Megnevezés 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021a 2022
Informatikai szakembereket alkalmazó vállalkozások .. 27,5 27,4 28,7 27,9 27,4 30,2 30,3 30,6
Informatikai szakemberei részére képzést biztosító vállalkozások 7,7 8,1 8,5 8,1 8,7 8,0 8,3 9,0 ..
Nem informatikai szakemberei részére informatikai képzést biztosító vállalkozások 13,3 13,3 14,1 14,3 13,6 13,9 13,6 14,8 ..
Informatikai szakember állást meghírdető vállalkozások 10,4 10,7 11,5 11,8 10,8 8,2 6,9 8,3 ..
Vállalkozások, akik nehezen tudták a meghírdetett informatikai állásokat betölteni 4,8 5,7 6,3 7,0 6,2 4,6 3,9 5,0 ..

Lábjegyzet

*Az adatokat - az adatgyűjtés idejétől függetlenül - a vonatkozási idő szerint publikáljuk, ezért ugyanabból a felmérésből származó adatok publikálási éve eltér egymástól.
a2021-ben módszertani változást vezettünk be. A 2019/2152/EU valamint a 2020/1197/EU rendelet szerint az adatszolgáltatói kör kijelölése valamint az adatok közlése statisztikai megfigyelési egység (enterprise) és nem jogi egység szinten történik. Egy statisztikai megfigyelési egységhez egy vagy több jogi egység is tartozhat. Az adatok 2021-től a C, D, E, F, G, H, I, J és L, M, N ágakon kívül a 95.1 szakágazatot is tartalmazzák.
.