Ugrás a tartalomhoz

Férfiak és nők

A nők és a férfiak helyzetének, lehetőségeinek számos területen mérhető egyenlőtlensége jelentős mértékben függ az adott ország gazdasági szerkezetétől, a foglalkoztatottság mértékétől és a keresetek színvonalától. Jó néhány mutató esetében megfigyelhető, hogy a társadalmi jólét növekedésével csökkennek, a jólét magasabb szintjén élő országokban pedig kisebbek a nemek közötti különbségek. Ezen az oldalon összegyűjtöttük a különböző szakstatisztikákból származó, nemenkénti bontású tartalmakat.

Fontosabb adatok

Ezer férfira jutó nők száma

A mutató leírása

Az adott időpontban ezer férfira jutó nők átlagos száma.
Legfrissebb adat: 2024

A születéskor várható élettartam különbsége a nők javára

A mutató leírása

A várható átlagos élettartam azt fejezi ki, hogy a különböző életkorúak az adott év halandósági viszonyai mellett még hány évi élettartamra számíthatnak.
Legfrissebb adat: 2023

Foglalkoztatási ráta különbsége a férfiak javára

A mutató leírása

A foglalkoztatási arány a foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül. A mutató a nők foglalkoztatási arányának elmaradását jelzi a férfiakéhoz képest.
Legfrissebb adat: 2024. április

A teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők és férfiak bruttó átlagkeresete közötti rés

A mutató leírása

A mutató a teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők bruttó átlagkeresetének elmaradását mutatja a férfiakéhoz képest. Az adatok vonatkozási köre a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési intézmények teljes körűen és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az átlagkereset a bruttó keresettömeg és az átlagos állományi létszám hányadosa. A kereset összetevői az alapbér, a bérpótlékok, a kiegészítő fizetés, a jutalom, a prémium, a 13. és további havi fizetés. A bruttó kereset tartalmazza a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint a munkaerőpiaci járulékot.
Legfrissebb adat: 2022

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Egészségügy, baleset

4.1.1.38. A veleszületett rendellenességekkel sújtott esetek száma 2024.05.17. 2025.05.17.
4.1.1.6. A dolgozó orvosok száma korcsoport és nem szerint 2024.04.22. 2025.04.22.
4.1.2.2. A dolgozó orvosok száma korcsoport, nem, vármegye és régió szerint 2024.04.22. 2025.04.22.
4.1.3.5. Egészségesen várható élettartam – férfiak 2023.10.13. 2024.10.14.
4.1.3.6. Egészségesen várható élettartam – nők 2023.10.13. 2024.10.14.
4.1.1.25. Bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedések 2023.09.29. 2024.09.30.
4.1.1.35. Vélt egészség nem és korcsoport szerint 2023.09.29. 2024.09.30.
4.1.1.36. Krónikus betegség nem és korcsoport szerint 2023.09.29. 2024.09.30.
4.1.1.37. Korlátozottság nem és korcsoport szerint 2023.09.29. 2024.09.30.
4.1.1.30. Az alkoholisták gondozása 2023.08.11. 2024.08.12.
4.1.1.42. Egészségesen várható élettartam 2023.07.18. 2024.09.30.
4.1.2.11. Egészségesen várható élettartam régió szerint 2023.07.18. 2024.09.30.
4.1.1.24. A háziorvosi és a házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezettek egyes betegségei 2022.08.11. 2024.08.12.
4.1.1.39. A népesség megoszlása alkoholfogyasztási szokások szerint 2021.04.06.
4.1.1.40. A népesség megoszlása tápláltság szerint a testtömeg-index (BMI) alapján 2021.04.06.
4.1.1.41. A népesség megoszlása dohányzási szokások szerint 2021.04.06.

Életkörülmények

5.1.1.2. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, jövedelmi ötöd, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (EU2030 cél) 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.4. Relatív jövedelmi szegénységi arány nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus és lakáshasználat jogcíme szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.5. Súlyos anyagi és szociális deprivációban élők aránya nem, korcsoport, jövedelmi ötöd és háztartástípus szerint (EU2030 cél) 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.7. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (0–64 évesek) (EU2030 cél) 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.8. Relatív szegénységi rés kor és nem szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.11. Elégedettség nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.13. Érzelmek nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.11.06.
5.1.1.14. Társas kapcsolatok nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.11.06.
5.1.1.15. Bizalom nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.16. Biztonságérzet nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.12. Hasznosságérzet nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.08.11.
5.8.1.2. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, jövedelmi ötöd, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.1.5. Súlyos anyagi deprivációban élők aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.1.7. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (0–59 évesek) (EU2020 stratégia) 2022.11.04.

