Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 18 236 881 18 236 881 18 236 881 18 236 881
P.71 Termékek importja 15 633 776 15 633 776 15 633 776 15 633 776
P.72 Szolgáltatások importja 2 603 105 2 603 105 2 603 105 2 603 105
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 17 962 186 17 962 186 17 962 186 17 962 186
P.61 Termékek exportja 15 002 651 15 002 651 15 002 651 15 002 651
P.62 Szolgáltatások exportja 2 959 535 2 959 535 2 959 535 2 959 535
P.1 Kibocsátás 50 642 545 50 642 545 37 177 949 1 704 815 5 272 040 6 001 183 486 558 50 642 545 50 642 545
P.11 Piaci kibocsátás 42 629 855 42 629 855 36 711 854 1 698 070 16 756 4 203 175 42 629 855 42 629 855
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 356 104 2 356 104 466 095 6 745 77 322 1 798 008 7 934 2 356 104 2 356 104
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 656 586 5 656 586 5 177 962 478 624 5 656 586 5 656 586
P.2 Folyó termelőfelhasználás 29 530 842 29 530 842 257 670 2 051 279 1 566 866 761 059 24 893 968 29 530 842 29 530 842
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 204 596 3 204 596 3 204 596 3 204 596 3 204 596
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 24 316 299 24 316 299 228 888 3 949 904 3 705 174 943 756 12 283 981 3 204 596
P.51c Állóeszköz-felhasználás 3 872 763 3 872 763 54 223 710 276 813 111 73 291 2 221 862
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 20 443 536 20 443 536 174 665 3 239 628 2 892 063 870 465 10 062 119 3 204 596
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 274 695 274 695
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 204 596 12 283 981 943 756 3 705 174 3 949 904 228 888 24 316 299 24 316 299
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 204 596 10 062 119 870 465 2 892 063 3 239 628 174 665 20 443 536 20 443 536
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 274 695 274 695
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 092 947 11 092 947 174 690 528 734 2 891 230 439 967 7 058 326
D.11 Bérek és keresetek 8 689 700 8 689 700 132 350 480 496 2 146 983 319 073 5 610 798
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 403 247 2 403 247 42 340 48 238 744 247 120 894 1 447 528
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 105 057 3 105 057 -25 -82 389 0 7 303 -24 428 3 204 596
D.21 Termékadók 3 484 903 3 484 903 3 484 903
D.29 Egyéb termelési adók 173 919 173 919 240 14 491 0 7 562 151 626
D.31 Terméktámogatások 280 307 280 307 280 307
D.39 Egyéb termelési támogatások 273 458 273 458 265 96 880 0 259 176 054
B.2g Működési eredmény, bruttó 7 739 130 7 739 130 54 223 1 124 394 813 944 496 486 5 250 083 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 115 649 4 115 649 0 663 400 833 423 195 3 028 221 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 379 165 2 379 165 2 379 165
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 129 883 2 129 883 2 129 883
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 250 083 496 486 813 944 1 124 394 54 223 7 739 130 7 739 130
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 028 221 423 195 833 663 400 0 4 115 649 4 115 649
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 379 165 2 379 165 2 379 165
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 129 883 2 129 883 2 129 883
D.1 Munkavállalói jövedelem 165 110 165 110 11 110 955 11 110 955 147 102 11 258 057
D.11 Bérek és keresetek 141 820 141 820 8 701 141 8 701 141 130 379 8 831 520
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 23 290 23 290 2 409 814 2 409 814 16 723 2 426 537
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 285 764 3 285 764 -180 707 3 105 057
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 219 931 3 219 931 -15 335 3 204 596
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 65 833 65 833 -165 372 -99 539
D.4 Tulajdonosi jövedelem 8 283 562 1 410 664 6 872 898 998 262 384 935 718 2 744 178 2 929 620 1 096 630 2 597 314 248 393 1 211 434 14 456 5 168 227 3 115 335 8 283 562
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 22 810 343 22 810 343 67 681 15 563 564 3 412 383 349 622 3 417 093 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 18 937 580 18 937 580 13 458 14 853 288 2 599 272 276 331 1 195 231 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 417 093 349 622 3 412 383 15 563 564 67 681 22 810 343 22 810 343
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 195 231 276 331 2 599 272 14 853 288 13 458 18 937 580 18 937 580
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 243 310 9 114 2 234 196 1 678 699 310 129 141 426 046 2 210 875 2 210 875 32 435 2 243 310
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 3 629 819 23 981 3 605 838 3 605 838 27 644 563 007 2 996 916 0 3 587 567 42 252 3 629 819
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 704 128 6 977 3 697 151 15 174 3 554 442 99 053 28 482 3 696 493 3 696 493 7 635 3 704 128
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 247 748 334 840 1 912 908 29 673 465 598 671 115 257 006 489 516 469 567 254 227 188 916 505 135 371 315 1 789 160 458 588 2 247 748
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 22 644 345 22 644 345 394 149 14 015 057 4 583 223 681 656 2 970 260 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 18 771 582 18 771 582 339 926 13 304 781 3 770 112 608 365 748 398 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 970 260 681 656 4 583 223 14 015 057 394 149 22 644 345 22 644 345
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 748 398 608 365 3 770 112 13 304 781 339 926 18 771 582 18 771 582
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 254 721 3 254 721 359 737 2 894 984 3 254 721 3 254 721 3 254 721
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 22 644 345 22 644 345 34 412 17 269 778 1 688 239 681 656 2 970 260 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 18 771 582 18 771 582 -19 811 16 559 502 875 128 608 365 748 398 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 970 260 681 656 4 583 223 14 015 057 394 149 22 644 345 22 644 345
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 748 398 608 365 3 770 112 13 304 781 339 926 18 771 582 18 771 582
P.4 Végső fogyasztás 18 319 915 18 319 915 15 861 082 2 458 833 18 319 915 18 319 915
P.3 Végső fogyasztási kiadások 18 319 915 18 319 915 359 737 12 606 361 5 353 817 18 319 915 18 319 915
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 463 954 463 954 463 954 463 954 463 954 463 954
B.8g Megtakarítások, bruttó 4 324 430 4 324 430 34 412 1 872 650 -770 594 217 702 2 970 260 0
B.8n Megtakarítások, nettó 451 667 451 667 -19 811 1 162 374 -1 583 705 144 411 748 398 0
B.12 Folyó külső egyenleg 1 946 649 1 946 649
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 970 260 217 702 -770 594 1 872 650 34 412 4 324 430 4 324 430
B.8n Megtakarítások, nettó 0 748 398 144 411 -1 583 705 1 162 374 -19 811 451 667 451 667
B.12 Folyó külső egyenleg 1 946 649 1 946 649
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 719 280 5 719 280 37 480 1 080 582 1 244 256 96 796 3 260 166 5 719 280 5 719 280
P.52 Készletváltozás 528 437 528 437 14 618 13 676 500 143 528 437 528 437
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 23 362 23 362 74 10 434 -45 .. 12 899 23 362 23 362
P.51c Állóeszköz-felhasználás -3 872 763 -3 872 763 -54 223 -710 276 -813 111 -73 291 -2 221 862
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 148 -4 148 27 438 -28 866 0 -4 205
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 335 297 6 687 217 807 132 476 73 293 765 560 93 103 858 663
D.9 Adott tőketranszfer (–) 77 019 6 003 472 521 32 333 23 345 611 221 247 442 858 663
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 788 162 -1 788 162 46 806 839 721 -2 254 329 120 105 -540 465 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -627 009 -183 245 -2 253 984 804 984 25 410 -2 233 844 2 233 844 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.