Év Aktivitási arány a 15–74 éves népességben, %a Foglalkoztatási ráta a 15–64 éves népességben, %a Munkanélküliségi arány a 15–74 éves népességben, %a Tartósan munkanélküliek aránya az összes munkanélkülin belül, %a A nyilvántartott álláskeresők száma, főb Alkalmazásban állók száma a nemzetgazdaságban, ezer főc Ebből: Üres álláshelyek aránya,%d Havi bruttó átlagkereset, Ft/hó/főc Havi nettó átlagkereset, Ftc Havi bruttó munkajövedelem, Fte Havi bruttó átlagkeresetek változása az előző évhez képest, %c Havi nettó átlagkeresetek változása az előző évhez képest, %c Havi bruttó munkajövedelem változása az előző évhez képest, %e
teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma, ezer főc közfoglalkoztatottak száma, ezer főc
2009 56,2 57,2 9,7 42,9 604 576 2 660,7 2382,5 0,9 199 836 124 115 212 876 100,5 101,7 101,1
2010 56,7 57,0 10,8 50,7 591 278 2 701,9 2414,8 1,0 202 525 132 604 215 997 101,3 106,8 101,5
2011 57,1 57,6 10,7 49,4 552 308 2 691,5 2372,8 1,1 213 094 141 151 227 405 105,2 106,4 105,3
2012 58,0 58,6 10,7 47,0 569 261 2 674,1 2372,9 1,0 223 060 144 084 235 491 104,6 102,0 103,6
2013 58,7 60,1 9,8 50,5 414 273 2 700,2 2397,9 129,1 1,2 230 713 151 117 244 261 103,4 104,8 103,7
2014 60,3 63,6 7,5 49,6 391 040 2 823,0 2531,9 182,5 1,4 237 694 155 689 250 611 103,0 103,0 102,6
2015 61,6 65,9 6,6 47,6 337 478 2 894,9 2604,7 191,9 1,5 247 924 162 391 261 398 104,3 104,3 104,3
2016 62,8 68,5 5,0 48,4 273 498 2 977,9 2 689,9 202,5 1,9 263 171 175 009 277 232 106,2 107,8 106,1
2017 63,5 70,2 4,0 42,6 254 749 3 026,9 2 727,4 164,6 2,2 297 017 197 516 312 144 112,9 112,9 112,6
2018 64,3 71,4 3,6 41,1 241 898 3 116,8 2 794,6 125,9 2,7 329 943 219 412 346 701 111,3 111,3 111,4
2019 64,7 72,2 3,3 34,6 234 903 3 185,7 2 852,7 101,1 2,5 367 833 244 609 383 374 111,4 111,4 110,6
2020 64,8 71,9 4,1 28,2 290 694 3 076,7 2 700,4 88,7 2,0 403 616 268 405 419 988 109,7 109,7 109,6

Lábjegyzet

a
Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
b
A nyilvántartás helye szerinti, az időszak végére vonatkozó adatok. Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat.
c
A legalább 5 fős vállalkozások, teljeskörű költségvetés, foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok forrása: 2018-ig az évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel.
d
A legalább 5 fős vállalkozások, teljeskörű költségvetés, foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok forrása: évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer.
e
A legalább 5 fős vállalkozások, teljeskörű költségvetés, foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok forrása: Intézményi munkaügy-statisztikai előállító rendszer.
.