Év Teljes munkaidőben alkalmazásban állók Nem teljes munkaidőben (legalább havi 60 munkaórában) alkalmazásban állók Havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottaka Összes Teljes munkaidőben alkalmazásban állók Nem teljes munkaidőben (legalább havi 60 munkaórában) alkalmazásban állók Havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottaka Összes Teljes munkaidőre számított egyenértékes bruttó átlagkereset, Ft/fő/hób
bruttó keresettömege, millió Ft/hó átlagos havi létszáma, ezer fő/hó
2019 1 114 834 67 840 6 602 1 189 277 3 129,0 443,4 127,7 3 700,1 345 760
2020 1 157 828 88 436 8 661 1 254 925 2 959,7 483,1 142,2 3 585,1 380 517
2021 1 321 718 87 279 8 843 1 417 841 3 103,2 451,4 123,1 3 677,7 416 870
2022 1 587 453 106 308 10 658 1 704 419 3 175,0 462,5 118,8 3 756,3 490 788
Az előző év = 100,0%c
2019 112,0 109,9 118,0 111,9 100,6 99,6 105,4 100,6 111,5
2020 103,9 130,4 131,2 105,5 94,6 109,0 111,4 96,9 110,1
2021 114,2 98,7 102,1 113,0 104,8 93,4 86,6 102,6 109,6
2022 120,1 121,8 120,5 120,2 102,3 102,5 96,5 102,1 117,7

Lábjegyzet

*Vonatkozási kör: a munkáltatók teljes köre (valamennyi alkalmazásban állóval rendelkező vállalkozás, nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények teljes köre). Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel).
aAlkalmi munkavállalók, eseti megbízások nélkül.
bTeljes és nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók, valamint havi átlagban 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottakra számítva. A részmunkaidősek keresetének teljes munkaidő egyenértékre történő átszámítása a munkavégzésre irányuló megállapodásban rögzített heti munkaóra alapján történik.
cAz adatok forrása: 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.