Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Asztali személyi számítógépek 687 043 686 194 653 343 656 568 653 246 570 547 581 441 611 168 618 142 606 518
Hordozható személyi számítógépek 176 056 191 380 201 515 222 174 235 562 242 298 269 340 326 279 339 193 366 028
Kéziszámítógépek 27 249 23 692 49 462 80 745 132 261 173 054 216 217 293 609 361 728 428 555
Egyéb számítógépek 45 984 52 758 53 584 58 990 68 359 59 579 81 614 45 367 37 161 37 949
Számítógép-állomány összesen 936 331 954 025 957 904 1 018 478 1 089 428 1 045 478 1 148 613 1 276 423 1 356 223 1 439 051
Ebből:
szerverek 35 499 41 698 41 884 45 202 55 001 47 990 67 947 82 643 80 791 81 502
szerverként működő személyi számítógépek 36 235 40 695 37 551 37 792 34 460 30 845 32 341 .. .. ..

Lábjegyzet

*Az adatok az EU ajánlása alapján csak a C, D, E, F, G, H, I, J és L, M és N nemzetgazdasági ágakat tartalmazzák. Az adatok az egy évvel későbbi adatgyűjtésből származnak.
.