Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 31 148 398 31 148 398 31 148 398 31 148 398
P.71 Termékek importja 25 930 493 25 930 493 25 930 493 25 930 493
P.72 Szolgáltatások importja 5 217 905 5 217 905 5 217 905 5 217 905
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 33 744 700 33 744 700 33 744 700 33 744 700
P.61 Termékek exportja 26 379 844 26 379 844 26 379 844 26 379 844
P.62 Szolgáltatások exportja 7 364 856 7 364 856 7 364 856 7 364 856
P.1 Kibocsátás 77 140 718 77 140 718 57 355 561 2 059 277 8 789 118 8 040 967 895 795 77 140 718 77 140 718
P.11 Piaci kibocsátás 63 690 015 63 690 015 56 473 597 2 047 386 17 846 5 151 186 63 690 015 63 690 015
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 940 859 3 940 859 881 964 11 891 153 961 2 889 781 3 262 3 940 859 3 940 859
P.13 Nem piaci kibocsátás 9 509 844 9 509 844 8 617 311 892 533 9 509 844 9 509 844
P.2 Folyó termelőfelhasználás 43 825 117 43 825 117 437 808 2 214 466 3 202 214 901 451 37 069 178 43 825 117 43 825 117
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 965 756 5 965 756 5 965 756 5 965 756 5 965 756
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 39 281 357 39 281 357 457 987 5 826 501 5 586 904 1 157 826 20 286 383 5 965 756
P.51c Állóeszköz-felhasználás 6 362 331 6 362 331 87 464 1 025 093 1 366 342 108 334 3 775 098
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 32 919 026 32 919 026 370 523 4 801 408 4 220 562 1 049 492 16 511 285 5 965 756
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 596 302 -2 596 302
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 965 756 20 286 383 1 157 826 5 586 904 5 826 501 457 987 39 281 357 39 281 357
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 965 756 16 511 285 1 049 492 4 220 562 4 801 408 370 523 32 919 026 32 919 026
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 596 302 -2 596 302
D.1 Munkavállalói jövedelem 16 861 711 16 861 711 408 339 639 148 4 226 938 578 469 11 008 817
D.11 Bérek és keresetek 13 978 047 13 978 047 342 925 580 760 3 455 889 455 247 9 143 226
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 883 664 2 883 664 65 414 58 388 771 049 123 222 1 865 591
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 916 478 5 916 478 -37 816 -158 042 -6 377 101 538 51 419 5 965 756
D.21 Termékadók 6 302 607 6 302 607 6 302 607
D.29 Egyéb termelési adók 768 085 768 085 526 128 104 29 303 102 623 507 529
D.31 Terméktámogatások 336 851 336 851 336 851
D.39 Egyéb termelési támogatások 817 363 817 363 38 342 286 146 35 680 1 085 456 110
B.2g Működési eredmény, bruttó 13 200 924 13 200 924 87 464 2 043 151 1 366 343 477 819 9 226 147 0
B.2n Működési eredmény, nettó 7 179 199 7 179 199 0 1 358 664 1 369 485 5 451 049 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 302 244 3 302 244 3 302 244
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 961 638 2 961 638 2 961 638
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 9 226 147 477 819 1 366 343 2 043 151 87 464 13 200 924 13 200 924
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 451 049 369 485 1 1 358 664 0 7 179 199 7 179 199
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 302 244 3 302 244 3 302 244
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 961 638 2 961 638 2 961 638
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 022 360 1 022 360 17 674 099 17 674 099 209 972 17 884 071
D.11 Bérek és keresetek 881 255 881 255 14 668 525 14 668 525 190 777 14 859 302
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 141 105 141 105 3 005 574 3 005 574 19 195 3 024 769
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 6 292 166 6 292 166 -375 688 5 916 478
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 970 594 5 970 594 -4 838 5 965 756
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 321 572 321 572 -370 850 -49 278
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 748 839 2 741 410 9 007 429 345 103 988 1 039 650 2 796 129 5 067 317 1 581 782 2 936 308 159 657 1 538 313 14 269 6 230 329 5 518 510 11 748 839
