Év Nemzetgazdasági ágak együtt Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem, gépjárműjavítás szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás információ, kommunikáció pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, szórakoztatás, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–S A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q QA QB R S A–S O P Q QA QB
Bruttó órakereset, Ft/fő/óraa
2019 1 994 1 625 2 536 2 112 2 946 1 892 2 140 1 628 1 933 1 889 1 448 3 215 3 491 1 828 2 671 1 704 2 512 1 811 1 326 1 845 983 2 131 1 643 2 048 2 575 1 815 1 669 1 848 1 446
2020 2 272 1 781 2 347 2 354 3 679 2 132 2 386 1 805 2 267 2 036 1 474 3 757 4 000 2 070 3 230 1 909 2 711 2 121 1 632 2 325 1 169 2 282 1 751 2 329 2 781 2 123 2 057 2 327 1 730

Lábjegyzet

*
A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: éves kereset-szerkezeti adatgyűjtés.
a
Az órakereset a tárgyév októberében a nem rendszeres prémium, jutalom és 13. havi fizetés nélkül számított kereset és a fizetett munkaóra hányadosa.
.