Ugrás a tartalomhoz

Információ, kommunikáció

Az infokommunikációs statisztika az infokommunikációs technológiák használatát, a társadalomra gyakorolt hatását vizsgálja. Három nagy területe a háztartások, a vállalkozások és a közigazgatás adatainak gyűjtése és feldolgozása. Idetartoznak például az IKT-eszközökhöz való hozzáférésre és használatukra, az IKT-infrastruktúrára, a távközlési hálózatokra, elektronikus kommunikációra, e-kormányzatra, elektronikus kereskedelemre vonatkozó adatok. A témára vonatkozó információkat a Digitális gazdaság és társadalom, 2018 című éves elemzésünkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

Az információ, kommunikáció részesedése a bruttó hozzáadott értékből

A mutató leírása

Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág részesedése a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékéből, folyó alapáron számolva.
Legfrissebb adat: 2021

Mobiltelefon-előfizetések száma 100 lakosra

A mutató leírása

Az adott időszak utolsó napján működő, hívható SIM-kártyák száz lakosra jutó száma
Legfrissebb adat: 2022. IV. negyedév

Helyhez kötött internet-előfizetések száma 1000 lakosra

A mutató leírása

A helyhez kötött internet-előfizetések adott időszak végi, ezer lakosra jutó szama.
Legfrissebb adat: 2022

Informatikai szakembereket alkalmazó vállalkozások aránya

A mutató leírása

Informatikai szakembereket alkalmazó vállalkozások aránya a számítógépet használó vállalkozásokon belül.
Legfrissebb adat: 2022

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2022 2023.05.17.
Magyarország számokban, 2022 2023.05.02.
Magyarország, 2022. III. negyedév 2023.01.12.
Területi statisztikai évkönyv, 2021 2023.01.10.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

A háztartások infokommunikációs eszközhasználata

12.1.1.14. A háztartások internetkapcsolat típusainak aránya 2022.12.20. 2023.12.20.
12.1.1.15. Az internethasználók arányának alakulása a lakosságon belül az utolsó használat időpontja szerint 2022.12.20. 2023.12.20.
12.1.1.16. Az internethasználat gyakoriságának megoszlása 2022.12.20. 2023.12.20.
12.1.1.17. Az internetes vásárlások aránya az utolsó vásárlás időpontja szerint 2022.12.20. 2023.12.20.
12.1.1.18. E-közigazgatási portálok igénybevétele az e-ügyintézés szintjei szerint 2022.12.20. 2023.12.20.

A közigazgatás infokommunikációs eszközhasználata

12.1.1.19. A közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítási intézmény honlapján elérhető szolgáltatások 2022.06.14.
12.1.1.20. A közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítás információs és kommunikációs eszközhasználata 2022.06.14.

A vállalkozások infokommunikációs eszközhasználata

12.1.1.10. A vállalkozások honlapján elérhető szolgáltatások 2022.12.20. 2023.12.20.
12.1.1.11. Az internet igénybevétele a közigazgatási ügyek intézésére az internethasználó vállalkozások arányában 2022.12.20. 2023.12.20.
12.1.1.12. Az internetet használó vállalkozások közösségi média használata 2022.12.20. 2023.12.20.
12.1.1.13. A számítógépet használó vállalkozások informatikai szakemberek és informatikai ismeretek iránti igénye 2022.12.20. 2023.12.20.

Internet-hozzáférési szolgáltatások, televíziószolgáltatás

12.1.1.6. Helyhez kötött internet-előfizetések száma hozzáférési szolgáltatások szerint, december 31. 2023.03.17. 2023.06.14.
12.1.1.7. A helyhez kötött internet adatforgalmának időbeli alakulása 2023.03.17. 2023.06.14.
12.1.1.8. Televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma előfizetői csomagok szerint, december 31. 2023.03.17. 2023.09.13.
12.1.1.9. Televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma és megoszlása típusa és jelátviteli technológiák szerint, december 31. 2023.03.17. 2023.09.13.
12.2.1.5. Helyhez kötött internet-előfizetések száma hozzáférési szolgáltatások szerint negyedévente 2023.03.17. 2023.06.14.
12.2.1.6. A helyhez kötött internethálózat adatforgalmának időbeli alakulása negyedévente 2023.03.17. 2023.06.14.
12.2.1.7. Televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma előfizetői csomagok szerint negyedévente 2023.03.17. 2023.06.14.
12.2.1.8. Televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma és megoszlása típusa és jelátviteli technológiák szerint negyedévente 2023.03.17. 2023.06.14.
12.1.2.2. Helyhez kötött televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma vármegye és régió szerint, december 31. 2022.09.13. 2023.09.13.
12.1.2.3. Helyhez kötött internetes előfizetések száma kapcsolattípusonként vármegye és régió szerint, december 31. 2022.09.13. 2023.09.13.

Nemzetközi adatok

12.1.3.1. A vezetékes telefon-fővonalak száma 2022.09.30. 2023.10.02.
12.1.3.2. Mobiltelefon-előfizetések száma 2022.09.30. 2023.10.02.
12.1.3.3. Szélessávú helyhez kötött internet-előfizetések száma 2022.09.30. 2023.10.02.
12.1.3.4. Internethasználók aránya 2022.09.30. 2023.10.02.

