Ugrás a tartalomhoz

Oktatás

Az oktatásstatisztika magában foglalja a népesség iskolázottsági szintjének és szakképzettségének mérését, a köznevelési és felsőoktatási intézmények tevékenységének felmérését, az oktatásra fordított emberi és pénzügyi erőforrásokról szóló adatok közlését, az egyén egész életen át tartó tanulási folyamatának (a munkahelyi képzésnek és felnőttoktatásnak) a vizsgálatát. Az oktatási adatok alakulását az Oktatási adatok című éves elemzésünkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

A költségvetési intézmények oktatási kiadásai a GDP százalékában

A mutató leírása

A költségvetés oktatásra fordított kiadásainak aránya a bruttó hazai termékből. A kiadások magukba foglalják az óvodát, az alapfokú, a középfokú, a felsőfokú oktatást, az egyéb oktatást és az oktatással összefüggő egyéb kiadásokat.
Legfrissebb adat: 2022

A 3–22 éves népességből iskolarendszerű oktatásban részt vevők aránya

A mutató leírása

A mutató a 3–22 éves népességből azok arányát fejezi ki, akik nappali iskolarendszerű oktatásban, képzésben vesznek részt.
Legfrissebb adat: 2023/2024

A 25–64 éves népesség oktatásban, képzésben való részvétele

A mutató leírása

A 25–64 évesek közül azok aránya, akik az összeírást megelőző 12 hónapban iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben vettek részt.
Legfrissebb adat: 2016

Felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok aránya

A mutató leírása

A 25–34 évesek közül azok aránya, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.
Legfrissebb adat: 2023

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Magyarország, 2023 2024.06.11.
Helyzetkép 2023 – Oktatás 2024.05.13.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2023 2024.05.21.
Oktatási adatok 2023/2024 (előzetes adatok) 2024.01.04.
Magyarország, 2023. I–III. negyedév 2023.12.22.
Területi statisztikai évkönyv, 2022 2024.01.17.
Magyarország, 2023. I. félév – Elindult a dezinfláció 2023.10.19.
Magyar statisztikai évkönyv, 2022 2023.11.23.
Magyarország, 2023. I. negyedév 2023.08.24.
Helyzetkép 2022 – Oktatási adatok, 2022/2023 2023.06.27.
Magyarország, 2022 2023.06.09.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2022 2023.05.17.
Magyarország számokban, 2022 2023.05.02.
Magyarország, 2022. III. negyedév 2023.01.12.
Területi statisztikai évkönyv, 2021 2023.01.10.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Alapfokú oktatás

23.1.1.8. Általános iskolai nevelés és oktatás 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.2.6. Általános iskolai oktatás és nevelés vármegye és régió szerint 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.1.9. Idegen nyelvet tanulók az általános iskolában 2023.08.17. 2024.08.23.
23.1.1.10. A nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók az általános iskolában 2023.08.17. 2024.08.23.
23.1.1.11. Számítógép-használat és -ellátottság az általános iskolában 2023.08.17. 2024.08.23.

Egyéb oktatási adatok

23.1.1.33. Köznevelésben dolgozó pedagógusok és a nemzetgazdaságban dolgozó diplomás munkavállalók bruttó átlagkeresete és annak aránya 2024.02.27. 2025.02.27.
23.1.1.30. A gyengén teljesítők aránya a PISA-felmérésekben 2023.12.15.
23.1.1.28. A 25–64 éves népességből az elmúlt 12 hónapban oktatásban, képzésben részt vevők nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás szerint 2023.10.31.
23.1.1.32. A képzést támogató vállalkozások 2022.10.26.
23.1.1.31. Felnőttek eredményei a PIAAC felmérésben, 2017 2021.04.06.

Felsőfokú oktatás

23.1.2.11. Főbb felsőoktatási adatok az intézmény székhely vármegyéje és régiója szerint 2024.05.27. 2025.05.27.
23.1.2.12. Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók képzési hely szerint 2024.05.27. 2025.05.27.
23.1.2.13. Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő nappali képzésben tanulók száma a hallgatók állandó lakóhelye (vármegye, régió) szerint 2024.05.27. 2024.08.23.

