Ugrás a tartalomhoz

Férfiak és nők

A nők és a férfiak helyzetének, lehetőségeinek számos területen mérhető egyenlőtlensége jelentős mértékben függ az adott ország gazdasági szerkezetétől, a foglalkoztatottság mértékétől és a keresetek színvonalától. Jó néhány mutató esetében megfigyelhető, hogy a társadalmi jólét növekedésével csökkennek, a jólét magasabb szintjén élő országokban pedig kisebbek a nemek közötti különbségek. Ezen az oldalon összegyűjtöttük a különböző szakstatisztikákból származó, nemenkénti bontású tartalmakat.

Fontosabb adatok

Ezer férfira jutó nők száma

A mutató leírása

Az adott időpontban ezer férfira jutó nők átlagos száma.
Legfrissebb adat: 2023

A születéskor várható élettartam különbsége a nők javára

A mutató leírása

A várható átlagos élettartam azt fejezi ki, hogy a különböző életkorúak az adott év halandósági viszonyai mellett még hány évi élettartamra számíthatnak.
Legfrissebb adat: 2021

Foglalkoztatási ráta különbsége a férfiak javára

A mutató leírása

A foglalkoztatási arány a foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves népességen belül. A mutató a nők foglalkoztatási arányának elmaradását jelzi a férfiakéhoz képest.
Legfrissebb adat: 2023. április

A teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők és férfiak bruttó átlagkeresete közötti rés

A mutató leírása

A mutató a teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők bruttó átlagkeresetének elmaradását mutatja a férfiakéhoz képest. Az adatok vonatkozási köre a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési intézmények teljes körűen és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az átlagkereset a bruttó keresettömeg és az átlagos állományi létszám hányadosa. A kereset összetevői az alapbér, a bérpótlékok, a kiegészítő fizetés, a jutalom, a prémium, a 13. és további havi fizetés. A bruttó kereset tartalmazza a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint a munkaerőpiaci járulékot.
Legfrissebb adat: 2021

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Egészségügy, baleset

4.1.1.37. A veleszületett rendellenességekkel sújtott esetek száma 2023.05.17. 2024.05.17.
4.1.1.6. A dolgozó orvosok száma korcsoport és nem szerint 2023.04.20. 2024.04.20.
4.1.2.2. A dolgozó orvosok száma korcsoport, nem, vármegye és régió szerint 2023.04.20. 2024.04.20.
4.1.3.5. Egészségesen várható élettartam – férfiak 2022.10.06. 2023.10.13.
4.1.3.6. Egészségesen várható élettartam – nők 2022.10.06. 2023.10.13.
4.1.1.41. Egészségesen várható élettartam 2022.10.03. 2023.10.02.
4.1.2.10. Egészségesen várható élettartam régió szerint 2022.10.03. 2023.10.02.
4.1.1.25. Bejelentett új rosszindulatú daganatos megbetegedések 2022.09.30. 2023.09.29.
4.1.1.34. Vélt egészség nem és korcsoport szerint 2022.09.30. 2023.09.29.
4.1.1.35. Krónikus betegség nem és korcsoport szerint 2022.09.30. 2023.09.29.
4.1.1.36. Korlátozottság nem és korcsoport szerint 2022.09.30. 2023.09.29.
4.1.1.24. A háziorvosi és a házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezettek egyes betegségei 2022.08.11.
4.1.1.30. Az alkoholisták gondozása 2022.08.11. 2023.08.11.
4.1.1.38. A népesség megoszlása alkoholfogyasztási szokások szerint 2021.04.06.
4.1.1.39. A népesség megoszlása tápláltság szerint a testtömeg-index (BMI) alapján 2021.04.06.
4.1.1.40. A népesség megoszlása dohányzási szokások szerint 2021.04.06.

Életkörülmények

5.1.1.2. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, jövedelmi ötöd, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (EU2030 cél) 2022.11.04. 2023.11.06.
5.1.1.4. Relatív jövedelmi szegénységi arány nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus és lakáshasználat jogcíme szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
5.1.1.5. Súlyos anyagi és szociális deprivációban élők aránya nem, korcsoport, jövedelmi ötöd és háztartástípus szerint (EU2030 cél) 2022.11.04. 2023.11.06.
5.1.1.7. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (0–64 évesek) (EU2030 cél) 2022.11.04. 2023.11.06.
5.1.1.8. Relatív szegénységi rés kor és nem szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
5.1.1.11. Elégedettség nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
5.1.1.12. Hasznosságérzet nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
5.1.1.13. Érzelmek nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
5.1.1.14. Társas kapcsolatok nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
5.1.1.15. Bizalom nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
5.1.1.16. Biztonságérzet nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
5.8.1.2. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, jövedelmi ötöd, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.1.5. Súlyos anyagi deprivációban élők aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.1.7. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (0–59 évesek) (EU2020 stratégia) 2022.11.04.

