Területi egység 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
neve szintje
Nettó átlagkereset, forint
Budapest főváros, régióa 226 030 250 599 275 273 305 924 334 238 359 675 422 052
Pest vármegye, régiób 159 209 179 887 198 673 224 835 248 110 268 014 309 942
Közép-Magyarország nagyrégióc 211 294 234 805 257 878 287 247 315 053 339 416 397 263
Fejér vármegye 167 597 190 571 213 885 244 444 261 260 285 702 333 636
Komárom-Esztergom vármegye 172 901 194 228 215 336 243 131 266 261 289 548 337 948
Veszprém vármegye 154 062 175 333 197 894 222 701 240 558 264 436 307 603
Közép-Dunántúl régió 165 284 187 305 209 677 237 858 256 926 280 859 327 635
Győr-Moson-Sopron vármegye 182 561 204 712 226 805 258 766 278 899 308 516 357 758
Vas vármegye 160 506 182 776 201 526 222 094 243 896 266 842 313 062
Zala vármegye 137 164 156 527 172 648 192 551 213 859 233 609 277 055
Nyugat-Dunántúl régió 165 761 187 412 207 530 234 025 255 349 281 058 328 266
Baranya vármegye 139 202 160 149 179 951 200 334 218 926 240 905 286 499
Somogy vármegye 141 709 162 413 180 871 199 328 215 116 234 118 275 255
Tolna vármegye 159 972 183 445 202 453 226 345 255 189 277 600 317 790
Dél-Dunántúl régió 144 898 166 311 185 547 206 031 226 241 247 409 290 152
Dunántúl nagyrégió 159 909 181 732 202 622 228 208 248 290 272 245 318 166
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 133 906 153 858 173 244 191 776 207 644 230 207 271 297
Heves vármegye 158 956 182 727 202 914 225 027 243 468 266 162 314 155
Nógrád vármegye 131 505 151 889 168 904 182 817 199 821 219 750 265 437
Észak-Magyarország régió 139 990 161 103 180 618 199 636 216 186 238 626 282 171
Hajdú-Bihar vármegye 142 320 162 250 180 752 198 394 218 148 240 462 286 271
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 137 504 160 685 178 951 198 159 219 560 236 774 277 126
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 118 420 137 747 153 451 167 766 184 238 201 717 241 855
Észak-Alföld régió 132 255 152 946 170 513 187 366 206 202 225 449 267 931
Bács-Kiskun vármegye 146 091 167 486 186 666 208 785 228 444 247 585 292 438
Békés vármegye 128 422 146 305 163 117 178 746 194 408 213 146 255 655
Csongrád-Csanád vármegye 148 731 169 754 189 010 205 933 225 316 248 341 294 772
Dél-Alföld régió 142 255 162 770 181 451 200 227 218 845 239 326 284 195
Alföld és Észak nagyrégió 137 717 158 494 177 008 195 109 213 184 233 770 277 303
Ország összesen ország 175 009 197 516 219 412 244 609 268 405 291 812 342 984
Előző év = 100,0%
Budapest főváros, régióa 108,0 110,9 110,4 111,3 109,3 107,6 117,3
Pest vármegye, régiób 107,5 113,0 110,8 111,1 110,4 108,0 115,6
Közép-Magyarország nagyrégióc 107,8 111,1 110,3 111,1 109,7 107,7 117,0
Fejér vármegye 108,7 113,7 112,2 112,4 106,9 109,4 116,8
Komárom-Esztergom vármegye 108,4 112,3 111,2 111,8 109,5 108,7 116,7
Veszprém vármegye 108,8 113,8 113,2 111,3 108,0 109,9 116,3
Közép-Dunántúl régió 108,6 113,3 112,2 111,9 108,0 109,3 116,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 107,5 112,1 110,9 112,6 107,8 110,6 116,0
Vas vármegye 108,7 113,9 110,4 109,5 109,8 109,4 117,3
Zala vármegye 107,9 114,1 110,6 111,3 111,1 109,2 118,6
Nyugat-Dunántúl régió 107,9 113,1 110,9 111,7 109,1 110,1 116,8
Baranya vármegye 106,5 115,0 112,3 112,4 109,3 110,0 118,9
Somogy vármegye 106,1 114,6 112,0 110,6 107,9 108,8 117,6
Tolna vármegye 107,8 114,7 110,5 111,2 112,7 108,8 114,5
Dél-Dunántúl régió 106,6 114,8 111,8 111,5 109,8 109,4 117,3
Dunántúl nagyrégió 107,8 113,6 111,7 111,8 108,8 109,6 116,9
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 107,2 114,9 112,7 111,6 108,3 110,9 117,8
Heves vármegye 107,6 115,0 110,7 111,0 108,2 109,3 118,0
Nógrád vármegye 109,9 115,5 111,2 109,5 109,3 110,0 120,8
Észak-Magyarország régió 107,7 115,1 112,0 111,3 108,3 110,4 118,2
Hajdú-Bihar vármegye 106,5 114,0 111,6 110,7 110,0 110,2 119,1
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 107,5 116,9 111,5 111,1 110,8 107,8 117,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 106,1 116,3 111,8 110,7 109,8 109,5 119,9
Észak-Alföld régió 106,5 115,6 111,7 110,8 110,1 109,3 118,8
Bács-Kiskun vármegye 108,4 114,6 111,8 112,1 109,4 108,4 118,1
Békés vármegye 108,2 113,9 111,8 110,5 108,8 109,6 119,9
Csongrád-Csanád vármegye 107,5 114,1 111,7 109,6 109,4 110,2 118,7
Dél-Alföld régió 108,1 114,4 111,9 110,9 109,3 109,4 118,7
Alföld és Észak nagyrégió 107,4 115,1 111,9 111,0 109,3 109,7 118,6
Ország összesen ország 107,8 112,9 111,3 111,4 109,7 108,7 117,5

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: 2018-ig az évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel. A táblát 2022-ben lezártuk, az új módszertan szerinti tábla elérhetősége: STADAT 20.1.2.15.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.