Ugrás a tartalomhoz

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2020

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020. november 16. és december 15. között hajtja végre évenként ismétlődő decemberi mezőgazdasági összeírását az egyéni gazdaságok körében, aminek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerinti nyilvántartási száma: 2219. Az adatfelvétel a korábbiaktól eltérően csak a jelentős mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni gazdaságokra terjed ki.

Az adatszolgáltatói terhek csökkentése céljából a kisebb volumenű mezőgazdasági tevékenységet végző – művelési áganként, egyes növényfajonként meghatározott területnagyságot, továbbá állatfajonként definiált állatlétszámot el nem érő – egyéni gazdaságok decemberi összeírása elmarad. Körükben az Agrárcenzus összeírói adatfelvételi szakasza november 22-ig lezajlik. A nem kiemelt egyéni gazdaságoknak 2021-től a jelenleginél lényegesen kisebb számban kell majd adatot szolgáltatniuk, módszertani fejlesztés eredményeként, amit az Agrárcenzus információi alapoznak meg.

A decemberi összeírás végrehajtását az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK, az 543/2009/EK, továbbá a 138/204/EK rendeletei, valamint a 2020. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) végrehajtásáról szóló kormányrendelet írja elő, így a kijelölt adatszolgáltatók számára az adatszolgáltatás kötelező, és kizárólag elektronikusan teljesíthető.

A kérdőív kitöltése az emezo.ksh.hu oldalon lehetséges, az érintett adatszolgáltatók számára e-mailben vagy postai levélben megküldött tájékoztató szerint.

Az adatfelvétel a szántóföldi növények, a zöldségfélék termesztésére és felhasználására, a szántóként használt üvegház és fóliasátor alatti területek hasznosítására, a gyepgazdálkodásra, a szőlő és gyümölcstermesztésre, valamint az agrotechnikára (pl. műtrágyázásra, szervestrágyázásra, öntözésre) terjed ki. Számba veszi a főbb haszonállatfajokat, az állati termékek termelését, és foglalkozik a mezőgazdasági tevékenység munkaerő-szükségletével, a mezőgazdasági tevékenységet közvetve vagy közvetlenül segítő beruházásokkal.

Az adatszolgáltatás a gazdaságra vonatkozik, függetlenül attól, hogy a gazdasághoz kapcsolódóan hány személy részesül esetleg különböző jogcímeken támogatásban. A földterületi adatokról használat (és nem tulajdon) szerint, az állatállományról a gazdasághoz kapcsolódóan az istállózás helyétől függetlenül kell adatokat szolgáltatni. Az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettség több olyan kérdésre is kiterjed, amelyek nem szerepelnek a kérdőíven. Ezeket az információkat adminisztratív nyilvántartásokból veszi át a hivatal, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szigorú betartása mellett.

A kérdőív kitöltéséhez szükség lesz a gazdaság adminisztratív azonosítóinak – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK-) azonosító, a Magyar Államkincstár (MÁK-) ügyfél-azonosító, őstermelői igazolványszámok – megadására; ezeket a kérdőív kitöltésének megkezdése előtt célszerű előkészíteni. Az azonosítók pontos megadásával abban segít, hogy a jövőben hatékonyabban használjuk fel az NAK és a MÁK idevonatkozó adatait, a kérdőív terjedelmét csökkentsük.

Az egyedi adatokat a vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük, azokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel.

Amennyiben a kitöltéshez segítségre van szüksége, kollégáink szívesen állnak rendelkezésre. Kérjük, hogy megyéje kiválasztása után vegye fel a kapcsolatot a megjelölt elérhetőségeken!


Mezőgazdasági statisztikákkal kapcsolatos információk: http://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok

Mezőgazdasági statisztikai adatok: http://www.ksh.hu/stadat (4.1. Mezőgazdaság)

Tájékoztatási adatbázis: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/index.jsp

Kiadványok: http://www.ksh.hu/apps/shop.lista?p_lang=HU&p_temakor_kod=OM


Köszönjük együttműködését!