Gazdasági és nonprofit szervezetek

9.1.1.19. Startupalapítók, vállalkozások megoszlása főbb jellemzők szerint 2022.08.10. 2023.08.10.

Időfelhasználás, időmérleg

10.1.1.2. A 15–74 éves népesség napi átlagos időráfordítása nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.3. A 15–74 éves népesség napi átlagos időráfordítása korcsoportok és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.4. A 15–74 éves népesség napi átlagos időráfordítása munkaerőpiaci státusz és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.5. A 15–74 éves népesség napi átlagos időráfordítása iskolai végzettség és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.6. A tevékenységet végzők aránya nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.7. A tevékenységet végzők aránya korcsoportok és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.8. A tevékenységet végzők aránya munkaerőpiaci státusz és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.9. A tevékenységet végzők aránya iskolai végzettség és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.10. A tevékenységet végzők időráfordítása nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.11. A tevékenységet végzők időráfordítása korcsoportok és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.12. A tevékenységet végzők időráfordítása munkaerőpiaci státusz és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.13. A tevékenységet végzők időráfordítása iskolai végzettség és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.2.1. A 15–74 éves népesség napi átlagos időráfordítása a lakóhely típusa és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.2.2. A tevékenységet végzők aránya a lakóhely típusa és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.2.3. A tevékenységet végzők időráfordítása a lakóhely típusa és nemek szerint 2021.04.06.

Igazságszolgáltatás

11.1.1.6. Jogerősen elítéltek 2022.11.02. 2023.11.03.
11.1.1.7. A büntetés-végrehajtási intézetekben lévők a fogvatartás jellege és nemek szerint 2022.09.30. 2023.10.02.

Jövedelem és fogyasztás

14.1.1.12. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások és személyek száma 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.13. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások egy főre jutó munkajövedelme 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.14. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások egy főre jutó társadalmi és egyéb jövedelme 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.15. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások egy főre jutó bruttó és nettó jövedelme 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.16. A különböző megélhetési szintekhez szükségesnek tartott nettó jövedelemösszeg a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.23. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük, jövedelmi tizedek (decilisek) szerint 2022.11.04.
14.1.1.28. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői a jövedelemszerző tevékenységük, a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok korösszetétele szerint 2022.11.04.
14.1.1.33. A gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük szerint 2022.11.04.
14.1.1.34. Lakással kapcsolatos adatok a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04.
14.1.1.35. A tartós fogyasztási cikkek éves átlagos állománya a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04.
14.1.1.36. Az egy főre jutó éves kiadások részletezése COICOP-csoportosítás szerint a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04.
14.1.1.37. Az egy főre jutó éves élelmiszer-fogyasztás mennyisége a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04.
14.1.2.7. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük, régió és településtípus szerint 2022.11.04.

