Év Teljes munkaidőben alkalmazásban állók Teljes munkaidőben alkalmazásban állók közfoglalkoztatottak nélkül
bruttó átlagkeresete bruttó medián keresete nettó átlagkeresetea létszáma bruttó átlagkeresete bruttó medián keresete nettó átlagkeresetea létszáma
Ft/fő/hó előző év = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% ezer fő előző év azonos időszaka = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% Ft/fő/hó előző év = 100,0% ezer fő előző év azonos időszaka = 100,0%
2009 169 377 97,7 .. .. 110 083 99,7 65,4 104,2 .. .. .. .. .. .. .. ..
2010 169 655 100,1 .. .. 116 436 105,7 74,1 113,3 .. .. .. .. .. .. .. ..
2011 188 948 111,3 .. .. 126 641 108,7 73,8 99,6 .. .. .. .. .. .. .. ..
2012 203 750 107,8 .. .. 132 051 104,2 75,6 102,4 .. .. .. .. .. .. .. ..
2013 209 711 102,9 .. .. 137 361 104,0 66,4 87,8 218 744 .. .. .. 143 277 .. 62,1 ..
2014 212 613 101,3 .. .. 139 261 101,3 74,3 111,9 233 441 106,7 .. .. 152 904 106,7 64,5 103,9
2015 219 689 103,4 .. .. 143 896 103,4 78,3 105,5 240 804 103,2 .. .. 157 727 103,2 68,2 105,7
2016 232 195 105,7 .. .. 154 410 107,3 89,8 114,7 254 478 105,7 .. .. 169 228 107,3 78,5 115,2
2017 258 309 111,2 .. .. 171 776 111,2 108,8 121,1 281 339 110,6 .. .. 187 090 110,6 96,2 122,5
2018 286 317 110,7 .. .. 190 401 110,7 124,1 105,2 306 913 109,6 .. .. 204 097 109,6 112,6 107,1
2019 328 712 112,1 280 990 112,4 218 593 112,1 127,4 101,1 346 967 109,2 292 824 109,2 230 733 109,2 118,3 105,0
2020 363 037 110,4 307 729 109,5 241 420 110,4 130,4 102,3 379 828 109,5 318 061 108,6 252 585 109,5 122,9 103,9

Lábjegyzet

*
Az adatok forrása: 2018-ig az évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel. Vonatkozási kör: foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek.
a
Kedvezmények figyelembevétele nélkül számított.
.