 196 1 828 183 3 542 110 124 436 347 2 191 687 2 191 687 196 743 2 388 430
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 799 795 29 684 4 770 111 4 770 111 23 184 209 312 4 339 852 0 4 572 348 227 447 4 799 795
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 684 995 32 521 4 652 474 19 029 4 491 711 118 320 23 414 4 669 459 4 669 459 15 536 4 684 995
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 787 966 513 767 2 274 199 35 243 497 279 1 011 501 246 298 483 878 539 370 238 923 608 232 408 810 568 770 2 364 105 423 861 2 787 966
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 31 050 811 31 050 811 601 159 18 084 229 7 094 352 461 333 4 809 738 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 25 482 206 25 482 206 524 122 17 154 056 5 964 683 348 097 1 491 248 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 809 738 461 333 7 094 352 18 084 229 601 159 31 050 811 31 050 811
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 491 248 348 097 5 964 683 17 154 056 524 122 25 482 206 25 482 206
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 745 409 3 745 409 532 564 3 212 845 3 745 409 3 745 409 3 745 409
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 31 050 811 31 050 811 68 595 21 829 638 3 881 507 461 333 4 809 738 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 25 482 206 25 482 206 -8 442 20 899 465 2 751 838 348 097 1 491 248 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 809 738 461 333 7 094 352 18 084 229 601 159 31 050 811 31 050 811
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 491 248 348 097 5 964 683 17 154 056 524 122 25 482 206 25 482 206
P.4 Végső fogyasztás 23 004 026 23 004 026 19 657 737 3 346 289 23 004 026 23 004 026
P.3 Végső fogyasztási kiadások 23 004 026 23 004 026 532 564 15 912 328 6 559 134 23 004 026 23 004 026
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 90 992 90 992 90 992 90 992 90 992 90 992
B.8g Megtakarítások, bruttó 8 046 785 8 046 785 68 595 2 262 893 535 218 370 341 4 809 738 0
B.8n Megtakarítások, nettó 2 478 180 2 478 180 -8 442 1 332 720 -594 451 257 105 1 491 248 0
B.12 Folyó külső egyenleg -383 460 -383 460
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 4 809 738 370 341 535 218 2 262 893 68 595 8 046 785 8 046 785
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 491 248 257 105 -594 451 1 332 720 -8 442 2 478 180 2 478 180
B.12 Folyó külső egyenleg -383 460 -383 460
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 7 220 253 7 220 253 90 062 880 719 1 746 144 70 329 4 432 999 7 220 253 7 220 253
P.52 Készletváltozás 400 957 400 957 11 711 35 504 353 742 400 957 400 957
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 42 115 42 115 3 20 186 4 819 0 17 107 42 115 42 115
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 568 605 -5 568 605 -77 037 -930 173 -1 129 669 -113 236 -3 318 490
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -7 288 7 288 -21 181 21 181 0 7 288
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 615 200 24 679 960 175 202 164 88 258 1 890 476 43 327 1 933 803
D.9 Adott tőketranszfer (–) 39 096 986 598 024 19 978 12 520 670 604 1 263 199 1 933 803
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -1 596 044 1 596 044 54 268 1 553 644 -910 279 323 705 574 706 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 202 431 212 640 -959 989 1 801 199 60 354 1 316 635 -1 316 635 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.