Ugrás a tartalomhoz

Munkaerő

A munkaerőpiaci adatoknak több forrása van: a lakossági munkaerő-felmérés, amely a népesség gazdasági aktivitásáról (munkanélküliségről, foglalkoztatásról) gyűjt adatokat és Intézményi adatgyűjtések, illetve adminisztratív adatok, amelyek forrásul szolgálnak például a keresetek, a ledolgozott munkaórák, a létszám, az üres álláshelyek, a munkaerőköltség, a sztrájkesemények jellemzőinek bemutatására. A szakstatisztika részét képezi a reálkereseti index számítása, a minimálbér, illetve a garantált bérminimum adatainak közzététele is. A munkaerőpiaci folyamatok alakulását negyedéves elemzéseinkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

Munkanélküliségi ráta

A mutató leírása

A munkanélküliek aránya az azonos korú gazdaságilag aktív népességen belül. A mutató különböző korcsoportokra számítható, az alapértelmezés a 15–74 éves korcsoport. További kiemelt korcsoportok: 15–64, 15–24, 25–54 és 55–74 évesek.
Legfrissebb adat: 2022. október

Foglalkoztatási arány

A mutató leírása

A foglalkoztatottak aránya az azonos korú népességen belül. A mutató különböző korcsoportokra számítható, az alapértelmezés a 15–64 éves korcsoport. További kiemelt korcsoportok: 15–74, 15–24, 25–54, 55–64 és 20–64 évesek.
Legfrissebb adat: 2022. október

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetének változása

A mutató leírása

A mutató a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresetének változását mutatja az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az adatok vonatkozási köre a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési intézmények teljes körűen és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az átlagkereset a bruttó keresettömeg és az átlagos állományi létszám hányadosa. A kereset összetevői az alapbér, a bérpótlékok, a kiegészítő fizetés, a jutalom, a prémium, a 13. és további havi fizetés. A bruttó kereset tartalmazza a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint a munkaerőpiaci járulékot.
Legfrissebb adat: 2022. szeptember

Üres álláshelyek aránya

A mutató leírása

Üres álláshelynek számít az adott munkáltatónál újonnan létesített, megüresedett, illetve olyan, a közeli jövőben (3 hónapon belül) megüresedő álláshely, amelynek betöltésére a munkáltató aktív lépéseket tesz. Nem tekintendő üres álláshelynek az, amit munkaerő-kölcsönzéssel, egyszeri (eseti) megbízással vagy vállalkozói szerződéssel, saját dolgozó áthelyezésével, munkadíjban nem részesülő gyakornokkal, közfoglalkoztatottal kívánnak betölteni. Nem tekintendő továbbá üres álláshelynek a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, de munkavégzésre nem kötelezettek részére fenntartott álláshelyek. Az adatok vonatkozási köre a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési intézmények teljes körűen és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok a tárgyidőszak zárónapjára vonatkoznak.
Legfrissebb adat: 2022. II. negyedév

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Gyorstájékoztatók

Legutóbbi megjelenés Következő megjelenés
Foglalkoztatottság, 2022. október 2022.11.25. 2023.01.06.
Keresetek, 2022. szeptember 2022.11.24. 2023.01.04.
Munkanélküliség, 2022. október 2022.11.25. 2023.01.06.

