Év Köznevelésben dolgozó pedagógusok bruttó átlagkeresete, Ft/fő/hóa Köznevelésben dolgozó pedagógusok bruttó átlagkeresete a diplomás átlagkereset %-ában, %b
2021 401 837 62,4
2022 446 243 59,6

Lábjegyzet

*Az adatok forrása: intézményi munkaügystatisztikai adatelőállítási rendszer.
aA köznevelési, oktatási intézményekben dolgozó teljes, illetve nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló pedagógusok és vezetők teljes munkaidő egyenértékes bruttó átlagkeresete. Az adatok a szakképzési intézmények dolgozóit nem tartalmazzák.
bA köznevelési, oktatási intézményekben dolgozó teljes, illetve nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló pedagógusok és vezetők teljes munkaidő egyenértékes bruttó átlagkeresetének (szakképzési intézmények dolgozói nélkül) aránya a teljes, illetve nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (FEOR'08 alapján) felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozásúak teljes munkaidőegyenértékes bruttó átlagkeresetéhez viszonyítva.
.