Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezetvédelmi és ingatlanadókb 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
D.2 Termelési és importadók 30 467 34 862 39 882 37 535 52 287 99 375 92 446 96 304 113 928 114 071 130 772 144 317 121 534 120 282 128 367 157 136
D.21 Termékadók 20 258 30 322 31 663 28 104 40 055 86 576 82 899 86 555 103 645 105 440 118 015 133 204 111 355 110 739 119 793 148 251
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével
D.2121 Importvámok
D.2121_01 Import vám C
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 20 258 30 322 31 663 28 104 40 055 86 576 82 899 86 555 103 645 105 440 118 015 133 204 111 355 110 739 119 793 148 251
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P
D.214A_03 Energiaadó C E
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C
D.214E_02 Kulturális adó C
D.214E_03 Reklámadó C
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók
D.214F_01 Játékadó C
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 25 927 23 313 23 902 27 694 32 876 37 904 43 801 5 125 -10
D.214G_01 Baleseti adó C 25 927 23 313 23 902 27 694 32 876 37 904 43 801 5 125 -10
D.214G_02 Biztosítási adó C
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C
D.214H_02 Távközlési adó C
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C
D.214H_06 Légitársaságok hozzájárulása C T
D.214I Általános forgalmi adók 20 258 30 322 31 663 28 104 40 055 60 649 59 586 62 653 75 951 72 564 80 111 89 403 106 230 110 749 119 793 148 251
D.214I_01 Helyi iparűzési adó KIC
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS
D.214I_03 Innovációs járulék KIC
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS 20 258 30 322 31 663 28 104 40 055 41 441 40 496 42 263 45 529 43 581 45 940 48 676 51 318 53 064 53 447 70 979
D.214I_05 Ágazati különadók KS
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C 19 208 19 090 20 390 29 882 28 983 34 171 40 727 54 912 57 685 66 346 77 272
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT 540
D.214I_11 Kiskereskedelmi adó KS
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS
D.214L_05 Vadvédelmi hozzájárulás C RS
D.214L_06 Cukorilleték C
D.214L_07 Energiaipari befizetések (MAVIR) C
D.29 Egyéb termelési adók 10 209 4 540 8 219 9 431 12 232 12 799 9 547 9 749 10 283 8 631 12 757 11 113 10 179 9 543 8 574 8 885
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók
D.29A_01 Építményadó KS RP
D.29A_02 Telekadó KS RP
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T
D.29B_03 Cégautóadó KS T
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS
D.29B_05 Gépjárműadó (túlsúlydíj) KS T
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 10 209 4 540 8 219 9 431 12 232 12 799 9 547 9 749 10 283 8 631 12 757 11 113 10 179 9 543 8 574 8 885
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS 10 209 4 540 8 219 9 431 12 232 12 799 9 547 9 749 10 283 8 631 12 757 11 113 10 179 9 543 8 574 8 885
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek
D.29E_01 Koncessziós díj KS
D.29E_02 Eljárási illeték KS
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS
D.29E_11 Hitelintézetek járványügyi különadója KS O
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS
D.29H_02 Nukleáris hozzájárulás KS E
D.29H_03 Energiaellátók különadója KS E
D.29H_04 Gyógyszergyártók különadója KIC
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 200 41 0 71 20 40 18 4 2 12 0 0 5 1 0 13
D.51 Jövedelemadók 200 41 0 71 20 40 18 4 2 12 0 0 5 1 0 13
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC
D.51O_02 Különadó KIC
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 200 41 0 71 20 40 18 4 2 12 0 0 5 1 0 13
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS 200 41 0 71 20 40 18 4 2 12 0 0 5 1 0 13
D.51E_02 Energiaellátók különadója KIC
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O
D.59 Egyéb folyó adók
D.59A Tőkére kivetett folyó adók
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók
D.59D_01 Gépjárműadó KS T
D.59D_02 Eljárási illeték KS
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P
D.91 Tőkeadók
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O
D.91A_02 Luxusadó KS O
D.91B Tőkeilleték
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel 30 667 34 903 39 882 37 606 52 307 99 415 92 464 96 308 113 930 114 083 130 772 144 317 121 539 120 283 128 367 157 149