Kiadványok

Megjelent
Munkaerőpiaci folyamatok, 2022. II. negyedév 2022.11.02.
Magyar statisztikai évkönyv, 2021 2022.10.26.
Magyarország, 2022. II. negyedév 2022.10.25.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2022. I. negyedév 2022.08.15.
Magyarország, 2021 2022.07.20.
Magyarország, 2022. I. negyedév 2022.07.20.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2021. I–IV. negyedév 2022.07.08.
Magyarország számokban, 2021 2022.06.15.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2021 2022.06.08.
Magyarország, 2021. I–III. negyedév 2022.01.05.
Területi statisztikai évkönyv, 2020 2021.12.22.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2021. I. negyedév 2021.10.26.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2021. I. félév 2021.10.26.
Magyarország, 2021. I. félév 2021.10.21.
Magyar statisztikai évkönyv, 2020 2021.09.03.
Magyarország, 2021. I. negyedév 2021.08.25.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2020. I–IV. negyedév 2021.08.10.
Magyarország, 2020 2021.08.03.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2020 2021.06.04.
Magyarország számokban, 2020 2021.05.12.
Felértékelődött a távmunka a Covid19 árnyékában 2021.04.07.
Magyarország, 2020. I–III. negyedév 2021.01.07.
Magyarország, 2020. I. félév 2020.12.18.
Területi statisztikai évkönyv, 2019 2020.12.18.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2020. I. félév 2020.12.07.
Munkaidő-csökkentés az alkalmazottak körében 2020.10.30.
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 2020.09.25.
Magyarország, 2019 2020.09.01.
Magyarország, 2020. I. negyedév 2020.08.10.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2019. I–IV. negyedév 2020.07.02.
Magyarország számokban, 2019 2020.06.05.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2019 2020.05.25.
Területi különbségek a koronavírus-járvány árnyékában 2020.03.27.
Távmunka és „home office” 2020.02.24.
Munkaerőpiaci folyamatok, 2019. I–III. negyedév 2020.02.13.

Közzétételi és revíziós naptár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

A munkaerő-felmérés alapfelvételéből származó egyéb adatok

20.1.1.40. A foglalkoztatott nélküli háztartásokban élő 0–17 és 18–59 évesek aránya 2022.05.24.
20.1.1.34. A 15–64 éves, legfeljebb alapfokú végzettségűek foglalkoztatási rátájának eltérése a 15–64 évesek foglalkoztatási rátájától 2022.03.04.
20.1.1.35. A 25–49 éves nők foglalkoztatási rátája 2022.03.04.
20.1.1.36. A határozott időre szóló szerződéssel dolgozó alkalmazottak aránya a 15–64 éves foglalkoztatottakon belül 2022.03.04.
20.1.1.37. A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a 15–64 éves foglalkoztatottakon belül 2022.03.04.
20.1.1.38. A nem alkalmazottak aránya a 15–64 éves foglalkoztatottakon belül 2022.03.04.
20.1.1.39. Az 15–64 éves egy évvel korábban nem foglalkoztatottak közül foglalkoztatottakká válók aránya, (önbesorolás alapján) 2022.03.04.
20.1.1.41. A tartósan munkanélküliek aránya a 15–64 éves munkanélkülieken belül 2022.03.04.
20.1.1.42. A munkanélküliség átlagos időtartama a 15–64 éves munkanélküliek körében 2022.03.04.
20.1.1.43. Inaktivitási arány 2022.03.04.

Alkalmazásban állók keresete

20.2.2.15. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.2.2.16. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.11.24.

Alkalmazásban állók száma

20.2.1.54. Az alkalmazásban állók száma nemzetgazdasági áganként, havonta valamint havi és negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.2.2.14. Az alkalmazásban állók száma a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint, negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.1.1.52. Az alkalmazásban állók száma nemzetgazdasági áganként 2022.02.28.
20.1.1.53. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók megoszlása keresetkategóriák szerint 2022.02.28.

Alkalmazásban állók, keresetek

20.1.2.14. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint 2022.02.28.
20.1.2.15. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint 2022.02.28.

Bruttó alapbérek és kereseti elemek

20.2.1.58. Az alkalmazásban állók bruttó keresettömege, létszáma, órakeresete és egyenértékes bruttó átlagkeresete, negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.1.1.62. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók munkavégzésre irányuló megállapodásában meghatározott bruttó alapbére tárgyév októberében, nemzetgazdasági áganként 2022.10.14.
20.1.1.63. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó túlóradíja és pótléka, valamint további pótlékai tárgyév októberében, nemzetgazdasági áganként 2022.10.14.
20.1.1.61. Az alkalmazásban állók bruttó keresettömege, létszáma, órakeresete és egyenértékes bruttó átlagkeresete 2022.02.28.

Bruttó átlagkereset

20.2.1.55. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként, havonta valamint havi és negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.2.1.56. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.2.1.57. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2022.11.24.

