Időszak, negyedév Aktivitási arány a 15–74 éves népességben, %a Foglalkoztatási ráta a 15–64 éves népességben, %a Munkanélküliségi arány a 15–74 éves népességben, %a Tartósan munkanélküliek aránya az összes munkanélkülin belül, %a A nyilvántartott álláskeresők száma, főb Alkalmazásban állók száma a nemzetgazdaságban, ezer főc Ebből: Üres álláshelyek aránya,%d Havi bruttó átlagkereset, Ft/hó/főc Havi nettó átlagkereset, Ftc Havi bruttó munkajövedelem, Fte Havi bruttó átlagkeresetek változása az előző évhez képest, %c Havi nettó átlagkeresetek változása az előző évhez képest, %c Havi bruttó munkajövedelem változása az előző évhez képest, %e
teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma, ezer főc közfoglalkoztatottak száma, ezer főc
2017. I. 62,9 69,1 4,4 45,1 350 831 3 026,3 2 725,7 175,5 2,0 281 851 187 430 295 258 111,0 111,0 111,1
II. 63,5 70,0 4,1 44,1 279 566 3 031,5 2 733,5 169,9 2,1 298 771 198 683 313 448 114,0 114,0 113,3
III. 63,9 70,7 4,0 40,7 268 449 3 031,0 2 727,9 160,6 2,4 291 947 194 144 305 933 113,3 113,3 112,9
IV. 63,9 70,9 3,7 40,0 254 749 3 018,7 2 722,4 152,4 2,4 315 519 209 820 333 967 113,1 113,1 113,1
2018. I. 63,9 70,8 3,7 41,8 284 565 3 114,8 2 793,9 141,3 2,5 316 268 210 318 331 840 112,4 112,4 112,6
II. 64,2 71,4 3,5 42,9 240 711 3 123,0 2 801,0 134,6 2,6 332 539 221 138 347 957 111,6 111,6 111,3
III. 64,7 71,7 3,7 40,4 251 047 3 116,4 2 788,8 113,8 2,8 323 550 215 160 338 537 111,1 111,1 111,0
IV. 64,5 71,7 3,5 39,4 241 898 3 113,2 2 794,8 114,0 2,7 347 390 231 014 368 446 110,5 110,5 110,7
2019. I. 64,6 72,0 3,4 37,8 278 835 3 180,3 2 852,0 106,8 2,5 352 151 234 181 366 967 111,0 111,0 110,3
II. 64,7 72,1 3,2 35,7 248 199 3 187,6 2 856,3 101,3 2,5 366 765 243 899 382 469 110,3 110,3 110,0
III. 64,9 72,4 3,4 34,1 243 356 3 186,6 2 848,8 98,3 2,4 360 728 239 884 375 523 111,4 111,4 110,9
IV. 64,8 72,4 3,2 30,8 234 903 3 188,5 2 853,8 98,1 2,3 391 666 260 458 408 515 112,9 112,9 111,2
2020. I. 64,5 71,9 3,6 29,8 281 273 3 139,2 2 810,1 87,8 1,9 384 219 255 506 399 942 109,1 109,1 109,0
II. 64,4 71,0 4,5 20,9 376 290 2 970,9 2 544,4 85,5 2,0 406 822 270 537 424 293 110,9 110,9 110,9
III. 65,3 72,4 4,3 31,0 323 408 3 074,2 2 666,1 90,5 2,0 395 172 262 789 409 622 109,5 109,5 109,1
IV. 65,1 72,5 4,1 31,6 290 694 3 122,3 2 781,0 91,1 2,0 428 377 284 871 446 241 109,4 109,4 109,2
2021. I. 64,8 71,8 4,5 25,1 303 631 3 123,1 2 789,0 85,5 2,0 420 222 279 448 439 517 109,4 109,4 109,9
II. 65,4 72,8 4,1 31,9 265 497 3 158,8 2 823,5 85,9 2,3 436 174 290 056 456 415 107,2 107,2 107,6
III. 66,0 73,6 3,9 34,1 250 286 3 195,0 2 851,1 82,7 .. 429 419 285 564 445 372 108,7 108,7 108,7
IV.

Lábjegyzet

a
Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
b
A nyilvántartás helye szerinti, az időszak végére vonatkozó adatok. Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat.
c
A legalább 5 fős vállalkozások, teljeskörű költségvetés, foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok forrása: 2018-ig az évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel.
d
A legalább 5 fős vállalkozások, teljeskörű költségvetés, foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok forrása: évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer.
e
A legalább 5 fős vállalkozások, teljeskörű költségvetés, foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek. Az adatok forrása: Intézményi munkaügy-statisztikai előállító rendszer.
.