Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 23 806 021 23 806 021 23 806 021 23 806 021
P.71 Termékek importja 19 870 791 19 870 791 19 870 791 19 870 791
P.72 Szolgáltatások importja 3 935 230 3 935 230 3 935 230 3 935 230
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 25 923 810 25 923 810 25 923 810 25 923 810
P.61 Termékek exportja 20 862 346 20 862 346 20 862 346 20 862 346
P.62 Szolgáltatások exportja 5 061 464 5 061 464 5 061 464 5 061 464
P.1 Kibocsátás 60 994 346 60 994 346 45 895 442 1 827 193 6 373 877 6 261 892 635 942 60 994 346 60 994 346
P.11 Piaci kibocsátás 51 198 234 51 198 234 45 256 043 1 813 663 17 204 4 111 324 51 198 234 51 198 234
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 931 051 2 931 051 639 399 13 530 123 969 2 150 568 3 585 2 931 051 2 931 051
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 865 061 6 865 061 6 232 704 632 357 6 865 061 6 865 061
P.2 Folyó termelőfelhasználás 35 423 200 35 423 200 324 035 1 889 431 2 252 108 840 568 30 117 058 35 423 200 35 423 200
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 719 774 4 719 774 4 719 774 4 719 774 4 719 774
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 30 290 920 30 290 920 311 907 4 372 461 4 121 769 986 625 15 778 384 4 719 774
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 401 170 5 401 170 75 583 911 746 1 075 421 113 179 3 225 241
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 24 889 750 24 889 750 236 324 3 460 715 3 046 348 873 446 12 553 143 4 719 774
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 117 789 -2 117 789
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 719 774 15 778 384 986 625 4 121 769 4 372 461 311 907 30 290 920 30 290 920
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 719 774 12 553 143 873 446 3 046 348 3 460 715 236 324 24 889 750 24 889 750
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 117 789 -2 117 789
D.1 Munkavállalói jövedelem 13 254 801 13 254 801 251 036 506 309 3 066 082 527 630 8 903 744
D.11 Bérek és keresetek 10 740 439 10 740 439 200 234 456 487 2 394 848 411 952 7 276 918
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 514 362 2 514 362 50 802 49 822 671 234 115 678 1 626 826
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 577 082 4 577 082 -14 712 -186 982 -19 626 146 752 -68 124 4 719 774
D.21 Termékadók 5 037 653 5 037 653 5 037 653
D.29 Egyéb termelési adók 627 788 627 788 588 53 149 17 402 148 674 407 975
D.31 Terméktámogatások 317 879 317 879 317 879
D.39 Egyéb termelési támogatások 770 480 770 480 15 300 240 131 37 028 1 922 476 099
B.2g Működési eredmény, bruttó 9 901 614 9 901 614 75 583 1 495 711 1 075 313 312 243 6 942 764 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 807 847 4 807 847 0 891 368 -108 199 064 3 717 523 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 557 423 2 557 423 2 557 423
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 250 020 2 250 020 2 250 020
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 6 942 764 312 243 1 075 313 1 495 711 75 583 9 901 614 9 901 614
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 717 523 199 064 -108 891 368 0 4 807 847 4 807 847
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 557 423 2 557 423 2 557 423
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 250 020 2 250 020 2 250 020
D.1 Munkavállalói jövedelem 839 823 839 823 13 934 950 13 934 950 159 674 14 094 624
D.11 Bérek és keresetek 721 555 721 555 11 318 870 11 318 870 143 124 11 461 994
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 118 268 118 268 2 616 080 2 616 080 16 550 2 632 630
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 994 164 4 994 164 -417 082 4 577 082
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 730 125 4 730 125 -10 351 4 719 774
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 264 039 264 039 -406 731 -142 692
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 571 111 2 371 845 9 199 266 1 125 320 957 1 368 754 3 495 623 4 012 807 1 954 506 3 664 355 232 045 1 379 744 13 980 7 244 630 4 326 481 11 571 111
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 29 433 515 29 433 515 88 438 19 046 871 4 932 768 480 975 4 884 463 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 24 032 345 24 032 345 12 855 18 135 125 3 857 347 367 796 1 659 222 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 4 884 463 480 975 4 932 768 19 046 871 88 438 29 433 515 29 433 515
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 659 222 367 796 3 857 347 18 135 125 12 855 24 032 345 24 032 345
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 167 885 9 463 2 158 422 1 723 962 3 734 140 956 289 770 1 978 897 1 978 897 188 988 2 167 885
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 508 213 27 491 4 480 722 4 480 722 24 455 205 794 4 061 836 0 4 292 085 216 128 4 508 213
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 645 357 29 104 4 616 253 16 550 4 453 223 121 412 25 068 4 630 400 4 630 400 14 957 4 645 357
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 699 316 552 758 2 146 558 30 457 457 478 976 528 246 850 435 245 585 339 233 701 617 361 366 305 487 368 2 290 074 409 242 2 699 316
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 29 223 016 29 223 016 528 799 17 381 414 6 157 377 411 252 4 744 174 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 23 821 846 23 821 846 453 216 16 469 668 5 081 956 298 073 1 518 933 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 744 174 411 252 6 157 377 17 381 414 528 799 29 223 016 29 223 016
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 518 933 298 073 5 081 956 16 469 668 453 216 23 821 846 23 821 846
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 473 711 3 473 711 511 497 2 962 214 3 473 711 3 473 711 3 473 711
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 29 223 016 29 223 016 17 302 20 855 125 3 195 163 411 252 4 744 174 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 23 821 846 23 821 846 -58 281 19 943 379 2 119 742 298 073 1 518 933 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 744 174 411 252 6 157 377 17 381 414 528 799 29 223 016 29 223 016
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 518 933 298 073 5 081 956 16 469 668 453 216 23 821 846 23 821 846
P.4 Végső fogyasztás 21 835 219 21 835 219 18 811 125 3 024 094 21 835 219 21 835 219
P.3 Végső fogyasztási kiadások 21 835 219 21 835 219 511 497 15 337 414 5 986 308 21 835 219 21 835 219
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 84 382 84 382 84 382 84 382 84 382 84 382
B.8g Megtakarítások, bruttó 7 387 797 7 387 797 17 302 2 128 382 171 069 326 870 4 744 174 0
B.8n Megtakarítások, nettó 1 986 627 1 986 627 -58 281 1 216 636 -904 352 213 691 1 518 933 0
B.12 Folyó külső egyenleg -1 049 885 -1 049 885
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 4 744 174 326 870 171 069 2 128 382 17 302 7 387 797 7 387 797
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 518 933 213 691 -904 352 1 216 636 -58 281 1 986 627 1 986 627
B.12 Folyó külső egyenleg -1 049 885 -1 049 885
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 312 030 6 312 030 64 115 820 644 1 320 473 101 827 4 004 971 6 312 030 6 312 030
P.52 Készletváltozás -8 348 -8 348 7 479 -22 893 7 066 -8 348 -8 348
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 34 230 34 230 -5 18 642 8 .. 15 585 34 230 34 230
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 401 170 -5 401 170 -75 583 -911 746 -1 075 421 -113 179 -3 225 241
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 5 449 -5 449 -10 656 10 656 0 -5 449
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 669 400 28 998 788 259 89 233 82 274 1 658 164 68 367 1 726 531
D.9 Adott tőketranszfer (–) 36 599 2 738 439 469 16 883 15 668 511 357 1 215 174 1 726 531
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -2 202 141 2 202 141 19 798 1 364 623 -788 385 251 303 1 354 802 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 953 276 177 555 -758 308 1 483 337 22 453 1 878 313 -1 878 313 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.