Év Analóg telefonvonal (dial-up) vagy ISDN Helyhez kötött szélessávú kapcsolat Mobil szélessávú kapcsolat Keskenysávú mobilkapcsolat Összesena
2020b 0,1 92,8 69,0 2,3 87,6
2021 .. 91,8 68,7 .. 90,8

Lábjegyzet

*
A 2011. évi népszámlálás alapján súlyozott és teljeskörűsített adatok. Az internettel rendelkező háztartások számához viszonyítva.
a
Az internettel rendelkező háztartások száma az összes háztartás számához viszonyítva.
b
Lásd módszertan
.