Bruttó kereset

20.1.1.57. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a legmagasabb iskolai végzettség szerint 2022.07.29.
20.1.1.58. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó órakeresete nemzetgazdasági áganként 2022.07.29.
20.1.1.60. A teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők és férfiak bruttó átlagkeresete közötti rés 2022.07.29.
20.1.1.59. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint 2022.03.16.
20.1.1.54. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként 2022.02.28.
20.1.1.55. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2022.02.28.
20.1.1.56. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint 2022.02.28.

Bruttó munkajövedelem

20.2.1.63. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó munkajövedelme nemzetgazdasági áganként, negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.1.1.68. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó munkajövedelme nemzetgazdasági áganként 2022.02.28.

Egyéb oktatási adatok

23.1.1.26. A 20–24 éves népességből a legalább középfokú végzettségűek aránya 2022.04.01.
23.1.1.27. A 25–64 éves népesség megoszlása iskolai végzettség szerint 2022.04.01.
23.1.1.28. Korai iskolaelhagyók 2022.04.01.

Évközi, nemzetközi táblák

20.2.3.1. A 15–64 éves népesség munkanélküliségi rátája, negyedévente 2022.11.22. 2022.12.20.

Foglalkoztatottság, munkanélküliség

20.1.3.1. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása 2022.10.04.
20.1.3.2. A 15–64 éves népesség foglalkoztatottsága 2022.10.04.
20.1.3.3. A 15–64 éves népesség munkanélküliségi adatai 2022.10.04.
20.1.3.4. A részmunkaidős foglalkoztatottak aránya az összes foglakoztatotton belül 2022.10.04.

