Területi egység Foglalkoztatottak Munkanélküliek Gazdaságilag aktívak Gazdaságilag nem aktívak 15–74 éves népesség Ebből: Potenciális munkaerő-tartaléka Aktivitási arány Munkanélküliségi ráta Foglalkoztatási ráta
neve szintje ezer fő %
2009
Budapest főváros, régiób 766,0 47,2 813,2 502,6 1 315,8 76,2 61,8 5,8 58,2
Pest vármegye, régióc 504,6 37,1 541,7 373,4 915,0 58,4 59,2 6,8 55,1
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 270,6 84,3 1 354,9 875,9 2 230,8 134,6 60,7 6,2 57,0
Fejér vármegye 173,9 16,7 190,5 138,7 329,2 24,3 57,9 8,7 52,8
Komárom-Esztergom vármegye 131,5 11,3 142,9 98,0 240,8 18,0 59,3 7,9 54,6
Veszprém vármegye 143,7 15,5 159,2 119,3 278,5 21,7 57,2 9,7 51,6
Közép-Dunántúl régió 449,2 43,5 492,6 355,9 848,5 64,0 58,1 8,8 52,9
Győr-Moson-Sopron vármegye 192,8 13,0 205,7 137,9 343,6 18,4 59,9 6,3 56,1
Vas vármegye 107,2 11,8 119,0 83,5 202,6 16,9 58,8 9,9 52,9
Zala vármegye 120,1 14,0 134,2 91,2 225,4 20,7 59,5 10,5 53,3
Nyugat-Dunántúl régió 420,1 38,8 458,9 312,6 771,6 55,9 59,5 8,5 54,4
Baranya vármegye 145,1 17,9 163,0 137,1 300,1 32,1 54,3 11,0 48,4
Somogy vármegye 109,6 15,0 124,7 123,7 248,3 28,8 50,2 12,1 44,1
Tolna vármegye 89,4 9,0 98,4 85,0 183,4 15,8 53,7 9,2 48,7
Dél-Dunántúl régió 344,2 41,9 386,1 345,7 731,8 76,7 52,8 10,9 47,0
Dunántúl nagyrégió 1 213,4 124,2 1 337,6 1 014,3 2 351,9 196,7 56,9 9,3 51,6
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 230,6 42,5 273,1 259,4 532,6 72,1 51,3 15,6 43,3
Heves vármegye 109,4 16,4 125,8 114,5 240,3 25,2 52,3 13,0 45,5
Nógrád vármegye 69,8 12,6 82,4 77,7 160,1 21,0 51,5 15,3 43,6
Észak-Magyarország régió 409,8 71,5 481,3 451,6 932,9 118,3 51,6 14,9 43,9
Hajdú-Bihar vármegye 181,3 23,4 204,8 210,4 415,2 41,2 49,3 11,4 43,7
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 147,0 18,1 165,1 138,3 303,4 31,3 54,4 10,9 48,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 181,5 39,8 221,4 209,1 430,5 63,2 51,4 18,0 42,2
Észak-Alföld régió 509,9 81,3 591,3 557,9 1 149,1 135,8 51,5 13,8 44,4
Bács-Kiskun vármegye 199,0 23,2 222,1 184,0 406,1 38,5 54,7 10,4 49,0
Békés vármegye 129,2 19,8 149,0 136,2 285,2 30,4 52,2 13,3 45,3
Csongrád-Csanád vármegye 162,6 13,1 175,7 144,5 320,1 20,1 54,9 7,5 50,8
Dél-Alföld régió 490,7 56,1 546,8 464,7 1 011,5 89,0 54,1 10,3 48,5
Alföld és Észak nagyrégió 1 410,4 208,9 1 619,4 1 474,2 3 093,5 343,1 52,3 12,9 45,6
Ország összesen ország 3 894,5 417,4 4 311,9 3 364,3 7 676,2 674,4 56,2 9,7 50,7
2010
Budapest főváros, régiób 745,9 70,6 816,4 500,4 1 316,8 102,5 62,0 8,6 56,6
Pest vármegye, régióc 501,4 45,8 547,2 374,9 922,1 69,7 59,3 8,4 54,4
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 247,3 116,4 1 363,7 875,3 2 239,0 172,2 60,9 8,5 55,7
Fejér vármegye 172,5 17,2 189,7 139,9 329,6 26,0 57,5 9,1 52,3
Komárom-Esztergom vármegye 132,0 11,9 143,9 95,8 239,7 18,9 60,0 8,3 55,1
Veszprém vármegye 142,1 18,7 160,7 116,7 277,4 24,1 57,9 11,6 51,2
Közép-Dunántúl régió 446,6 47,8 494,3 352,4 846,8 69,0 58,4 9,7 52,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 193,1 14,0 207,1 137,7 344,8 20,1 60,1 6,8 56,0
Vas vármegye 106,9 11,9 118,8 83,2 202,0 16,3 58,8 10,0 52,9
Zala vármegye 114,8 15,1 129,9 94,4 224,4 22,7 57,9 11,6 51,2
Nyugat-Dunántúl régió 414,9 41,0 455,9 315,3 771,2 59,0 59,1 9,0 53,8
Baranya vármegye 143,8 21,7 165,5 132,5 298,0 34,9 55,5 13,1 48,3
Somogy vármegye 112,9 17,9 130,7 116,4 247,1 29,9 52,9 13,7 45,7
Tolna vármegye 89,9 7,9 97,8 84,5 182,2 15,9 53,7 8,1 49,3
Dél-Dunántúl régió 346,5 47,5 394,0 333,3 727,3 80,7 54,2 12,1 47,6
Dunántúl nagyrégió 1 208,0 136,2 1 344,2 1 001,1 2 345,3 208,7 57,3 10,1 51,5
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 226,3 46,3 272,6 256,0 528,7 78,9 51,6 17,0 42,8
Heves vármegye 110,0 14,9 124,9 113,6 238,5 25,3 52,4 12,0 46,1
Nógrád vármegye 68,1 14,9 83,0 75,8 158,8 23,7 52,3 18,0 42,9
Észak-Magyarország régió 404,4 76,2 480,5 445,5 926,0 127,9 51,9 15,9 43,7