Munkaerő

20.2.1.2. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havonta 2023.05.26. 2023.06.23.
20.2.1.3. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havonta 2023.05.26. 2023.06.23.
20.2.1.4. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, háromhavi mozgóátlag 2023.05.26. 2023.06.23.
20.2.1.5. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, háromhavi mozgóátlag 2023.05.26. 2023.06.23.
20.2.1.49. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2023.05.24. 2023.08.24.
20.2.1.53. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2023.05.24. 2023.08.24.
20.2.1.13. A népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.14. A népesség száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.15. A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.16. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint, nemenként, negyedévente – TEÁOR'08 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.17. A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint, nemenként, negyedévente – FEOR'08 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.18. A foglalkoztatottak száma a foglalkoztatás jellege szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.19. Foglalkoztatottak száma rész- vagy teljes munkaidős foglalkozásuk szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.20. Alkalmazottak száma munkaszerződésük időtartama szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.23. A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.24. A munkanélküliek száma előző munkahelyük nemzetgazdasági ága, ágazata szerint, nemenként, negyedévente – TEÁOR'08 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.25. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk főcsoportja szerint, nemenként, negyedévente – FEOR'08 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.26. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk jellege szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.27. A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.28. A munkanélküliek száma az előző munkahelyük megszűnésének oka szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.29. A gazdaságilag aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.30. A gazdaságilag nem aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.31. A gazdaságilag nem aktívak száma munkavállalási szándékuk szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.32. Aktivitási arány korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.35. A foglalkoztatottak számának szezonálisan kiigazított idősorai nemek szerint, negyedévente 2023.05.19. 2023.08.18.
20.2.1.10. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, negyedévente 2023.04.28. 2023.07.28.
20.2.1.11. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, negyedévente 2023.04.28. 2023.07.28.
20.1.1.48. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2023.03.28. 2024.03.02.
20.1.1.53. A teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők és férfiak bruttó átlagkeresete közötti rés 2023.03.28. 2023.08.31.
20.1.1.58. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2023.03.28. 2024.03.02.
20.1.1.27. A 15–64 éves, legfeljebb alapfokú végzettségűek foglalkoztatási rátájának eltérése a 15–64 évesek foglalkoztatási rátájától 2023.03.03. 2024.03.03.
20.1.1.28. A 25–49 éves nők foglalkoztatási rátája 2023.03.03. 2024.03.03.
20.1.1.29. A határozott időre szóló szerződéssel dolgozó alkalmazottak aránya a 15–64 éves foglalkoztatottakon belül 2023.03.03. 2024.03.03.
20.1.1.30. A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves foglalkoztatottakon belül 2023.03.03. 2024.03.03.
20.1.1.31. A nem alkalmazottak aránya a 15–64 éves foglalkoztatottakon belül 2023.03.03. 2024.03.03.
20.1.1.32. Az 15–64 éves egy évvel korábban nem foglalkoztatottak közül foglalkoztatottakká válók aránya, (önbesorolás alapján) 2023.03.03. 2024.03.03.
20.1.1.33. A foglalkoztatott nélküli háztartásokban élő 0–17 és 18–59 évesek aránya 2023.03.03. 2024.03.03.
20.8.1.7. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2023.03.02.
20.8.1.12. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2023.03.02.
20.1.1.2. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.3. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.4. A munkavállalási korú népesség gazdasági aktivitása, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.5. A népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.6. A népesség száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.7. A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.8. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint, nemenként – TEÁOR'08 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.9. A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint, nemenként – FEOR'08 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.10. A foglalkoztatottak száma a foglalkoztatás jellege szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.11. Foglalkoztatottak száma rész- vagy teljes munkaidős foglalkozásuk szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.12. Alkalmazottak száma munkaszerződésük időtartama szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.14. A foglalkoztatottak távmunkavégzése demográfiai jellemzőik szerint 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.16. Foglalkoztatási ráta legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.17. A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.18. A munkanélküliek száma előző munkahelyük nemzetgazdasági ága, ágazata szerint, nemenként – TEÁOR'08 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.20. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk jellege szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.21. A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.22. A munkanélküliek száma az előző munkahelyük megszűnésének oka szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.23. Munkanélküliségi ráta befejezett legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.24. A gazdaságilag aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.25. A gazdaságilag nem aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.26. A gazdaságilag nem aktívak száma munkavállalási szándékuk szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.34. A tartósan munkanélküliek aránya a 15–64 éves munkanélkülieken belül 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.35. A munkanélküliség átlagos időtartama a 15–64 éves munkanélküliek körében 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.36. A 15–64 évesek inaktivitási aránya 2023.02.24. 2024.02.24.
20.9.1.7. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2023.02.23.
20.9.1.11. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2023.02.23.
20.9.1.1. A munkanélküliek száma a keresett munka jellege szerint, nemenként, negyedévente 2022.02.18.

