Mutató megnevezése 2005a 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Háztartások IKT – ellátottsága
Mobiltelefonnal rendelkező háztartások aránya 79,9 83,9 83,9 87,4 89,8 92,6 94,3 95,1 95,5 ..
Asztali számítógéppel rendelkező háztartások aránya 40,7 46,2 49,6 52,9 55,2 56,5 57,5 57,1 56,2
53,2b
Laptoppal rendelkező háztartások aránya 6,3 9,3 10,8 15,1 20,3 24,7 29,8 33,7 40,4
45,4b
Palmtoppal rendelkező háztartások aránya 1,6 1,8 1,7 2,8 3,5 3,7 4,6 4,2 4,8 ..
Internetkapcsolattal rendelkező háztartások aránya 22,1 31,6 37,7 46,6 53,4 58,4 63,2 66,8 69,7 73,0
Szélessávú internetkapcsolattal rendelkező háztartások aránya 10,9 21,5 32,4 40,9 49,5 50,5 59,1 66,3 69,2 72,4
Egyéni számítógép és internethasználat
Számítógépet már használt személyek aránya 43,3 59,0 62,1 67,6 66,9 69,6 73,3 75,6 76,6 78,9
Számítógépet 3 hónapon belül használókc 42,1 53,8 58,0 62,5 61,9 63,3 68,7 71,5 73,0 76,0
Internetet már használt személyek aránya 39,9 47,9 54,0 61,7 62,9 66,9 71,4 73,9 75,6 77,9
Internetet 3 hónapon belül használókc 37,2 44,3 51,1 57,7 58,5 61,3 67,3 70,3 72,4 75,7
Árut vagy szolgáltatást az interneten keresztül már rendelt személyek aránya 8,9 7,9 12,0 15,6 18,5 22,1 26,5 30,4 33,9 38,5
Interneten 3 hónapon belül vásárlókc 5,3 4,7 6,9 7,7 8,7 10,2 12,5 14,7 17,2 20,2

Lábjegyzet

*A felmérés csak olyan háztartásokra terjedt ki, melyeknek legalább egy tagja 16-74 év közötti. Bruttó mintanagyság 10000 háztartás és háztartásonként egy, 16-74 év közötti személy. A 2006 és 2011 közötti időszakra a 2011. évi népszámlálást is figyelembe vevő korrigált népességszámot tartalmazó új sarokszámrendszer készült a KSH-ban, melynek segítségével a lakossági felvételek mintáit erre az időszakra is újra kellett súlyozni. Ennek megfelelően a táblázat adatai a 2006. évtől kezdődően az új népszámlálási súlyokkal kerültek kiszámításra és közlésre.
a2001-es népszámlálási súlyokkal számolt adat.
bBecsült adat.
c3 hónapon belüli használónak azt tekintjük, aki a tevékenységet a felmérés eszmei időpontját (április 1-jén 0 óra) megelőző 3 hónapban végezte.
.