Hajdú-Bihar vármegye 186,6 27,8 214,5 200,9 415,4 44,7 51,6 13,0 44,9
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 145,1 16,8 161,9 139,4 301,3 31,2 53,7 10,4 48,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 185,9 39,9 225,8 203,7 429,5 62,2 52,6 17,7 43,3
Észak-Alföld régió 517,6 84,6 602,2 544,0 1 146,3 138,1 52,5 14,0 45,2
Bács-Kiskun vármegye 199,0 22,2 221,2 183,6 404,8 39,3 54,6 10,0 49,2
Békés vármegye 133,6 18,2 151,8 130,7 282,6 30,6 53,7 12,0 47,3
Csongrád-Csanád vármegye 163,9 15,3 179,3 139,6 318,8 21,4 56,2 8,5 51,4
Dél-Alföld régió 496,5 55,7 552,3 453,9 1 006,2 91,3 54,9 10,1 49,3
Alföld és Észak nagyrégió 1 418,5 216,5 1 635,0 1 443,4 3 078,4 357,3 53,1 13,2 46,1
Ország összesen ország 3 873,8 469,1 4 342,9 3 319,8 7 662,7 738,2 56,7 10,8 50,6
2011
Budapest főváros, régiób 752,9 76,4 829,2 489,2 1 318,5 109,7 62,9 9,2 57,1
Pest vármegye, régióc 508,0 41,6 549,6 379,8 929,4 69,5 59,1 7,6 54,7
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 260,9 118,0 1 378,9 869,0 2 247,9 179,2 61,3 8,6 56,1
Fejér vármegye 178,4 18,2 196,6 133,5 330,0 28,0 59,6 9,3 54,0
Komárom-Esztergom vármegye 134,9 11,0 145,9 92,7 238,6 18,0 61,2 7,5 56,5
Veszprém vármegye 146,2 17,2 163,4 112,9 276,3 23,1 59,1 10,5 52,9
Közép-Dunántúl régió 459,5 46,4 505,9 339,1 845,0 69,1 59,9 9,2 54,4
Győr-Moson-Sopron vármegye 191,9 12,2 204,1 141,8 345,9 17,4 59,0 6,0 55,5
Vas vármegye 112,1 8,1 120,2 81,3 201,4 11,9 59,7 6,7 55,6
Zala vármegye 119,7 11,9 131,6 91,7 223,4 18,6 58,9 9,1 53,6
Nyugat-Dunántúl régió 423,7 32,2 455,9 314,8 770,7 48,0 59,2 7,1 55,0
Baranya vármegye 137,9 22,3 160,2 135,6 295,8 35,5 54,2 13,9 46,6
Somogy vármegye 111,8 17,2 128,9 117,0 245,9 30,8 52,4 13,3 45,4
Tolna vármegye 88,3 8,9 97,1 83,9 181,0 16,8 53,7 9,1 48,8
Dél-Dunántúl régió 338,0 48,3 386,3 336,5 722,8 83,1 53,4 12,5 46,8
Dunántúl nagyrégió 1 221,1 126,9 1 348,0 990,4 2 338,4 200,2 57,6 9,4 52,2
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 227,2 46,7 273,9 250,7 524,7 80,6 52,2 17,1 43,3
Heves vármegye 111,6 16,7 128,3 108,4 236,6 27,8 54,2 13,0 47,2
Nógrád vármegye 63,8 13,7 77,4 80,1 157,6 25,2 49,1 17,7 40,5
Észak-Magyarország régió 402,6 77,1 479,6 439,2 918,9 133,7 52,2 16,1 43,8
Hajdú-Bihar vármegye 193,9 29,4 223,3 192,3 415,6 49,0 53,7 13,2 46,7
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 145,7 17,9 163,6 135,6 299,2 34,8 54,7 10,9 48,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 184,6 40,1 224,7 203,9 428,6 70,8 52,4 17,9 43,1
Észak-Alföld régió 524,2 87,4 611,6 531,8 1 143,3 154,6 53,5 14,3 45,8
Bács-Kiskun vármegye 200,1 22,5 222,6 180,8 403,4 41,0 55,2 10,1 49,6
Békés vármegye 131,3 17,8 149,1 130,7 279,9 31,3 53,3 12,0 46,9
Csongrád-Csanád vármegye 162,8 15,8 178,6 139,0 317,6 23,3 56,2 8,8 51,3
Dél-Alföld régió 494,2 56,1 550,3 450,6 1 000,9 95,7 55,0 10,2 49,4
Alföld és Észak nagyrégió 1 421,0 220,5 1 641,5 1 421,5 3 063,0 384,0 53,6 13,4 46,4
Ország összesen ország 3 903,0 465,4 4 368,4 3 280,9 7 649,3 763,4 57,1 10,7 51,0
2012
Budapest főváros, régiób 775,9 78,8 854,7 471,3 1 326,0 118,5 64,5 9,2 58,5
Pest vármegye, régióc 513,1 50,4 563,5 372,3 935,8 77,7 60,2 8,9 54,8
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 289,0 129,2 1 418,2 843,6 2 261,8 196,2 62,7 9,1 57,0
Fejér vármegye 177,7 20,0 197,7 131,6 329,4 30,1 60,0 10,1 54,0
Komárom-Esztergom vármegye 132,6 10,3 142,9 94,2 237,1 18,0 60,3 7,2 55,9
Veszprém vármegye 146,1 18,1 164,2 110,5 274,7 23,8 59,8 11,0 53,2
Közép-Dunántúl régió 456,5 48,4 504,9 336,3 841,2 71,9 60,0 9,6 54,3
Győr-Moson-Sopron vármegye 196,4 10,9 207,3 139,5 346,8 18,4 59,8 5,3 56,6
Vas vármegye 115,1 7,4 122,6 78,3 200,8 11,5 61,0 6,1 57,3
Zala vármegye 117,4 15,4 132,8 89,1 222,0 21,8 59,8 11,6 52,9
Nyugat-Dunántúl régió 429,0 33,8 462,8 306,9 769,6 51,7 60,1 7,3 55,7
Baranya vármegye 135,2 21,8 157,0 135,7 292,6 38,9 53,6 13,9 46,2
Somogy vármegye 115,4 14,0 129,4 115,4 244,7 29,7 52,9 10,8 47,1
