Ugrás a tartalomhoz

Területi atlasz – Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE)

Az Európai Parlament és az Európai Tanács az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló irányelvének (2007/2/EK) célja térinformáció biztosítása a közösségi politikák kialakításához, végrehajtásához. Elsődlegesen a környezet állapotával szoros összefüggésben lévő adatok elérhetőségét, felhasználhatóságát hivatott biztosítani.

Az irányelv a tagállamok téradat-infrastruktúrájának összehangolását, összekapcsolását és szabványosítását tűzi ki célul. Szabályozza a metaadatoknak, a téradatkészletek és szolgáltatások szabványosításának és összekapcsolhatóságának, a hálózati szolgáltatásoknak és az adatok megosztásának kérdését az Európai Unió szintjén és a tagállamokra érvényesen. Fontos szempont, hogy a tagállamok saját nemzeti szintű megoldásaikat az INSPIRE előírásaihoz igazítva hozzák létre.

A KSH feladatkörébe tartozó téradattémák: a statisztikai egységek, a népesség eloszlása – demográfia. Emellett a Mezőgazdasági és akvakultúra-ágazati létesítmények téradattémán belül is közlünk adatokat.

Az INSPIRE hivatalos weboldala: https://inspire.ec.europa.eu/

Statisztikai egységek

A téradattéma meghatározása: statisztikai információk terjesztésére vagy felhasználására szolgáló egységek.

1 négyzetkilométeres grid

Magyarország területét egy 1 km²-es rácsháló fedi. A rácsháló EOV vetületi rendszerű.

25 négyzetkilométeres grid

Magyarország területét egy 25 km²-es rácsháló fedi. A rácsháló EOV vetületi rendszerű.

Területi számjelrendszer

A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egység nevének, valamint létezését, területi hovatartozását és egyéb jellemzőit hordozó számjelének nyilvántartási rendszere. Földrajzi osztályozási rendszer, két fő részből áll. Az első részét az ún. településazonosító törzsszám (1–5. pozíció), a másodikat csoportképző ismérvek sorozata (6–50. pozíció) alkotja. A részét leképező településazonosító számon keresztül biztosítja a településekről rendelkezésre álló statisztikai adatok, információk gépi feldolgozását, rendezését.

További részletek a területi számjelrendszer oldalán »

A népesség eloszlása – demográfia

A téradattéma meghatározása: a népesség földrajzi eloszlása – beleértve a népességi jellemzőket és a tevékenységi szinteket is –; földrajzi rácsrendszer, régió, közigazgatási egység vagy más elemzési egység alapján összesítve.


A 2011. évi népszámlálásból származó népesség- és lakásszámadatok sorolhatók ide. Az adatokat sűrűség- vagy más néven gridtérképeken tüntettük fel. Ezeken Magyarország nem közigazgatási határok, hanem egy 1 km²-es rácsháló mentén van felosztva, az egyes cellák (gridek) színe a beleeső adat abszolút számának növekedésével sötétedik. Ezt a címek EOV-koordinátákkal történő azonosítása teszi lehetővé.

A térképen az 1 km²-re jutó lakónépesség látható. Minél sötétebb egy cella, annál több lakos található benne. Érdekesség, hogy vízrajz és úthálózat nélkül, csupán a népesség eloszlásából is kirajzolódik Magyarország térképe: felismerhetők a nagy tavak és folyók, megjelennek a nagyvárosok belső, sűrűn lakott részei, az alföldi területeken pedig az elszórtan, ritkán lakott tanyavilág.

A térképen az 1 km²-re jutó lakásállomány látható. A lakásállomány a lakott lakásokat, a nem lakott (idényszerűen, másodlagosan lakott, más célra használt vagy üres) lakásokat, valamint a lakott üdülőket tartalmazza. Minél sötétebb egy cella, annál több lakás található benne. Érdekesség, hogy vízrajz és úthálózat nélkül, csupán a lakásállomány eloszlásából is kirajzolódik Magyarország térképe: felismerhetők a nagy tavak és folyók, megjelennek a nagyvárosok belső, sűrűn lakott részei, az alföldi területeken pedig az elszórtan, ritkán lakott tanyavilág.