Népesség és népmozgalom

22.2.1.2. Halálozások száma nemek és korcsoportok szerint, hetente (2015. 1. hét–2023. 17. hét) 2023.05.25. 2023.05.31.
22.1.1.1. A népesség, népmozgalom főbb mutatói 2023.03.31. 2023.06.30.
22.1.1.2. A népesség száma és átlagos életkora nem szerint 2023.03.31. 2023.06.30.
22.1.1.5. A 15 éves és idősebb népesség összetétele családi állapot szerint, január 1. 2023.03.31. 2023.06.30.
22.1.1.7. Élveszületések az anya és az újszülött főbb jellemzői szerint 2023.03.31. 2023.07.17.
22.1.1.9. Halálozások száma és aránya, csecsemőhalandóság, születéskor várható élettartam, halálozás főbb okok szerint 2023.03.31. 2023.06.30.
22.1.1.11. Az ezer megfelelő korúra jutó halálozás nem és korcsoport szerint, a meghaltak átlagos kora 2023.03.31. 2023.07.17.
22.1.1.12. Halálozások nem és családi állapot szerint 2023.03.31. 2023.07.17.
22.1.1.16. Házasságkötések főbb mutatói 2023.03.31. 2023.06.30.
22.1.1.17. Ezer megfelelő korú és nemű nem házasra jutó házasságkötés nem és korcsoport szerint 2023.03.31. 2023.06.30.
22.1.1.18. Bejegyzett élettársi kapcsolatok 2023.03.31. 2023.07.17.
22.1.1.19. Válások főbb mutatói 2023.03.31. 2023.07.17.
22.1.1.20. Ezer megfelelő korú és nemű házasra jutó válás nem és korcsoport szerint 2023.03.31. 2023.07.17.
22.1.1.23. Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok, az állampolgárság országa és nem szerint, január 1. 2023.03.31. 2023.06.30.
22.1.1.24. A Magyarországon tartózkodó külföldön született magyar állampolgárok születési ország és nem szerint, január 1. 2023.03.31. 2023.06.30.
22.1.1.31. A kivándorló magyar állampolgárok célországok és nemek szerint 2023.03.31. 2023.06.30.
22.1.1.32. A Magyarországon született visszavándorló magyar állampolgárok az előző tartózkodás országa és nemek szerint 2023.03.31. 2023.06.30.
22.1.2.1. A lakónépesség nem, vármegye és régió szerint, január 1. 2023.03.31. 2023.06.30.
22.1.2.16. A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok településtípus és nem szerint, január 1. 2023.03.31. 2023.06.30.
22.1.1.10. Halálozások a gyakoribb halálokok és nem szerint 2022.08.31. 2023.08.31.
22.1.2.6. Születéskor várható átlagos élettartam, átlagéletkor nem, vármegye és régió szerint 2022.07.15. 2023.06.30.
22.1.3.10. Születéskor várható átlagos élettartam – férfiak 2022.07.08. 2023.07.18.
22.1.3.11. Születéskor várható átlagos élettartam – nők 2022.07.08. 2023.07.18.
22.1.1.3. Népesség korév és nem szerint, január 1. 2022.06.30. 2023.06.30.
22.1.2.3. A 15 éves és annál idősebb népesség nem, családi állapot, vármegye és régió szerint, január 1. 2022.06.30. 2023.06.30.

Oktatás

23.1.1.12. Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai nevelés és oktatás 2023.05.26. 2023.08.17.
23.1.1.13. Szakképző iskolai nevelés és oktatás 2023.05.26. 2023.08.17.
23.1.1.14. Gimnáziumi nevelés és oktatás 2023.05.26. 2023.08.17.
23.1.1.15. Technikumi, szakgimnáziumi nevelés és oktatás 2023.05.26. 2023.08.17.
23.1.1.21. Felsőfokú alap- és mesterképzés 2023.05.26. 2024.05.26.
23.1.1.22. Felsőfokú alap- és mesterképzésben hallgatók képzési terület szerint 2023.05.26. 2024.05.26.
23.1.1.26. A 20–24 éves népességből a legalább középfokú végzettségűek aránya 2023.04.03. 2024.04.03.
23.1.1.27. A 25–64 éves népesség megoszlása iskolai végzettség szerint 2023.04.03. 2024.04.03.
23.1.1.28. Korai iskolaelhagyók 2023.04.03. 2024.04.03.
23.1.1.30. Felnőttek eredményei a PIAAC felmérésben, 2017 2021.04.06.

Szociális ellátás

25.1.1.35. Saját jogon járó nyugdíjban és ellátásban részesülők a teljes ellátás összege szerint, január 2022.07.29. 2023.07.28.

Tudomány és technológia

26.1.1.4. Kutató-fejlesztő helyek tényleges, teljes K+F-létszáma nemenként és szektoronként 2022.09.15. 2023.06.14.
26.1.1.5. Kutató-fejlesztő helyek tényleges, állományi K+F-létszáma nemenként és szektoronként 2022.09.15. 2023.06.14.
26.1.1.6. Kutató-fejlesztő helyek számított, teljes K+F-létszáma nemenként és szektoronként 2022.09.15. 2023.06.14.
26.1.1.7. Kutató-fejlesztő helyek számított, állományi K+F-létszáma nemenként és szektoronként 2022.09.15. 2023.06.14.
26.1.1.8. Kutató-fejlesztő helyek kutatóinak tényleges, állományi létszáma életkor szerint és nemenként 2022.09.15. 2023.09.15.
26.1.1.15. A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma 2022.09.15. 2023.09.15.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Továbbvezetett népesség

A továbbszámított népesség száma járások szerint 2023.03.01. 2023.10.16.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2023.03.01. 2023.10.16.
A továbbszámított népesség száma vármegyék és a település jogállása szerint 2023.03.01. 2023.10.16.
A továbbszámított népesség száma népességnagyság-kategória szerint 2022.10.24. 2023.10.16.
A továbbszámított 15 éves és idősebb népesség száma családi állapot szerint 2022.10.24. 2023.10.16.