Tolna vármegye 87,5 9,1 96,5 83,0 179,5 18,8 53,8 9,4 48,7
Dél-Dunántúl régió 338,0 44,9 382,9 334,0 716,9 87,4 53,4 11,7 47,2
Dunántúl nagyrégió 1 223,5 127,0 1 350,6 977,2 2 327,8 211,0 58,0 9,4 52,6
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 226,5 43,9 270,5 249,6 520,0 80,8 52,0 16,2 43,6
Heves vármegye 110,9 18,0 128,9 105,5 234,4 30,5 55,0 14,0 47,3
Nógrád vármegye 67,1 13,6 80,7 75,2 156,0 25,6 51,8 16,8 43,0
Észak-Magyarország régió 404,5 75,6 480,1 430,3 910,4 136,9 52,7 15,7 44,4
Hajdú-Bihar vármegye 194,8 29,3 224,1 190,7 414,8 50,2 54,0 13,1 47,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 146,9 18,5 165,4 131,3 296,7 34,9 55,7 11,2 49,5
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 197,7 37,7 235,4 193,0 428,4 66,9 54,9 16,0 46,1
Észak-Alföld régió 539,4 85,5 624,8 515,0 1 139,9 152,0 54,8 13,7 47,3
Bács-Kiskun vármegye 207,1 20,3 227,3 174,8 402,2 39,2 56,5 8,9 51,5
Békés vármegye 134,3 17,7 152,0 125,2 277,2 28,1 54,8 11,6 48,5
Csongrád-Csanád vármegye 160,9 17,5 178,4 138,2 316,6 26,8 56,4 9,8 50,8
Dél-Alföld régió 502,3 55,5 557,8 438,2 995,9 94,2 56,0 9,9 50,4
Alföld és Észak nagyrégió 1 446,2 216,5 1 662,7 1 383,5 3 046,2 383,1 54,6 13,0 47,5
Ország összesen ország 3 958,7 472,8 4 431,5 3 204,3 7 635,8 790,3 58,0 10,7 51,8
2013
Budapest főváros, régiób 784,9 68,7 853,6 475,7 1 329,3 111,4 64,2 8,0 59,0
Pest vármegye, régióc 526,4 50,6 577,1 360,3 937,4 79,5 61,6 8,8 56,2
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 311,4 119,3 1 430,7 836,0 2 266,7 190,9 63,1 8,3 57,9
Fejér vármegye 182,3 18,6 200,9 127,2 328,1 29,8 61,2 9,3 55,6
Komárom-Esztergom vármegye 131,1 10,5 141,7 94,0 235,6 18,9 60,1 7,4 55,7
Veszprém vármegye 148,6 13,6 162,3 109,7 271,9 21,1 59,7 8,4 54,7
Közép-Dunántúl régió 462,1 42,7 504,9 330,8 835,6 69,7 60,4 8,5 55,3
Győr-Moson-Sopron vármegye 203,2 11,1 214,3 134,1 348,4 18,4 61,5 5,2 58,3
Vas vármegye 113,3 8,8 122,1 78,1 200,2 14,2 61,0 7,2 56,6
Zala vármegye 117,4 14,9 132,3 88,0 220,3 23,1 60,0 11,2 53,3
Nyugat-Dunántúl régió 433,9 34,8 468,7 300,2 768,9 55,8 61,0 7,4 56,4
Baranya vármegye 143,0 15,8 158,9 130,6 289,4 31,5 54,9 10,0 49,4
Somogy vármegye 114,2 13,9 128,1 116,1 244,2 32,5 52,5 10,8 46,8
Tolna vármegye 92,1 5,2 97,3 80,8 178,0 16,2 54,6 5,4 51,7
Dél-Dunántúl régió 349,3 34,9 384,2 327,4 711,6 80,2 54,0 9,1 49,1
Dunántúl nagyrégió 1 245,3 112,4 1 357,8 958,4 2 316,2 205,7 58,6 8,3 53,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 237,3 31,8 269,1 245,8 515,0 70,0 52,3 11,8 46,1
Heves vármegye 112,2 15,1 127,4 104,8 232,2 27,5 54,9 11,9 48,3
Nógrád vármegye 67,7 11,7 79,5 74,7 154,2 21,9 51,5 14,8 43,9
Észak-Magyarország régió 417,3 58,7 476,0 425,4 901,4 119,5 52,8 12,3 46,3
Hajdú-Bihar vármegye 200,0 34,3 234,3 179,2 413,5 56,1 56,7 14,6 48,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 147,6 18,3 165,9 128,1 294,0 31,4 56,4 11,0 50,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 203,5 37,0 240,5 188,1 428,6 64,4 56,1 15,4 47,5
Észak-Alföld régió 551,2 89,6 640,8 495,4 1 136,2 151,8 56,4 14,0 48,5
Bács-Kiskun vármegye 208,1 22,5 230,6 169,4 400,0 40,0 57,6 9,8 52,0
Békés vármegye 135,8 16,3 152,1 122,3 274,4 27,7 55,4 10,7 49,5
Csongrád-Csanád vármegye 160,3 21,3 181,6 133,3 314,8 29,6 57,7 11,7 50,9
Dél-Alföld régió 504,1 60,2 564,2 425,0 989,2 97,3 57,0 10,7 51,0
Alföld és Észak nagyrégió 1 472,6 208,4 1 681,0 1 345,8 3 026,8 368,6 55,5 12,4 48,7
Ország összesen ország 4 029,3 440,2 4 469,5 3 140,2 7 609,7 765,2 58,7 9,8 52,9
2014
Budapest főváros, régiób 809,1 49,6 858,6 473,5 1 332,1 80,9 64,5 5,8 60,7
Pest vármegye, régióc 547,9 36,7 584,6 353,9 938,5 62,3 62,3 6,3 58,4
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 357,0 86,2 1 443,2 827,4 2 270,6 143,1 63,6 6,0 59,8
Fejér vármegye 190,9 13,0 203,8 122,5 326,3 25,4 62,5 6,4 58,5
Komárom-Esztergom vármegye 136,0 5,9 141,9 91,7 233,6 11,5 60,7 4,2 58,2