Gazdasági aktivitás

20.2.1.2. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havonta 2022.11.25.
20.2.1.3. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, havonta 2022.11.25.
20.2.1.4. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, háromhavi mozgóátlag 2022.11.25.
20.2.1.5. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, háromhavi mozgóátlag 2022.11.25.
20.2.1.22. A 15–74 éves foglalkoztatottak távmunkavégzésének alakulása, háromhavi mozgóátlag 2022.11.25.
20.2.1.12. A munkavállalási korú népesség gazdasági aktivitása nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.13. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.14. A 15–74 éves népesség száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.15. A foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.16. A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.17. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint, nemenként, negyedévente – TEÁOR'08 2022.11.18.
20.2.1.18. A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint, nemenként, negyedévente – FEOR'08 2022.11.18.
20.2.1.19. A foglalkoztatottak száma a foglalkoztatás jellege szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.20. Foglalkoztatottak száma rész- vagy teljes munkaidős foglalkozásuk szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.21. Alkalmazottak száma munkaszerződésük időtartama szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.24. Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.25. A munkanélküliek száma korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.26. A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.27. A munkanélküliek száma előző munkahelyük nemzetgazdasági ága, ágazata szerint, nemenként, negyedévente – TEÁOR'08 2022.11.18.
20.2.1.28. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk főcsoportja szerint, nemenként, negyedévente – FEOR'08 2022.11.18.
20.2.1.29. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk jellege szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.30. A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.31. A munkanélküliek száma az előző munkahelyük megszűnésének oka szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.33. Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.34. A gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.35. A gazdaságilag aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.36. A gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.37. A gazdaságilag nem aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.38. A gazdaságilag nem aktívak száma munkavállalási szándékuk szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.39. Aktivitási arány korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.3. A foglalkoztatottak száma, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.4. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, régiónként, negyedévente – TEÁOR'08 2022.11.18.
20.2.2.5. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, régiónként, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.6. A munkanélküliek száma, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.7. A gazdaságilag aktív népesség száma, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.8. A gazdaságilag nem aktív népesség száma, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.9. Aktivitási arány, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.10. Foglalkoztatási ráta, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.2.11. Munkanélküliségi ráta, megye és régió szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.6. A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása 2022.10.27.
20.2.1.7. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása 2022.10.27.
20.2.1.8. A 15–74 éves munkanélküliek számának alakulása 2022.10.27.
20.2.1.9. A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása 2022.10.27.
20.2.1.10. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, negyedévente 2022.10.27.
20.2.1.11. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása nemenként, negyedévente 2022.10.27.
20.1.1.15. A 15–74 éves foglalkoztatottak távmunkavégzése demográfiai jellemzőik szerint 2022.05.24.
20.1.1.16. A 15–74 éves foglalkoztatottak távmunkavégzése munkaerőpiaci jellemzőik szerint 2022.05.24.
20.1.1.30. A gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként 2022.05.24.
20.1.1.32. A 15–74 éves gazdaságilag nem aktívak száma munkavállalási szándékuk szerint, nemenként 2022.05.24.
20.1.1.10. A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoport szerint, nemenként – FEOR'08 2022.04.08.
20.1.1.22. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk főcsoportja szerint, nemenként – FEOR'08 2022.04.08.
20.1.1.25. A munkanélküliek száma az előző munkahelyük megszűnésének oka szerint, nemenként 2022.04.08.
20.1.1.2. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.3. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.4. A munkavállalási korú népesség gazdasági aktivitása, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.5. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.6. A 15–74 éves népesség száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.7. A foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.8. A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.9. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint, nemenként – TEÁOR'08 2022.02.25.
20.1.1.11. A foglalkoztatottak száma a foglalkoztatás jellege szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.12. Foglalkoztatottak száma rész- vagy teljes munkaidős foglalkozásuk szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.13. Alkalmazottak száma munkaszerződésük időtartama szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.14. A 15–74 éves foglalkoztatottak távmunkavégzésének éves alakulása 2022.02.25.
20.1.1.17. Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.18. Foglalkoztatási ráta legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.19. A munkanélküliek száma korcsoportok szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.20. A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.21. A munkanélküliek száma előző munkahelyük nemzetgazdasági ága, ágazata szerint, nemenként – TEÁOR'08 2022.02.25.
20.1.1.23. A munkanélküliek száma az előző foglalkozásuk jellege szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.24. A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.26. Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.27. Munkanélküliségi ráta befejezett legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.28. A gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.29. A gazdaságilag aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.31. A gazdaságilag nem aktívak száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.1.33. Aktivitási arány korcsoportok szerint, nemenként 2022.02.25.
20.1.2.1. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.2. A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.3. A foglalkoztatottak száma, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.4. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint, régióként – TEÁOR'08 2022.02.25.
20.1.2.5. A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint, régióként 2022.02.25.
20.1.2.6. Foglalkoztatási ráta, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.7. A munkanélküliek száma, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.8. Munkanélküliségi ráta, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.9. A gazdaságilag aktív népesség száma, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.10. A gazdaságilag nem aktív népesség száma, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.1.2.11. Aktivitási arány, megye és régió szerint 2022.02.25.
20.2.1.32. A munkanélküliek száma a keresett munka jellege szerint, nemenként, negyedévente 2022.02.18. 2022.05.20.
20.2.1.23. A 15–74 éves foglalkoztatottak távmunkavégzésének alakulása, havonta 2021.07.28.

Keresetek

20.2.1.48. Főbb kereseti adatok – munkáltatók teljes körénél, havonta valamint havi és negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.2.1.49. Főbb kereseti adatok – a legalább öt fős vállalkozások, költségvetési intézmények és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek, havonta valamint havi és negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.2.1.50. Főbb kereseti adatok – vállalkozások, havonta valamint havi és negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.2.1.51. Főbb kereseti adatok – költségvetés, havonta valamint havi és negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.2.1.52. Főbb kereseti adatok – nonprofit szervezetek, havonta valamint havi és negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.2.1.53. Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak főbb kereseti adatai, havonta valamint havi és negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.1.1.46. Főbb kereseti adatok – munkáltatók teljes körénél 2022.02.28.
20.1.1.47. Főbb kereseti adatok – a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek körében 2022.02.28.
20.1.1.48. Főbb kereseti adatok – vállalkozások 2022.02.28.
20.1.1.49. Főbb kereseti adatok – költségvetés 2022.02.28.
20.1.1.50. Főbb kereseti adatok – nonprofit szervezetek 2022.02.28.
20.1.1.51. Közfoglalkoztatottak létszáma, átlagkeresete 2022.02.28.

