Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 2 949 305 2 949 305 2 949 305 2 949 305
P.71 Termékek importja 2 257 768 2 257 768 2 257 768 2 257 768
P.72 Szolgáltatások importja 691 537 691 537 691 537 691 537
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 2 983 020 2 983 020 2 983 020 2 983 020
P.61 Termékek exportja 1 815 704 1 815 704 1 815 704 1 815 704
P.62 Szolgáltatások exportja 1 167 316 1 167 316 1 167 316 1 167 316
P.1 Kibocsátás 13 866 010 13 866 010 8 862 767 463 563 1 608 764 2 788 301 142 615 13 866 010 13 866 010
P.11 Piaci kibocsátás 11 314 304 11 314 304 8 682 043 462 490 6 359 2 163 412 11 314 304 11 314 304
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 827 974 827 974 180 724 1 073 19 783 624 889 1 505 827 974 827 974
P.13 Nem piaci kibocsátás 1 723 732 1 723 732 1 582 622 141 110 1 723 732 1 723 732
P.2 Folyó termelőfelhasználás 7 789 772 7 789 772 75 924 1 114 722 505 874 166 900 5 926 352 7 789 772 7 789 772
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 046 067 1 046 067 1 046 067 1 046 067 1 046 067
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 7 122 305 7 122 305 66 691 1 673 579 1 102 890 296 663 2 936 415 1 046 067
P.51c Állóeszköz-felhasználás 1 410 995 1 410 995 20 416 232 080 342 910 34 276 781 313
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 711 310 5 711 310 46 275 1 441 499 759 980 262 387 2 155 102 1 046 067
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -33 715 -33 715
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 1 046 067 2 936 415 296 663 1 102 890 1 673 579 66 691 7 122 305 7 122 305
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 1 046 067 2 155 102 262 387 759 980 1 441 499 46 275 5 711 310 5 711 310
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -33 715 -33 715
D.1 Munkavállalói jövedelem 3 161 197 3 161 197 46 409 185 366 759 980 120 144 2 049 298
D.11 Bérek és keresetek 2 341 192 2 341 192 35 592 162 433 531 845 83 362 1 527 960
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 820 005 820 005 10 817 22 933 228 135 36 782 521 338
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 046 316 1 046 316 -134 3 826 0 3 437 -6 880 1 046 067
D.21 Termékadók 1 161 974 1 161 974 1 161 974
D.29 Egyéb termelési adók 31 451 31 451 0 4 682 0 3 437 23 332
D.31 Terméktámogatások 115 907 115 907 115 907
D.39 Egyéb termelési támogatások 31 202 31 202 134 856 0 0 30 212
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 810 090 1 810 090 20 416 379 685 342 910 173 082 893 997 0
B.2n Működési eredmény, nettó 475 365 475 365 0 223 875 0 138 806 112 684 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 104 702 1 104 702 1 104 702
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 028 432 1 028 432 1 028 432
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 893 997 173 082 342 910 379 685 20 416 1 810 090 1 810 090
B.2n Működési eredmény, nettó 0 112 684 138 806 0 223 875 0 475 365 475 365
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 104 702 1 104 702 1 104 702
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 028 432 1 028 432 1 028 432
D.1 Munkavállalói jövedelem 27 050 27 050 3 141 365 3 141 365 46 882 3 188 247
D.11 Bérek és keresetek 23 453 23 453 2 325 562 2 325 562 39 083 2 364 645
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 597 3 597 815 803 815 803 7 799 823 602
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 046 316 1 046 316 0 1 046 316
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 046 067 1 046 067 0 1 046 067
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 249 249 0 249
D.4 Tulajdonosi jövedelem 2 530 160 152 127 2 378 033 61 77 358 644 480 1 123 523 532 611 290 450 1 120 475 149 212 503 342 12 554 2 076 033 454 127 2 530 160
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 6 800 473 6 800 473 32 909 5 051 736 893 958 170 034 651 836 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 5 389 478 5 389 478 12 493 4 819 656 551 048 135 758 -129 477 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 651 836 170 034 893 958 5 051 736 32 909 6 800 473 6 800 473
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 -129 477 135 758 551 048 4 819 656 12 493 5 389 478 5 389 478
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 644 314 3 187 641 127 514 213 50 15 988 110 876 639 873 639 873 4 441 644 314
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 025 448 9 632 1 015 816 1 015 816 20 257 25 203 973 704 0 1 019 164 6 284 1 025 448
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 970 349 381 969 968 5 733 941 825 1 987 20 423 967 135 967 135 3 214 970 349
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 537 410 66 832 470 578 4 496 121 573 94 727 96 518 153 264 121 245 90 244 82 791 124 044 58 076 476 400 61 010 537 410
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 6 805 556 6 805 556 80 756 4 491 313 1 553 724 170 988 508 775 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 5 394 561 5 394 561 60 340 4 259 233 1 210 814 136 712 -272 538 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 508 775 170 988 1 553 724 4 491 313 80 756 6 805 556 6 805 556
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -272 538 136 712 1 210 814 4 259 233 60 340 5 394 561 5 394 561
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 892 429 892 429 79 909 812 520 892 429 892 429 892 429
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 6 805 556 6 805 556 847 5 383 742 741 204 170 988 508 775 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 5 394 561 5 394 561 -19 569 5 151 662 398 294 136 712 -272 538 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 508 775 170 988 1 553 724 4 491 313 80 756 6 805 556 6 805 556
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -272 538 136 712 1 210 814 4 259 233 60 340 5 394 561 5 394 561
P.4 Végső fogyasztás 5 321 615 5 321 615 4 593 346 728 269 5 321 615 5 321 615
P.3 Végső fogyasztási kiadások 5 321 615 5 321 615 79 909 3 700 917 1 540 789 5 321 615 5 321 615
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 23 216 23 216 23 216 23 216 23 216 23 216
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 483 941 1 483 941 847 813 612 12 935 147 772 508 775 0
B.8n Megtakarítások, nettó 72 946 72 946 -19 569 581 532 -329 975 113 496 -272 538 0
B.12 Folyó külső egyenleg 283 034 283 034
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 508 775 147 772 12 935 813 612 847 1 483 941 1 483 941
B.8n Megtakarítások, nettó 0 -272 538 113 496 -329 975 581 532 -19 569 72 946 72 946
B.12 Folyó külső egyenleg 283 034 283 034
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 629 218 1 629 218 8 157 477 452 134 351 50 641 958 617 1 629 218 1 629 218
P.52 Készletváltozás 130 024 130 024 -1 740 5 552 126 212 130 024 130 024
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 7 733 7 733 -4 3 221 15 .. 4 501 7 733 7 733
P.51c Állóeszköz-felhasználás -1 410 995 -1 410 995 -20 416 -232 080 -342 910 -34 276 -781 313
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -130 130 7 000 -7 000 0 130
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 155 005 738 40 402 98 240 13 504 307 889 14 554 322 443
D.9 Adott tőketranszfer (–) 34 713 0 232 121 8 976 10 114 285 924 36 519 322 443
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 261 199 -261 199 -3 916 416 943 -311 702 97 869 -460 393 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -645 077 63 071 -353 413 703 225 29 858 -202 336 202 336 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.