Veszprém vármegye 157,3 8,6 165,9 103,6 269,4 12,5 61,6 5,2 58,4
Közép-Dunántúl régió 484,2 27,5 511,6 317,7 829,4 49,4 61,7 5,4 58,4
Győr-Moson-Sopron vármegye 214,6 6,4 221,0 128,4 349,4 11,6 63,3 2,9 61,4
Vas vármegye 121,3 4,4 125,7 73,7 199,4 9,6 63,1 3,5 60,9
Zala vármegye 122,3 10,4 132,7 85,6 218,3 16,9 60,8 7,8 56,0
Nyugat-Dunántúl régió 458,3 21,2 479,5 287,6 767,1 38,2 62,5 4,4 59,7
Baranya vármegye 147,4 13,4 160,8 125,6 286,4 29,8 56,1 8,3 51,5
Somogy vármegye 121,0 11,7 132,7 109,3 242,0 27,7 54,8 8,8 50,0
Tolna vármegye 97,4 5,5 102,8 73,3 176,1 14,0 58,4 5,3 55,3
Dél-Dunántúl régió 365,8 30,6 396,3 308,2 704,5 71,4 56,3 7,7 51,9
Dunántúl nagyrégió 1 308,2 79,3 1 387,4 913,5 2 301,0 159,1 60,3 5,7 56,9
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 248,9 30,8 279,7 229,5 509,3 65,5 54,9 11,0 48,9
Heves vármegye 118,1 12,6 130,7 99,1 229,7 21,9 56,9 9,6 51,4
Nógrád vármegye 76,7 6,8 83,6 68,6 152,1 15,1 54,9 8,2 50,4
Észak-Magyarország régió 443,7 50,2 494,0 397,2 891,2 102,4 55,4 10,2 49,8
Hajdú-Bihar vármegye 212,5 30,7 243,2 168,3 411,5 51,3 59,1 12,6 51,6
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 161,2 13,0 174,2 116,9 291,1 24,9 59,9 7,4 55,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 215,8 33,4 249,3 178,3 427,5 59,1 58,3 13,4 50,5
Észak-Alföld régió 589,6 77,1 666,7 463,4 1 130,1 135,3 59,0 11,6 52,2
Bács-Kiskun vármegye 213,6 21,9 235,5 161,4 396,8 35,5 59,3 9,3 53,8
Békés vármegye 136,7 15,5 152,2 118,8 271,0 25,8 56,2 10,2 50,4
Csongrád-Csanád vármegye 173,8 12,7 186,5 126,1 312,6 20,0 59,7 6,8 55,6
Dél-Alföld régió 524,1 50,1 574,2 406,2 980,4 81,2 58,6 8,7 53,5
Alföld és Észak nagyrégió 1 557,4 177,4 1 734,9 1 266,8 3 001,7 319,0 57,8 10,2 51,9
Ország összesen ország 4 222,6 342,9 4 565,5 3 007,8 7 573,2 621,2 60,3 7,5 55,8
2015
Budapest főváros, régiób 833,3 42,9 876,2 459,0 1 335,2 74,9 65,6 4,9 62,4
Pest vármegye, régióc 561,4 32,7 594,0 347,2 941,2 51,3 63,1 5,5 59,6
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 394,7 75,5 1 470,2 806,2 2 276,4 126,2 64,6 5,1 61,3
Fejér vármegye 200,5 7,5 208,0 115,9 323,9 15,6 64,2 3,6 61,9
Komárom-Esztergom vármegye 139,3 7,6 146,9 84,7 231,6 11,3 63,4 5,2 60,1
Veszprém vármegye 160,9 7,5 168,4 98,3 266,7 11,1 63,1 4,5 60,3
Közép-Dunántúl régió 500,7 22,7 523,4 299,0 822,3 38,0 63,6 4,3 60,9
Győr-Moson-Sopron vármegye 217,2 6,2 223,5 127,1 350,6 12,0 63,7 2,8 62,0
Vas vármegye 123,2 4,8 128,0 70,7 198,7 9,1 64,4 3,7 62,0
Zala vármegye 122,0 6,8 128,8 86,9 215,7 13,3 59,7 5,3 56,6
Nyugat-Dunántúl régió 462,5 17,8 480,3 284,7 765,0 34,4 62,8 3,7 60,5
Baranya vármegye 153,2 14,1 167,3 115,8 283,1 25,3 59,1 8,4 54,1
Somogy vármegye 120,1 11,1 131,2 106,9 238,1 24,9 55,1 8,5 50,4
Tolna vármegye 96,1 6,9 103,1 70,7 173,8 13,2 59,3 6,7 55,3
Dél-Dunántúl régió 369,4 32,1 401,6 293,4 695,0 63,5 57,8 8,0 53,2
Dunántúl nagyrégió 1 332,6 72,6 1 405,2 877,1 2 282,3 135,8 61,6 5,2 58,4
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 262,5 25,6 288,1 214,8 502,9 49,9 57,3 8,9 52,2
Heves vármegye 122,4 10,4 132,8 94,8 227,6 19,9 58,3 7,8 53,8
Nógrád vármegye 78,5 6,9 85,4 64,7 150,1 12,9 56,9 8,1 52,3
Észak-Magyarország régió 463,4 42,8 506,3 374,3 880,6 82,7 57,5 8,5 52,6
Hajdú-Bihar vármegye 220,7 27,1 247,7 161,3 409,0 43,4 60,6 10,9 54,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 159,9 12,1 172,0 115,5 287,4 22,3 59,8 7,0 55,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 223,6 32,7 256,3 173,5 429,8 52,7 59,6 12,7 52,0
Észak-Alföld régió 604,2 71,8 675,9 450,3 1 126,2 118,3 60,0 10,6 53,6
Bács-Kiskun vármegye 222,2 18,3 240,4 153,5 393,9 28,7 61,0 7,6 56,4
Békés vármegye 141,5 13,2 154,7 112,8 267,5 22,6 57,8 8,5 52,9
Csongrád-Csanád vármegye 176,5 13,5 190,0 121,0 311,1 19,4 61,1 7,1 56,7
Dél-Alföld régió 540,2 45,0 585,1 387,4 972,5 70,7 60,2 7,7 55,5
Alföld és Észak nagyrégió 1 607,8 159,6 1 767,3 1 212,0 2 979,3 271,8 59,3 9,0 54,0