Minimálbér, reálkeresetek

20.1.1.70. Reálkeresetek alakulása 2022.02.28.
20.1.1.69. Minimálbér, közfoglalkoztatotti bérminimum, garantált bérminimum 2022.01.04.

Munkaerőköltség

20.2.1.65. Munkaerőköltség-indexek alakulása, negyedévente 2022.06.27. 2022.12.16.
20.1.1.74. Továbbvezetett havi munkaerőköltség főbb elemeinek megoszlása nemzetgazdasági áganként 2021.04.06.
20.1.1.75. Továbbvezetett havi munkaerőköltség főbb elemeinek alakulása nemzetgazdasági áganként, forintban 2021.04.06.

Nettó átlagkereset

20.2.1.59. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként, havonta valamint havi és negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.2.1.60. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2022.11.24.
20.2.1.61. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2022.11.24.

Nettó kereset

20.1.1.64. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként 2022.02.28.
20.1.1.65. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2022.02.28.
20.1.1.66. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete az álláshely főbb jellemzője szerint 2022.02.28.

Nyilvántartott álláskeresők

20.2.1.47. A nyilvántartott álláskeresők száma, havi adatok 2022.11.18.
20.2.2.12. A nyilvántartott álláskeresők száma, megye és régió szerint, havi adatok 2022.11.18.
20.2.2.13. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma, megye és régió szerint, havi adatok 2022.11.18.
20.1.1.44. A nyilvántartott álláskeresők száma, december 2022.02.25.
20.1.1.45. Az álláskeresők támogatása, december 2022.02.25.
20.1.2.12. A nyilvántartott álláskeresők száma, megye és régió szerint, december 2022.02.25.
20.1.2.13. Az álláskeresők támogatása, megye és régió szerint, december 2022.02.25.

Összefoglaló tábla

20.2.1.1. A munkaerőpiac legfontosabb évközi adatai, negyedévente 2022.11.24.
20.1.1.1. A munkaerőpiac legfontosabb éves adatai 2022.02.28.

Rendszeres bruttó átlagkereset

20.2.1.62. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként, negyedévente kumulált 2022.11.24.

Rendszeres bruttó kereset

20.1.1.67. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként 2022.02.28.

Szezonálisan kiigazított adatok

20.2.1.40. A foglalkoztatottak és munkanélküliek számának szezonálisan kiigazított idősorai, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.41. A foglalkoztatási ráta és a munkanélküliségi ráta szezonálisan kiigazított idősora, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.42. A foglalkoztatottak számának szezonálisan kiigazított idősorai nemek szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.43. A foglalkoztatottak számának szezonálisan kiigazított idősorai meghatározott nemzetgazdasági ágak szerint, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.44. A határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak számának szezonálisan kiigazított idősorai, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.45. A gazdaságilag aktívak és nem aktívak számának szezonálisan kiigazított idősorai, negyedévente 2022.11.18.
20.2.1.46. Az aktivitási ráta szezonálisan kiigazított idősora, negyedévente 2022.11.18.

Üres álláshelyek

20.2.1.64. Üres álláshelyek száma és aránya nemzetgazdasági áganként, negyedévente 2022.09.06. 2022.12.08.
20.1.2.16. Üres álláshelyek száma és aránya a munkáltató székhelyének elhelyezkedése alapján, megye és régió szerint 2022.03.10.