Élveszületés

Az élveszületések adatai járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Az élveszületések adatai vármegyék és jogállás szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
Az élveszületések adatai népességnagyság-kategóriák szerint 2022.10.25. 2023.10.16.

Halálozás

Csecsemőhalálozás járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Csecsemőhalálozás vármegyék és jogállás szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
Halálozás járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Halálozás vármegyék és jogállás szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
Csecsemőhalálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2023.01.25. 2023.10.16.
Halálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2022.10.25. 2023.10.16.

Házasságkötés

Házasság vármegyék és jogállás szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
Házasságkötések száma járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Házasság népességnagyság-kategóriák szerint 2022.10.25. 2023.10.16.

Válás

Válás vármegyék és jogállás szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
Válások száma járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Válás népességnagyság-kategóriák szerint 2022.10.25. 2023.10.16.

Belföldi vándorlás

Költözések adatai települések jogállása szerint 2023.03.01. 2023.06.30.
Költözések adatai területi egységen belül 2023.03.01. 2023.06.30.
Vándorlások adatai a települések jogállása szerint 2023.03.01. 2023.06.30.
Vándorlások adatai területi egységenként 2023.03.01. 2023.06.30.
Budapest kerületein belüli költözés 2022.10.20. 2023.06.30.
Költözések adatai települések népességnagysága szerint 2022.10.20. 2023.06.30.
Vándorlások adatai 2022.10.20. 2023.06.30.
Vándorlások adatai a települések népességnagysága szerint 2022.10.20. 2023.06.30.

Nemzetközi vándorlás

Külföldi állampolgárok vándorlása 2023.03.01. 2023.06.30.
Magyar állampolgárságot kapott személyek 2023.03.01. 2023.06.30.

Munkaerő-piaci részvétel

15-64 éves népesség gazdasági aktivitása nemek szerint (Aktivitás 21) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-64 éves népesség gazdasági aktivitása összevont korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves alkalmazottak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves alkalmazottak száma nemek szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves foglalkoztatottak száma nemek szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves gazdaságilag aktívak száma nemek szerint (Aktivitás 21) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves gazdaságilag nem aktívak száma nemek szerint (Aktivitás 21) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves munkanélküliek száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves munkanélküliek száma nemek szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitása nemek szerint (Aktivitás 21) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitása összevont korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-89 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, nemenként (Aktivitás 21) 2023.05.23. 2023.08.18.
20-64 évesek foglalkoztatási rátája nemek szerint (Aktivitás 21) 2023.05.23. 2023.08.18.
15-74 éves alkalmazottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Aktivitás 21, Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2023.02.24.
15-74 éves foglalkoztatottak száma megyék szerint (Aktivitás 21, Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2023.02.24.
15-74 éves foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Aktivitás 21, Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2023.02.24.
15-74 éves gazdaságilag aktívak száma megyék szerint (Aktivitás 21) 2023.02.24.

Egészségügyi alapellátás

Háziorvosok és házi gyermekorvosok száma 2023.02.23. 2023.08.11.
Háziorvosokhoz bejelentkezettek 2023.02.23. 2023.08.11.
Házi gyermekorvosokhoz bejelentkezettek 2017.03.07. 2023.08.11.

Jövedelmek, szegénység

Szubjektív jóllét korcsoport szerint 2022.12.09. 2023.12.11.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés nemek szerint 2022.01.19. 2023.08.31.

Turisztikai kereslet

Többnapos belföldi utak jellemzői 2023.03.31. 2023.06.27.

Kutatás-fejlesztés

K+F-tényleges létszám 2023.03.06. 2023.10.16.
A felsőoktatási kutató-fejlesztő helyek főbb adatai tudományágak szerint 2022.11.19. 2023.10.16.
A vállalkozási kutató-fejlesztő helyek főbb adatai tudományágak szerint 2022.11.19. 2023.10.16.
Az államháztartási (költségvetési) kutató-fejlesztő helyek főbb adatai tudományágak szerint 2022.11.19. 2023.10.16.

Adatvizualizációk

Mindig SZÁMÍThatunk rájuk… Anyák napja alkalmából köszöntjük az édesanyákat!
A 25 leggyakrabban választott utónév
Az 50 leggyakrabban választott utónév, 2012–2022
Az 50 leggyakrabban választott utónév, 2021–2022
Magyar statisztikai évkönyv, 2021 – grafikonok
110 év interaktív korfája
A magyar régiók és megyék interaktív korfája
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Apák, a hétköznapok hősei
Március 8-án ünnepeljük a nőket
Boldog nőnapot!
Dolgozó anyák
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)