Ország összesen ország 4 335,1 307,7 4 642,8 2 895,2 7 537,9 533,8 61,6 6,6 57,5
2016
Budapest főváros, régiób 870,3 38,0 908,3 421,1 1 329,4 62,3 68,3 4,2 65,5
Pest vármegye, régióc 584,6 17,8 602,5 345,3 947,7 33,8 63,6 3,0 61,7
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 455,0 55,8 1 510,8 766,3 2 277,1 96,0 66,3 3,7 63,9
Fejér vármegye 200,8 5,4 206,2 118,0 324,3 12,2 63,6 2,6 61,9
Komárom-Esztergom vármegye 140,3 5,3 145,6 84,8 230,4 9,4 63,2 3,6 60,9
Veszprém vármegye 163,4 4,5 167,9 95,8 263,7 7,7 63,7 2,7 61,9
Közép-Dunántúl régió 504,5 15,2 519,7 298,6 818,3 29,3 63,5 2,9 61,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 223,7 4,5 228,2 123,7 351,9 9,5 64,8 2,0 63,6
Vas vármegye 123,7 3,2 126,9 71,4 198,3 6,7 64,0 2,5 62,4
Zala vármegye 126,2 4,9 131,1 82,5 213,5 8,5 61,4 3,7 59,1
Nyugat-Dunántúl régió 473,7 12,6 486,2 277,6 763,8 24,7 63,7 2,6 62,0
Baranya vármegye 158,6 12,7 171,3 109,2 280,5 20,3 61,1 7,4 56,5
Somogy vármegye 127,6 7,2 134,7 101,4 236,2 16,5 57,1 5,3 54,0
Tolna vármegye 93,4 4,4 97,8 73,9 171,7 9,1 57,0 4,5 54,4
Dél-Dunántúl régió 379,6 24,2 403,9 284,5 688,4 45,9 58,7 6,0 55,1
Dunántúl nagyrégió 1 357,8 52,0 1 409,8 860,7 2 270,5 100,0 62,1 3,7 59,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 271,4 18,9 290,3 206,9 497,1 40,6 58,4 6,5 54,6
Heves vármegye 128,2 5,6 133,8 92,1 225,9 12,5 59,2 4,2 56,8
Nógrád vármegye 78,1 7,0 85,1 63,5 148,6 11,8 57,2 8,2 52,6
Észak-Magyarország régió 477,7 31,5 509,2 362,5 871,7 64,9 58,4 6,2 54,8
Hajdú-Bihar vármegye 229,6 21,2 250,8 156,1 406,9 35,3 61,6 8,4 56,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 162,8 11,3 174,2 110,2 284,4 19,9 61,2 6,5 57,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 234,3 30,1 264,4 167,2 431,6 46,3 61,3 11,4 54,3
Észak-Alföld régió 626,7 62,6 689,3 433,5 1 122,8 101,5 61,4 9,1 55,8
Bács-Kiskun vármegye 230,5 14,8 245,3 146,6 391,9 25,3 62,6 6,0 58,8
Békés vármegye 148,4 9,4 157,8 106,3 264,1 17,2 59,7 6,0 56,2
Csongrád-Csanád vármegye 186,2 8,3 194,5 115,0 309,4 14,1 62,8 4,3 60,2
Dél-Alföld régió 565,1 32,5 597,6 367,8 965,4 56,6 61,9 5,4 58,5
Alföld és Észak nagyrégió 1 669,5 126,6 1 796,1 1 163,8 2 959,9 223,0 60,7 7,1 56,4
Ország összesen ország 4 482,2 234,5 4 716,7 2 790,9 7 507,5 419,0 62,8 5,0 59,7
2017
Budapest főváros, régiób 873,5 24,8 898,3 421,7 1 320,0 47,2 68,1 2,8 66,2
Pest vármegye, régióc 597,9 15,4 613,3 341,5 954,8 29,5 64,2 2,5 62,6
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 471,4 40,2 1 511,6 763,2 2 274,8 76,8 66,4 2,7 64,7
Fejér vármegye 202,7 6,0 208,7 112,8 321,6 11,2 64,9 2,9 63,0
Komárom-Esztergom vármegye 145,9 2,9 148,8 80,3 229,1 6,9 64,9 1,9 63,7
Veszprém vármegye 167,6 2,5 170,1 91,4 261,5 4,0 65,0 1,4 64,1
Közép-Dunántúl régió 516,3 11,3 527,6 284,6 812,2 22,1 65,0 2,1 63,6
Győr-Moson-Sopron vármegye 230,4 3,7 234,1 118,3 352,4 7,5 66,4 1,6 65,4
Vas vármegye 124,9 2,3 127,2 70,0 197,2 5,4 64,5 1,8 63,3
Zala vármegye 129,5 5,7 135,2 76,1 211,3 9,0 64,0 4,2 61,3
Nyugat-Dunántúl régió 484,8 11,7 496,5 264,5 760,9 22,0 65,2 2,4 63,7
Baranya vármegye 159,2 12,5 171,7 106,3 278,1 20,4 61,8 7,3 57,3
Somogy vármegye 123,4 9,6 133,0 100,6 233,6 19,6 56,9 7,2 52,8
Tolna vármegye 94,9 2,9 97,8 71,9 169,7 8,2 57,6 3,0 55,9
Dél-Dunántúl régió 377,5 25,0 402,5 278,8 681,4 48,2 59,1 6,2 55,4
Dunántúl nagyrégió 1 378,6 48,0 1 426,6 827,9 2 254,5 92,2 63,3 3,4 61,1
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 274,4 16,4 290,8 199,9 490,7 38,0 59,3 5,6 55,9
Heves vármegye 127,2 5,6 132,8 90,8 223,7 11,7 59,4 4,2 56,9
Nógrád vármegye 82,4 7,4 89,8 57,1 147,0 12,6 61,1 8,2 56,1
Észak-Magyarország régió 484,1 29,4 513,4 347,9 861,3 62,3 59,6 5,7 56,2
Hajdú-Bihar vármegye 234,2 16,0 250,2 153,7 403,9 27,7 62,0 6,4 58,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 161,7 11,4 173,1 108,7 281,8 20,0 61,4 6,6 57,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 248,2 22,7 270,9 159,7 430,6 36,6 62,9 8,4 57,6