Országos adatok

12.8.1.13. Kiinduló nemzetközi távbeszélő-forgalom 2022.09.13.
12.8.1.14. Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatások nettó árbevétele 2022.09.13.
12.9.1.1. Kiinduló nemzetközi távbeszélő-forgalom negyedévente 2022.09.13.
12.9.1.2. Helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatások nettó árbevétele negyedévente 2022.09.13.
12.8.1.1. A távközlési tevékenységből származó nettó árbevétel 2021.04.06.
12.8.1.2. Televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma és megoszlása a szolgáltatás típusa és a jelátviteli technológiák szerint, december 31. 2021.04.06.
12.8.1.3. Az információs és kommunikációs technológiák használatának aránya a vállalkozásoknál 2021.04.06.
12.8.1.4. Az internetet használó vállalkozások internetkapcsolatának típusai 2021.04.06.
12.8.1.5. Az internet igénybevételének célja 2021.04.06.
12.8.1.6. A számítógépek állománya a gazdasági szervezeteknél 2021.04.06.
12.8.1.7. Háztartások info-kommunikációs eszközellátottsága és egyéni használat jellemzői 2021.04.06.
12.8.1.8. A háztartások internetkapcsolat típusainak aránya 2021.04.06.
12.8.1.9. A háztartások internetkapcsolat típusainak aránya 2021.04.06.
12.8.1.10. A számítógép-használók aránya a lakosságon belül az utolsó használat időpontja szerint 2021.04.06.
12.8.1.11. A közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítás információs célú beruházása és kiadása 2021.04.06.
12.8.1.12. A közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítás számítógépállománya típus és funkció szerint 2021.04.06.

Összefoglaló tábla

12.1.1.1. Az információ, kommunikáció főbb mutatói 2023.03.31. 2023.09.13.
12.2.1.1. A távközlési tevékenységből származó nettó árbevétel 2023.03.17. 2023.06.14.

Távközlés

12.1.1.2. A távközlés (vezetékes, mobil) fontosabb adatai 2023.03.17. 2023.09.13.
12.1.1.3. Távközlés 2023.03.17. 2023.09.13.
12.1.1.4. A vezetékes fővonalak száma típus szerint és a vezetékes hálózatból kiinduló hívások száma és időtartama 2023.03.17. 2023.09.13.
12.1.1.5. A mobil-előfizetések száma és a mobilhálózatból kiinduló hívások száma és időtartama, adatforgalma 2023.03.17. 2023.09.13.
12.2.1.2. Bekapcsolt vezetékes telefon fővonalak és hívások száma negyedévente 2023.03.17. 2023.06.14.
12.2.1.3. Bekapcsolt vezetékes telefon fővonalak és hívások az előfizetők típusa szerint negyedévente 2023.03.17. 2023.06.14.
12.2.1.4. Mobil-előfizetések és hívások száma, mobil adatforgalom negyedévente 2023.03.17. 2023.06.14.
12.1.2.1. Az előfizetés típusa szerint a vezetékes távbeszélő-szolgáltatások száma vármegye és régió szerint, december 31. 2022.09.13. 2023.09.13.

Területi adatok

12.8.2.3. Kábeltelevízió-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2021.06.14.
12.8.2.1. Vezetékes távbeszélő-szolgálat az előfizetés típusa szerint, december 31. 2021.04.06.
12.8.2.2. A hagyományos fővonalak és az ISDN-vonalak száma az év végén 2021.04.06.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Távközlés (vezetékes és mobil) és műsorszórás

A szolgáltatónál kezdeményezett hívások darabszáma és időtartama - Mobilszolgáltatás 2023.03.17. 2023.06.14.
A szolgáltatónál kezdeményezett hívások darabszáma és időtartama - Vezetékes távközlési szolgáltatás 2023.03.17. 2023.06.14.
A szolgáltatónál kezdeményezett hívások darabszáma és időtartama - Vezetékes távközlési szolgáltatás 2017.06.09.
Vezetékes hálózat 2014.09.15.

Internetszolgáltatás

Internet-előfizetések 2021.06.03.

Információtechnológiai szolgáltatás (IT)

Alkalmazásban állók állománya 2013.03.05.
Számítógép-állomány 2013.03.05.
Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó nettó árbevétel 2013.03.05.

Információs és kommunikációs eszközök felhasználása, elektronikus kereskedelem

Vállalkozások IKT használata területi elhelyezkedés szerint 2023.03.07.
Vállalkozások IKT használata nemzetgazdasági ág szerint 2023.02.22.
Vállalkozások IKT használata a foglalkoztatottak száma szerint 2023.02.22.
A háztartások és az egyének IKT eszköz használatának mutatói régiók szerint 2023.01.31.
Az egyéni IKT eszköz használat mutatói a legmagasabb iskolai végzettség szerint 2023.01.31.
Az egyéni IKT eszköz használat mutatói életkor szerint 2023.01.31.
A közigazgatási intézmények által igénybevett felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, és a biztonságtechnikai eszközök és eljárások használatának aránya; Alkalmazottak informatikai továbbképzése; Közigazgatási integrált irányítási/ügyviteli rendszer használata 2022.06.21.
A közigazgatási intézmények közösségi média használatának aránya és igénybevételének célja 2022.06.21.
Az információs és kommunikációs technológiák használata, az internetkapcsolat típusa és az internethasználat célja a közigazgatásban 2022.06.21.
Honlappal rendelkező közigazgatási intézmények aránya; A közigazgatási intézmények honlapján elérhető szolgáltatások aránya; Elektronikus közigazgatással kapcsolatos szolgáltatások aránya 2022.06.21.

Adatvizualizációk

Internethasználat, 2022. III. negyedév
Távközlés, televízió-szolgáltatás, 2022. III. negyedév
Magyar statisztikai évkönyv, 2021 – grafikonok
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Egyre jobban terjed az internethasználat hazánkban
Az internet világnapja – május 18.
A gyermekes háztartások virtuális jelenléte
Fókuszban a 16–29 éves magyar fiatalok, 2018
A világháló a mindennapokban, az internet világnapja, május 18.
Virtuális jelenlét
Online shopping