Ugrás a tartalomhoz

Tematikus térképek

Tematikus térképek tematikus-terkepek

Tisztelt Olvasónk!

Kutatást végzünk az adatainkhoz kapcsolódó grafikonok, infografikák, térképek, storytellingek, vagyis adatvizualizációk kapcsán.

Arra keressük a választ, hogy a KSH által készített adatvizualizációk mennyire érthetőek, hasznosak az Önök számára, támogatják-e az adatokban rejlő információk értelmezését, vannak-e problémás elemeik. Kíváncsiak vagyunk arra is, mitől lehetnek jók az adatvizualizációk Önök szerint.

A kérdőív kitöltése önkéntes, és mintegy 10–12 percet vesz igénybe.

Amennyiben Ön június 28-ig kitölti, meghatározott feltételek teljesülése esetén elektronikus hozzáférést biztosítunk a KSH 2021-re vonatkozó évkönyveire.

Köszönjük segítségét és közreműködését!

A kérdőív megnyitása »

Interaktív térképek

Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás

A Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazással (TIMEA) tematikus térképek készíthetők Magyarország különböző területi szintjeire (régió, vármegye, járás, település, 1 és 5 km-es grid). A választott statisztikai adat ábrázolására, illetve a területegységek kiválasztására számos beállítási és szűrési lehetőség áll rendelkezésre. Az adatok több évre visszamenőleg elérhetők, letölthetők, értelmezésüket módszertani információk segítik.
Az alkalmazás indítása »

KSH Ingatlanadattár, Budapest utcatérképe, 2015–2022

A megújult KSH Ingatlanadattárhoz kapcsolódóan interaktív adatvizualizáció mutatja be Budapest utcatérképén, hogyan változtak a lakásárak 2015 és 2022 között a fővárosban.
Az alkalmazás indítása »

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek 2015–2018

A balesetek alakulása nyomon követhető interaktív térképen is, melynek segítségével megtudhatjuk például, hogy hány balesetet okozott ittas befolyásoltság, de a balesetek kimeneteléről is képet kaphatunk. Balesetek országszerte előfordulnak, az interaktív térkép azt is megmutatja, hogy azok mely útszakaszokon sűrűsödnek.
Az alkalmazás indítása »

Lakossági adatfelvételek mintatelepülései

A térképek megmutatják, hogy a KSH összeírói mely témakörökben és mely településeken végeznek rendszeres vagy időszaki lakossági adatfelvételeket. A felvételek tartalmáról, az adatszolgáltatók kiválasztásáról, az adatgyűjtés módjáról részletesebb információk a módszertanban találhatók.
Az alkalmazás indítása »

Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás

A 2016. évi mikrocenzus és az 1990, 2001, 2011. évi népszámlálások adatait tartalmazó területi összehasonlító alkalmazás segít a magyarországi régiók, megyék és járások jellegzetességeinek megismerésében. Az adatok ábrázolhatóak táblázatban, térképen és grafikonon, az időben könnyen mozogva az 1990, 2001, 2011 és a 2016-os évek mentén.
Az alkalmazás indítása »

Statikus, grides térképek

INSPIRE

Az Európai Parlament és az Európai Tanács az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló irányelvének (2007/2/EK) célja elsődlegesen a környezet állapotával szoros összefüggésben lévő adatok elérhetőségét, felhasználhatóságát hivatott biztosítani. Az irányelv a tagállamok téradat-infrastruktúrájának összehangolását, összekapcsolását és szabványosítását tűzi ki célul. A tagállamok saját nemzeti szintű megoldásaikat az INSPIRE előírásaihoz igazítva hozzák létre.
A KSH feladatkörébe tartozó téradattémák: a statisztikai egységek, a népesség eloszlása – demográfia. Emellett a „Mezőgazdasági és akvakultúra-ágazati létesítmények” téradattémán belül is közlünk adatokat.
További információk »

Térképes kiadványok

TÉR-KÉP

A kiadványsorozat tematikus térképek, kartodiagramok, grafikonok, illetve infografikák segítségével évente átfogó képet ad a Magyarországon és az Európai Unióban zajló térbeli folyamatokról, bemutatja az egyes térségek között meglévő társadalmi, gazdasági különbségeket. Az ábrázolt folyamatok és jelenségek hátterének megértését rövid szöveges elemzések is segítik.
További információk »

A számontartott nemzet

A trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójára készült exkluzív térképalbum a magyar történelem nyolc évtizedét öleli fel. A kötet a statisztika szemszögéből tekint vissza hazánk Trianon előtti és utáni időszakára. A több mint 200 térkép értelmezését és történeti kontextusba helyezését szöveges részek segítik. A tizenhárom fejezet többek között a közigazgatás, a népmozgalom, a gazdaság, a közlekedés és az idegenforgalom területén bekövetkezett változásokat szemlélteti.
További információk »