Észak-Alföld régió 644,1 50,1 694,2 422,1 1 116,3 84,3 62,2 7,2 57,7
Bács-Kiskun vármegye 234,5 9,7 244,2 143,6 387,8 17,5 63,0 4,0 60,5
Békés vármegye 150,1 7,7 157,8 102,2 260,0 13,1 60,7 4,9 57,7
Csongrád-Csanád vármegye 185,7 6,5 192,1 113,6 305,7 11,1 62,8 3,4 60,7
Dél-Alföld régió 570,2 23,9 594,1 359,4 953,5 41,7 62,3 4,0 59,8
Alföld és Észak nagyrégió 1 698,3 103,4 1 801,8 1 129,3 2 931,1 188,4 61,5 5,7 57,9
Ország összesen ország 4 548,4 191,6 4 739,9 2 720,4 7 460,4 357,4 63,5 4,0 61,0
2018
Budapest főváros, régiób 863,5 26,5 889,9 425,5 1 315,4 46,5 67,7 3,0 65,6
Pest vármegye, régióc 618,9 13,6 632,5 331,5 964,0 26,2 65,6 2,2 64,2
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 482,4 40,1 1 522,4 757,0 2 279,5 72,8 66,8 2,6 65,0
Fejér vármegye 205,6 5,2 210,8 110,3 321,1 9,3 65,7 2,5 64,0
Komárom-Esztergom vármegye 148,3 2,7 151,0 78,0 228,9 7,4 65,9 1,8 64,8
Veszprém vármegye 163,2 3,3 166,5 93,9 260,4 5,3 63,9 2,0 62,7
Közép-Dunántúl régió 517,0 11,2 528,3 282,2 810,4 22,0 65,2 2,1 63,8
Győr-Moson-Sopron vármegye 237,3 3,3 240,7 115,1 355,7 7,5 67,7 1,4 66,7
Vas vármegye 129,3 3,2 132,4 64,8 197,2 5,9 67,2 2,4 65,6
Zala vármegye 130,1 3,4 133,5 75,6 209,0 6,4 63,9 2,5 62,2
Nyugat-Dunántúl régió 496,7 9,9 506,6 255,4 762,0 19,8 66,5 1,9 65,2
Baranya vármegye 163,0 11,9 174,9 101,1 276,0 17,6 63,4 6,8 59,1
Somogy vármegye 122,9 8,0 130,9 99,9 230,8 17,5 56,7 6,1 53,2
Tolna vármegye 96,1 2,1 98,2 69,3 167,5 6,0 58,6 2,2 57,4
Dél-Dunántúl régió 381,9 22,1 404,0 270,3 674,3 41,1 59,9 5,5 56,6
Dunántúl nagyrégió 1 395,7 43,2 1 438,8 807,8 2 246,6 82,9 64,0 3,0 62,1
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 275,4 14,7 290,1 194,8 484,9 34,8 59,8 5,1 56,8
Heves vármegye 132,4 3,2 135,6 86,8 222,4 9,1 61,0 2,4 59,5
Nógrád vármegye 87,4 6,0 93,4 52,0 145,5 9,7 64,2 6,5 60,1
Észak-Magyarország régió 495,1 24,0 519,2 333,6 852,8 53,7 60,9 4,6 58,1
Hajdú-Bihar vármegye 240,6 13,9 254,6 146,7 401,2 23,7 63,4 5,5 60,0
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 166,0 7,7 173,7 106,1 279,8 14,0 62,1 4,4 59,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 250,3 23,7 274,0 152,7 426,7 36,1 64,2 8,7 58,7
Észak-Alföld régió 656,9 45,3 702,2 405,5 1 107,7 73,9 63,4 6,5 59,3
Bács-Kiskun vármegye 237,7 6,6 244,3 140,8 385,0 12,0 63,4 2,7 61,7
Békés vármegye 154,0 7,3 161,3 95,0 256,4 11,7 62,9 4,5 60,1
Csongrád-Csanád vármegye 184,5 5,4 190,0 114,2 304,2 8,6 62,5 2,8 60,7
Dél-Alföld régió 576,3 19,3 595,5 350,0 945,6 32,2 63,0 3,2 60,9
Alföld és Észak nagyrégió 1 728,4 88,6 1 816,9 1 089,1 2 906,1 159,8 62,5 4,9 59,5
Ország összesen ország 4 606,4 171,8 4 778,2 2 654,0 7 432,2 315,4 64,3 3,6 62,0
2019
Budapest főváros, régiób 874,3 21,0 895,4 419,6 1 315,0 37,5 68,1 2,3 66,5
Pest vármegye, régióc 636,7 15,0 651,7 323,1 974,8 28,8 66,9 2,3 65,3
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 511,0 36,0 1 547,0 742,7 2 289,8 66,3 67,6 2,3 66,0
Fejér vármegye 209,9 5,7 215,6 107,0 322,6 10,5 66,8 2,7 65,1
Komárom-Esztergom vármegye 146,3 2,3 148,6 81,9 230,5 5,2 64,5 1,5 63,5
Veszprém vármegye 164,0 2,1 166,0 94,3 260,3 4,9 63,8 1,2 63,0
Közép-Dunántúl régió 520,2 10,1 530,2 283,2 813,4 20,7 65,2 1,9 63,9
Győr-Moson-Sopron vármegye 241,4 2,7 244,1 116,0 360,1 6,4 67,8 1,1 67,0
Vas vármegye 130,7 3,3 134,0 63,3 197,3 4,8 67,9 2,4 66,3
Zala vármegye 131,0 2,8 133,8 73,5 207,4 5,2 64,5 2,1 63,2
Nyugat-Dunántúl régió 503,1 8,8 511,9 252,8 764,7 16,4 66,9 1,7 65,8
Baranya vármegye 159,9 11,0 170,9 101,9 272,8 17,9 62,6 6,4 58,6
Somogy vármegye 124,2 4,6 128,8 100,0 228,9 14,1 56,3 3,6 54,3
Tolna vármegye 97,3 3,0 100,3 65,5 165,9 7,0 60,5 3,0 58,6
Dél-Dunántúl régió 381,4 18,7 400,1 267,5 667,6 39,0 59,9 4,7 57,1
Dunántúl nagyrégió 1 404,6 37,6 1 442,2 803,5 2 245,7 76,1 64,2 2,6 62,5
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 277,8 12,5 290,3 189,4 479,7 32,3 60,5 4,3 57,9
