Ugrás a tartalomhoz

Területi atlasz – Európai Unió

NUTS-rendszer

Az 1970-es évek elején alakította ki az Eurostat a NUTS- (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques – statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája) -osztályozást, amelynek az volt a célja, hogy olyan, terület- és népességnagyság szempontjából összemérhető, összehasonlítható területegységeket jelöljön ki, amelyek alapján egységes térségi statisztikák gyűjthetők és állíthatók össze. A nómenklatúra kezdetben 5, hierarchikusan felépülő területi szintet foglalt magában. Miután az osztályozást közösségi jogszabályba foglalták, a legfelső 3 szintet ebben a rendeletben rögzítették, míg a legalsó 2 területi szint adatairól a tagországok továbbra is csak közös, többoldalú megállapodásaik alapján tájékoztatják az Európai Bizottságot.

A területi osztályozás jogi alapját a többször módosított 1059/2003/EK rendelet adja, amelyet az unió 3 évente felülvizsgál. Az osztályozás időbeni viszonylagos stabilitása statisztikai szempontból fontos, hiszen ez elősegíti, hogy az időbeli alakulások elemzésénél az adatok mindvégig ugyanarra a területi egységre vonatkozzanak, és a közigazgatási határok változása ne befolyásolja az eredményeket.

A NUTS-osztályozás a tagállamok gazdasági területét osztja fel és a régión kívüli területüket (légtér, felségvizek stb.) is magában foglalja. A tagállamokon belül meglévő közigazgatási egységek képezik a területi egységek meghatározásának legfőbb alapját. A közigazgatási egység olyan közigazgatási hatósággal rendelkező földrajzi terület, ahol ez a hatóság az adott tagállam jogi és intézményi keretén belül rendelkezik a területre vonatkozó közigazgatási vagy politikai döntéshozatali hatáskörrel.

A rendszer hierarchikusan épül fel, az egyes tagállamokat NUTS 1 egységekre, ezeket NUTS 2 egységre, emezeket pedig NUTS 3 egységekre osztja fel. Azt, hogy egy közigazgatási egységet melyik NUTS-szintbe kell besorolni, népesség-küszöbértékek alapján határozzák meg. A jelenlegi, 2021. január 1-jétől érvényes jogi szabályozás szerint a NUTS-rendszer az Európai Unió országainak, az Egyesült Királyságnak, a tagjelölt országoknak és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagállamainak gazdasági területére 125 NUTS 1, 334 NUTS 2 és 1514 NUTS 3 szintű területi egységet ír le. Magyarországon a nagyrégiók feleltethetők meg a NUTS 1, a tervezési-statisztikai régiók a NUTS 2, míg a vármegyék a NUTS 3 területi szintnek.


Az egyes NUTS-szintek népességtartománya, fő
Szint Minimum Maximum
NUTS 1 3 000 000 7 000 000
NUTS 2 800 000 3 000 000
NUTS 3 150 000 800 000

A NUTS-rendszer elsősorban a közigazgatási egységekre épül, ám ha egy adott NUTS-szinthez megfogalmazott kritériumoknak megfelelő méretű közigazgatási egység nincs egy tagállamban, e NUTS-szintet megfelelő számú, egymással határos, kisebb közigazgatási egység összevonásával kell képezni, úgy, hogy abban társadalmi, gazdasági és történeti szempontból hasonló, összetartozó területegységek legyenek.


A hierarchikus NUTS-rendszer céljai:

  • Az európai regionális statisztikák gyűjtése, fejlesztése és harmonizálása.
    A korábban különböző szakstatisztikák által lehatárolt régiók (mezőgazdasági régiók, közlekedési régiók stb.) helyett egy lehatárolás alkalmazása minden szakterületnél. Ez a beosztás az alapja mindennek.
  • Társadalmi-gazdasági elemzések a régiókról.
    A különböző NUTS-szintek különböző elemzési lehetőségeket is jelentenek. Alapvetően a NUTS 2 szinten lévő egységeket tekintik régióknak az EU-ban, a regionális politika szempontjából alapegységek. A NUTS 1 szinten lévő nagyobb egységek a társadalmi-gazdasági problémák országos szint alatti elemzésekor kerülhetnek előtérbe. A NUTS 3 szintű egységek pedig méretükből adódóan nem komplex, hanem valamilyen speciális elemzés során használhatók.
  • Keretet biztosít a regionális politikákhoz.
    A strukturális alapokból támogatásra jogosult régiók meghatározása NUTS 2 szinten történik, a kohéziós jelentés is ezen a területi szinten elemzi a folyamatokat.

A NUTS-rendszer szintjei

A NUTS-rendszer szintjei

nyomtatható változat letöltése (PDF, 11,6 MB)

A nemzeti statisztikai hivatalok a többoldalú megállapodásuk alapján a helyi, lokális szintekre vonatkozóan is vezetnek közös statisztikákat. Az igény a részletes területi adatok megismerésére az unióban mindig is nagy volt, és ugyan a 2003. évi rendelet szövegébe nem kerültek be a NUTS 3 szintűnél kisebb területegységek, az Eurostat továbbra is figyelemmel követte ezeket. A NUTS-rendszerrel összhangban az Eurostat felállította a Local Administrative Units (LAU) rendszerét is. Ebben a rendszerben korábban két szint létezett, de a szintek száma 2017-től egyre csökkent. Magyarországon a LAU-szintű területegységnek a települések felelnek meg.


A NUTS-nómenklatúráról további információk érhetők el az Eurostat honlapján.