Felsőoktatás

23.1.1.19. Egyetemek, főiskolák nappali képzésére jelentkezettek és felvettek 2024.05.27. 2025.05.27.
23.1.1.20. Felsőoktatás 2024.05.27. 2025.05.27.
23.1.1.21. Felsőfokú alap- és mesterképzés 2024.05.27. 2025.05.27.
23.1.1.22. Felsőfokú alap- és mesterképzésben hallgatók képzési terület szerint 2024.05.27. 2025.05.27.
23.1.1.23. Idegen nyelvet tanulók a felsőoktatásban 2024.05.27. 2025.05.27.
23.1.1.24. Számítógép-használat és -ellátottság a felsőoktatásban 2024.05.27. 2025.05.27.

Iskolarendszeren kívüli szakmai képzés

23.1.1.25. Az iskolarendszeren kívüli szakmai képzésre beiratkozottak képzési terület szerint 2022.08.17. 2024.08.23.

Középfokú oktatás

23.1.1.12. Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai nevelés és oktatás 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.1.13. Szakképző iskolai nevelés és oktatás 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.1.14. Gimnáziumi nevelés és oktatás 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.1.15. Technikumi, szakgimnáziumi nevelés és oktatás 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.2.7. Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai oktatás és nevelés vármegye és régió szerint 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.2.8. Szakképző iskolai oktatás és nevelés vármegye és régió szerint 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.2.9. Gimnáziumi oktatás és nevelés vármegye és régió szerint 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.2.10. Technikumi, szakgimnáziumi oktatás és nevelés vármegye és régió szerint 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.1.16. Idegen nyelvet tanulók a középfokú iskolákban 2023.08.17. 2024.08.23.
23.1.1.17. A nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók a középfokú iskolákban 2023.08.17. 2024.08.23.
23.1.1.18. Számítógép-használat és -ellátottság a középfokú iskolákban 2023.08.17. 2024.08.23.

Nemzetközi adatok

23.1.3.1. Hallgatók a felsőfokú oktatásban 2023.11.10. 2024.11.11.

Összefoglaló tábla

23.1.1.1. Az oktatás főbb, hosszú idősoros adatai 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.1.2. A költségvetési intézmények oktatási kiadásai 2024.05.27. 2024.12.13.
23.1.1.4. Óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesülők a nappali és a felnőttoktatásban, iskoláskorú népesség 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.1.5. Végzettek száma és aránya a nappali és a felnőttoktatásban 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.2.1. Egy pedagógusra jutó tanuló vármegye és régió szerint 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.2.4. Érettségizettek és felsőfokú oklevelet szerzettek aránya vármegye és régió szerint 2023.11.15. 2024.08.23.
23.1.2.2. Iskoláskorú népesség vármegye és régió szerint 2023.09.08. 2024.08.23.
23.1.2.3. Az óvodások és nappali oktatásban résztvevők aránya vármegye és régió szerint 2023.09.08. 2024.08.23.
23.1.1.3. A köznevelési és a szakképző intézményekben alkalmazott pedagógusok és oktatók feladatonként 2023.08.17. 2024.08.23.
23.1.1.6. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma fogyatékosság-típus szerint 2023.08.17. 2024.08.23.

Óvodai nevelés

23.1.1.7. Óvodai nevelés 2024.05.27. 2024.08.23.
23.1.2.5. Óvodai nevelés vármegye és régió szerint 2024.05.27. 2024.08.23.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Iskolázottság - népszámlálás

Mikrocenzus népességadatai a fontosabb iskolázottsági jellemzők szerint, régiónként 2019.02.28.
Népesség a fontosabb demográfiai, iskolázottsági és foglalkoztatottsági jellemzők szerint, régiónként 2014.04.14.

