Év Nemzetgazdasági ágak együtt Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem, gépjárműjavítás szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás információ, kommunikáció pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, szórakoztatás, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–S A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q QA QB R S A–S O P Q QA QB
Bruttó órakereset, Ft/fő/óraa
2019 1 994 1 625 2 536 2 112 2 946 1 892 2 140 1 628 1 933 1 889 1 448 3 215 3 491 1 828 2 671 1 704 2 512 1 811 1 326 1 845 983 2 131 1 643 2 048 2 575 1 815 1 669 1 848 1 446
2020 2 272 1 781 2 347 2 354 3 679 2 132 2 386 1 805 2 267 2 036 1 474 3 757 4 000 2 070 3 230 1 909 2 711 2 121 1 632 2 325 1 169 2 282 1 751 2 329 2 781 2 123 2 057 2 327 1 730
2021 2 554 2 035 2 751 2 605 3 871 2 281 2 632 2 119 2 383 2 267 1 626 4 212 4 425 2 185 3 640 1 992 3 044 2 413 2 072 3 131 1 328 2 685 1 911 2 610 3 109 2 415 2 590 3 134 1 924
2022 2 941 2 273 3 147 3 015 4 326 2 647 3 042 2 341 2 679 2 591 1 875 4 750 5 051 2 530 4 078 2 296 3 718 2 684 2 505 3 631 1 634 2 927 2 462 2 992 3 788 2 686 3 005 3 633 2 237

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: éves kereset-szerkezeti adatgyűjtés.
aAz órakereset a tárgyév októberében a nem rendszeres prémium, jutalom és 13. havi fizetés nélkül számított kereset és a fizetett munkaóra hányadosa.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.