Üres álláshelyek, sztájkok

20.1.1.71. Üres álláshelyek száma és aránya foglalkozási főcsoportok (FEOR'08) szerint 2022.03.10.
20.1.1.72. Üres álláshelyek száma és aránya nemzetgazdasági áganként 2022.03.10.
20.1.1.73. Sztrájkok 2022.01.28.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Foglalkoztatás - népszámlálás

Mikrocenzus népességadatai a fontosabb foglalkoztatottsági jellemzői szerint régiónként 2019.02.28.
Népesség a fontosabb foglalkoztatottsági jellemzők a lakóhely népességnagyság-csoportja és régiója szerint 2014.04.14.
Népesség a fontosabb foglalkoztatottsági jellemzők szerint a munkahely régiója szerint 2014.04.14.
Népesség fontosabb foglalkoztatottsági jellemzői a lakóhely régiója szerint 2014.04.14.

Munkaerő-piaci részvétel

15-64 éves népesség gazdasági aktivitása nemek szerint (Aktivitás 21) 2022.11.18.
15-64 éves népesség gazdasági aktivitása összevont korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2022.11.18.
15-74 éves alkalmazottak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2022.11.18.
15-74 éves alkalmazottak száma nemek szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2022.11.18.
15-74 éves foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2022.11.18.
15-74 éves foglalkoztatottak száma nemek szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2022.11.18.
15-74 éves gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2022.11.18.
15-74 éves gazdaságilag aktívak száma nemek szerint (Aktivitás 21) 2022.11.18.
15-74 éves gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2022.11.18.
15-74 éves gazdaságilag nem aktívak száma nemek szerint (Aktivitás 21) 2022.11.18.
15-74 éves munkanélküliek száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2022.11.18.
15-74 éves munkanélküliek száma nemek szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2022.11.18.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitása nemek szerint (Aktivitás 21) 2022.11.18.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitása összevont korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2022.11.18.
15-89 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, nemenként (Aktivitás 21) 2022.11.18.
20-64 évesek foglalkoztatási rátája nemek szerint (Aktivitás 21) 2022.11.18.
15-74 éves alkalmazottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Aktivitás 21, Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2022.03.25.
15-74 éves foglalkoztatottak száma megyék szerint (Aktivitás 21, Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2022.03.25.
15-74 éves foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Aktivitás 21, Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2022.03.25.
15-74 éves gazdaságilag aktívak száma megyék szerint (Aktivitás 21) 2022.03.25.
15-74 éves gazdaságilag nem aktívak száma megyék szerint (Aktivitás 21) 2022.03.25.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitása megyék szerint (Aktivitás 21) 2022.03.25.
Alkalmazottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2021.02.26.
Foglalkoztatottak száma megyék szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2021.02.26.
Foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2021.02.26.
Gazdasági aktivitási mutatók megyék szerint 2021.02.26.
Gazdaságilag aktívak száma megyék szerint 2021.02.26.
Gazdaságilag nem aktívak száma megyék szerint 2021.02.26.
Megyei adatok gazdasági aktivitás szerint 2021.02.26.
Alkalmazottak száma korcsoportok szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2021.02.19.
Alkalmazottak száma nemek szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2021.02.19.
Foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2021.02.19.
Foglalkoztatottak száma nemek szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2021.02.19.
Gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint 2021.02.19.
Gazdaságilag aktívak száma nemek szerint 2021.02.19.
Gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint 2021.02.19.
Gazdaságilag nem aktívak száma nemek szerint 2021.02.19.
Munkanélküliek száma korcsoportok szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2021.02.19.
Munkanélküliek száma nemek szerint (TEÁOR 08, FEOR 08) 2021.02.19.
15-64 éves népesség gazdasági aktivitási mutatói nemek szerint 2021.02.19.
15-64 éves népesség gazdasági aktivitási mutatói összevont korcsoportok szerint 2021.02.19.
15-64 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, nemenként 2021.02.19.
15-64 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, összevont korcsoportonként 2021.02.19.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitási mutatói nemek szerint 2021.02.19.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitási mutatói összevont korcsoportok szerint 2021.02.19.
15-74 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, nemenként 2021.02.19.
15-74 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, összevont korcsoportonként 2021.02.19.
20-64 évesek foglalkoztatási rátája nemek szerint 2021.02.19.
Munkanélküliek száma korcsoportok szerint 2015.01.20.
Munkanélküliek száma nemek szerint 2015.01.20.
Alkalmazottak száma korcsoportok szerint 2015.01.16.
Alkalmazottak száma korcsoportok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Alkalmazottak száma nemek szerint 2015.01.16.
Alkalmazottak száma nemek szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Alkalmazottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma megyék szerint 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma nemek szerint 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma nemek szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint 2015.01.16.
Munkanélküliek száma korcsoportok szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.
Munkanélküliek száma nemek szerint (Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2015.01.16.

