Megnevezés Munkanélküliek száma
2023 2024
Január–Március Április–Június Július–Szeptember Október–December Január–Március Április–Június Július–Szeptember Október–December
Munkanélküliek száma összesen 198,8 192,7 200,3 219,8 229,1
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 70,5 70,4 61,7 69,0 77,9
középfok érettségi nélkül 55,9 47,5 50,6 55,4 58,3
középfok érettségivel 50,0 53,4 61,6 67,3 63,9
felsőfok 22,4 21,4 26,3 28,1 29,1
A lakóhely régiója
Budapest 19,3 23,4 17,5 22,6 21,9
Pest 20,3 22,1 24,2 23,9 24,4
Közép-Dunántúl 10,4 10,0 14,0 12,2 15,9
Nyugat-Dunántúl 14,0 12,5 13,5 15,9 14,1
Dél-Dunántúl 22,8 23,3 28,0 26,2 31,8
Észak-Magyarország 34,8 31,9 29,8 38,0 39,2
Észak-Alföld 49,1 44,2 45,9 50,8 51,5
Dél-Alföld 28,0 25,1 27,4 30,3 30,4
Egy évvel korábbi gazdasági aktivitás (önbesorolás alapján)
dolgozott 71,5 57,7 69,7 73,0 87,1
munkanélküli volt 93,9 93,8 89,1 102,4 99,6
inaktív volt 33,4 41,2 41,6 44,4 42,4
ebből: tanult 9,8 15,9 18,8 18,5 15,1
Az utolsó munka megszűnésének oka
elveszítette állását, vállalkozása tönkrement 69,1 65,7 59,6 74,3 75,7
felmondott, vállalkozása megszűnt 40,7 32,9 44,9 39,0 45,7
időszakos, szezonális munkája befejeződött 16,0 15,7 14,2 20,3 17,4
közfoglalkoztatása befejeződött 17,6 15,7 11,9 12,9 15,8
családi kötöttségek miatt 4,3 3,7 4,4 5,4 3,8
egyéb okbóla 28,5 30,9 33,6 33,9 36,7
soha nem dolgozott 22,6 28,2 31,8 34,1 34,0
Az utolsó munkahely nemzetgazdasági ága
mezőgazdaság 8,7 8,7 8,1 9,5 11,1
ipar 64,0 58,0 59,3 60,7 62,1
ebből:
C – feldolgozóipar 37,4 39,3 39,2 37,8 38,8
F – építőipar 25,5 17,8 17,5 19,1 18,5
szolgáltatások 91,0 85,4 86,4 100,1 105,4
ebből:
G–N piaci szolgáltatások 52,0 49,5 54,1 62,5 66,2
O–Q társadalmi közszolgáltatások 34,4 31,9 28,0 33,2 32,5
8 éve vagy régebben dolgozott vagy soha nem dolgozott vagy ismeretlen 35,2 40,5 46,7 49,5 50,6

Lábjegyzet

*A munkaerő-felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai. Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.
aBeleértve azokat, akik gyes, gyed vagy gyet miatt vannak távol munkájuktól, és másik munkát keresnek, és azokat is, akik több mint 3 hónapja nem dolgoznak főmunkájukban és erre az időre nem kapnak fizetést illetve más juttatást, vagy ha kapnak, az nem éri el a megállapodás alapjául szolgáló keresetüknek a felét.
.