Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 18 314 576 18 314 576 18 314 576 18 314 576
P.71 Termékek importja 15 711 471 15 711 471 15 711 471 15 711 471
P.72 Szolgáltatások importja 2 603 105 2 603 105 2 603 105 2 603 105
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 17 962 186 17 962 186 17 962 186 17 962 186
P.61 Termékek exportja 15 002 651 15 002 651 15 002 651 15 002 651
P.62 Szolgáltatások exportja 2 959 535 2 959 535 2 959 535 2 959 535
P.1 Kibocsátás 50 679 155 50 679 155 37 214 559 1 704 815 5 272 040 6 001 183 486 558 50 679 155 50 679 155
P.11 Piaci kibocsátás 42 666 465 42 666 465 36 748 464 1 698 070 16 756 4 203 175 42 666 465 42 666 465
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 356 104 2 356 104 466 095 6 745 77 322 1 798 008 7 934 2 356 104 2 356 104
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 656 586 5 656 586 5 177 962 478 624 5 656 586 5 656 586
P.2 Folyó termelőfelhasználás 29 530 842 29 530 842 257 670 2 051 279 1 566 866 761 059 24 893 968 29 530 842 29 530 842
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 204 596 3 204 596 3 204 596 3 204 596 3 204 596
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 24 352 909 24 352 909 228 888 3 949 904 3 705 174 943 756 12 320 591 3 204 596
P.51c Állóeszköz-felhasználás 3 872 763 3 872 763 54 223 710 276 813 111 73 291 2 221 862
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 20 480 146 20 480 146 174 665 3 239 628 2 892 063 870 465 10 098 729 3 204 596
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 352 390 352 390
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 204 596 12 320 591 943 756 3 705 174 3 949 904 228 888 24 352 909 24 352 909
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 204 596 10 098 729 870 465 2 892 063 3 239 628 174 665 20 480 146 20 480 146
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 352 390 352 390
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 092 947 11 092 947 174 690 528 734 2 891 230 439 967 7 058 326
D.11 Bérek és keresetek 8 689 700 8 689 700 132 350 480 496 2 146 983 319 073 5 610 798
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 403 247 2 403 247 42 340 48 238 744 247 120 894 1 447 528
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 105 057 3 105 057 -25 -82 389 0 7 303 -24 428 3 204 596
D.21 Termékadók 3 484 903 3 484 903 3 484 903
D.29 Egyéb termelési adók 173 919 173 919 240 14 491 0 7 562 151 626
D.31 Terméktámogatások 280 307 280 307 280 307
D.39 Egyéb termelési támogatások 273 458 273 458 265 96 880 0 259 176 054
B.2g Működési eredmény, bruttó 7 775 740 7 775 740 54 223 1 124 394 813 944 496 486 5 286 693 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 152 259 4 152 259 0 663 400 833 423 195 3 064 831 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 379 165 2 379 165 2 379 165
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 129 883 2 129 883 2 129 883
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 286 693 496 486 813 944 1 124 394 54 223 7 775 740 7 775 740
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 064 831 423 195 833 663 400 0 4 152 259 4 152 259
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 379 165 2 379 165 2 379 165
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 129 883 2 129 883 2 129 883
D.1 Munkavállalói jövedelem 165 110 165 110 11 110 955 11 110 955 147 102 11 258 057
D.11 Bérek és keresetek 141 820 141 820 8 701 141 8 701 141 130 379 8 831 520
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 23 290 23 290 2 409 814 2 409 814 16 723 2 426 537
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 285 764 3 285 764 -180 707 3 105 057
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 219 931 3 219 931 -15 335 3 204 596
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 65 833 65 833 -165 372 -99 539
D.4 Tulajdonosi jövedelem 8 283 562 1 410 664 6 872 898 998 262 384 935 718 2 744 178 2 929 620 1 096 630 2 597 314 248 393 1 211 434 14 456 5 168 227 3 115 335 8 283 562
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 22 846 953 22 846 953 67 681 15 563 564 3 412 383 349 622 3 453 703 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 18 974 190 18 974 190 13 458 14 853 288 2 599 272 276 331 1 231 841 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 453 703 349 622 3 412 383 15 563 564 67 681 22 846 953 22 846 953
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 231 841 276 331 2 599 272 14 853 288 13 458 18 974 190 18 974 190
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 243 310 9 114 2 234 196 1 678 699 310 129 141 426 046 2 210 875 2 210 875 32 435 2 243 310
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 3 629 819 23 981 3 605 838 3 605 838 27 644 563 007 2 996 916 0 3 587 567 42 252 3 629 819
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 704 128 6 977 3 697 151 15 174 3 554 442 99 053 28 482 3 696 493 3 696 493 7 635 3 704 128
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 247 748 334 840 1 912 908 29 673 465 598 671 115 257 006 489 516 469 567 254 227 188 916 505 135 371 315 1 789 160 458 588 2 247 748
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 22 680 955 22 680 955 394 149 14 015 057 4 583 223 681 656 3 006 870 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 18 808 192 18 808 192 339 926 13 304 781 3 770 112 608 365 785 008 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 006 870 681 656 4 583 223 14 015 057 394 149 22 680 955 22 680 955
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 785 008 608 365 3 770 112 13 304 781 339 926 18 808 192 18 808 192
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 254 721 3 254 721 359 737 2 894 984 3 254 721 3 254 721 3 254 721
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 22 680 955 22 680 955 34 412 17 269 778 1 688 239 681 656 3 006 870 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 18 808 192 18 808 192 -19 811 16 559 502 875 128 608 365 785 008 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 006 870 681 656 4 583 223 14 015 057 394 149 22 680 955 22 680 955
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 785 008 608 365 3 770 112 13 304 781 339 926 18 808 192 18 808 192
P.4 Végső fogyasztás 18 319 915 18 319 915 15 861 082 2 458 833 18 319 915 18 319 915
P.3 Végső fogyasztási kiadások 18 319 915 18 319 915 359 737 12 606 361 5 353 817 18 319 915 18 319 915
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 463 954 463 954 463 954 463 954 463 954 463 954
B.8g Megtakarítások, bruttó 4 361 040 4 361 040 34 412 1 872 650 -770 594 217 702 3 006 870 0
B.8n Megtakarítások, nettó 488 277 488 277 -19 811 1 162 374 -1 583 705 144 411 785 008 0
B.12 Folyó külső egyenleg 2 024 344 2 024 344
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 3 006 870 217 702 -770 594 1 872 650 34 412 4 361 040 4 361 040
B.8n Megtakarítások, nettó 0 785 008 144 411 -1 583 705 1 162 374 -19 811 488 277 488 277
B.12 Folyó külső egyenleg 2 024 344 2 024 344
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 719 280 5 719 280 37 480 1 080 582 1 244 256 96 796 3 260 166 5 719 280 5 719 280
P.52 Készletváltozás 642 742 642 742 14 618 13 676 614 448 642 742 642 742
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 23 362 23 362 74 10 434 -45 .. 12 899 23 362 23 362
P.51c Állóeszköz-felhasználás -3 872 763 -3 872 763 -54 223 -710 276 -813 111 -73 291 -2 221 862
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 148 -4 148 27 438 -28 866 0 -4 205
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 335 297 6 687 217 807 132 476 73 293 765 560 93 103 858 663
D.9 Adott tőketranszfer (–) 77 019 6 003 472 521 32 333 23 345 611 221 247 442 858 663
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 865 857 -1 865 857 46 806 839 721 -2 254 329 120 105 -618 160 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -619 600 -182 243 -2 247 396 789 985 25 410 -2 233 844 2 233 844 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.