Területi egység 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
neve szintje
Bruttó átlagkereset, forint
Budapest főváros, régióa 339 894 376 841 413 944 460 036 502 614 540 865 634 665
Pest vármegye, régiób 239 411 270 508 298 755 338 098 373 098 403 028 466 078
Közép-Magyarország nagyrégióc 317 734 353 091 387 787 431 950 473 765 510 400 597 388
Fejér vármegye 252 025 286 574 321 633 367 585 392 872 429 627 501 709
Komárom-Esztergom vármegye 260 000 292 073 323 812 365 610 400 393 435 410 508 192
Veszprém vármegye 231 671 263 659 297 585 334 889 361 741 397 648 462 561
Közép-Dunántúl régió 248 546 281 662 315 303 357 681 386 355 422 345 492 684
Győr-Moson-Sopron vármegye 274 526 307 839 341 060 389 121 419 397 463 934 537 981
Vas vármegye 241 361 274 852 303 047 333 976 366 762 401 267 470 769
Zala vármegye 206 261 235 381 259 621 289 551 321 592 351 292 416 623
Nyugat-Dunántúl régió 249 264 281 823 312 076 351 917 383 983 422 644 493 633
Baranya vármegye 209 325 240 826 270 604 301 254 329 212 362 263 430 826
Somogy vármegye 213 095 244 231 271 987 299 741 323 482 352 057 413 918
Tolna vármegye 240 558 275 857 304 441 340 368 383 742 417 444 477 880
Dél-Dunántúl régió 217 891 250 093 279 019 309 821 340 212 372 044 436 319
Dunántúl nagyrégió 240 464 273 282 304 695 343 169 373 368 409 391 478 444
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 201 361 231 367 260 518 288 384 312 246 346 176 407 966
Heves vármegye 239 031 274 778 305 135 338 386 366 117 400 244 472 413
Nógrád vármegye 197 750 228 406 253 991 274 913 300 482 330 451 399 153
Észak-Magyarország régió 210 510 242 260 271 606 300 204 325 092 358 837 424 317
Hajdú-Bihar vármegye 214 015 243 986 271 808 298 337 328 042 361 598 430 483
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 206 772 241 633 269 100 297 984 330 165 356 051 416 731
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 178 074 207 139 230 754 252 279 277 049 303 334 363 692
Észak-Alföld régió 198 879 229 994 256 412 281 754 310 078 339 022 402 904
Bács-Kiskun vármegye 219 685 251 860 280 702 313 962 343 524 372 308 439 757
Békés vármegye 193 115 220 009 245 290 268 791 292 343 320 520 384 444
Csongrád-Csanád vármegye 223 654 255 270 284 227 309 673 338 821 373 445 443 266
Dél-Alföld régió 213 915 244 768 272 860 301 094 329 090 359 888 427 360
Alföld és Észak nagyrégió 207 093 238 338 266 179 293 397 320 577 351 533 416 998
Ország összesend ország 263 171 297 017 329 943 367 833 403 616 438 814 515 766
Előző év = 100,0%
Budapest főváros, régióa 106,4 110,9 110,4 111,3 109,3 107,6 117,3
Pest vármegye, régiób 105,9 113,0 110,8 111,1 110,4 108,0 115,6
Közép-Magyarország nagyrégióc 106,2 111,1 110,3 111,1 109,7 107,7 117,0
Fejér vármegye 107,0 113,7 112,2 112,4 106,9 109,4 116,8
Komárom-Esztergom vármegye 106,7 112,3 111,2 111,8 109,5 108,7 116,7
Veszprém vármegye 107,1 113,8 113,2 111,3 108,0 109,9 116,3
Közép-Dunántúl régió 106,9 113,3 112,2 111,9 108,0 109,3 116,7
Győr-Moson-Sopron vármegye 105,9 112,1 110,9 112,6 107,8 110,6 116,0
Vas vármegye 107,0 113,9 110,4 109,5 109,8 109,4 117,3
Zala vármegye 106,3 114,1 110,6 111,3 111,1 109,2 118,6
Nyugat-Dunántúl régió 106,3 113,1 110,9 111,7 109,1 110,1 116,8
Baranya vármegye 104,9 115,0 112,3 112,4 109,3 110,0 118,9
Somogy vármegye 104,5 114,6 112,0 110,6 107,9 108,8 117,6
Tolna vármegye 106,2 114,7 110,5 111,2 112,7 108,8 114,5
Dél-Dunántúl régió 105,0 114,8 111,8 111,5 109,8 109,4 117,3
Dunántúl nagyrégió 106,2 113,6 111,7 111,8 108,8 109,6 116,9
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 105,6 114,9 112,7 111,6 108,3 110,9 117,8
Heves vármegye 106,0 115,0 110,7 111,0 108,2 109,3 118,0
Nógrád vármegye 108,3 115,5 111,2 109,5 109,3 110,0 120,8
Észak-Magyarország régió 106,1 115,1 112,0 111,3 108,3 110,4 118,2
Hajdú-Bihar vármegye 104,9 114,0 111,6 110,7 110,0 110,2 119,1
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 105,9 116,9 111,5 111,1 110,8 107,8 117,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 104,5 116,3 111,8 110,7 109,8 109,5 119,9
Észak-Alföld régió 104,9 115,6 111,7 110,8 110,1 109,3 118,8
Bács-Kiskun vármegye 106,8 114,6 111,8 112,1 109,4 108,4 118,1
Békés vármegye 106,5 113,9 111,8 110,5 108,8 109,6 119,9
Csongrád-Csanád vármegye 105,9 114,1 111,7 109,6 109,4 110,2 118,7
Dél-Alföld régió 106,5 114,4 111,9 110,9 109,3 109,4 118,7
Alföld és Észak nagyrégió 105,8 115,1 111,9 111,0 109,3 109,7 118,6
Ország összesend ország 106,1 112,9 111,3 111,4 109,7 108,7 117,5

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: 2018-ig az évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel. A táblát 2022-ben lezártuk, az új módszertan szerinti tábla elérhetősége: STADAT 20.1.2.14.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
dOrszághatáron kívüli tevékenységgel együtt.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.