Heves vármegye 134,3 3,6 137,8 83,7 221,5 9,3 62,2 2,6 60,6
Nógrád vármegye 83,3 6,1 89,4 54,8 144,2 11,2 62,0 6,8 57,8
Észak-Magyarország régió 495,4 22,2 517,6 327,8 845,4 52,8 61,2 4,3 58,6
Hajdú-Bihar vármegye 241,0 11,2 252,3 146,8 399,1 21,6 63,2 4,5 60,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 168,0 10,1 178,1 100,5 278,5 17,7 63,9 5,7 60,3
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 247,4 21,6 269,0 152,8 421,8 32,4 63,8 8,0 58,7
Észak-Alföld régió 656,4 42,9 699,4 400,0 1 099,4 71,8 63,6 6,1 59,7
Bács-Kiskun vármegye 239,8 7,1 246,9 136,0 383,0 12,8 64,5 2,9 62,6
Békés vármegye 151,9 9,0 160,8 92,1 252,9 12,4 63,6 5,6 60,0
Csongrád-Csanád vármegye 185,4 4,1 189,5 113,4 302,9 6,7 62,6 2,2 61,2
Dél-Alföld régió 577,1 20,2 597,3 341,5 938,8 31,9 63,6 3,4 61,5
Alföld és Észak nagyrégió 1 728,9 85,3 1 814,2 1 069,3 2 883,6 156,5 62,9 4,7 60,0
Ország összesen ország 4 644,6 158,9 4 803,5 2 615,6 7 419,0 298,9 64,7 3,3 62,6
2020
Budapest főváros, régiób 878,4 29,2 907,7 399,3 1 307,0 50,9 69,4 3,2 67,2
Pest vármegye, régióc 644,3 21,2 665,4 321,7 987,2 39,0 67,4 3,2 65,3
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 522,7 50,4 1 573,1 721,0 2 294,1 89,9 68,6 3,2 66,4
Fejér vármegye 208,7 5,3 214,0 109,5 323,4 13,3 66,2 2,5 64,5
Komárom-Esztergom vármegye 145,7 4,4 150,1 82,1 232,2 9,5 64,7 2,9 62,8
Veszprém vármegye 164,9 4,7 169,6 91,5 261,0 8,2 65,0 2,8 63,2
Közép-Dunántúl régió 519,3 14,4 533,7 283,0 816,6 30,9 65,3 2,7 63,6
Győr-Moson-Sopron vármegye 242,9 4,2 247,2 116,6 363,7 10,3 68,0 1,7 66,8
Vas vármegye 128,3 2,6 130,9 66,4 197,2 6,0 66,4 2,0 65,0
Zala vármegye 127,4 4,8 132,3 73,9 206,2 8,6 64,1 3,7 61,8
Nyugat-Dunántúl régió 498,6 11,7 510,3 256,8 767,1 24,9 66,5 2,3 65,0
Baranya vármegye 150,1 11,7 161,7 110,2 272,0 19,8 59,5 7,2 55,2
Somogy vármegye 125,5 5,6 131,1 97,7 228,8 14,9 57,3 4,2 54,9
Tolna vármegye 98,0 2,9 100,9 63,2 164,1 6,6 61,5 2,9 59,7
Dél-Dunántúl régió 373,6 20,1 393,7 271,1 664,9 41,3 59,2 5,1 56,2
Dunántúl nagyrégió 1 391,5 46,2 1 437,7 810,9 2 248,6 97,1 63,9 3,2 61,9
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 271,5 13,8 285,3 190,0 475,2 36,6 60,0 4,8 57,1
Heves vármegye 129,7 4,2 133,9 86,5 220,4 12,4 60,8 3,1 58,9
Nógrád vármegye 82,1 6,9 88,9 54,6 143,5 14,0 62,0 7,7 57,2
Észak-Magyarország régió 483,2 24,9 508,1 331,0 839,2 62,9 60,6 4,9 57,6
Hajdú-Bihar vármegye 242,0 13,2 255,2 143,0 398,3 29,6 64,1 5,2 60,8
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 156,5 12,8 169,3 106,3 275,6 20,7 61,4 7,6 56,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 242,1 23,3 265,4 154,0 419,4 34,9 63,3 8,8 57,7
Észak-Alföld régió 640,7 49,3 690,0 403,4 1 093,3 85,2 63,1 7,1 58,6
Bács-Kiskun vármegye 233,4 11,6 245,0 136,0 381,0 19,1 64,3 4,7 61,3
Békés vármegye 149,4 9,2 158,7 91,6 250,3 14,4 63,4 5,8 59,7
Csongrád-Csanád vármegye 182,2 6,0 188,3 114,0 302,2 11,1 62,3 3,2 60,3
Dél-Alföld régió 565,1 26,8 591,9 341,6 933,5 44,7 63,4 4,5 60,5
Alföld és Észak nagyrégió 1 689,0 101,0 1 790,0 1 076,0 2 866,0 192,8 62,5 5,6 58,9
Ország összesen ország 4 603,2 197,6 4 800,8 2 607,9 7 408,7 379,8 64,8 4,1 62,1
2021
Budapest főváros, régiób 872,5 26,2 898,7 381,9 1 280,6 52,7 70,2 2,9 68,1
Pest vármegye, régióc 658,4 20,0 678,5 316,9 995,4 32,6 68,2 3,0 66,1
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 530,9 46,3 1 577,2 698,8 2 276,0 85,3 69,3 2,9 67,3
Fejér vármegye 207,6 4,6 212,2 109,8 322,0 10,6 65,9 2,2 64,5
Komárom-Esztergom vármegye 154,0 3,4 157,4 72,4 229,8 5,2 68,5 2,1 67,0
Veszprém vármegye 164,7 3,3 168,0 90,9 258,9 7,0 64,9 2,0 63,6
Közép-Dunántúl régió 526,2 11,3 537,5 273,2 810,7 22,7 66,3 2,1 64,9
Győr-Moson-Sopron vármegye 248,2 3,6 251,8 115,5 367,3 8,5 68,6 1,4 67,6
Vas vármegye 127,7 2,9 130,5 65,6 196,2 6,9 66,5 2,2 65,1
Zala vármegye 126,4 5,0 131,4 73,3 204,7 9,0 64,2 3,8 61,8
Nyugat-Dunántúl régió 502,3 11,4 513,7 254,5 768,2 24,5 66,9 2,2 65,4