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 774 655 880 773 1 098 204 1 288 861 1 388 553 1 600 093 1 797 317 2 007 340 2 175 806 2 333 384 2 525 791 2 707 983 3 137 295 3 320 032 3 117 313 3 040 351 3 475 312 3 752 104 3 913 807 4 159 802 4 453 088 4 714 491 4 646 455 5 029 003 5 274 443 5 137 116 5 529 004 6 175 468
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 625 625 716 477 899 252 1 060 180 1 116 522 1 302 174 1 435 949 1 593 673 1 697 639 1 794 878 1 964 996 2 059 999 2 242 524 2 381 961 2 211 486 1 999 485 2 111 020 2 289 791 2 383 945 2 570 561 2 759 831 2 898 306 2 588 221 2 727 662 2 756 522 2 520 227 2 584 395 2 617 141
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 625 625 716 477 899 252 1 060 180 1 116 522 1 302 174 1 435 949 1 593 673 1 697 639 1 794 878 1 964 996 2 059 999 2 242 524 2 381 961 2 211 486 1 999 485 2 111 020 2 289 791 2 383 945 2 570 561 2 759 831 2 898 306 2 588 221 2 727 662 2 756 522 2 520 227 2 584 395 2 617 141
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS 2 154 498 2 238 460 2 420 340 2 594 723 2 709 229 2 403 017 2 533 614 2 683 415 2 454 047 2 515 983 2 527 368
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 126 113 50 002 91 931 150 155 167 225 181 162 199 879 160 500 159 882 160 281 98 734 107 620 114 421 106 005 30 341 39 991 81 160 103 091 114 433 127 279 146 154 136 928 138 708 11 991 291 150 -9
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS 3 815 3 934 4 071 4 122 4 252 4 252 4 252 4 252 5 144
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS 8 239 39 46 .. .. .. .. .. 499 705 889 1 169 1 696 1 881 1 954 2 198 2 657
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS 5 953 7 234 9 508 12 770 13 424 14 494 16 527 18 210 19 511 18 958 20 806 31 800
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 3 530 7 659 9 499 12 348 14 115 14 721 18 119 21 450 22 433 23 310 23 043 23 368 24 894 24 808 18 833 15 802 13 901 14 629 18 704 19 766 23 469 26 458 31 182 35 472 40 725 41 006 50 181
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 3 457 7 224 14 095 17 440 18 139 18 257
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS 348 590 407 606 466 438 588 509 619 232 747 370 809 104 865 546 949 606 1 008 653 1 111 408 1 209 777 1 515 757 1 840 353 1 770 594 1 786 769 1 876 463
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 276 909 305 228 375 153 370 241 334 787 373 464 430 962 510 129 566 083 603 910 669 989 728 206 595 740 398 790 302 855 149 447 155 371 14 859
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic 348 590 407 606 466 438 588 509 619 232 747 370 809 104 865 546 949 606 1 008 653 1 111 416 1 210 016 1 515 796 1 843 856 1 777 818 1 800 864 1 899 770 2 023 388 2 263 105 2 320 512 2 219 708 2 152 412 1 893 801 2 016 648 1 961 423 1 781 017 1 824 970 1 846 948
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS 1 998 124 2 235 482 2 307 435 2 205 781 2 137 247 1 876 353 1 997 016 1 940 324 1 760 390 1 802 278 1 812 969
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 3 457 7 224 14 095 17 440 18 139 18 257
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS 8 239 39 46 .. .. .. .. .. 499 705 889 1 169 1 696 1 881 1 954 2 198 2 657
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS 5 867 7 125 9 366 12 578 13 222 14 276 16 279 17 936 19 218 18 673 20 494 31 322
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS 348 590 407 606 466 438 588 509 619 232 747 370 809 104 865 546 949 606 1 008 653 1 111 408 1 209 777 1 515 757 1 840 353 1 770 594 1 786 769 1 876 463
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 277 035 308 871 432 814 471 671 497 290 554 804 626 845 728 127 748 033 786 225 853 580 849 983 726 728 538 105 433 668 198 621 211 250 266 403 120 840 250 049 540 123 745 894 694 420 711 014 795 098 739 210 759 425 770 193
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS 156 374 2 978 112 905 388 942 571 982 526 664 536 598 743 091 693 657 713 705 714 399
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS 126 113 50 002 91 931 150 155 167 225 181 162 199 879 160 500 159 882 160 281 98 734 107 620 114 421 106 005 30 341 39 991 81 160 103 091 114 433 127 279 146 154 136 928 138 708 11 991 291 150 -9
