Megnevezés Munkanélküliek száma
2020 2021
Január–Március Április–Június Július–Szeptember Október–December Január–Március Április–Június Július–Szeptember Október–December
Munkanélküliek száma összesen 173,0 214,2 207,8 195,4 214,8 198,0
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 58,3 55,6 59,8 58,2 59,8 59,5
középfok érettségi nélkül 46,7 59,5 57,2 54,0 56,7 51,3
középfok érettségivel 48,0 73,8 68,4 54,9 68,6 61,8
felsőfok 20,0 25,3 22,5 28,2 29,7 25,4
A lakóhely régiója
Budapest 22,4 34,5 28,7 31,3 30,9 27,0
Pest 16,2 22,9 23,0 22,7 25,7 19,6
Közép-Dunántúl 11,7 20,1 13,7 11,9 12,7 12,9
Nyugat-Dunántúl 7,4 16,6 13,3 9,4 11,8 12,2
Dél-Dunántúl 23,4 19,9 19,7 17,6 21,0 17,9
Észak-Magyarország 21,6 22,8 28,7 26,4 28,4 29,9
Észak-Alföld 47,2 46,0 54,3 49,7 50,2 51,7
Dél-Alföld 23,0 31,3 26,6 26,4 34,1 26,9
Egy évvel korábbi gazdasági aktivitás (önbesorolás alapján)
dolgozott 79,7 124,3 96,5 89,8 97,4 75,5
munkanélküli volt 60,3 55,8 69,5 72,3 73,1 87,3
inaktív volt 33,0 34,1 41,8 33,3 44,3 35,2
ebből: tanult 14,2 20,9 22,1 14,3 20,0 18,1
Az utolsó munka megszűnésének oka
elveszítette állását 66,2 112,6 95,7 95,9 94,8 78,1
felmondott, vállalkozása megszűnt 30,3 29,7 32,5 25,0 23,2 21,3
időszakos, szezonális munkája befejeződött 10,1 9,0 7,3 8,8 14,2 13,6
közfoglalkoztatása befejeződött 11,4 9,7 9,1 10,3 13,7 18,6
családi kötöttségek miatt 12,4 8,7 11,5 9,7 7,1 6,6
egyéb okbóla 16,6 15,6 17,4 19,1 31,0 27,5
soha nem dolgozott 26,0 28,9 34,3 26,6 30,7 32,2
Az utolsó munkahely nemzetgazdasági ága
mezőgazdaság 7,2 5,9 4,8 5,7 6,7 8,3
ipar 50,5 58,2 62,8 59,0 65,4 54,2
ebből:
C – feldolgozóipar 31,5 37,4 41,3 40,4 42,7 35,7
F – építőipar 15,3 16,9 16,0 14,1 18,4 16,3
szolgáltatások 78,4 114,0 96,8 96,6 104,3 94,6
G–N piaci szolgáltatások 45,2 80,3 64,4 61,3 69,7 58,0
O–U nem piaci szolgáltatás 33,2 33,6 32,4 35,3 34,6 36,6
8 éve vagy régebben dolgozott vagy soha nem dolgozott vagy ismeretlen 36,9 36,1 43,5 34,1 38,3 40,9

Lábjegyzet

*
Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
a
Beleértve azokat, akik gyes, gyed vagy gyet miatt vannak távol munkájuktól, és másik munkát keresnek, és azokat is, akik több mint 3 hónapja nem dolgoznak főmunkájukban és erre az időre nem kapnak fizetést illetve más juttatást, vagy ha kapnak, az nem éri el a megállapodás alapjául szolgáló keresetüknek a felét.
.