Gazdasági és nonprofit szervezetek

9.1.1.19. Startupalapítók, vállalkozások megoszlása főbb jellemzők szerint 2023.08.10. 2024.08.09.

Időfelhasználás, időmérleg

10.1.1.2. A 15–74 éves népesség napi átlagos időráfordítása nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.3. A 15–74 éves népesség napi átlagos időráfordítása korcsoportok és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.4. A 15–74 éves népesség napi átlagos időráfordítása munkaerőpiaci státusz és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.5. A 15–74 éves népesség napi átlagos időráfordítása iskolai végzettség és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.6. A tevékenységet végzők aránya nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.7. A tevékenységet végzők aránya korcsoportok és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.8. A tevékenységet végzők aránya munkaerőpiaci státusz és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.9. A tevékenységet végzők aránya iskolai végzettség és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.10. A tevékenységet végzők időráfordítása nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.11. A tevékenységet végzők időráfordítása korcsoportok és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.12. A tevékenységet végzők időráfordítása munkaerőpiaci státusz és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.13. A tevékenységet végzők időráfordítása iskolai végzettség és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.2.1. A 15–74 éves népesség napi átlagos időráfordítása a lakóhely típusa és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.2.2. A tevékenységet végzők aránya a lakóhely típusa és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.2.3. A tevékenységet végzők időráfordítása a lakóhely típusa és nemek szerint 2021.04.06.

Igazságszolgáltatás

11.1.1.6. Jogerősen elítéltek 2023.11.03. 2024.11.04.
11.1.1.7. A büntetés-végrehajtási intézetekben lévők a fogvatartás jellege és nemek szerint 2023.10.02. 2024.10.02.

Jövedelem és fogyasztás

14.1.1.12. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások és személyek száma 2023.11.06. 2024.10.15.
14.1.1.13. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások egy főre jutó munkajövedelme 2023.11.06. 2024.10.15.
14.1.1.14. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások egy főre jutó társadalmi és egyéb jövedelme 2023.11.06. 2024.10.15.
14.1.1.15. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások egy főre jutó bruttó és nettó jövedelme 2023.11.06. 2024.10.15.
14.1.1.16. A különböző megélhetési szintekhez szükségesnek tartott nettó jövedelemösszeg a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2023.11.06. 2024.10.15.
14.1.1.23. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük, jövedelmi tizedek (decilisek) szerint 2022.11.04.
14.1.1.28. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői a jövedelemszerző tevékenységük, a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok korösszetétele szerint 2022.11.04.
14.1.1.33. A gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük szerint 2022.11.04.
14.1.1.34. Lakással kapcsolatos adatok a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04.
14.1.1.35. A tartós fogyasztási cikkek éves átlagos állománya a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04.
14.1.1.36. Az egy főre jutó éves kiadások részletezése COICOP-csoportosítás szerint a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04.
14.1.1.37. Az egy főre jutó éves élelmiszer-fogyasztás mennyisége a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04.
14.1.2.7. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük, régió és településtípus szerint 2022.11.04.

