Év Teljes munkaidőben alkalmazásban állók Teljes munkaidőben alkalmazásban állók közfoglalkoztatottak nélkül
bruttó átlagkeresete bruttó medián keresete nettó átlagkeresetea létszáma bruttó átlagkeresete bruttó medián keresete nettó átlagkeresetea létszáma
Ft/fő/hó előző év = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% ezer fő előző év azonos időszaka = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% ezer fő előző év azonos időszaka = 100,0%
2009 169 377 97,7 .. .. 110 083 99,7 65,4 104,2 .. .. .. .. .. .. .. ..
2010 169 655 100,1 .. .. 116 436 105,7 74,1 113,3 .. .. .. .. .. .. .. ..
2011 188 948 111,3 .. .. 126 641 108,7 73,8 99,6 .. .. .. .. .. .. .. ..
2012 203 750 107,8 .. .. 132 051 104,2 75,6 102,4 .. .. .. .. .. .. .. ..
2013 209 711 102,9 .. .. 137 361 104,0 66,4 87,8 218 744 .. .. .. 143 277 .. 62,1 ..
2014 212 613 101,3 .. .. 139 261 101,3 74,3 111,9 233 441 106,7 .. .. 152 904 106,7 64,5 103,9
2015 219 689 103,4 .. .. 143 896 103,4 78,3 105,5 240 804 103,2 .. .. 157 727 103,2 68,2 105,7
2016 232 195 105,7 .. .. 154 410 107,3 89,8 114,7 254 478 105,7 .. .. 169 228 107,3 78,5 115,2
2017 258 309 111,2 .. .. 171 776 111,2 108,8 121,1 281 339 110,6 .. .. 187 090 110,6 96,2 122,5
2018 286 317 110,7 .. .. 190 401 110,7 124,1 105,2 306 913 109,6 .. .. 204 097 109,6 112,6 107,1
2019 317 720 111,8 267 561 112,3 211 284 111,8 167,8 101,2 334 783 109,4 279 474 110,3 222 631 109,4 156,0 104,5
2020 351 386 110,6 295 750 110,5 233 672 110,6 167,9 100,1 367 524 109,8 303 480 108,6 244 404 109,8 158,2 101,5
2021 402 620 114,6 326 100 110,3 267 742 114,6 197,1 117,4 418 677 113,9 336 100 110,7 278 420 113,9 187,5 118,5
2022 499 293 124,0 396 000 121,4 332 030 124,0 222,0 112,6 515 163 123,0 402 500 119,8 342 583 123,0 213,4 113,8

Lábjegyzet

*Vonatkozási kör: 2009-től a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. 2019-től a nonprofit szervezetek teljes köre. Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel).
aKedvezmények figyelembevétele nélkül számított.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.