Mezőgazdasági és akvakultúra-ágazati létesítmények

A téradattéma meghatározása: mezőgazdasági és akvakultúra-ágazati létesítmények: mezőgazdasági eszközök és termelőlétesítmények (beleértve az öntözőrendszereket, üvegházakat és istállókat).


A 2010. évi általános mezőgazdasági összeírásból származó gazdaságszám- és mezőgazdaságimunkaerő-adatok sorolhatók ide. Az adatokat sűrűség- vagy más néven gridtérképeken tüntettük fel. Ezeken Magyarország nem közigazgatási határok, hanem egy 25 km²-es rácsháló mentén van felosztva, az egyes cellák (gridek) színe a beleeső adat abszolút számának növekedésével sötétedik. Ezt a gazdaságok EOV-koordinátákkal történő, székhely szerinti azonosítása teszi lehetővé.

25 km²-re jutó gazdaságok száma (gazdaságsűrűség), 2010

25 km²-re jutó gazdaságok száma (gazdaságsűrűség), 2010

nyomtatható változat letöltése (PDF, 589 kB)     adatok letöltése (XLSX, 117 kB)

Magyarország területét egy 25 km²-es rácsháló fedi, az egyes cellák (gridek) színe a beleeső gazdaságok számával egyenesen arányos. 2010-ben 577 ezer gazdaságot írtak össze az általános mezőgazdasági összeírás során, ebből közel 568 ezer egyéni gazdaság és valamivel több mint 9 ezer gazdasági szervezet. A gazdaságok területi megoszlását ezért alapvetően az egyéni gazdaságok elhelyezkedése határozza meg. Magas az érték a budapesti agglomerációtól induló, Szegedig húzódó tengelyen, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezeken a területeken a gyümölcs- és a zöldségtermesztés magas aránya jellemző.

25 km²-re jutó éves munkaerőegység, 2010

25 km²-re jutó éves munkaerőegység, 2010

nyomtatható változat letöltése (PDF, 429 kB)     adatok letöltése (XLSX, 129 kB)

Magyarország területét egy 25 km²-es rácsháló fedi, az egyes cellák (gridek) színe a beleeső gazdaságokban végzett, éves munkaerőegységben (1 ÉME = 1800 óra) kifejezett mezőgazdaságimunkaerő-ráfordítással egyenesen arányos. 2010-ben az általános mezőgazdasági összeírás adatai szerint a nem fizetett munkaerő és az állandó alkalmazottak által végzett mezőgazdasági tevékenység annyi időt kötött le, mintha 403 ezer ember egész évben teljes munkaidőben dolgozott volna (az időszaki munkaerőt nem ábrázoltuk a térképen). A munkaerő-sűrűség a gazdaságsűrűséghez hasonló képet mutat. A munkaerő-ráfordítás a nagy élőmunka-igényű ágazatokban, a gyümölcs- és zöldségtermesztésben magasabb, ezért az Alföld középső és északkeleti területein rajzolódnak ki sötétebb foltok.

További térképek és adatok

Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás (TIMEA) További 1 és 25 km²-es rácshálós tematikus térképek találhatók a Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás (TIMEA) alábbi témakörein belül:

  • Népszámlálás
  • Mezőgazdaság – 2017. évi ültetvény-összeírás
  • Mezőgazdaság – Gazdaságszerkezeti összeírás
  • Mezőgazdaság – Agrárcenzus 2020
  • Mezőgazdaság – Szőlőültetvények adatai

A kiválasztott mutató adatai az ún. attribútumtábla megnyitását követően CSV-formátumban letölthetők.