Információ, kommunikáció

Az infokommunikációs statisztika az infokommunikációs technológiák használatát, a társadalomra gyakorolt hatását vizsgálja. Három nagy területe a háztartások, a vállalkozások és a közigazgatás adatainak gyűjtése és feldolgozása. Idetartoznak például az IKT-eszközökhöz való hozzáférésre és használatukra, az IKT-infrastruktúrára, a távközlési hálózatokra, elektronikus kommunikációra, e-kormányzatra, elektronikus kereskedelemre vonatkozó adatok. A témára vonatkozó információkat az IKT-eszközök és használatuk a háztartásokban, a vállalkozásoknál és a közigazgatásban című éves elemzésünkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

Az információ, kommunikáció részesedése a bruttó hozzáadott értékből

A mutató leírása

Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág részesedése a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékéből, folyó alapáron számolva.
Legfrissebb adat: 2018.

Mobiltelefon-előfizetések száma 100 lakosra

A mutató leírása

Az adott időszak utolsó napján működő, hívható SIM-kártyák száz lakosra jutó száma
Legfrissebb adat: 2019. III

Internet-előfizetések száma 100 lakosra

A mutató leírása

Az internet-előfizetések adott időszak végi, száz lakosra jutó száma
Adatok forrása: Tájékoztatási adatbázis
Legfrissebb adat: 2018.

A kormányzati portált elektronikus kapcsolatfelvétel céljára használók aránya

A mutató leírása

Azon 16–74 év közötti lakosok aránya, akik közigazgatási szervvel interneten keresztül kapcsolatba léptek az elmúlt egy évben.
Legfrissebb adat: 2019.

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Digitális gazdaság és társadalom, 2018 2019.12.30.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2019. III. negyedév 2019.12.06.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2019. II. negyedév 2019.09.09.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2019. I. negyedév 2019.06.20.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.
Az infokommunikációs szektor helyzete 2019.03.27.
Távközlés, internet, televíziószolgáltatás, 2018. IV. negyedév 2019.03.14.

Közzétételi és revíziós naptár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Posta, távközlés

4.7.1. Bekapcsolt vezetékes telefon fővonalak és hívások száma 2019.12.06. 2020.03.06.
4.7.2. Bekapcsolt vezetékes telefon fővonalak és hívások az előfizetők típusa szerint 2019.12.06. 2020.03.06.
4.7.3. Mobil-előfizetések és hívások száma, mobil adatforgalom 2019.12.06. 2020.03.06.
4.7.4. Kiinduló nemzetközi távbeszélő-forgalom 2019.12.06. 2020.03.06.
4.7.3. A távbeszélő szolgáltatás főbb mutatói (vezetékes, mobil) 2019.09.06. 2020.03.06.
4.7.4. A vezetékestelefon-hálózatból kiinduló hívások 2019.09.06. 2020.03.06.
4.7.5. A mobilhálózatokból kiinduló beszélgetések 2019.09.06. 2020.03.06.
4.7.6. Kiinduló nemzetközi távbeszélő-forgalom 2019.09.06. 2020.03.06.

Internet-hozzáférési szolgáltatások, televízió szolgáltatás

4.7.7.2. Internet-előfizetések száma hozzáférési szolgáltatások szerint 2019.12.06. 2020.03.06.
4.7.8.2. Internet-hozzáférési szolgáltatások nettó árbevétele 2019.12.06. 2020.03.06.
4.7.9. A vezetékes és a mobilhálózat adatforgalmának időbeli alakulása 2019.12.06. 2020.03.06.
4.7.10. Televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma előfizetői csomagok szerint 2019.12.06. 2020.03.06.
4.7.11.1. Televíziószolgáltatás előfizetőinek száma és megoszlása előfizetői csomagok és jelátviteli technológiák szerint 2019.03.08. 2020.03.06.
4.7.11.2. Televíziószolgáltatás előfizetőinek száma és megoszlása előfizetői csomagok és jelátviteli technológiák szerint 2019.12.06. 2020.03.06.

Internet-hozzáférési szolgáltatások, televízió szolgáltatás, IKT használat

4.7.9.2. Az internet-előfizetések száma hozzáférési szolgáltatások szerint, december 31. 2019.08.09. 2020.03.06.
4.7.10.2. Az internet-hozzáférési szolgáltatások nettó árbevétele 2019.12.06. 2020.03.06.
4.7.11. Televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma előfizetői csomagok szerint, december 31. 2019.08.09. 2020.03.06.
4.7.12. Televíziószolgáltatás előfizetéseinek száma és megoszlása előfizetői csomagok és jelátviteli technológiák szerint, december 31. 2019.08.09. 2020.03.06.
4.7.14. A vállalkozások honlapján elérhető szolgáltatások 2019.03.07. 2020.01.31.
4.7.17. Az internet igénybevétele a közigazgatási ügyek intézésére az internethasználó vállalkozások arányában 2019.03.07. 2020.01.31.
4.7.18. Az internetet használó vállalkozások közösségi média használata 2018.03.28. 2020.01.31.
4.7.19. A számítógépek állománya a gazdasági szervezeteknél 2019.03.07. 2020.01.31.
4.7.20. A számítógépet használó vállalkozások informatikai szakemberek és informatikai ismeretek iránti igénye 2019.03.07. 2020.01.31.
4.7.22.2. A háztartások internetkapcsolat típusainak aránya 2020.01.22.
4.7.24. Az internethasználók arányának alakulása a lakosságon belül az utolsó használat időpontja szerint 2020.01.22.
4.7.25. Az internethasználat gyakoriságának megoszlása 2020.01.22.
4.7.26. e-kormányzati portálok használata használati célok szerint 2020.01.22.
4.7.27. Az internetes vásárlások aránya az utolsó vásárlás időpontja szerint 2020.01.22.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Internetszolgáltatás

Internet-előfizetések 2019.12.06. 2020.03.13.

Információtechnológiai szolgáltatás (IT)

Alkalmazásban állók állománya 2013.03.05.
Számítógép-állomány 2013.03.05.
Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó nettó árbevétel 2013.03.05.

Adatvizualizációk

Fókuszban a 16–29 éves magyar fiatalok, 2018
A világháló a mindennapokban, az internet világnapja, május 18.
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás (béta)
Virtuális jelenlét
Online shopping
Internethasználati szokások