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 37 692 333 37 692 333 101 388 24 453 819 6 778 516 617 998 5 740 612 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 31 330 002 31 330 002 13 924 23 428 726 5 412 174 509 664 1 965 514 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 5 740 612 617 998 6 778 516 24 453 819 101 388 37 692 333 37 692 333
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 965 514 509 664 5 412 174 23 428 726 13 924 31 330 002 31 330 002
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 030 118 12 491 3 017 627 2 214 560 2 119 78 883 722 065 2 804 826 2 804 826 225 292 3 030 118
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 547 814 34 600 5 513 214 5 513 214 36 636 231 881 5 018 260 433 5 287 210 260 604 5 547 814
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 893 873 46 385 4 847 488 15 057 4 673 515 122 125 36 791 4 876 315 4 876 315 17 558 4 893 873
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 3 071 500 458 982 2 612 518 58 546 590 702 1 176 609 322 647 464 014 508 340 304 944 450 779 550 457 819 537 2 634 057 437 443 3 071 500
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 37 303 894 37 303 894 847 755 21 562 115 9 200 138 631 168 5 062 718 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 30 941 563 30 941 563 760 291 20 537 022 7 833 796 522 834 1 287 620 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 062 718 631 168 9 200 138 21 562 115 847 755 37 303 894 37 303 894
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 287 620 522 834 7 833 796 20 537 022 760 291 30 941 563 30 941 563
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 553 382 4 553 382 735 093 3 818 289 4 553 382 4 553 382 4 553 382
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 37 303 894 37 303 894 112 662 26 115 497 5 381 849 631 168 5 062 718 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 30 941 563 30 941 563 25 198 25 090 404 4 015 507 522 834 1 287 620 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 062 718 631 168 9 200 138 21 562 115 847 755 37 303 894 37 303 894
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 287 620 522 834 7 833 796 20 537 022 760 291 30 941 563 30 941 563
P.4 Végső fogyasztás 27 611 310 27 611 310 23 498 918 4 112 392 27 611 310 27 611 310
P.3 Végső fogyasztási kiadások 27 611 310 27 611 310 735 093 18 945 536 7 930 681 27 611 310 27 611 310
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 109 756 109 756 109 756 109 756 109 756 109 756
B.8g Megtakarítások, bruttó 9 692 584 9 692 584 112 662 2 726 335 1 269 457 521 412 5 062 718 0
B.8n Megtakarítások, nettó 3 330 253 3 330 253 25 198 1 701 242 -96 885 413 078 1 287 620 0
B.12 Folyó külső egyenleg -618 839 -618 839
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 5 062 718 521 412 1 269 457 2 726 335 112 662 9 692 584 9 692 584
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 287 620 413 078 -96 885 1 701 242 25 198 3 330 253 3 330 253
B.12 Folyó külső egyenleg -618 839 -618 839
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 8 698 575 8 698 575 117 862 1 352 951 1 780 046 110 707 5 337 009 8 698 575 8 698 575
P.52 Készletváltozás 305 026 305 026 7 281 43 590 254 155 305 026 305 026
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 70 144 70 144 -52 35 778 8 673 .. 25 745 70 144 70 144
P.51c Állóeszköz-felhasználás -6 362 331 -6 362 331 -87 464 -1 025 093 -1 366 342 -108 334 -3 775 098
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -19 079 19 079 128 522 -128 522 471 18 608
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 576 725 22 744 388 326 155 168 318 274 1 461 237 129 563 1 590 800
D.9 Adott tőketranszfer (–) 52 583 75 425 919 799 25 159 41 984 1 114 950 475 850 1 590 800
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -946 047 946 047 271 142 1 331 812 -965 803 357 553 -48 657 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -761 800 101 245 -961 176 1 922 754 256 441 557 464 -557 464 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.