Munkaerő

20.2.1.2. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havonta 2024.05.24. 2024.06.28.
20.2.1.3. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havonta 2024.05.24. 2024.06.28.
20.2.1.4. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, háromhavi mozgóátlag 2024.05.24. 2024.06.28.
20.2.1.5. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, háromhavi mozgóátlag 2024.05.24. 2024.06.28.
20.2.1.6. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása kiemelt korcsoportok szerint, háromhavi mozgóátlag 2024.05.24. 2024.06.28.
20.2.1.50. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2024.05.23. 2024.08.26.
20.2.1.54. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2024.05.23. 2024.08.26.
20.2.1.14. A népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.15. A népesség száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.16. A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.17. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint, nemenként, negyedévente – TEÁOR'08 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.18. A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint, nemenként, negyedévente – FEOR'08 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.19. A foglalkoztatottak száma a foglalkoztatás jellege szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.20. Foglalkoztatottak száma rész- vagy teljes munkaidős foglalkozásuk szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.21. Alkalmazottak száma munkaszerződésük időtartama szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.24. A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.25. A munkanélküliek száma előző munkahelyük nemzetgazdasági ága, ágazata szerint, nemenként, negyedévente – TEÁOR'08 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.26. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk főcsoportja szerint, nemenként, negyedévente – FEOR'08 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.27. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk jellege szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.28. A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.29. A munkanélküliek száma az előző munkahelyük megszűnésének oka szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.30. A gazdaságilag aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.31. A gazdaságilag nem aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.32. A gazdaságilag nem aktívak száma munkavállalási szándékuk szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.33. Aktivitási arány korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.36. A foglalkoztatottak számának szezonálisan kiigazított idősorai nemek szerint, negyedévente 2024.05.17. 2024.08.16.
20.2.1.11. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, negyedévente 2024.04.26. 2024.07.26.
20.2.1.12. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, negyedévente 2024.04.26. 2024.07.26.
20.1.1.27. A 15–64 éves, legfeljebb alapfokú végzettségűek foglalkoztatási rátájának eltérése a 15–64 évesek foglalkoztatási rátájától 2024.03.01. 2025.03.01.
20.1.1.28. A 25–49 éves nők foglalkoztatási rátája 2024.03.01. 2025.03.01.
20.1.1.29. A határozott időre szóló szerződéssel dolgozó alkalmazottak aránya a 15–64 éves foglalkoztatottakon belül 2024.03.01. 2025.03.01.
20.1.1.30. A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves foglalkoztatottakon belül 2024.03.01. 2025.03.01.
20.1.1.31. A nem alkalmazottak aránya a 15–64 éves foglalkoztatottakon belül 2024.03.01. 2025.03.01.
20.1.1.32. Az 15–64 éves egy évvel korábban nem foglalkoztatottak közül foglalkoztatottakká válók aránya, (önbesorolás alapján) 2024.03.01. 2025.03.01.
20.1.1.33. A foglalkoztatott nélküli háztartásokban élő 0–17 és 18–59 évesek aránya 2024.03.01. 2025.03.01.
20.1.1.48. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2024.02.29. 2025.02.28.
20.1.1.58. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2024.02.29. 2025.02.28.
20.1.1.2. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.3. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.4. A munkavállalási korú népesség gazdasági aktivitása, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.5. A népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.6. A népesség száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.7. A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.8. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint, nemenként – TEÁOR'08 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.9. A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint, nemenként – FEOR'08 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.10. A foglalkoztatottak száma a foglalkoztatás jellege szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.11. Foglalkoztatottak száma rész- vagy teljes munkaidős foglalkozásuk szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.12. Alkalmazottak száma munkaszerződésük időtartama szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.14. A foglalkoztatottak távmunkavégzése demográfiai jellemzőik szerint 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.16. Foglalkoztatási ráta legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.17. A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.18. A munkanélküliek száma előző munkahelyük nemzetgazdasági ága, ágazata szerint, nemenként – TEÁOR'08 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.20. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk jellege szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.21. A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.22. A munkanélküliek száma az előző munkahelyük megszűnésének oka szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.23. Munkanélküliségi ráta befejezett legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.24. A gazdaságilag aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.25. A gazdaságilag nem aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.26. A gazdaságilag nem aktívak száma munkavállalási szándékuk szerint, nemenként 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.34. A tartósan munkanélküliek aránya a 15–64 éves munkanélkülieken belül 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.35. A munkanélküliség átlagos időtartama a 15–64 éves munkanélküliek körében 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.36. A 15–64 évesek inaktivitási aránya 2024.02.23. 2025.02.23.
20.1.1.53. A teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők és férfiak bruttó átlagkeresete közötti rés 2023.09.22. 2024.08.30.
20.8.1.7. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2023.03.02.
20.8.1.12. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2023.03.02.
20.9.1.7. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2023.02.23.
20.9.1.11. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2023.02.23.
20.9.1.1. A munkanélküliek száma a keresett munka jellege szerint, nemenként, negyedévente 2022.02.18.

