Év Teljes munkaidőben alkalmazásban állók Nem teljes munkaidőben (legalább havi 60 munkaórában) alkalmazásban állók Havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottaka Összes Teljes munkaidőben alkalmazásban állók Nem teljes munkaidőben (legalább havi 60 munkaórában) alkalmazásban állók Havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottaka Összes Teljes munkaidőben alkalmazásban állók Nem teljes munkaidőben (legalább havi 60 munkaórában) alkalmazásban állók Havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottaka Összesen Teljes munkaidőre számított egyenértékes bruttó átlagkereset, Ft/fő/hób
bruttó keresettömege, millió Ft/hó átlagos havi létszáma, ezer fő/hó 1 teljesített órára jutó bruttó átlagkeresete, Ft/óra/hó
2019 1 049 325 53 897 4 144 1 107 366 2 852,7 333,0 70,6 3 256,3 2 456 1 872 2 154 2 418 360 734
2020 1 089 932 72 829 5 607 1 168 368 2 700,4 376,2 80,4 3 157,0 2 719 2 159 2 491 2 674 396 066
2021 1 242 876 68 336 5 504 1 316 717 2 832,4 340,8 65,3 3 238,5 2 952 2 302 2 693 2 908 432 606
2022 1 489 396 82 142 6 722 1 578 260 2 887,7 345,6 62,5 3 295,9 3 459 2 804 3 171 3 417 509 668
Az előző év = 100,0%c
2019 111,8 111,4 116,3 111,8 100,4 100,2 104,9 100,5 109,1 111,8 107,8 109,2 111,6
2020 103,9 135,1 135,3 105,5 94,7 113,0 113,9 97,0 110,7 115,3 115,6 110,6 109,8
2021 114,0 93,8 98,2 112,7 104,9 90,6 81,3 102,6 108,6 106,6 108,1 108,7 109,2
2022 119,8 120,2 122,1 119,9 102,0 101,4 95,7 101,8 117,2 121,8 117,7 117,5 117,8

Lábjegyzet

*Forrás: intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, adminisztratív adatátvétel. Vonatkozási kör: a legalább 5 fős vállalkozások, költségvetés és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek körében. A táblát 2022-ben lezártuk, az új módszertan szerinti tábla elérhetősége: STADAT 20.1.1.61.
aAlkalmi munkavállalók, eseti megbízások nélkül.
bTeljes és nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók, valamint havi átlagban 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottakra számítva. A részmunkaidősek keresetének teljes munkaidő egyenértékre történő átszámítása a munkavégzésre irányuló megállapodásban rögzített heti munkaóra alapján történik.
cAz adatok forrása: 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.