Év Teljes munkaidőben alkalmazásban állók Nem teljes munkaidőban (legalább havi 60 munkaórában) alkalmazásban állók Havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottaka Összes Teljes munkaidőben alkalmazásban állók Nem teljes munkaidőban (legalább havi 60 munkaórában) alkalmazásban állók Havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottaka Összes Teljes munkaidőben alkalmazásban állók Nem teljes munkaidőban (legalább havi 60 munkaórában) alkalmazásban állók Havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottaka Összesen Teljes munkaidőre számított egyenértékes bruttó átlagkereset, Ft/fő/hób
bruttó keresettömege, millió Ft/hó átlagos havi létszáma, ezer fő/hó 1 teljesített órára jutó bruttó átlagkeresete, Ft/óra/hó
2019 1 049 325 53 897 4 144 1 107 366 2 853 333 71 3 256 2 456 1 872 2 154 2 418 360 734
2020 1 089 932 72 829 5 607 1 168 368 2 700 376 80 3 157 2 719 2 159 2 491 2 674 396 066
Az előző év = 100,0%c
2019 111,8 111,4 116,3 111,8 100,4 100,2 104,9 100,5 109,1 111,8 107,8 109,2 111,6
2020 103,9 135,1 135,3 105,5 94,7 113,0 113,9 97,0 110,7 115,3 115,6 110,6 109,8

Lábjegyzet

*
Forrás: intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, adminisztratív adatátvétel. Vonatkozási kör: a legalább 5 fős vállalkozások, költségvetés és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek körében.
a
Alkalmi munkavállalók, eseti megbízások nélkül.
b
Teljes és nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók, valamint havi átlagban 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottakra számítva. A részmunkaidősek keresetének teljes munkaidő egyenértékre történő átszámítása a munkavégzésre irányuló megállapodásban rögzített heti munkaóra alapján történik.
c
Az adatok forrása: 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel.
.