Év 1999 2005 2010 2015 2020
A képzést támogató vállalkozások aránya a vállalkozás létszám-kategóriája szerint, %
10–49 fő 31,8 42,3 43,2 38,0 32,9
50–249 fő 51,2 77,2 74,5 64,7 60,2
250 fő és afelett 79,4 90,0 95,0 90,9 85,9
Összesen 36,7 49,1 48,7 43,8 37,7
A képzést támogató vállalkozások aránya a képzés-típusa szerint, %
Hagyományos szakmai képzés 23,9 34,0 38,0 32,1 23,6
belső szakmai képzés 8,7 13,2 18,1 19,2 10,9
külső szakmai képzés 20,9 32,0 33,6 27,1 20,4
Egyéb képzési forma 30,4 40,6 36,2 37,3 34,4
Összesen 36,7 49,1 48,7 43,8 37,7
A képzést támogató vállalkozások aránya nemzetgazdasági áganként, %
Bányászat, kőfejtés .. .. 48,9 48,0 46,6
Feldolgozóipar .. .. 49,8 45,9 39,1
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás .. .. 88,6 84,9 81,6
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés .. .. 76,4 60,8 56,0
Építőipar .. .. 48,8 46,0 33,4
Kereskedelem, gépjárműjavítás .. .. 52,0 41,6 36,0
Szállítás, raktározás .. .. 42,4 42,9 34,0
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás .. .. 24,5 24,8 22,5
Információ, kommunikáció .. .. 68,3 61,1 61,4
Pénzügyi, biztosítási tevékenység .. .. 80,7 77,1 80,0
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység .. .. 65,3 51,6 52,3
Ingatlanügyletek, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, egyéb szolgáltatás .. .. 31,9 47,7 35,3
Összesen 36,7 49,1 48,7 43,8 37,7

Lábjegyzet

*A 10 fő és az afölötti létszámot foglalkoztató gazdasági szervezetek közül azon szervezetek aránya, amelyek támogatták (finanszírozták) a munkavállalóik valamilyen szakmai képzésben való részvételét.
.