Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 5 691 306 5 691 306 5 691 306 5 691 306
P.71 Termékek importja 4 669 633 4 669 633 4 669 633 4 669 633
P.72 Szolgáltatások importja 1 021 673 1 021 673 1 021 673 1 021 673
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 5 527 403 5 527 403 5 527 403 5 527 403
P.61 Termékek exportja 3 924 833 3 924 833 3 924 833 3 924 833
P.62 Szolgáltatások exportja 1 602 570 1 602 570 1 602 570 1 602 570
P.1 Kibocsátás 20 692 431 20 692 431 14 303 163 629 110 2 230 311 3 314 341 215 506 20 692 431 20 692 431
P.11 Piaci kibocsátás 17 128 926 17 128 926 14 004 429 627 475 4 820 2 492 202 17 128 926 17 128 926
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 151 919 1 151 919 298 734 1 635 27 802 822 139 1 609 1 151 919 1 151 919
P.13 Nem piaci kibocsátás 2 411 586 2 411 586 2 197 689 213 897 2 411 586 2 411 586
P.2 Folyó termelőfelhasználás 11 682 854 11 682 854 126 827 1 148 828 685 402 276 522 9 445 275 11 682 854 11 682 854
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 433 241 1 433 241 1 433 241 1 433 241 1 433 241
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 10 442 818 10 442 818 88 679 2 165 513 1 544 909 352 588 4 857 888 1 433 241
P.51c Állóeszköz-felhasználás 1 961 917 1 961 917 28 196 327 842 446 190 48 888 1 110 801
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 8 480 901 8 480 901 60 483 1 837 671 1 098 719 303 700 3 747 087 1 433 241
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 163 903 163 903
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 1 433 241 4 857 888 352 588 1 544 909 2 165 513 88 679 10 442 818 10 442 818
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 1 433 241 3 747 087 303 700 1 098 719 1 837 671 60 483 8 480 901 8 480 901
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 163 903 163 903
D.1 Munkavállalói jövedelem 4 592 380 4 592 380 60 636 296 617 1 098 719 177 835 2 958 573
D.11 Bérek és keresetek 3 371 078 3 371 078 45 266 269 970 762 966 125 481 2 167 395
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 221 302 1 221 302 15 370 26 647 335 753 52 354 791 178
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 441 722 1 441 722 -153 5 222 0 6 578 -3 166 1 433 241
D.21 Termékadók 1 560 225 1 560 225 1 560 225
D.29 Egyéb termelési adók 53 506 53 506 52 6 882 0 6 578 39 994
D.31 Terméktámogatások 126 984 126 984 126 984
D.39 Egyéb termelési támogatások 45 025 45 025 205 1 660 0 0 43 160
B.2g Működési eredmény, bruttó 3 074 003 3 074 003 28 196 528 961 446 190 168 175 1 902 481 0
B.2n Működési eredmény, nettó 1 223 695 1 223 695 0 312 728 0 119 287 791 680 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 334 713 1 334 713 1 334 713
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 223 104 1 223 104 1 223 104
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 1 902 481 168 175 446 190 528 961 28 196 3 074 003 3 074 003
B.2n Működési eredmény, nettó 0 791 680 119 287 0 312 728 0 1 223 695 1 223 695
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 334 713 1 334 713 1 334 713
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 223 104 1 223 104 1 223 104
D.1 Munkavállalói jövedelem 45 291 45 291 4 578 238 4 578 238 59 433 4 637 671
D.11 Bérek és keresetek 39 247 39 247 3 359 568 3 359 568 50 757 3 410 325
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 6 044 6 044 1 218 670 1 218 670 8 676 1 227 346
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 441 722 1 441 722 0 1 441 722
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 433 241 1 433 241 0 1 433 241
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 8 481 8 481 0 8 481
D.4 Tulajdonosi jövedelem 3 322 862 192 193 3 130 669 233 64 217 737 528 1 263 132 1 065 559 350 372 1 312 038 128 509 678 474 19 267 2 488 660 834 202 3 322 862
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 9 786 667 9 786 667 47 230 7 056 169 1 278 893 217 081 1 187 294 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 7 824 750 7 824 750 19 034 6 728 327 832 703 168 193 76 493 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 1 187 294 217 081 1 278 893 7 056 169 47 230 9 786 667 9 786 667
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 76 493 168 193 832 703 6 728 327 19 034 7 824 750 7 824 750
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 912 463 3 847 908 616 691 322 50 18 011 199 233 904 213 904 213 8 250 912 463
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 541 331 10 888 1 530 443 1 530 443 28 711 75 262 1 426 532 0 1 530 505 10 826 1 541 331
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 386 639 704 1 385 935 9 352 1 344 389 2 793 29 401 1 382 724 1 382 724 3 915 1 386 639
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 734 958 127 381 607 577 5 222 157 946 137 357 134 183 172 869 213 949 130 657 80 249 158 864 93 897 677 616 57 342 734 958
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 9 849 154 9 849 154 126 553 6 218 046 2 208 091 268 013 1 028 451 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 7 887 237 7 887 237 98 357 5 890 204 1 761 901 219 125 -82 350 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 028 451 268 013 2 208 091 6 218 046 126 553 9 849 154 9 849 154
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -82 350 219 125 1 761 901 5 890 204 98 357 7 887 237 7 887 237
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 279 804 1 279 804 131 172 1 148 632 1 279 804 1 279 804 1 279 804
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 9 849 154 9 849 154 -4 619 7 497 850 1 059 459 268 013 1 028 451 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 7 887 237 7 887 237 -32 815 7 170 008 613 269 219 125 -82 350 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 028 451 268 013 2 208 091 6 218 046 126 553 9 849 154 9 849 154
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -82 350 219 125 1 761 901 5 890 204 98 357 7 887 237 7 887 237
P.4 Végső fogyasztás 7 608 028 7 608 028 6 572 465 1 035 563 7 608 028 7 608 028
P.3 Végső fogyasztási kiadások 7 608 028 7 608 028 131 172 5 292 661 2 184 195 7 608 028 7 608 028
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 72 469 72 469 72 469 72 469 72 469 72 469
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 241 126 2 241 126 -4 619 997 854 23 896 195 544 1 028 451 0
B.8n Megtakarítások, nettó 279 209 279 209 -32 815 670 012 -422 294 146 656 -82 350 0
B.12 Folyó külső egyenleg 757 567 757 567
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 1 028 451 195 544 23 896 997 854 -4 619 2 241 126 2 241 126
B.8n Megtakarítások, nettó 0 -82 350 146 656 -422 294 670 012 -32 815 279 209 279 209
B.12 Folyó külső egyenleg 757 567 757 567
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 2 521 837 2 521 837 12 545 484 814 367 320 79 212 1 577 946 2 521 837 2 521 837
P.52 Készletváltozás 466 851 466 851 27 160 -964 440 655 466 851 466 851
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 10 005 10 005 3 3 128 58 .. 6 816 10 005 10 005
P.51c Állóeszköz-felhasználás -1 961 917 -1 961 917 -28 196 -327 842 -446 190 -48 888 -1 110 801
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -4 060 4 060 9 942 -9 942 0 4 060
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 281 863 194 798 43 707 60 446 14 268 595 082 22 427 617 509
D.9 Adott tőketranszfer (–) 47 204 0 486 441 12 108 9 494 555 247 62 262 617 509
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 721 792 -721 792 -12 393 521 148 -775 310 311 130 -766 367 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -907 457 5 235 -844 519 964 846 34 440 -747 455 747 455 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.