Baranya vármegye 155,1 9,1 164,2 105,6 269,8 14,9 60,9 5,5 57,5
Somogy vármegye 125,3 7,2 132,5 95,6 228,1 15,1 58,1 5,4 54,9
Tolna vármegye 97,2 2,6 99,8 62,3 162,2 5,2 61,6 2,7 59,9
Dél-Dunántúl régió 377,6 18,9 396,5 263,5 660,0 35,2 60,1 4,8 57,2
Dunántúl nagyrégió 1 406,1 41,7 1 447,7 791,1 2 238,9 82,4 64,7 2,9 62,8
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 269,8 17,4 287,2 184,9 472,1 34,5 60,8 6,0 57,2
Heves vármegye 129,1 4,8 133,9 84,9 218,8 12,6 61,2 3,6 59,0
Nógrád vármegye 79,9 9,5 89,3 53,2 142,5 15,0 62,7 10,6 56,1
Észak-Magyarország régió 478,7 31,6 510,4 323,0 833,4 62,1 61,2 6,2 57,4
Hajdú-Bihar vármegye 243,7 14,0 257,7 139,6 397,3 26,2 64,9 5,4 61,3
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 158,5 10,6 169,0 103,9 273,0 18,2 61,9 6,2 58,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 243,7 24,7 268,5 148,4 416,8 36,7 64,4 9,2 58,5
Észak-Alföld régió 645,9 49,3 695,2 391,9 1 087,1 81,2 63,9 7,1 59,4
Bács-Kiskun vármegye 237,3 11,1 248,4 129,6 378,0 19,2 65,7 4,5 62,8
Békés vármegye 147,2 10,1 157,4 90,0 247,3 15,6 63,6 6,4 59,5
Csongrád-Csanád vármegye 188,4 5,6 194,0 104,4 298,4 10,5 65,0 2,9 63,1
Dél-Alföld régió 572,9 26,8 599,8 324,0 923,8 45,3 64,9 4,5 62,0
Alföld és Észak nagyrégió 1 697,5 107,8 1 805,3 1 038,9 2 844,2 188,6 63,5 6,0 59,7
Ország összesen ország 4 634,6 195,7 4 830,2 2 528,9 7 359,1 356,3 65,6 4,1 63,0
2022
Budapest főváros, régiób 888,4 21,0 909,4 362,1 1 271,5 35,7 71,5 2,3 69,9
Pest vármegye, régióc 671,5 15,1 686,6 318,3 1 004,9 23,5 68,3 2,2 66,8
Közép-Magyarország nagyrégiód 1 559,9 36,1 1 596,0 680,3 2 276,3 59,2 70,1 2,3 68,5
Fejér vármegye 213,8 4,7 218,5 103,4 321,9 8,4 67,9 2,2 66,4
Komárom-Esztergom vármegye 155,1 2,2 157,4 71,3 228,7 4,4 68,8 1,4 67,8
Veszprém vármegye 165,4 2,1 167,5 90,0 257,5 4,0 65,0 1,3 64,2
Közép-Dunántúl régió 534,3 9,1 543,4 264,8 808,2 16,8 67,2 1,7 66,1
Győr-Moson-Sopron vármegye 251,8 5,1 256,9 110,1 367,0 7,5 70,0 2,0 68,6
Vas vármegye 126,4 2,0 128,4 68,1 196,6 4,7 65,3 1,6 64,3
Zala vármegye 124,8 5,2 130,0 74,3 204,3 9,2 63,6 4,0 61,1
Nyugat-Dunántúl régió 503,0 12,2 515,3 252,6 767,8 21,4 67,1 2,4 65,5
Baranya vármegye 159,8 7,1 166,9 101,5 268,4 10,1 62,2 4,3 59,5
Somogy vármegye 126,8 8,0 134,8 91,5 226,3 14,5 59,6 5,9 56,0
Tolna vármegye 97,1 3,7 100,8 59,5 160,3 6,0 62,9 3,7 60,6
Dél-Dunántúl régió 383,7 18,8 402,5 252,5 655,0 30,6 61,5 4,7 58,6
Dunántúl nagyrégió 1 421,1 40,2 1 461,2 769,8 2 231,0 68,9 65,5 2,7 63,7
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 276,2 19,8 296,0 172,0 468,0 32,5 63,3 6,7 59,0
Heves vármegye 130,4 5,0 135,5 81,8 217,3 10,9 62,4 3,7 60,0
Nógrád vármegye 82,2 7,7 89,9 51,2 141,0 10,7 63,7 8,5 58,3
Észak-Magyarország régió 488,8 32,5 521,3 304,9 826,3 54,1 63,1 6,2 59,2
Hajdú-Bihar vármegye 243,5 12,7 256,3 139,3 395,5 19,3 64,8 5,0 61,6
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 167,6 8,8 176,4 94,1 270,5 13,0 65,2 5,0 62,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 242,8 22,2 265,1 145,2 410,2 34,1 64,6 8,4 59,2
Észak-Alföld régió 653,9 43,8 697,7 378,5 1 076,2 66,3 64,8 6,3 60,8
Bács-Kiskun vármegye 236,9 9,8 246,7 129,9 376,6 16,0 65,5 4,0 62,9
Békés vármegye 144,6 10,0 154,6 89,2 243,8 14,5 63,4 6,5 59,3
Csongrád-Csanád vármegye 190,4 3,9 194,3 102,3 296,6 6,3 65,5 2,0 64,2
Dél-Alföld régió 571,9 23,7 595,6 321,5 917,0 36,8 64,9 4,0 62,4
Alföld és Észak nagyrégió 1 714,6 100,0 1 814,6 1 004,9 2 819,5 157,3 64,4 5,5 60,8
Ország összesen ország 4 695,6 176,3 4 871,8 2 455,1 7 326,9 285,4 66,5 3,6 64,1

Lábjegyzet

*2500–4999 főig az adatok csak fenntartással kezelhetők a magas mintavételi hiba miatt, 2500 fő alatt pedig figyelmen kívül hagyandók. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
a2021-től az Eurostat módszertan szerint kerül meghatározásra a potenciális munkaerő-tartalék.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
dA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.