Megnevezés 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021a
Informatikai szakembereket alkalmazó vállalkozások .. 27,5 27,4 28,7 27,9 27,4 30,2 30,3
Informatikai szakemberei részére képzést biztosító vállalkozások 7,7 8,1 8,5 8,1 8,7 8,0 8,3 ..
Nem informatikai szakemberei részére informatikai képzést biztosító vállalkozások 13,3 13,3 14,1 14,3 13,6 13,9 13,6 ..
Informatikai szakember állást meghirdető vállalkozások 10,4 10,7 11,5 11,8 10,8 8,2 6,9 ..
Vállalkozások, amelyek nehezen tudták a meghirdetett informatikai állásokat betölteni 4,8 5,7 6,3 7,0 6,2 4,6 3,9 ..

Lábjegyzet

*
Az adatokat – az adatgyűjtés idejétől függetlenül – a vonatkozási idő szerint publikáljuk, ezért ugyanabból a felmérésből származó adatok publikálási éve eltér egymástól.
a
2021-ben módszertani változást vezettünk be. A 2019/2152/EU, valamint a 2020/1197/EU rendelet szerint az adatszolgáltatói kör kijelölése, valamint az adatok közlése statisztikai megfigyelési egység (enterprise) és nem jogi egység szinten történik. Egy statisztikai megfigyelési egységhez egy vagy több jogi egység is tartozhat. A 2021. évi felmérésből származó adatok a C, D, E, F, G, H, I, J és L, M, N ágakon kívül a 95.1 szakágazatot is tartalmazzák.
.