Népesség és népmozgalom

22.2.1.2. Halálozások száma nemek és korcsoportok szerint, hetente (2015. 1. hét–2024. 21. hét) 2024.06.19. 2024.06.27.
22.1.1.1. A népesség, népmozgalom főbb mutatói 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.2. A népesség száma és átlagos életkora nem szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.5. A 15 éves és idősebb népesség összetétele családi állapot szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.7. Élveszületések az anya és az újszülött főbb jellemzői szerint 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.9. Halálozások száma és aránya, csecsemőhalandóság, születéskor várható élettartam, halálozás főbb okok szerint 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.11. Az ezer megfelelő korúra jutó halálozás nem és korcsoport szerint, a meghaltak átlagos kora 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.12. Halálozások nem és családi állapot szerint 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.16. Házasságkötések főbb mutatói 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.17. Ezer megfelelő korú és nemű nem házasra jutó házasságkötés nem és korcsoport szerint 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.18. Bejegyzett élettársi kapcsolatok 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.19. Válások főbb mutatói 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.20. Ezer megfelelő korú és nemű házasra jutó válás nem és korcsoport szerint 2024.03.28. 2024.07.15.
22.1.1.23. Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok, az állampolgárság országa és nem szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.24. A Magyarországon tartózkodó külföldön született magyar állampolgárok születési ország és nem szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.31. A kivándorló magyar állampolgárok célországok és nemek szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.32. A Magyarországon született visszavándorló magyar állampolgárok az előző tartózkodás országa és nemek szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.1. A lakónépesség nem, vármegye és régió szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.2.16. A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok településtípus és nem szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.3. Népesség korév és nem szerint, január 1. 2023.08.31. 2024.06.28.
22.1.1.10. Halálozások a gyakoribb halálokok és nem szerint 2023.08.31. 2024.08.30.
22.1.2.3. A 15 éves és annál idősebb népesség nem, családi állapot, vármegye és régió szerint, január 1. 2023.08.31. 2024.06.28.
22.1.2.6. Születéskor várható átlagos élettartam, átlagéletkor nem, vármegye és régió szerint 2023.08.31. 2024.06.28.
22.1.3.10. Születéskor várható átlagos élettartam – férfiak 2023.07.18. 2024.07.22.
22.1.3.11. Születéskor várható átlagos élettartam – nők 2023.07.18. 2024.07.22.

Oktatás

23.1.1.12. Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai nevelés és oktatás 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.1.13. Szakképző iskolai nevelés és oktatás 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.1.14. Gimnáziumi nevelés és oktatás 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.1.15. Technikumi, szakgimnáziumi nevelés és oktatás 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.1.21. Felsőfokú alap- és mesterképzés 2024.05.27. 2025.05.27.
23.1.1.22. Felsőfokú alap- és mesterképzésben hallgatók képzési terület szerint 2024.05.27. 2025.05.27.
23.1.1.27. A 25–64 éves népesség megoszlása iskolai végzettség szerint 2024.05.27. 2025.04.03.
23.1.1.26. A 20–24 éves népességből a legalább középfokú végzettségűek aránya 2024.04.03. 2025.04.03.
23.1.1.29. Korai iskolaelhagyók 2024.04.03. 2025.04.03.
23.1.1.28. A 25–64 éves népességből az elmúlt 12 hónapban oktatásban, képzésben részt vevők nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás szerint 2023.10.31.
23.1.1.31. Felnőttek eredményei a PIAAC felmérésben, 2017 2021.04.06.

Szociális ellátás

25.1.1.40. Saját jogon járó nyugdíjban és ellátásban részesülők a teljes ellátás összege szerint, január 2024.06.05. 2025.06.05.

Tudomány és technológia

26.1.1.4. Kutató-fejlesztő helyek tényleges, teljes K+F-létszáma nemenként és szektoronként 2024.06.14. 2024.09.04.
26.1.1.5. Kutató-fejlesztő helyek tényleges, állományi K+F-létszáma nemenként és szektoronként 2024.06.14. 2024.09.04.
26.1.1.6. Kutató-fejlesztő helyek számított, teljes K+F-létszáma nemenként és szektoronként 2024.06.14. 2024.09.04.
26.1.1.7. Kutató-fejlesztő helyek számított, állományi K+F-létszáma nemenként és szektoronként 2024.06.14. 2024.09.04.
26.1.1.8. Kutató-fejlesztő helyek kutatóinak tényleges, állományi létszáma életkor szerint és nemenként 2023.09.04. 2024.09.04.
26.1.1.15. A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma 2023.09.04. 2024.09.04.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Továbbvezetett népesség

A továbbszámított népesség száma járások szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A továbbszámított népesség száma népességnagyság-kategória szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A továbbszámított népesség száma vármegyék és a település jogállása szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
A továbbszámított 15 éves és idősebb népesség száma családi állapot szerint 2023.10.16. 2024.10.18.

Élveszületés

Az élveszületések adatai járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.
Az élveszületések adatai népességnagyság-kategóriák szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Az élveszületések adatai vármegyék és jogállás szerint 2023.10.16. 2024.10.18.