Keresetek

Nemzetgazdaság havi kereseti és létszám adatai 2022.11.24.
Nemzetgazdaság munkaügyi adatai 2019.02.21.
Területi munkaügyi adatok 2019.02.21.
Versenyszféra adatai 2019.02.21.
Nemzetgazdaság munkaügyi adatai 2018.02.20.
Területi munkaügyi adatok 2018.02.20.
Versenyszféra adatai 2018.02.20.
Versenyszféra munkaügyi adatai 2012.05.23.
Nemzetgazdaság munkaügyi adatai (2000 - 2003-ig) 2010.05.19.
Nemzetgazdaság munkaügyi adatai 2003. év átdolgozott - 2010.05.19.
Területi munkaügyi adatok 2003. év átdolgozott - 2010.05.19.
Versenyszféra adatai: 2003. év átdolgozott - 2010.05.19.

Munkaerő költség

A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2022.09.15.
A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2022.09.15.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (4 fő felett) 2022.09.15.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (49 fő felett) 2022.09.15.
A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2020.03.16.
A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2020.03.16.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (4 fő felett) 2020.03.16.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (49 fő felett) 2020.03.16.
A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2015.04.23.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (4 fő felett) 2015.04.23.
A nemzetgazdaság munkaerőköltség adatai 2015.04.17.
A vállalkozások munkaerőköltség adatai (49 fő felett) 2015.04.17.

Cenzusok adatai

Cenzus
A foglalkoztatottak napi ingázása és közlekedése Népszámlálás 2011
A társadalom rétegződése Népszámlálás 2011
A népesség gazdasági aktivitása Népszámlálás 2011
Foglalkoztatás, munkanélküliség, ingázás Népszámlálás 2011
Országos, területi adatok Népszámlálás 2011
3. Országos adatok Népszámlálás 2011
8. Foglalkoztatás, munkanélküliség, ingázás Népszámlálás 2011
13. A népesség gazdasági aktivitása Népszámlálás 2011
15. A társadalom rétegződése Népszámlálás 2011
18. A foglalkoztatottak napi ingázása és közlekedése Népszámlálás 2011
19. Műhelytanulmányok Népszámlálás 2011
5. A népesség gazdasági aktivitása Mikrocenzus 2016
9. A foglalkozási szerkezet változása és jellemzői Magyarországon Mikrocenzus 2016
13. A foglalkozások presztízse Mikrocenzus 2016

Adatvizualizációk

Magyar statisztikai évkönyv, 2021 – grafikonok
HETI MONITOR – Munkaerőpiac
Fókuszban a megyék, 2022. I. félév
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Magyar statisztikai évkönyv, 2020 – grafikonok
Március 8-án ünnepeljük a nőket
A magyar ápolók napja, február 19. – elhivatottság mindannyiunkért
Úton lévők – adatok az európai mobilitásról
Pedagógusnap, június 7. – Köszönjük a pedagógusok munkáját!
Köszönjük a szállítással, postai szolgáltatással foglalkozók helytállását!
Társadalmi értékteremtés: az önkéntes munka
Gyermekgondozás és munkavégzés
Köszönjük a kereskedelemben dolgozók helytállását!
Köszönjük az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját!
A magyar gazdaság teljesítménye, 2019
(frissítve 2020.03.10-én)
Boldog nőnapot!
Hétvégi munkavégzés
Fókuszban a 16–29 éves magyar fiatalok, 2018
Dolgozó anyák
Időmérleg 2010, interaktív grafikon
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)
A lengyel-magyar barátság napja
Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás
Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok
Időmérleg 2009/2010 (animáció)
Időmérleg 2009/2010
Népszámlálás 2011 – területi grafikonok