Megnevezés 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011a 2013a
Asztali számítógép – nem szerver 194 229 181 661 194 377 213 394 217 204 .. 206 774 241 162
Hordozható számítógép 17 283 17 570 23 286 29 149 32 766 .. 34 042 43 612
Kézi számítógép 1 444 1 824 2 305 2 611 2 647 .. 1 548 4 339
Egyéb számítógép – nem szerver 1 277 575 1 498 1 678 1 657 .. 1 982 3 328
Asztali számítógép – szerver 5 604 5 013 5 019 5 026 5 801 .. 3 755 3 500
Egyéb számítógép – szerver 3 677 4 191 4 660 6 558 6 645 .. 9 115 9 988
Összesen 223 514 210 834 231 145 258 416 266 721 .. 257 215 305 928

Lábjegyzet

aAz adatgyűjtés 2009-től kezdődően 2 éves gyakoriságú.
.