Ugrás a tartalomhoz

Időszaki adatfelvételek eredményei, mutatószámrendszerek

Időszaki adatfelvételek eredményei

Mutatószámrendszerek

Időszaki adatfelvételek eredményei

Népszámlálások

A népszámlálás olyan rendszeresen, általában 10 évente ismétlődő, teljes körű állapotfelvétel, amely egy ország népességének egészére kiterjed és egy előre meghatározott időpontra vonatkozik. A népszámlálás a legnagyobb lakossági adatgyűjtés, célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről.

A népszámlálásokról hasznos információk, valamint a legutóbbi cenzus eredményei a Népszámlálás 2022 oldalán, illetve a Népszámlálások témakörös oldalon érhetők el.

Agrárcenzusok – gazdaságszerkezeti összeírások

Az agrárcenzusok segítségével képet kaphatunk a magyar mezőgazdaságról, az ágazatban bekövetkezett változásokról. A mezőgazdasági cenzusok eredményeit, főbb mutatóit tartalmazó táblázatok az Agrárcenzusok oldalon elérhetők.

A hosszú idősoros adatokat tartalmazó táblákat archiváltuk, adataik nagyrészét 2021-ben integráltuk az éves mezőgazdasági adatokat tartalmazó Összefoglaló táblákba (STADAT).

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF)

Az Európai lakossági egészségfelmérést az európai országokban a 15 éves és annál idősebb, magánháztartásban élő személyek körében reprezentatív mintán, egységes előírások szerint bonyolítják le. A felmérés eredményeként nemzetközileg is összehasonlítható adatokat kapunk a lakosság egészségi állapotára, az egészséget meghatározó tényezőkre, az egészségügyi ellátórendszerrel való elégedettségre vonatkozóan.

Az egészségfelmérés főbb eredményei kiadványokból és a kapcsolódó táblázatokból érhetők el.

A lakossági munkaerő-felmérés kiegészítő felvételeinek főbb adatai

A munkaerő-felmérés negyedéves mintán alapuló lakossági adatfelvétel. A felméréshez kiegészítő felvételek is tartoznak, melyek főbb eredményeit (szakszervezetek, sztrájkesemények, megváltozott munkaképességű csoportok a munkaerőpiacon, önkéntes munka, fiatalok munkaerőpiaci helyzete, munkaerő-forgalom a munkaerőpiacon, önfoglalkoztatás) táblázatokban mutatjuk be.

Mutatószámrendszerek

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon

A 2007-ben létrehozott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) kidolgozta az új magyar Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát, amelyet az Országgyűlés 2013. március 25-én fogadott el. A keretstratégia négy erőforrást különböztet meg: emberi, társadalmi, természeti és gazdasági erőforrásokat. A hazai keretstratégia elfogadása időben megelőzte a fenntartható fejlődési célok (Sustainable Development Goals – SDG) elfogadását, ezért előbbi értelmezési rendszere, megfogalmazott céljai utóbbira nem lehettek tekintettel. A keretstratégia második (2015–2016-ra vonatkozó) előrehaladási jelentésében már megtalálható az ENSZ-ben megállapított 17 globális cél értékelése Magyarország viszonylatában, és jelenleg is folyik a magyar SDG-indikátorlista és a fenntartható fejlődés indikátorrendszerének összehangolása. A mutatószámok alakulását A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon című kiadványban mutatjuk be.

A társadalmi haladás mutatószámrendszere

A társadalmi haladást mérő mutatószámrendszer tábláit archiváltuk, az adatok nagyrészét 2021-ben integráltuk az Összefoglaló táblák (STADAT) című táblagyűjteményünkbe.

Eurostat statikus táblák

Az Eurostat statikus táblái már nem frissülnek tovább a KSH honlapján. Az adatok forrását biztosító, Eurostat honlapján elérhető felület 2021. január 4-től megszűnt, a mutatók a Data browser alkalmazásban jelennek meg angol, német és francia nyelven.

Amennyiben felhasználóink számára az Eurostat honlapján való eligazodáshoz támogatásra van szükség, információszolgálatunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre (Lépjen velünk kapcsolatba!).

A KSH honlapján a magyar nyelvű nemzetközi táblázatok változatlanul az Összefoglaló táblák (STADAT) menüpontban érhetők el, az uniós tagállamok mellett az adott téma szempontjából releváns egyéb országok adataival is kiegészülve.