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS 3 815 3 934 4 071 4 122 4 252 4 252 4 252 4 252 5 144
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS 86 109 142 192 202 218 248 274 292 285 312 478
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS 3 530 7 659 9 499 12 348 14 115 14 721 18 119 21 450 22 433 23 310 23 043 23 368 24 894 24 808 18 833 15 802 13 901 14 629 18 704 19 766 23 469 26 458 31 182 35 472 40 725 41 006 50 181
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 276 909 305 228 375 153 370 241 334 787 373 464 430 962 510 129 566 083 603 910 669 989 728 206 595 740 398 790 302 855 149 447 155 371 14 859
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 86 120 161 153 175 93 166 82 204 193 197 177 138 149 147 132 54 42 40 45 77 72 67 21 35 25 26 44
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 86 120 161 153 175 93 166 82 204 193 197 177 138 149 147 132 54 42 40 45 77 72 67 21 35 25 26 44
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 86 120 161 153 175 93 166 82 204 193 197 177 138 149 147 132 54 42 40 45 77 72 67 21 35 25 26 44
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 148 944 164 176 198 791 228 528 271 856 297 826 361 202 413 585 477 963 538 313 560 598 647 807 894 633 937 922 905 680 1 040 734 1 364 238 1 462 271 1 529 822 1 589 196 1 693 180 1 816 113 2 058 167 2 301 320 2 517 886 2 616 864 2 944 583 3 558 283
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic 87 796 98 307 121 216 151 566 175 801 189 532 220 261 251 019 296 656 299 485 306 727 328 309 372 093 455 717 449 301 538 912 869 865 853 410 876 580 909 892 970 219 1 042 993 1 190 567 1 336 665 1 482 560 1 540 205 1 732 380 2 094 753
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 87 796 98 307 121 216 150 773 175 142 188 769 219 197 249 761 295 251 297 948 305 046 326 455 370 481 454 151 447 890 537 556 868 438 852 090 875 376 908 832 969 369 1 042 109 1 189 711 1 335 868 1 481 874 1 539 524 1 731 636 2 093 935
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON 793 659 763 1 064 1 258 1 405 1 537 1 681 1 854 1 612 1 566 1 411 1 356 1 427 1 320 1 204 1 060 850 884 856 797 686 681 744 818
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 61 148 65 869 77 575 76 962 96 055 108 294 140 941 162 566 181 307 238 828 253 871 319 498 522 540 482 205 456 379 501 822 494 373 608 861 653 242 679 304 722 961 773 120 867 600 964 655 1 035 326 1 076 659 1 212 203 1 463 530
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 59 311 64 276 75 609 75 341 88 004 92 756 125 161 150 233 165 837 227 593 247 014 308 219 513 992 473 155 434 925 469 495 456 949 551 473 592 061 614 439 656 178 703 437 801 839 898 485 1 003 683 1 046 999 1 181 988 1 430 647
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 386 661 6 629 14 155 13 503 9 997 12 815 8 671 4 127 8 962 5 864 4 547 3 929 10 866 14 293 27 684 35 568 40 718 41 205 43 424 39 324 39 096 3 381 83 43 -2
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON 1 837 1 593 1 580 960 994 873 1 580 1 511 1 848 1 855 2 080 2 129 2 534 4 277 17 310 21 232 22 882 29 434 25 314 23 823 25 247 25 908 26 130 26 781 27 965 29 305 29 953 32 658
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON 428 510 697 825 807 709 650 188 150 226 215 229 249 270 299 324 331 351 307 293 297 272 219 227
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 148 944 164 176 198 791 227 735 270 769 296 553 359 441 411 502 475 751 536 067 558 267 645 765 892 871 936 130 904 054 1 039 149 1 362 562 1 460 681 1 528 319 1 587 812 1 691 999 1 814 878 2 057 004 2 300 230 2 516 903 2 615 911 2 943 620 3 557 238
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 111 965 123 486 156 784 184 452 221 879 240 017 283 257 334 330 391 046 447 616 468 709 533 001 778 389 808 265 773 190 917 556 1 233 783 1 330 969 1 457 275 1 525 930 1 624 682 1 746 200 1 989 134 2 231 349 2 453 387 2 550 586 2 873 118 3 475 547
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES 44 669 48 403 60 602 60 782 73 961 79 547 101 395 124 459 138 977 200 597 220 823 269 781 475 170 435 860 414 367 454 828 442 958 542 859 587 800 604 819 645 840 693 224 791 643 888 338 992 348 1 035 175 1 168 640 1 414 490