Iskolarendszerű oktatás - köznevelés, szakképzés

Főbb köznevelési és szakképzési adatok 2023.11.30. 2024.10.18.
Gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint 2023.11.30. 2024.10.18.
Résztvevők a köznevelésben és szakképzésben 2023.11.30. 2024.10.18.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2023.11.30. 2024.10.18.
Szakmai képzés 2023.11.30. 2024.10.18.
Végzettek a köznevelésben és szakképzésben 2023.11.30. 2024.10.18.
Főbb köznevelési adatok 2020.10.12.
Gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint 2020.10.12.
Résztvevők a köznevelésben 2020.10.12.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (Gyógypedagógiai oktatás) 2020.10.12.
Szakmai képzés 2020.10.12.
Végzettek a köznevelésben 2020.10.12.
Gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint 2016.11.14.
Főbb köznevelési adatok 2016.09.30.
Gyógypedagógiai oktatás (Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók) 2016.09.30.
Résztvevők a köznevelésben 2016.09.30.
Szakmai képzés 2016.09.30.
Végzettek a köznevelésben 2016.09.30.

Iskolarendszerű oktatás - felsőoktatás

Főbb felsőoktatási adatok (az intézmény székhelye szerint) 2023.10.12. 2024.10.11.
Hallgatók száma életkoruk szerint 2023.10.12. 2024.10.11.
Hallgatók, végzettek a felsőoktatásban (az intézmény székhelye szerint) 2023.10.12. 2024.10.11.
Képzési terület a felsőoktatásban 2023.10.12. 2024.10.11.
Külföldi hallgatók száma országok szerint 2023.10.12. 2024.10.11.

Egész életen át tartó tanulás (felnőttek képzésben való részvétele)

Képzést támogató vállalkozások gazdasági ágazat szerint 2022.10.20.
Képzést támogató vállalkozások létszám-kategória szerint 2022.10.20.
Képzési költségek, gazdasági ágazat szerint 2022.10.20.
Képzési költségek, létszám-kategória szerint 2022.10.20.
Képzési munkaidő kedvezmény, gazdasági ágazat szerint 2022.10.20.
Képzési munkaidő kedvezmény, létszám-kategória szerint 2022.10.20.
Képzést nem támogató vállalkozások gazdasági ágazat szerint 2022.10.20.
Képzést nem támogató vállalkozások létszám-kategória szerint 2022.10.20.
Részvétel a szakmai képzésben, nemenként, gazdasági ágazat szerint 2022.10.20.
Részvétel a szakmai képzésben, nemenként, létszám-kategória szerint 2022.10.20.
Képzési költségek, gazdasági ágazat szerint 2009.09.10.
Képzési munkaidő kedvezmény, gazdasági ágazat szerint 2009.06.25.
Képzést nem támogató vállalkozások gazdasági ágazat szerint 2009.06.25.
Képzést támogató vállalkozások gazdasági ágazat szerint 2009.06.25.
Részvétel a szakmai képzésben, korcsoportonként, gazdasági ágazat szerint 2009.06.25.
Részvétel a szakmai képzésben, korcsoportonként, létszám-kategória szerint 2009.06.25.
Részvétel a szakmai képzésben, nemenként, gazdasági ágazat szerint 2009.06.25.

Cenzusok adatai

Cenzus
A társadalom rétegződése Népszámlálás 2011
A népesség iskolázottsága Népszámlálás 2011
Iskolázottsági adatok Népszámlálás 2011
Országos, területi adatok Népszámlálás 2011
3. Országos adatok Népszámlálás 2011
7. Iskolázottsági adatok Népszámlálás 2011
14. A népesség iskolázottsága Népszámlálás 2011
15. A társadalom rétegződése Népszámlálás 2011
19. Műhelytanulmányok Népszámlálás 2011
4. Iskolázottsági adatok Mikrocenzus 2016

Adatvizualizációk

A települések legfontosabb adatai – Népszámlálás 2022
Népszámlálási térképek
Magyar statisztikai évkönyv, 2022 – grafikonok
Iskolai könyvtárak
Becsöngettek
A népszámlálás adatkörei – A 2011-es népszámlálási adatbázis metaadat-gráfja
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Hamarosan becsöngetnek
Pedagógusnap, június 7. – Köszönjük a pedagógusok munkáját!
15 éve vagyunk az Európai Unióban
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)
Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás
Mikrocenzus 2016 – A magyar népesség iskolázottsága
Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok
Népszámlálás 2011 – területi grafikonok