Év Nemzetgazdasági ágak együtt Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem, gépjárműjavítás szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás információ, kommunikáció pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, szórakoztatás, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–S A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q QA QB R S A–S O P Q QA QB
Bruttó alapbér, Ft/fő/hó
2019 300 775 243 932 340 224 303 305 393 661 272 607 305 895 259 992 298 974 269 577 226 660 521 945 520 373 294 872 430 188 258 774 352 089 299 677 205 391 287 388 151 198 324 580 263 653 308 463 360 307 300 422 253 400 287 802 210 440
2020 327 171 264 227 317 708 330 446 467 277 298 795 333 205 282 816 317 715 283 108 232 618 570 599 576 309 330 670 502 539 278 323 375 597 319 674 224 942 316 682 163 651 339 400 276 960 334 983 384 706 320 025 276 862 316 966 228 281

Lábjegyzet

*
A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: éves kereset-szerkezeti adatgyűjtés.
.