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES 67 296 75 083 96 182 123 670 147 918 160 470 181 716 209 712 250 430 247 003 247 872 263 206 303 219 372 405 358 823 454 578 780 475 769 333 844 753 892 235 950 559 1 022 851 1 169 669 1 314 894 1 458 608 1 515 352 1 704 447 2 061 059
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES 146 159 1 639 16 14 14 .. .. .. 8 150 10 350 18 777 24 722 28 876 28 283 30 125 27 822 28 117 2 431 59 31 -2
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 19 773 23 651 26 959 28 096 29 547 39 138 60 244 57 876 64 331 65 923 61 729 89 494 81 736 83 343 76 410 61 910 66 089 63 670 37 027 34 306 38 218 39 098 37 568 37 371 30 550 30 760 34 273 41 364
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE 8 484 9 971 10 365 9 895 10 481 8 469 19 879 19 014 20 126 19 293 16 696 30 545 27 562 20 048 15 994 12 362 11 977 6 519 4 261 9 620 10 338 10 213 10 196 10 147 11 335 11 824 13 348 16 157
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE 11 289 13 680 16 208 17 540 18 370 16 514 27 008 29 024 33 029 37 975 40 920 50 001 48 310 58 748 56 487 47 440 50 803 49 657 23 758 11 716 14 050 13 997 13 907 13 908 15 428 16 029 18 029 21 801
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE 386 661 696 14 155 13 357 9 838 11 176 8 655 4 113 8 948 5 864 4 547 3 929 2 108 3 309 7 494 9 008 9 842 10 790 11 698 10 425 10 431 902 22 11 0
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE 3 128 3 040 3 190 3 040 2 885 2 885 2 885 2 885 3 406
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 17 206 17 039 15 048 15 187 19 343 17 398 15 940 19 296 20 374 22 528 27 829 23 270 32 746 44 522 54 454 59 683 62 690 66 042 34 017 27 576 29 099 29 580 30 302 31 510 32 966 34 565 36 229 40 327
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON 1 837 1 593 1 580 960 994 873 1 580 1 511 1 848 1 855 2 080 2 129 2 534 4 277 17 310 21 232 22 882 29 434 25 314 20 695 22 207 22 718 23 090 23 896 25 080 26 420 27 068 29 252
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON 5 933 608 634 1 413 1 838 2 000 2 132 1 601 1 077 548 48 2 1 0
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON 9 211 9 544 8 826 9 563 8 854 11 785 10 473 11 025 11 792 12 970 16 254 13 248 18 952 22 998 32 580 35 538 37 160 33 100 6 865 4 881 4 760 5 261 6 135 7 066 7 838 8 143 9 160 11 075
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON 6 158 5 902 4 642 4 664 3 562 4 740 3 887 6 760 6 734 7 703 9 495 7 893 11 260 17 247 4 564 2 305 2 014 2 095
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 793 1 087 1 273 1 761 2 083 2 212 2 246 2 331 2 042 1 762 1 792 1 626 1 585 1 676 1 590 1 503 1 384 1 181 1 235 1 163 1 090 983 953 963 1 045
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON 793 1 087 1 273 1 761 2 083 2 212 2 246 2 331 2 042 1 762 1 792 1 626 1 585 1 676 1 590 1 503 1 384 1 181 1 235 1 163 1 090 983 953 963 1 045
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 774 569 880 653 1 098 043 1 288 708 1 388 378 1 600 000 1 797 151 2 007 258 2 175 602 2 333 191 2 525 594 2 707 806 3 167 824 3 354 786 3 157 048 3 077 825 3 527 565 3 851 477 4 006 231 4 256 065 4 566 941 4 828 502 4 777 160 5 173 299 5 395 947 5 257 374 5 657 345 6 332 573
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 774 655 880 773 1 098 204 1 288 861 1 388 553 1 600 093 1 797 317 2 007 340 2 175 806 2 333 384 2 525 791 2 707 983 3 167 962 3 354 935 3 157 195 3 077 957 3 527 619 3 851 519 4 006 271 4 256 110 4 567 018 4 828 574 4 777 227 5 173 320 5 395 982 5 257 399 5 657 371 6 332 617
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 774 569 880 653 1 098 043 1 287 915 1 387 291 1 598 727 1 795 390 2 005 175 2 173 390 2 330 945 2 523 263 2 705 764 3 166 062 3 352 994 3 155 422 3 076 240 3 525 889 3 849 887 4 004 728 4 254 681 4 565 760 4 827 267 4 775 997 5 172 209 5 394 964 5 256 421 5 656 382 6 331 528

Lábjegyzet

aC Fogyasztási adó; LEYRS Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 LNON és KISE között megosztott.
bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT alkohol és dohánytermékek utáni adó T üzemanyagadó E energiaadó P környezetszennyezési adó RS készletek utáni adó RP rendszeres ingatlanadók O egyéb vagyonadók
cA tétel kitöltése önkéntes.
dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.
eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.
fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.
.