Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 23 958 362 23 958 362 23 958 362 23 958 362
P.71 Termékek importja 20 023 132 20 023 132 20 023 132 20 023 132
P.72 Szolgáltatások importja 3 935 230 3 935 230 3 935 230 3 935 230
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 25 923 810 25 923 810 25 923 810 25 923 810
P.61 Termékek exportja 20 862 346 20 862 346 20 862 346 20 862 346
P.62 Szolgáltatások exportja 5 061 464 5 061 464 5 061 464 5 061 464
P.1 Kibocsátás 61 055 112 61 055 112 45 967 054 1 816 393 6 373 877 6 261 846 635 942 61 055 112 61 055 112
P.11 Piaci kibocsátás 51 259 000 51 259 000 45 327 655 1 802 863 17 204 4 111 278 51 259 000 51 259 000
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 931 051 2 931 051 639 399 13 530 123 969 2 150 568 3 585 2 931 051 2 931 051
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 865 061 6 865 061 6 232 704 632 357 6 865 061 6 865 061
P.2 Folyó termelőfelhasználás 35 422 983 35 422 983 324 035 1 889 418 2 252 108 840 568 30 116 854 35 422 983 35 422 983
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 719 774 4 719 774 4 719 774 4 719 774 4 719 774
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 30 351 903 30 351 903 311 907 4 372 428 4 121 769 975 825 15 850 200 4 719 774
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 401 170 5 401 170 75 583 911 746 1 075 421 113 179 3 225 241
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 24 950 733 24 950 733 236 324 3 460 682 3 046 348 862 646 12 624 959 4 719 774
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 965 448 -1 965 448
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 719 774 15 850 200 975 825 4 121 769 4 372 428 311 907 30 351 903 30 351 903
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 719 774 12 624 959 862 646 3 046 348 3 460 682 236 324 24 950 733 24 950 733
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 965 448 -1 965 448
D.1 Munkavállalói jövedelem 13 254 801 13 254 801 251 036 506 309 3 066 082 527 630 8 903 744
D.11 Bérek és keresetek 10 740 439 10 740 439 200 234 456 487 2 394 848 411 952 7 276 918
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 514 362 2 514 362 50 802 49 822 671 234 115 678 1 626 826
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 577 082 4 577 082 -14 712 -186 982 -19 626 146 752 -68 124 4 719 774
D.21 Termékadók 5 037 653 5 037 653 5 037 653
D.29 Egyéb termelési adók 627 788 627 788 588 53 149 17 402 148 674 407 975
D.31 Terméktámogatások 317 879 317 879 317 879
D.39 Egyéb termelési támogatások 770 480 770 480 15 300 240 131 37 028 1 922 476 099
B.2g Működési eredmény, bruttó 9 962 630 9 962 630 75 583 1 495 711 1 075 313 301 443 7 014 580 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 868 863 4 868 863 0 891 368 -108 188 264 3 789 339 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 557 390 2 557 390 2 557 390
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 249 987 2 249 987 2 249 987
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 7 014 580 301 443 1 075 313 1 495 711 75 583 9 962 630 9 962 630
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 789 339 188 264 -108 891 368 0 4 868 863 4 868 863
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 557 390 2 557 390 2 557 390
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 249 987 2 249 987 2 249 987
D.1 Munkavállalói jövedelem 839 823 839 823 13 934 950 13 934 950 159 674 14 094 624
D.11 Bérek és keresetek 721 555 721 555 11 318 870 11 318 870 143 124 11 461 994
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 118 268 118 268 2 616 080 2 616 080 16 550 2 632 630
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 994 164 4 994 164 -417 082 4 577 082
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 730 125 4 730 125 -10 351 4 719 774
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 264 039 264 039 -406 731 -142 692
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 609 122 2 378 126 9 230 996 1 125 320 957 1 368 754 3 495 623 4 044 537 1 960 787 3 664 355 232 045 1 379 744 13 980 7 250 911 4 358 211 11 609 122
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 29 469 049 29 469 049 88 438 19 046 838 4 932 768 470 175 4 930 830 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 24 067 879 24 067 879 12 855 18 135 092 3 857 347 356 996 1 705 589 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 4 930 830 470 175 4 932 768 19 046 838 88 438 29 469 049 29 469 049
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 705 589 356 996 3 857 347 18 135 092 12 855 24 067 879 24 067 879
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 167 885 9 463 2 158 422 1 723 962 3 734 140 956 289 770 1 978 897 1 978 897 188 988 2 167 885
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 508 213 27 491 4 480 722 4 480 722 24 455 205 794 4 061 836 0 4 292 085 216 128 4 508 213
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 645 357 29 104 4 616 253 16 550 4 453 223 121 412 25 068 4 630 400 4 630 400 14 957 4 645 357
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 699 316 552 758 2 146 558 30 457 457 478 976 528 246 850 435 245 585 339 233 701 617 361 366 305 487 368 2 290 074 409 242 2 699 316
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 29 258 550 29 258 550 528 799 17 381 381 6 157 377 400 452 4 790 541 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 23 857 380 23 857 380 453 216 16 469 635 5 081 956 287 273 1 565 300 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 790 541 400 452 6 157 377 17 381 381 528 799 29 258 550 29 258 550
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 565 300 287 273 5 081 956 16 469 635 453 216 23 857 380 23 857 380
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 327 332 3 327 332 511 497 2 815 835 3 327 332 3 327 332 3 327 332
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 29 258 550 29 258 550 17 302 20 708 713 3 341 542 400 452 4 790 541 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 23 857 380 23 857 380 -58 281 19 796 967 2 266 121 287 273 1 565 300 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 790 541 400 452 6 157 377 17 381 381 528 799 29 258 550 29 258 550
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 565 300 287 273 5 081 956 16 469 635 453 216 23 857 380 23 857 380
P.4 Végső fogyasztás 21 824 419 21 824 419 18 653 946 3 170 473 21 824 419 21 824 419
P.3 Végső fogyasztási kiadások 21 824 419 21 824 419 511 497 15 326 614 5 986 308 21 824 419 21 824 419
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 84 382 84 382 84 382 84 382 84 382 84 382
B.8g Megtakarítások, bruttó 7 434 131 7 434 131 17 302 2 139 149 171 069 316 070 4 790 541 0
B.8n Megtakarítások, nettó 2 032 961 2 032 961 -58 281 1 227 403 -904 352 202 891 1 565 300 0
B.12 Folyó külső egyenleg -872 095 -872 095
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 4 790 541 316 070 171 069 2 139 149 17 302 7 434 131 7 434 131
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 565 300 202 891 -904 352 1 227 403 -58 281 2 032 961 2 032 961
B.12 Folyó külső egyenleg -872 095 -872 095
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 312 030 6 312 030 64 115 820 644 1 320 473 101 827 4 004 971 6 312 030 6 312 030
P.52 Készletváltozás 215 776 215 776 7 479 -22 893 231 190 215 776 215 776
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 34 230 34 230 -5 18 642 8 .. 15 585 34 230 34 230
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 401 170 -5 401 170 -75 583 -911 746 -1 075 421 -113 179 -3 225 241
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 5 449 -5 449 -10 656 10 656 0 -5 449
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 669 400 28 998 788 259 89 233 82 274 1 658 164 68 367 1 726 531
D.9 Adott tőketranszfer (–) 36 599 2 738 439 469 16 883 15 668 511 357 1 215 174 1 726 531
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -2 024 351 2 024 351 19 798 1 375 390 -788 385 240 503 1 177 045 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 938 243 179 662 -759 111 1 500 735 18 953 1 878 482 -1 878 482 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.