Halálozás

Csecsemőhalálozás járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.
Csecsemőhalálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Csecsemőhalálozás vármegyék és jogállás szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Halálozás járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.
Halálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Halálozás vármegyék és jogállás szerint 2023.10.16. 2024.10.18.

Házasságkötés

Házasság népességnagyság-kategóriák szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Házasság vármegyék és jogállás szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Házasságkötések száma járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.

Válás

Válás népességnagyság-kategóriák szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Válás vármegyék és jogállás szerint 2023.10.16. 2024.10.18.
Válások száma járások szerint 2015-től 2023.10.16. 2024.10.18.

Belföldi vándorlás

Budapest kerületein belüli költözés 2023.07.07. 2024.07.15.
Költözések adatai települések jogállása szerint 2023.07.07. 2024.07.15.
Költözések adatai települések népességnagysága szerint 2023.07.07. 2024.07.15.
Költözések adatai területi egységen belül 2023.07.07. 2024.07.15.
Vándorlások adatai 2023.07.07. 2024.08.16.
Vándorlások adatai a települések jogállása szerint 2023.07.07. 2024.08.16.
Vándorlások adatai a települések népességnagysága szerint 2023.07.07. 2024.08.16.
Vándorlások adatai területi egységenként 2023.07.07. 2024.08.16.

Nemzetközi vándorlás

Külföldi állampolgárok vándorlása 2023.07.07. 2024.07.15.
Magyar állampolgárságot kapott személyek 2023.07.07. 2024.07.15.

Munkaerő-piaci részvétel

15-64 éves népesség gazdasági aktivitása nemek szerint (Aktivitás 21) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-64 éves népesség gazdasági aktivitása összevont korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves alkalmazottak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves alkalmazottak száma nemek szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves foglalkoztatottak száma nemek szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves gazdaságilag aktívak száma nemek szerint (Aktivitás 21) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves gazdaságilag nem aktívak száma nemek szerint (Aktivitás 21) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves munkanélküliek száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves munkanélküliek száma nemek szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitása nemek szerint (Aktivitás 21) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitása összevont korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-89 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, nemenként (Aktivitás 21) 2024.05.17. 2024.08.16.
20-64 évesek foglalkoztatási rátája nemek szerint (Aktivitás 21) 2024.05.17. 2024.08.16.
15-74 éves alkalmazottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Aktivitás 21, Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2024.02.23.
15-74 éves foglalkoztatottak száma megyék szerint (Aktivitás 21, Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2024.02.23.
15-74 éves foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Aktivitás 21, Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2024.02.23.
15-74 éves gazdaságilag aktívak száma megyék szerint (Aktivitás 21) 2024.02.23.

Megbetegedések, balesetek

Felnőttek betegségei 2023.02.23. 2024.08.12.
Gyermekek betegségei 2023.02.23. 2024.08.12.

Egészségügyi alapellátás

Háziorvosok és házi gyermekorvosok száma 2023.08.17. 2024.08.12.
Háziorvosokhoz bejelentkezettek 2023.08.17. 2024.08.12.
Házi gyermekorvosokhoz bejelentkezettek 2017.03.07. 2024.08.12.

Jövedelmek, szegénység

Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés nemek szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
Szubjektív jóllét korcsoport szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés nemek szerint 2022.01.19. 2024.10.31.

Turisztikai kereslet

Utazási aktivitás (többnapos belföldi utazások) 2024.04.16.

Kutatás-fejlesztés

K+F-tényleges létszám 2024.02.06. 2024.10.16.
A felsőoktatási kutató-fejlesztő helyek főbb adatai tudományágak szerint 2023.10.13. 2024.10.16.
A vállalkozási kutató-fejlesztő helyek főbb adatai tudományágak szerint 2023.10.13. 2024.10.16.
Az államháztartási (költségvetési) kutató-fejlesztő helyek főbb adatai tudományágak szerint 2023.10.13. 2024.10.16.

Adatvizualizációk

Nemzetközi gyermeknap, 2024. május 26.
A települések legfontosabb adatai – Népszámlálás 2022
A 25 leggyakrabban választott fiú és lány utónév, 2000–2023
Az 50 leggyakrabban választott utónév, 2012–2022
Az 50 leggyakrabban választott utónév, 2021–2022
Népszámlálási térképek
Magyar statisztikai évkönyv, 2022 – grafikonok
130 év interaktív korfája
A magyar régiók és vármegyék interaktív korfája
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Apák, a hétköznapok hősei
Március 8-án ünnepeljük a nőket
Dolgozó anyák
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)