Ugrás a tartalomhoz

Bemutatkozás

Kik vagyunk?

A KSH épülete

Szakmailag független, önálló gazdálkodású kormányzati főhivatal, a Hivatalos Statisztikai Szolgálat centruma.

Mi a küldetésünk?

A tényeken alapuló döntéshozatal, a tudományos kutatás és a társadalom szereplői közötti párbeszéd támogatása hiteles és megbízható adatokkal és elemzésekkel.

Milyen elvek alapján dolgozunk?

 • Szakmai függetlenség: a hivatalos statisztikák előállítása során szakmailag függetlenül járunk el, feladatainkat politikai vagy egyéb nyomástól mentesen végezzük.
 • Pártatlanság: a hivatalos statisztikát bármilyen politikai vagy egyéb nyomástól és befolyástól mentesen állítjuk elő és tesszük közzé, minden felhasználót azonos bánásmódban részesítünk.
 • Objektivitás: a hivatalos statisztikákat megbízható és elfogulatlan módon állítjuk elő és tesszük közzé.
 • Megbízhatóság: a hivatalos statisztikáknak a lehető legpontosabban, leghitelesebben és legkövetkezetesebben kell mérniük a valóságot, ennek érdekében a források, módszerek és eljárások kiválasztásában tudományos szempontokat alkalmazunk.
 • Minőség iránti elkötelezettség: rendszeresen mérjük és folyamatosan javítjuk termékeink és folyamataink minőségét, és tájékoztatjuk felhasználóinkat a minőségről.
 • A statisztikai adatok bizalmas kezelése: működésünk során az egyedi adatok védelme érdekében jogi, működési, módszertani és informatikai biztonsági szabályokat alkalmazunk. Ez magában foglalja az adatok nem statisztikai célú felhasználásának tilalmát és a jogellenes nyilvánosságra hozás tilalmát is.
 • Költséghatékonyság: erőforrásainkkal optimálisan gazdálkodunk, és csökkentjük a válaszadói terheket.

Mit csinálunk?

A KSH feladatait részletesen rögzíti a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény.
Ennek megfelelően:

 • vizsgáljuk, milyen adatok alapján tudjuk támogatni a tényeken alapuló döntéshozatalt és hogyan tudunk megfelelni a felhasználói igényeknek;
 • adatforrásokat kutatunk fel és integrálunk;
 • együttműködünk más hivatalos szervekkel, amelyekkel együtt a Hivatalos Statisztikai Szolgálatot alkotjuk, és együttesen kialakítjuk és végrehajtjuk az adatfelvételi programot,
 • kialakítjuk és fejlesztjük azt a módszertani hátteret, ami az adatok előállításához szükséges,
 • az így nyert – gazdaságra, társadalomra, népességre és környezetre vonatkozó – információt, tudást megosztjuk,
 • az adatok mellett azok értelmezését támogató információkat, például elemzéseket, módszertani leírásokat, grafikonokat, térképeket teszünk közzé;
 • eközben védjük az egyedi adatokat a felfedéstől és az adatszolgáltató egységeket az azonosítástól,
 • vizsgáljuk a felhasználók elégedettségét a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal,
 • együttműködünk más statisztikai hivatalokkal és statisztikával foglalkozó nemzetközi szervezetekkel, hogy fejlődjünk, és mi is hozzájáruljunk a fejlesztésekhez, például módszertani vagy technológiai téren,
 • a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexe további elveket és ismérveket tartalmaz.
A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal tisztviselői (1906)
A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal tisztviselői (1906)

A Központi Statisztikai Hivatal vezetősége (2024)
A Központi Statisztikai Hivatal vezetősége (2024)